The auction will start on 14.04.2023

Auction 12. Polish Kingdom

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
152

1859 Królestwo Polskie - czysta koperta Poczty Miejskiej w Warszawie (drugie wydanie) o nominale 1,5 kopiejki, format 99 x 58 mm, na wewnętrzej stronie górnej klapy podpisy kontrolne Kurmanowicz i Bobiński, gwarancja Petriuk.

Fi.Ck.3
900 PLN
153

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek na stronie adresowej listu z Dęblina (Iwangorodu), skasowany stemplem numerowym 78 (Fi.+250).

Fi.1ac
Mi.1a 
1 000 PLN
154

1860 po, Królestwo Polskie - koperta wysłana 24.III z Warszawy adresowana do Orła, znak opłaty skasowany stemplem numerowym, list od pracownika urzędu pocztowego do krewnego, oficera służącego w pułku kamczackim II dywizji, gwarancja i opis Schmutz (nawet brak tylnej klapy koperty nie umniejsza urody tego waloru).

Fi.Ck.5IIy
700 PLN
155

1860 Królestwo Polskie - czysta koperta do korespondencji krajowej i do Rosji na papierze bladożółtym satynowanym z tłoczonymi kwadracikami, gwarancja i opis Miszczak.

Fi.Ck.5IIz
530 PLN
SOLD
156

1860 Królestwo Polskie - czysta koperta Poczty Miejskiej w Warszawie na papierze satynowanym z tłoczonymi kwadracikami, gwarancja

Fi.Ck.4IIy
500 PLN
157

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 109 - Staszów (Fi.+350).


Mi.15z 
200 PLN
SOLD
158

1865 znaczek rosyjski za 20 kop. z polskim kasownikiem numerowym 273 - Siedliszcze (Fi.+1250), gwarancja S.Toll.


Mi.16y 
700 PLN
SOLD
159

1865 znaczek rosyjski za 3 kop. z polskim kasownikiem numerowym 168 - Myszków (Fi.+150).


Mi.13y 
150 PLN
SOLD
160

1866 po, Królestwo Polskie - list wysłany 22.III z Opatowa, opłacony rosyjskim znaczkiem unieważnionym kasownikiem numerowym 107, dodatkowo piękna odbitka ozdobnego miejscownika Opatów (opisanego, ale do tej pory nie reprodukowanego). List został rozłożony i złożony ponownie inaczej, a następnie ofrankowany i nadany.

Fi.21x
Mi.21x 
290 PLN
SOLD
161

1866 znaczek rosyjski za 3 kop. z polskim kasownikiem ambulansowym na drodze Kolei Bydgoskiej - DB 1 (Fi. od 200),


Mi.19x 
250 PLN
SOLD
162

1866 znaczek rosyjski za 3 kop. z polskim kasownikiem numerowym 1 - sześć kwadratów - Warszawa (Fi.+1000),


Mi.19x 
320 PLN
163

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 242 - Kowal (Fi.+150).


Mi.21x 
100 PLN
SOLD
164

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 182 - Łódź.


Mi.21x 
65 PLN
SOLD
165

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 78 - Dęblin - Iwangorod (Fi.+250).


Mi.21x 
120 PLN
166

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 73 - Lublin.


Mi.21x 
35 PLN
SOLD
167

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 60 - Siedlce (Fi.+100).


Mi.21x 
70 PLN
SOLD
168

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 47 - Ostrołęka (Fi.+250).


Mi.21x 
120 PLN
169

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 1 - cztery kwadraty - Warszawa.


Mi.21x 
35 PLN
SOLD
170

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem ambulansowym na drodze Kolei Wiedeńskiej (Fi.+300).


Mi.21x 
320 PLN
171

1866 znaczek rosyjski za 1 kop. z polskim kasownikiem ekspedycji pocztowej na dworcu Kolei Bydgoskiej - BW (Fi.+1000)


Mi.18x 
400 PLN
172

1866 rosyjski znaczekza 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym nr 1 - Warszawa.


Mi.21 
70 PLN
SOLD
173

1870 Królestwo Polskie - cała strona adresowa listu do Paryża z błędnodrukiem - znaczek za 3 kop. z poddrukiem 5-cio kopiejkówki, atrakcyjne, rzadkie kasowniki Ekspedyca Poczt Dworzec Warszawa (Fischer +1000), kolejowy - "BW" (Fischer +1500) i pruski okrągły stempel ambulansowy: "AUS RUSSLAND uber EISENB. POST-BUR.XI/ FRANCO", (Feuser +150 DM), a także polski FRANCO, pruski P.D. oraz francuski odbiorczy. Walor wyjątkowej urody w pięknym stanie na karcie wystawowej może zastąpić list.

Fi.19s, 20x, 21x
Mi.19xF, 20x, 21x&nb
2 500 PLN
174

1872 Królestwo Polskie - list z Czarnostowa do Warszawy, nadany w Pułtusku 27.XII, na odwrocie stemple Pułtusk: 27 i 28 XII i odbiorczy (inny niż na froncie) Warszawa 28.XII, ładna całość, gwarancja.

Fi.21x
Mi.21x 
300 PLN
SOLD