The new auction will start soon

Auction 12. Postal stationery

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2186

1918 wydanie PP/GGW, całostka z odwróconym nadrukiem typ II, bardzo rzadkie, niekatalogowane, gwarancja.

Fi.Cp 2 II
2 150 PLN
SOLD
2187

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ II.

Fi.Cp 2 II
55 PLN
SOLD
2188

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ I.

Fi.Cp 2 I
50 PLN
SOLD
2189

1918 wydanie lubelskie, całostka na kartonie żółtobrunatnym.

Fi.Cp 6y
150 PLN
SOLD
2190

1918 wydanie lubelskie, całostka na kartonie szarym.

Fi.Cp 5x
60 PLN
SOLD
2191

1918 wydanie PP/GGW, całostka wysłana z Warszawy 17.1.1919 do Skierniewic z nadrukiem typ I.

Fi.Cp 2 I
35 PLN
SOLD
2192

1918 wydanie lubelskie, karta czysta na kartonie żółtobrunatnym z nadrukiem w kolorze jasnoczerwonym.

Fi.Cp4
120 PLN
SOLD
2193

1918 wydanie lubelskie, czysta karta z usterką nadruku "wyszczerbiona belka", karton szary.

Fi.Cp4
250 PLN
SOLD
2194

1918 wydanie lubelskie, dwie karty czyste na kartonie szarym z nadrukiem w kolorze czerwonobrązowym i jasnoczerwonym.

Fi.Cp4
180 PLN
SOLD
2195

1919 koperta ze znakiem opłaty.

Fi.Ck 6
40 PLN
2196

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 13 i silnym Abklatschem.

Fi.Cp 14 Iy
130 PLN
SOLD
2197

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy nakład 1916 z nadrukiem typ 11.

Fi.Ca 3
80 PLN
SOLD
2198

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy wydania z 1916 z nadrukiem typ 31.

Fi.Ca 3
80 PLN
SOLD
2199

1919 wydanie krakowskie, podwójny przekaz paczkowy z częścią na pobranie z nakładu 1916 i nadrukiem typ 21.

Fi.Ca 2
250 PLN
SOLD
2200

1919 wydanie krakowskie, pokwitowanie telegraficzne, plamki zagrzybienia.

Fi.Ct 2
40 PLN
2201

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy nakładu z 1916 z nadrukiem typ 12, gwarancja Schmutz.

Fi.Ca 3
80 PLN
SOLD
2202

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 77, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp 14IIy
60 PLN
2203

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 129, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp 14IIy
60 PLN
SOLD
2204

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 84 bez rombu, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp 16II
100 PLN
SOLD
2205

1919 koperta ze znakiem opłaty.

Fi.Ck 6
15 PLN
2206

1919 wydanie krakowskie, całostka nadana z Krakowa, nadruk typ 96, cenzura wojskowa Lwów.

Fi.Cp16II
160 PLN
SOLD
2207

1919 wydanie krakowskie, całostka nadana ze Lwowa, stempelek cenzury.

Fi.Cp16I
70 PLN
2208

1919 wydanie krakowskie, całostka nadana z Mszany Dolnej, nadruk typ 35.

Fi.Cp16II
80 PLN
2209

1919 wydanie krakowskie, całostka nadana ze Lwowa, stempelek cenzury.

Fi.Cp16I
60 PLN
2210

1919 wydanie krakowskie, całostka nadana z Krakowa 24.I.

Fi.Cp13B
70 PLN
SOLD
2211

1919 wydanie krakowskie, podwójna całostka na odpowiedź, część z opłaconą odpowiedzią skasowana w Krakowie, część na odpowiedź w Sosnowcu.

Fi.Cp17I
120 PLN
SOLD
2212

1919 wydanie krakowskie, polecona miejscowa karta pocztowa grzecznościowo nadana w Krakowie.

Fi.Cp16IIx
50 PLN
2213

1919 wydanie krakowskie, całostka miejscowo nadana w Krakowie.

Fi.Cp16IIx
40 PLN
2214

1919 wydanie krakowskie, sekretnik (niezaklejony) z odmianą nadruku "beleczka zamiast ornamentu", skasowany grzecznościowo 8.IV w Cieszynie.

Fi.Cs4IIIs
150 PLN
2215

1919 wydanie krakowskie, całostka nadana z Ustrzyk Dolnych, nadruk typ 9, cenzura wojskowa Przemyśl.

Fi.Cp16I
80 PLN
SOLD
2216

1919 wydanie krakowskie, całostka nadana z Andrychowa, nadruk typ 82 - fantazyjny krój czcionki 15h.

Fi.Cp16II
60 PLN
SOLD
2217

1919 wydanie krakowskie, podwójna całostka z opłaconą odpowiedzią na papierze kremowym z nadrukami typu 138, jeden z kropką po POCZTOWA, drugi z odbitą spacją zamiast kropki, lekki abklatsch, gwarancja Jungjohan.

Fi.Cp20
500 PLN
2218

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 135 z usterką "ścieniałe Z w POCZTA", czysta.

Fi.Cp19II
60 PLN
SOLD
2219

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 135 na kartonie ciemnopiaskowym szorstkim, czysta.

Fi.Cp19II
120 PLN
SOLD
2220

1919 wydanie krakowskie, czysty sekretnik z odmianą nadruku "beleczka zamiast ornamentu".

Fi.Cs4IIIs
120 PLN
2221

1919 wydanie krakowskie, czysty sekretnik z nadrukiem typu 3, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cs3II
60 PLN
2222

1919 wydanie krakowskie, sekretnik (niezaklejony) z odmianą nadruku "beleczka zamiast ornamentu", polecony miejscowo, grzecznościowo nadany 1.II w Krakowie.


160 PLN
2223

1920 całostka wydania obiegowego.

Fi.Cp 32
25 PLN
2224

1920 wydanie obiegoe, całostka z liniaturą III i cieniowaniem B.

Fi.Cp 30a
80 PLN
SOLD
2225

1920 wydanie obiegowe, całostka z liniaturą I i cieniowaniem A.

Fi.Cp 30a
40 PLN
SOLD