The auction will end on 04.12.2023
The auction ends in:

Auction 12. WW1 occupation postage

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
175

1914 kartka z Tarnobrzega ze stempel okręgowym IX 72 użytym jako kamuflarzowy stempel pocztowy, rzadkie, gwarancja.


100 PLN
176

1915 wydanie dla terenów okupacji niemieckiej byłego królestwa polskiego, seria w pięknym stanie

Fi.1-5
Mi.1-5 
170 PLN
SOLD
177

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa w pięknym stanie.

Fi.1-21
Mi.1-21 
2 250 PLN
SOLD
178

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa , znaczek za 3 Kr. z odwróconym nadrukiem FELDPOST w cenie zwukłego znaczka bez podlepki.

Fi.19
Mi.19 
300 PLN
179

1915 wydanie obiegowe austriackiej poczty polowej, stemplowana seria 27 znaczków.

Fi.22-48
650 PLN
180

1915 wydanie obiegowe poczty austriackiej, seria 27 znaczków.

Fi.22-48
600 PLN
SOLD
181

1915 podwójna całostka opłaconą odpowiedzią wysłana z poczty polowej 146 18.VIII.1915 (Herby) do Niemiec, część na odpowiedź czysta nie odcięta.

Fi.Cp 2
120 PLN
182

1915 kartka z Tarnowa ze stempel okręgowym IX 57 użytym jako prowizoryczny stempel pocztowy, rzadkie, gwarancja.


100 PLN
183

1915 kartka poczty polowej wysłana z Sandomierza do NKN w Piotkowie, stempel okręgowy IX 494, gwarancja


80 PLN
184

1915 polecony list urzędowu zwolniony z opłaty pocztowej nadany z poczty etapowej w Dąbrowie Górniczej 19.X.15 do Grazu, stempel "K.u.k.Feldjägerbatallion Nr. 13 Ersatzkompagnie", adres na kopercie drukowany, na odwrocie stempel odbiorczy, klapa koperty uszkodzona przy otwieraniu.


80 PLN
185

1915 list z Krakowa 1.10.1915 do Wadowic ze stemplem i rzadką zalepką cenzorską austriackiej cenzury wojskowej mieszczącej się na poczcie głównej w Krakowie.


70 PLN
186

1915 list ze stempelem agencji pocztowej Radziechowice z cenzura krakowską, ciekawy walor.


50 PLN
187

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 3 Pf. z nadrukiem matowym gwarancja iz opisem Schmutz.

Fi.7c
Mi.7b 
55 PLN
SOLD
188

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 20 Pf. w kolorze ciemnobłękitnym, gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.13b
Mi.13c 
30 PLN
189

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 20 Pf. w kolorze fioletowoniebieskim gwarancja z opisem Hey BPP.

Fi.13d
Mi.13d 
160 PLN
190

1916 okupacja austo-węgierska, całostka dofrankowana w związku ze zmianą taryfy, nadana 5.XII w urzędzie etapowym Piotrków, adresowana do Starachowic.

Fi.24, Cp.2
Mi.24, FP2 
100 PLN
191

1916 okupacja austro-węgierska, list żałobny nadany w urzędzie etapowym Stopnica, adresowany do Departamentu wojskowego NKN w Piotrkowie, cenzura Busk.

Fi.25, 27
Mi.25, 27 
60 PLN
192

1916 znaczki gazetowe poczty austriackiej stemplowana seria.

Fi.49-52
12 PLN
193

1916 całostka nadana z Tomaszowa 13.4.1916 do Lipska ze stemplem cenzury w Poznaniu.

Fi.Cp 1
30 PLN
194

1916 całostka nadana ze Słupcy 1.7.1916 do Niemiec, rozmazany stempel cenzury w Poznaniu, zalepiona dziura na lewej stronie kartki.

Fi.Cp 1
15 PLN
SOLD
195

1916 całostka Postgebiet Ob. Ost. z Białegostoku 1.5.1916 do Niemiec, stempel cemzury.

