Page:
Polish Kingdom
Poz# Features Catalog Description Actual price
152
Fi.Ck.3

1859 Królestwo Polskie - czysta koperta Poczty Miejskiej w Warszawie (drugie wydanie) o nominale 1,5 kopiejki, format 99 x 58 mm, na wewnętrzej stronie górnej klapy podpisy kontrolne Kurmanowicz i Bobiński, gwarancja Petriuk.

900 PLN
153
Fi.1ac
Mi.1a 

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek na stronie adresowej listu z Dęblina (Iwangorodu), skasowany stemplem numerowym 78 (Fi.+250).

1 000 PLN
154
Fi.Ck.5IIy

1860 po, Królestwo Polskie - koperta wysłana 24.III z Warszawy adresowana do Orła, znak opłaty skasowany stemplem numerowym, list od pracownika urzędu pocztowego do krewnego, oficera służącego w pułku kamczackim II dywizji, gwarancja i opis Schmutz (nawet brak tylnej klapy koperty nie umniejsza urody tego waloru).

700 PLN
155
Fi.Ck.5IIz

1860 Królestwo Polskie - czysta koperta do korespondencji krajowej i do Rosji na papierze bladożółtym satynowanym z tłoczonymi kwadracikami, gwarancja i opis Miszczak.

530 PLN
SOLD
156
Fi.Ck.4IIy

1860 Królestwo Polskie - czysta koperta Poczty Miejskiej w Warszawie na papierze satynowanym z tłoczonymi kwadracikami, gwarancja Korszeń

500 PLN
157

Mi.15z 

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 109 - Staszów (Fi.+350).

200 PLN
SOLD
158

Mi.16y 

1865 znaczek rosyjski za 20 kop. z polskim kasownikiem numerowym 273 - Siedliszcze (Fi.+1250), gwarancja S.Toll.

700 PLN
SOLD
159

Mi.13y 

1865 znaczek rosyjski za 3 kop. z polskim kasownikiem numerowym 168 - Myszków (Fi.+150).

150 PLN
SOLD
160
Fi.21x
Mi.21x 

1866 po, Królestwo Polskie - list wysłany 22.III z Opatowa, opłacony rosyjskim znaczkiem unieważnionym kasownikiem numerowym 107, dodatkowo piękna odbitka ozdobnego miejscownika Opatów (opisanego, ale do tej pory nie reprodukowanego). List został rozłożony i złożony ponownie inaczej, a następnie ofrankowany i nadany.

290 PLN
SOLD
161

Mi.19x 

1866 znaczek rosyjski za 3 kop. z polskim kasownikiem ambulansowym na drodze Kolei Bydgoskiej - DB 1 (Fi. od 200),

250 PLN
SOLD
162

Mi.19x 

1866 znaczek rosyjski za 3 kop. z polskim kasownikiem numerowym 1 - sześć kwadratów - Warszawa (Fi.+1000),

320 PLN
163

Mi.21x 

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 242 - Kowal (Fi.+150).

100 PLN
SOLD
164

Mi.21x 

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 182 - Łódź.

65 PLN
SOLD
165

Mi.21x 

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 78 - Dęblin - Iwangorod (Fi.+250).

120 PLN
166

Mi.21x 

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 73 - Lublin.

35 PLN
SOLD
167

Mi.21x 

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 60 - Siedlce (Fi.+100).

70 PLN
SOLD
168

Mi.21x 

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 47 - Ostrołęka (Fi.+250).

120 PLN
169

Mi.21x 

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 1 - cztery kwadraty - Warszawa.

35 PLN
SOLD
170

Mi.21x 

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem ambulansowym na drodze Kolei Wiedeńskiej (Fi.+300).

320 PLN
171

Mi.18x 

1866 znaczek rosyjski za 1 kop. z polskim kasownikiem ekspedycji pocztowej na dworcu Kolei Bydgoskiej - BW (Fi.+1000)

400 PLN
172

Mi.21 

1866 rosyjski znaczekza 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym nr 1 - Warszawa.

70 PLN
SOLD
173
Fi.19s, 20x, 21x
Mi.19xF, 20x, 21x&nb

1870 Królestwo Polskie - cała strona adresowa listu do Paryża z błędnodrukiem - znaczek za 3 kop. z poddrukiem 5-cio kopiejkówki, atrakcyjne, rzadkie kasowniki Ekspedyca Poczt Dworzec Warszawa (Fischer +1000), kolejowy - "BW" (Fischer +1500) i pruski okrągły stempel ambulansowy: "AUS RUSSLAND uber EISENB. POST-BUR.XI/ FRANCO", (Feuser +150 DM), a także polski FRANCO, pruski P.D. oraz francuski odbiorczy. Walor wyjątkowej urody w pięknym stanie na karcie wystawowej może zastąpić list.

2 500 PLN
174
Fi.21x
Mi.21x 

1872 Królestwo Polskie - list z Czarnostowa do Warszawy, nadany w Pułtusku 27.XII, na odwrocie stemple Pułtusk: 27 i 28 XII i odbiorczy (inny niż na froncie) Warszawa 28.XII, ładna całość, gwarancja Korszeń.

300 PLN
SOLD