The auctions ends in:

Page:
Postage dues
Poz# Features Catalog Description Actual price
2069
Fi.D4I
Mi.P11 

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 15/36h. z nadrukiem formą IIB, poz.46, gwarancja Bruba, Mikstein.

900 PLN
2070
Fi.D20 nz

1919 nieząbkowany znaczek za 100 hal., gwarancja Korszeń.

30 PLN
2071

1919 list miejscowy opłacony przez odbiorcę lokalnymi znaczkami dopłaty.

60 PLN
2072

1919 przekaz pieniężny z Włoszczowej 9.VI.1919 do Krakowa, opłaty doręczeniowe pobrano znaczkie z lokalnym nadrukiem Porto.

25 PLN
SOLD
2073

1919 miejscowy przekaz pieniężny z Borysławia 24.IX.1919, opłaty doręczeniowe pobrano znaczkami z lokalnym nadrukiem PORTO.

25 PLN
SOLD
2074

1919 pocztowy adres przesyłkowy ze Lwowa nadany 15.XI. do Bełza, na odwrocie znaczki z lokalnym nadrukiem PORTO.

120 PLN
SOLD
2075

1919 przekaz pocztowy z Poronina nadany 18.IX. do Łańcuta, na odwrocie znaczki z lokalnym nadrukiem PORTO z Albigowej.

60 PLN
2076

1919 przekaz pocztowy z Moderówki Lwowa nadany 16.IX do WolankiBrzeżan, na odwrocie znaczki z lokalnym nadrukiem PORTO.

100 PLN
2077

1919 przekaz pocztowy z Radomia nadany 13.IX do Szczucina, na odwrocie znaczki opłaty użyte jako znaczki dopłaty z prowizorycznym stemplem "SZCZUCIN" zamiast stempla PORTO, zwraca uwagę nietypowy stempel z numerem okręgu, ciekawy walor.

200 PLN
2078

1919 pocztowy adres przesyłkowy ze Lwowa nadany 28.IX do Brzeżan, na odwrocie znaczki z lokalnym nadrukiem PORTO.

60 PLN
SOLD
2079
Fi.D41 P

1921 próba arkuszowa znaczka za 8 mk., gwarancja Korszeń.

25 PLN
2080
Fi.D44 P

1921 próba arkuszowa znaczka za 100 mk., gwarancja Korszeń.

40 PLN
2081
Fi.D38 P

1921 wydanie obiegowe, cięta para znaczków za 2 mk., gwarancja Korszeń.

40 PLN
2082
Fi.D33 B10

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek za 6/0,25 mk. z błędem "brak kropki po Mk".

20 PLN
2083Fi.D32-36

1921 wydanie prowizoryczne, seria.

51 PLN
SOLD
2084
Fi.D43

1922 list z Jasła do Nowego Targu opłacony znaczkami dopłaty przez adresata.

20 PLN
2085

Fi.D53 No

1923 wydanie przedrukowe, znaczek za 5000/2 mk. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

150 PLN
2086
Fi.D91y

1923 wydanie przedrukowe, parka znaczków za 0,25/1 zł, lewy znaczek z błędem "23 zamiast 25", gwarancja Korszeń.

120 PLN
2087
Fi.D75
Mi.D75I 

1930 Warszawa, miejscowy list na koszt odbiorcy (nieopłacony), poczta naliczyła dopłatę ale adresat odmówił przyjęcia przesyłki, list zwrócono do nadawcy, który musiał pokryć wszelkie koszty, na odwrocie niezwkle rzadki wirnik: "ZW.OBR.KR.ZACH./ "MIESIĄC POMORZA"/ OD 15/XI-15/XII 1930R./ ZŁÓŻ OFIARĘ NA ESKADRĘ HYDROPLANÓW/ P.K.O. 9414", liczne adnotacje pocztowe, bardzo ciekawa całość.

100 PLN
SOLD
2088


Fi.D91t

1934 wydanie przedrukowe, czworoblok znaczka za 0,25/1 zł, dolny prway znaczek z błędem "brak kropki po gr", górny znaczek niewielki ślad po podlepce.

100 PLN
2089
Fi.D81-8

1934 wydanie przedrukowe, seria.

154 PLN
SOLD