Fi.Cp 1
100 PLN
196

1916 okupacja austro-węgierska, karta pocztowa nadana 30.IV w Lublinie, adresowana do Radomia, ocenzurowana w Lublinie, niedoręczona.

Fi.Cp.2
Mi.FP2 
50 PLN
197

1916 widokówka nadana z Cieszyna 20.I.1916 do Suchej ze stemplem austriackiej cenzury wojskowej we Lwowie.


40 PLN
198

1916 przekaz paczkowy z Jasła 13.XI.1916 do Wiednia.


40 PLN
SOLD
199

1916 kartka z odpowiedzią z Warszawy 30.10.1916 do Niemiec, użyto niemieckiej całostki z opłaconą odpowiedzią, stempel cenzury w Poznaniu.


90 PLN
200

1916 widokówka wysłana z Cieszyna 20.I.1916 do Suchej ze stemplem austriackiej cenzury wojskowej w Cieszynie.


40 PLN
201

1917 okupacja austro-węgierska, widokówka wysłana 31.VIII za pośrednictwem urzędu etapowego w Lublinie, cenzura.

Fi.28
Mi.28 
60 PLN
202

1917 seria wydania obiegowego austriackiej poczty polowej z podobizną cesarza Karola.

Fi.53-72
220 PLN
SOLD
203

1917 całostka Postgebiet Ob. Ost. wysłana z Kowna 10.8.17 do Niemiec, stempel cenzury.

Fi.Cp 3
60 PLN
204

1917 całostka wysłana z Lublina 24.IV.17 do Wiednia ze stemplem austriackiej cenzury wojskowej.


35 PLN
205

1917 kartka nadana z poczty etapowej w Noworadomsku 2.6.17 ze stemplem enklawy na Jasnej Górze.


361 PLN
SOLD
206

1918 okupacja austo-węgierska, całostka dofrankowana w związku ze zmianą taryfy znaczkiem gazetowym !!!, nadana 27.XII w urzędzie etapowym Gorzkowice, adresowana do Połtawy.

Fi.49, Cp.2
Mi.49, FP2 
150 PLN
207

1918 okupacja austro-węgierska, adres przesyłkowy wysłany 13.IX z urzędu etapowego Radom (kasownik z wyr. "c") do Końska, na odwrocie stemple odbiorcze.

Fi.60, 63
Mi.60, 63 
200 PLN
SOLD
208

1918 okupacja austro-węgierska, mieszana frankatura, adres przesyłkowy wysłany z urzędu etapowego Działoszyce do Końska, na odwrocie prawidłowo użyty bośniacki (!) znaczek dopłaty, stempel odbiorczy Końsk 6.VI.

Fi.67
Mi.67, P16 
240 PLN
SOLD
209

1918 okupacja austro-węgierska, mieszana frankatura, adres przesyłkowy wysłany 4.VIII z urzędu etapowego Szydłowiec do Końska, na odwrocie prawidłowo użyty bośniacki (!) znaczek dopłaty, stemple odbiorcze Końsk 5.VIII.

Fi.69
Mi.69, P18 
600 PLN
210

1918 wydanie dobroczynne austriackiej poczty polowej.

Fi.73-75
10 PLN
211

1918 okupacja austo-węgierska, całostki - odmiany papieru, każda z bardzo ładnego obiegu.

Fi.Cp.3x, y, z
Mi.FP3a, b, c 
150 PLN
212

1918 wydanie dobroczynne z dopłatą na fundusz cesarza Karola.

Fi.OA 73-75
45 PLN
SOLD
213

1918 28.X.1918 kartka z Piotrkowa 26.X.1918 na Ukrainę, stempel cenzury wojskowej.


60 PLN
214

1918 okupacja austro-węgierska, widokówka przesłana 7.III za pośrednictwem urzędu etapowego w Chełmie, pięknie odbity stempel cenzury.


30 PLN