The auction will start on 14.04.2023

Auction 12. PoW Gross Born camp

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1358

1941 IIE NEUBRANDENBURG - listownik nadany 27.IX w miejscowości Schwerin, gdzie znajdował się obóz, w myśl zmienionych rozporządzeń, miejscownik utajniono (poprzez zamazanie) i przystawiono stempel niemy, interesujący walor.


50 PLN
1359

1940 IIE NEUBRANDENBURG - karta nadana 15.X skasowana stemplem niemym, adresowana do Wizny, kasownik odbiorczy na odwrocie.


10 PLN
SOLD
1360

1942 potwierdzenie otrzymania paczki - formularz wysłany 8.X do Radomska.


50 PLN
SOLD
1361

1943 Gołąbek, czysta karta, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp5
45 PLN
SOLD
1362

1943 (?), czysty formularz urzędowy ze stempelkiem "ZAPŁACONO RYCZAŁTEM".


30 PLN
1363

1943 (?), czysty formularz urzędowy ze stempelkiem "ZAPŁACONO RYCZAŁTEM".


30 PLN
1364

1944IIE NEUBRANDENBURG świetlica, znaczek za 5 f. na prążkowanym papierze, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.2
350 PLN
1365

1944IIE NEUBRANDENBURG syrena, znaczek za 10 f. na bibułkowym papierze, cięty, z dużymi marginesami wokół, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.4ay1A
180 PLN
1366

1944 seria przedrukowa na znaczkach z obozu Neubrandenburg, gwarancja Schmutz.

Fi.5-8
680 PLN
1367

1944 Święto Morza, seria kasowana, ładny stan, gwarancja.

Fi.9-11
240 PLN
1368

1944 Rok Olimpijski, seria kasowana, ładny stan, gwarancja.

Fi.12-14
350 PLN
1369

1944 IIE NEUBRANDENBURG prywatna karta pocztowa - druk znaku opłaty "gryf" na zdjęciu dostarczonym przez klienta, skasowana 19.III, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp4
450 PLN
1370

1944 500 rocznica bitwy pod Warną, dobrze utrzymany, gwarancja Krawczyk.

Fi.Bl.8I
200 PLN
1371

1944 Karta świąteczna - niebieska ilustracja, czysta, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp28
95 PLN
SOLD
1372

1944 wystawa filatelistyczna - Swięto Żołnierza - Husarz, najrzadszy walor poczt obozowych, nie był sprzedawany na wystawie, ale rozesłany pocztą w dowód uznania tym, którzy przyczynili się do jej powodzenia, może występować w formie dwukartkowej korespondencji, bądź tak jak ten luzem, wysłano 38 sztuk, zachowało się po nie więcej niż 10 sztuk kompletnej korespondencji i pełnowymiarowych bloków, resztę podniszczonych przycięto lub uległy zniszczeniu, bardzo ładny stan, ze zbioru i gwarancja Schmutz.

Fi.Bl.6
22 000 PLN
1373

1944 wystawa filatelistyczna - Olimpiada, bloki sprzedawano na wystawie ze stempelem z trzeciego jej dnia, przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczki innymi kasownikami, bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.Bl.5
2 000 PLN
1374

1944 wystawa filatelistyczna - Dni Morza, bloki sprzedawano na wystawie ze stempelem z drugiego jej dnia, przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczki innymi kasownikami, bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.Bl.4
800 PLN
1375

1944 Karta świąteczna - czerwona ilustracja, czysta, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp29a
70 PLN
SOLD
1376

1944 Warszawa walczy, czysta karta, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp21
35 PLN
SOLD
1377

1944 Rok olimpijski, czysta karta na papierze szarym, gwarancja.

Fi.Cp20x
400 PLN
1378

1944IIE NEUBRANDENBURG Caritas, czysta karta, gwarancja Falkowski, Schmutz.

Fi.Cp2
55 PLN
SOLD
1379

1944IIE NEUBRANDENBURG gryf, czysta karta, gwarancja Falkowski.

Fi.Cp1
65 PLN
SOLD
1380

1944 listownik ozdobiony wewnątrz grafiką obozową, wysłany 8.XII do Sienna


100 PLN
1381

1944IIE NEUBRANDENBURG kaplica, oliwkowozielony znaczek za 20 f., gwarancja Falkowski.


400 PLN
1382

1944 Karta świąteczna - czerwona ilustracja, czysta, gwarancja Schmutz.


65 PLN
SOLD
1383

1944 Dni morza, czysta karta, gwarancja Schmutz.


45 PLN
SOLD