The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 12. Other

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2395

1917, znaczki dobroczynne (bez podlepek) w karnecie, spotykane na listach z pierwszego okresu po wyzwoleniu, dochód z ich sprzedaży był przeznaczony na opiekę nad biednymi dziecmi. Wydawnictwo przygotowano z inicjatywy Obywatelskiej Komisji Ofiarności Publicznej, na znaczkach przedstawiono królów i wodzów polskich, ciekawy, a zarazem bardzo trudny do zdobycia walor.


400 PLN
2396

1945 Hellbrun - Austria. Blok z reprodukcjami malarstwa polskiego z dopłatą na PCK.


50 PLN
2397

1950 Rocznica bitwy o Monte Cassino.Pamiątkowa winietka.


25 PLN
SOLD
2398

1954 "znaczek" wycięty z książki 400-lat Poczty Polskiej na liście poleconym z Warszawy wysłanym 27.XI.54 do Milanówka, kasownik odbiorczy na odwrocie, ciekawostka.


40 PLN
2399

1955 list z Warszawy wysłany 31.XII opłacony przedwojennymi znaczkami z prezydentem Mościckim i marszałkiem Rydzem-Śmigłym, na odwrocie kasownik odbiorczy.


35 PLN
2400

1956 "znaczek" wycięty z książki 400-lat Poczty Polskiej na liście z Warszawy wysłanym 17.IV do Milanówka.


25 PLN
2401

1956 komplet 12 kartek z radziecką propagandą.


120 PLN
2402

1960 Stulecie Pierwszego Polskiego Znaczka Pocztowego, okolicznościowa pocztówka wydana w Wielkiej Brytanii.


40 PLN
2403

1960 Stulecie Pierwszego Polskiego Znaczka Pocztowego, okolicznościowa pocztówka wydana w Wielkiej Brytanii.


40 PLN
2404

1960 Stulecie Pierwszego Polskiego Znaczka Pocztowego, okolicznościowa nalepka wydana w Wielkiej Brytanii.


40 PLN
2405

1960 Stulecie Pierwszego Polskiego Znaczka Pocztowego, okolicznościowa nalepka wydana w Wielkiej Brytanii.


40 PLN
2406

1960 Aleksander Śnieżko "Poczta Polska w Stambule 1766-1922", 116 stron. Wyższy koszt wysyłki !


80 PLN
SOLD
2407

1962 arkusik winietek wydanych z okazji wystawy filatelistycznej WOJSKO - LOTNICTWO - KOSMOS, naturalne spękania gumy.


24 PLN
2408

1964 600-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, numerowany arkusik okolicznościowych nalepek.


20 PLN
2409

1964 Aleksander Śnieżko "Poczta Polska w Wonym Mieście Gdańsku", 137 stron. Wyższy koszt wysyłki !


80 PLN
SOLD
2410

1965 bloczek 4 znaczków do opłacania przesyłek poczty rakietowej zorganizowanej z okazji 50 lat ruchu filatelistycznego w Warszawie.


20 PLN
2411

1966 Wydawnictwo polonijne. Koperta adresowana do tadeusza Mazowieckiego.


20 PLN
2412

1966 2 kasowane bloki w kolorze brązowym i niebieskim, grawerowane przez Slanie.


300 PLN
2413

1966 Proba bloku grawerowanego przez Słanie z okazji 1000 lecia chrztu Polski.


250 PLN
2414

1966 Wydawnictwo Związku Inwalidów Wojennych w NRF z okazji 1000- lecia chrztu Polski.


80 PLN
2415

1966 Tadeusz Gryżewski "Harcerska Poczta Polowa Powstania Warszawskiego 1944", 73 strony. Wyższy koszt wysyłki !


100 PLN
SOLD
2416

1968 arkusik winietek wystawowych Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej Tematica, pięknie ostemplowany różnymi kasownikami okolicznościowymi.


40 PLN
2417

1968 75 lat filatelistyki polskiej - X jubileuszowa wystawa w Krakowie, arkusik nalepek okolicznościowych przedstawiających współczesne widoki Krakowa.


10 PLN
SOLD
2418

1968 75 lat filatelistyki polskiej - X jubileuszowa wystawa w Krakowie, arkusik nalepek okolicznościowych przedstawiających historyczne widoki Krakowa.


10 PLN
SOLD
2419

1968 75 lat ruchu filatelistycznego w Polsce, okolicznościowe nalepki z widokiem Wawelu.


25 PLN
2420

1969 karnet okolicznościowy z obiegu pocztowego z okazji 25 lecia bitwy o Monte Casino, wewnątrz nalepka z okazji wystawy filatelistycznej Polphilex oraz bloczek grawerowany przez Słanie z wizerunkiem gen. W. Andersa.


250 PLN
2421

1969 Bloczek okolicznościowych nalepek przygotowanych z okazji wystawy filatelistycznej "Nigdy więcej wojny".


15 PLN
2422

1970 Francja. Wydawnictwo polonijne.


25 PLN
2423

1970 Francja. Wydawnictwo polonijne.


15 PLN
SOLD
2424

1970 Wydawnictwo polonijne.


20 PLN
2425

1970 100-lecie urodzin Lenina, Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Lenin i jego idee", winietki wystawowe wydrukowane na folii aluminiowej.


25 PLN
2426

1970 XXV-lecie wyzwolenia obozu koncentracyjnego "Auschwitz - Birkenau" wystawa filatelistyczna, arkusik 6 nalepek okolicznościowych.


20 PLN
2427

1970 "Kawaleria i artyleria konna 1970" nalepka wystawy filatelistycznej w Londynie.


30 PLN
2428

1970 Bloczek grawerowany przez Słanie z okazji śmierci W.Andersa.Rzadkie.


250 PLN
2429

1971 Marian Kościelak "Pocztowe stemple prowizoryczne 1945-1947 Szczecińskie", 66 stron. Wyższy koszt wysyłki !


30 PLN
SOLD
2430

1972 okolicznościowa koperta Polskiej Delegacji do Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie ze stemplami wszystkich międzynarodowych misji.


70 PLN
2431

1972 Marian Kościelak "Prowizoryczne stemple pocztowe Dolnego Śląska 1945-1947", 71 stron. Wyższy koszt wysyłki !


30 PLN
2432

1973 500 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, polsko - czechosłowacka wystawa filatelistyczna, arkusik nalepek okolicznościowych.


20 PLN
2433

1974 Londyn.Wydawnictwo polonijne.


20 PLN
2434

1975 Maciej Płażyński, Jacek Kapkowski "Fałszerstwa znaków pocztowych PRL", 62 strony. Wyższy koszt wysyłki !


45 PLN