The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 12. Foreign Postage on Polish territory

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
123

1856-61 zestaw 6 kompletnych gazet (krakowski "Czas") opłaconych austriackimi znaczkami gazetowymi w tym pierwszym znaczkiem gazetowym świata "niebieskim Merkurym", wycena według katalogu Michel 2003 ponad 3800 euro. Cztery znaczki kasowane, dwa kreślone.


Mi.6, 4x17, 23 
2 000 PLN
124

1860 po, "pauczeno Wilno" 5.IX bardzo ciekawy kasownik odbiorczy, rosyjska koperta wysłana z Tallina (Estonia) adresowana do Wilna.


400 PLN
125

1860 po, III wydanie Austrii, znaczek za 2 kr. na liście wysłanym 14.IV z Tarnowa, adresowany do Brodów, na odwrocie kasowniki tranzytowe: Oświęcim 15.APR i Kalwaria 16.APR.


Mi.18 
130 PLN
126

1863 po, IV wydanie Austrii, dwukolorowa frankatura, koperta listu poleconego wysłanego 17.VI z Bochni do Brzeska, list opłacony dwoma znaczkami po 5 kr., na odwrocie nietknięty (zwykle uszkadzany przy otwieraniu listu) znaczek za 10 kr. (opłata za polecenie) i stempel odbiorczy Brzesko. Ładna całość.


Mi.32, 33 
250 PLN
127

1887 zagraniczny list polecony nadany 7.VI w urzędzie filialnym Kraków adresowany do Tomska w Rosji, wysoka (20 kr.) pojedyncza frankatura, rzadko spotykana ozdobna erka, tempel odbiorczy Tomska.


Mi.48 
600 PLN
128

1887 list polecony z Kutkorzy 24.10 1887 do Złoczowa.


75 PLN
SOLD
129

1890 list wartościowy (1000 złotych aust.) do biskupa w Tarnowie, nadany 23.X w urzędzie pocztowym Lwów Śródmieście, wysoka frankatura - opłata za list wyniosła 45 koron (!) na odwrocie pieczęcie lakowe nadawcy. Ciekawa przesyłka.


Mi.56, 59 
350 PLN
130

1897 kartka z Csaczy na Węgrzech do Łobzowa - stempel odbiorczy.


30 PLN
131

1898 niebieskofioletowy doręczeniowy znaczek sądowy o rzadko spotykanym ząbkowaniu ZL 12 1/2 na dowodzie doręczenia, Jarosław 13.IV.

Fi.1bx
Mi.1bB 
250 PLN
132

1898 list polecony z Dobczyc Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.


50 PLN
133

1900 całostka austriacka wysłana z Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickiewicza we Lwowie.


80 PLN
134

1902 list ze Lwowa 1.6.1902 do Warszawy, na odwrocie stempel odbiorczy pisany cyrylicą.


30 PLN
135

1904 Kartka z Kossowa do Janowa Lubelskiego.


25 PLN
SOLD
136

1907 całostka austriacka z Zakopanego do Warszawy - stempel odbiorczy pisany cyrylicą.


40 PLN
SOLD
137

1909 telegram listowy na patriotycznym formularzu.


80 PLN
138

1909 telegram listowy na patriotycznym formularzu.


80 PLN
139

1909 telegram listowy na patriotycznym formularzu.


80 PLN
140

1909 telegram listowy na patriotycznym formularzu.


80 PLN
141

1909 telegram listowy na patriotycznym formularzu.


80 PLN
142

1909 telegram listowy na patriotycznym formularzu.


80 PLN
143

1909 telegram listowy na patriotycznym formularzu.


80 PLN
144

1909 patriotyczny telegram listowy.


80 PLN
145

1909 telegram listowy na patriotycznym formularzu.


80 PLN
146

1910 telegram listowy na patriotycznym formularzu.


80 PLN
147

1912 gazeta z opaską gazetową i stemplem Kongresu Espranto w Krakowie 17.08.1912.


4 000 PLN
148

1912 kartka z Zakopanego 23.VIII.12 do Warszawy, stempel odbiorczy Warszawa pisany cyrylicą.


40 PLN
SOLD
149

1914 list polecony z Drohobycza 8.VII.1914 do Warszawy - stempel odbiorczy pisany cyrylicą.


50 PLN
150

1914 list polecony z Drohobycza 2.I.1914 do Warszawy - stempel odbiorczy pisany cyrylicą.


50 PLN
151

1940 znaczki radzieckie z okazji powrotu zachodniej Ukrainy 17 września 1939 do ZSRR.


Mi.737-40 
60 PLN
SOLD