The new auction will start soon

Auction 12. WW2 foreign postage

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1019

1939 obszary anektowane przez ZSRR, mieszana frankatura, list z Chodorowa (polski przedwojenny datownik) wysłany 17.XI.

Fi.311, 334,
Mi.332, 355, 709&nbs
70 PLN
1020

1939 list na formularzu PCK z oddziału w Krośnie 14.12.1939 do Krakowa, widok obu stron kartki.


100 PLN
1021

1939 obszary anektowane przez ZSRR, sowiecka karta pocztowa, wysłana z Baranowicz 2.X (polski przedwojenny datownik) do Łomży.


Mi.P150 
100 PLN
SOLD
1022

1939 radziecki znaczek skasowany polskim stemplem Dobrowlany 24.11.39 po aneksji polskich terenow wschodnich przez Związek Radziecki.


25 PLN
SOLD
1023

1940 obszary anektowane przez Niemcy, ilustrowana karta pocztowa ze stemplem okolicznościowym "Dzień znaczka" skasowana 7.I w Suwałkach.


Mi.P287 
40 PLN
1024

1940 obszary anektowane przez Niemcy, ilustrowana karta pocztowa ze stemplem okolicznościowym "Dzień znaczka" skasowana 7.I w Poznaniu.


Mi.P287 
40 PLN
1025

1941 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Konmisariatu Rzeszy "Ostland", niemiecka karta z nadrukiem "Ostland", czysta.

Fi.OkNCp2
Mi.P2 
20 PLN
1026

1941 kartka z wileńszczyzny LENTVARIS 15.4.41 do Poznania z stemplem cenzury Wermachtu.


40 PLN
SOLD
1027

1941 radzieckie znaczki skasowane radzieckim datownikiem Zbaraża 22.05.41.


20 PLN
SOLD
1028

1945 obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa z Chodzieży (Kolmar) wysłana 12.I.


Mi.P299 
40 PLN
1029

1946 list od jeńca wojennego z obozu przejściowego przez biuro Czerwonego Krzyża w Moskwie 1.IX.1946 do rodziny w Wiedniu, stempel radzieckiej cenzury "wojennej nr 78", bardzo rzadka korespondencja od więźnia z Rosji na zachód.


150 PLN
1030

1946 list od jeńca wojennego z obozu przejściowego przez biuro Czerwonego Krzyża w Moskwie 1.IX.46 do rodziny w Wiedniu, stempel radzieckiej cenzury "wojennej 78", bardzo rzadka korespondencja od jeńca wojennego z Rosji na zachód.


150 PLN
1031

1947 list od jeńca wojennego z obozu przejściowego przez biuro Czerwonego Krzyża w Moskwie 1.IX.1946 do rodziny w Wiedniu, stempel radzieckiej cenzury "wojennej nr 78", bardzo rzadka korespondencja od więźnia z Rosji na zachód.


150 PLN