The auction will end on 04.12.2023
The auction ends in:

Auction 12. Danzig

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2090

1871 list urzędowy z Sopotu do Wejherowa (Neustadt) wysłany 26.X, wewnątrz okrągła pieczęć urzędu pocztowego "K.PR.POST.EXPED. ZOPPOT".


100 PLN
2091

1874 list urzędowy z Redy (Rheda) do Wejherowa (Nuestadt) wysłany 14.X, wewnątrz okrągła pieczęć urzędu pocztowego "RHEDA/ REG.BEZ.DANZIG".


120 PLN
2092

1878 list urzędowy z Czarnej Wody (Schwarzwasser) do Starogardu Gdańskiego (Pr.Stargard) wysłany 9.II, wewnątrz okrągła pieczęć urzędu pocztowego: "K.D.POSTAGENTUR/ SCHWARZWASSE/ R.B.DANZIG".


150 PLN
2093

1878 list urzędowy ze Skorcza (Skurz) do Starogardu Gdańskiego (Pr.Stargard) wysłany 30.III, wewnątrz okrągła pieczęć urzędu pocztowego: "K.PR.POST-EXPED./ SKURZ/".


120 PLN
2094

1900 miejscowa karta pocztowa wysłana w Gdańsku 20.VII.


Mi.52 
25 PLN
2095

1914 list wysłany przez specjalną Królewską Pruską Komisję w Gdańsku.


10 PLN
SOLD
2096

1920 list z Gdańska (Langfuhr) do Berlina wysłany 9.IX, na odwrocie kasownik odbiorczy.

Fi.1, 17, 24, 25
Mi.1, 17, 24, 25&nbs
100 PLN
2097

1920 llist z Neutelch 28.12.20 do Lipska, koperta silnie obcięta od góry (około 2 cm).

Fi.3, 17
25 PLN
2098

1920 wydanie przedrukowe, znaczek za 2/0.35 mk. z nadrukiem na znaczku z poddrukiem w kolorze lila z łukami skierowanymi do góry, gwarancja Wiatrowski.

Fi.28 IV
180 PLN
2099

1920 wydanie przedrukowe, całostka wysłana z Gdańska 6.11.20 do Hamburga, zniszczony lewy górny róg.

Fi.Cp 8
30 PLN
2100

1920 całostka wydania przedrukowego.

Fi.Cp 6
20 PLN
SOLD
2101

1920 podwójna całostka z opłaconą odpowiedzią wydania przedrukowego.

Fi.Cp 9
35 PLN
SOLD
2102

1920 całostka wydania przedrukowego.

Fi.Cp 5
15 PLN
2103

1920 całostka wydania przedrukowego.

Fi.Cp 1
15 PLN
2104

1920 całostka wydania przedrukowego.

Fi.Cp 3
15 PLN
2105

1920 całostka wydania definitywnego.

Fi.Cp 21
20 PLN
SOLD
2106

1920 całostka wydania obiegowego.

Fi.Cp 21
20 PLN
2107

1920 całostka wydania przedrukowego.

Fi.Cp 1
10 PLN
2108

1920 podwójna całostka z opłaconą odpowiedzią wydania przedrukowego.

Fi.Cp 9
40 PLN
2109

1920 całostka wydania przedrukowego.

Fi.Cp 5
10 PLN
2110

1920 podwójna całostka wydania przedrukowego z opłaconą odpowiedzią.

Fi.Cp 4
20 PLN
SOLD
2111

1920 podwójna całostka wydania przedrukowego z opłaconą odpowiedzią.

Fi.Cp 7
40 PLN
2112

1920 podwójna całostka wydania przedrukowego z opłaconą odpowiedzią.

Fi.Cp 2
40 PLN
SOLD
2113

1920 całostka wydania przedrukowego.

Fi.Cp 3
10 PLN
2114

1920 podwójna całostka wydania przedrukowego z opłaconą odpowiedzią.

Fi.Cp 4
20 PLN
2115

1920 całostka wydania definitywnego.

Fi.Cp 20
20 PLN
SOLD
2116

1920 całostka wydania przedrukowego.

Fi.Cp 6
20 PLN
2117

1920 całostka wydania przedrukowego.

Fi.Cp 8
10 PLN
2118

1920 całostka wydania prowizorycznego.

Fi.Cp 1
10 PLN
2119

1921 list z Gdańska 5.2.21 do Paryża, list niewłaściwie opłacono i w Paryżu pobrano brakującą opłatę znaczkiem dopłaty.

Fi.3
80 PLN
2120

1921 całostka wydania definitywnego na kartonie piaskowym.

Fi.Cp 10b
20 PLN
SOLD
2121

1921 całostka wydania definitywnego na kartonie białym.

Fi.Cp 10az
15 PLN
SOLD
2122

1921 podwójna całostka wydania definitywnego z opłaconą odpowiedzią.

Fi.Cp 12
25 PLN
SOLD
2123

1921 całostka wydania definitywnego na kartonie piaskowym.

Fi.Cp 10b
20 PLN
SOLD
2124

1921 całostka wydania definitywnego na kartonie białym.

Fi.Cp 10a
15 PLN
SOLD
2125

1921 całostka wydania definitywnego.

Fi.Cp 18
20 PLN
2126

1921 powdwójna całostka wydania definitywnego z opłaconą odpowiedzią.

Fi.Cp 19
240 PLN
SOLD
2127

1921 całostka wydania definitywnego.

Fi.Cp 11y
10 PLN
SOLD
2128

1921 całostka wydania definitywnego.

Fi.Cp 14
10 PLN
2129

1921 podwójna całostka wydania definitywnego z opłaconą odpowiedzią.

Fi.Cp 15
40 PLN