The auction will start on 17.06.2022

Auction 12. Official stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2066

1920 parka znaczków po 25 fen. bez ząbkowania pionowego pomiędzy znaczkami, gwarancja Korszeń.

Fi.U5
25 PLN
2067

1938 miejscowy list z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze wysłany w Warszawie 19.X.38, w związku z podwyższeniem taryfy na przesyłki urzędowe dopuszczano ich opłatę znaczkami starej emisji.

Fi.U17
Mi.D17 
120 PLN
2068

1946 znaczek z brakiem ząbkowania pionowego na marginesie, gwarancja Korszeń.

Fi.U21
30 PLN
SOLD