The auction will end on 04.12.2023
The auction ends in:

Auction 12. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1

1812 Wyprawa Wielkiej Armii Napoleona na Rosję, list z Rydzyny wysłany 21.XI adresowany do pułkownika kawalerii Stokowskiego stacjonującemu w Lesznie, ciekawa treść.


600 PLN
2

1820 (?) list z Warszawy ze stemplem "Interes Rządowy od Rządu Guber. Warsz. ", na odwrocie ślady po wklejeniu koperty.


55 PLN
SOLD
3

1824 po, Piotrków 4.II, list urzędowy do Tuszyna, stempel zwalniający z opłaty pocztowej: "Służba Rząd. Cywilna", na odwrocie pieczęć urzędowa z godłem: "KRÓLESTWO POLSKIE URZĄD MUNICYPALNY MIASTA OBWODOWEGO PIOTRKOWA".


95 PLN
SOLD
4

1824 po, list z Lubawy (Lobau) wysłany 1.III.


50 PLN
SOLD
5

1824 list z Inowrocławia (Inowrazlaw) 13.VII, dodatkowo stempel Bydgoszcz (Bromberg), a na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej z godłem: "KROL: PRUSKA/ REGENCYA/ w BYDGOSZCZY".


70 PLN
SOLD
6

1825 po, list wysłany 12.X z Węgorzyna (Wangerin).


35 PLN
7

1825 po, list wysłany 24.III z Tucholi (Tuchel).


30 PLN
8

1825 po, list wysłany 17.XI. ze Śremu (Schrimm), na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej i stempel odbiorczy.


30 PLN
9

1825 po, list wysłany 6.VII ze Strzelna (Strzellno), na odwrocie odbitka suchej pieczęci urzędowej.


45 PLN
10

1825 po, list wysłany 14.X ze Starogardu Gdańskiego (Pr.Stargard).


40 PLN
11

1825 po, list wysłany 18.III z Choinic (Konitz), na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej.


60 PLN
12

1825 po, list wysłany 27.VIII z Widuchowej (Fiddichow), na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej i stempel odbiorczy.


30 PLN
13

1825 9.IX, Końskie, list urzędowy na papierze "firmowym": "KOMMISYA WOIEWODZTWA SANDOMIERSKIEGO", stempelek zwalniający od opłaty pocztowej: "Interes Rządowy/ Kom:Obn:Opocz".


80 PLN
14

1827 list wysłany 17.X z Miejskiej Górki (Gorchen).


50 PLN
15

1828 list wysłany z Warszawy 10.I (kasownik o śr. 20 mm) adresowany do Włocławka, stempel zwalniający od opłaty pocztowej: "Służba Cywil. Rząd:/ Od Kom: Woie: Mazo:", dodatkowo - rzadko spotykany przypadek - stempelek urzędnika prowadzącego korespondencję "S.Koćmierowski", na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej. Bardzo ciekawy walor.


250 PLN
16

1828 koperta listu wysłanego 20.III z Zalesia do Warszawy adresowanego do księżnej Lubeckiej. Pocztowy urząd pograniczny w Zalesiu uruchomiono na początku 1828 roku, jest to do tej pory najwcześniejsza znana przesyłka z tego urzędu (reprodukcja wykorzystana w 1960 r w Polskich Znakach Pocztowych i w 1987 w Poczcie Królestwa Polskiego M.Czernika).


600 PLN
17

1829 po, litera W w Warszawa mierząca u góry 7 mm, bardzo rzadko spotykana odmiana stempla pocztowego. List wysłany 10.VI do Łęczycy (stempel odbiorczy 12.VI), przeadresowany do Kutna, stempelek zwalniający od opłaty pocztowej "Interes rządowy", na odwrocie pieczęć Archidiecezji Warszawskiej.


300 PLN
18

1830 po, list z Wrocławia wysłany 15.IX, kasownik z oznaczeniem godzin, czerwonym atramentem wpisana wysokość opłaty (19 3/4), na odwrocie stempel odbiorczy.


35 PLN
19

1832 list z Gostynia wysłany 25.II, nietypowo umieszczony (na froncie listu) kasownik odbiorczy.


30 PLN
20

1833 list z Włoszczowej wysłany 18.XI, adresowany do Kielc.


150 PLN
21

1833 list ze Wschowej (Fraustadt) wysłany 29.V, adresowany do Gostynia.


40 PLN
22

1834 list ze Zgierza wysłany 4.XII, adresowany do Warszawy, list opłacony przez nadawcę - adnotacja: "porto opłacone" i wpisana wysokość opłaty 30.


75 PLN
23

1834 list z Bydgoszczy wysłany 2.V, na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej z godłem: "KROL:PRUSKA/ REGENCYA/ w BYDGOSZCZY".


50 PLN
24

1835 list z Gniezna.


25 PLN
25

1835 około, list z Wolborza wysłany 27.IV adresowany do Kamieńska, stempelek zwalniający od opłaty pocztowej: "Interes Rządowy", na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej.


100 PLN
26

1836 list wysłany 22.XI w austriackim urzędzie pocztowym w Wolnym Mieście Krakowie do Tarnowa, ciekawy formularz: "Trybunał Pierwszej Instancji Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu", na odwrocie zalepka z suchą pieczęcią. Wspaniały walor do zbioru (nie tylko) cracovianów.


150 PLN
27

1836 list z Sądu Powiatowego w Krościenku do Starego Sącza, na odwrocie stempel odbiorczy.


45 PLN
28

1837 list ze Zgierza wysłany 20.XII, kasownik w kolorze czarnym z ręcznie wpisaną datą.


25 PLN
SOLD
29

1837 list z Włocławka wysłany 27.I, adresowany do Nieszawy.


50 PLN
30

1839 list z Suczawy do Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy.


40 PLN
31

1839 list z Żarek wysłany 9.XII, adresowany do Kielc.


60 PLN
32

1839 list zagraniczny wysłany z Warszawy 23.IX do Londynu, stemple tranzytowe: Berlin, Hamburg, kasownik odbiorczy Londyn 7.X, liczne adnotacje pocztowe (porta), pięknie udokumentowany obieg.


500 PLN
33

1839 list ze Zgierza wysłany 11.I, adresowany do Łodzi.


30 PLN
SOLD
34

1840 (?) list z Tuchel.


50 PLN
35

1840 po, dwukrotne użycie pocztowe !!! list z Choszczna (Arnswalde) wysłany 17.V przewieziony ambulansem Berlin-Bydgoszcz, kasownik odbiorczy i stempelek listonosza "KOCH.". List składany, przebył wcześniej -13.V - tę samą drogę (stemple wewnątrz).


70 PLN
36

1840 list z Kielc wysłany 11.IX, adresowany do Sandomierza, pisany na papierze urzędowym:"URZĄD MUNICYPALNY MIASTA GUBERNIALNEGO KIELCE", z adnotacją zwalniającą od opłaty pocztowej:"Służba Rządowa Cywilna", na odwrocie pieczęć lakowa urzędu miejskiego.


60 PLN
37

1840 list z Tarnowa wysłany 5.III, adresowany do Wiśnicza.


30 PLN
38

1840 (?) list z Pelpina.


25 PLN
SOLD
39

1841 list urzędowy z Lwowa do Tarnowa.


50 PLN
40

1841 około, list z Włocławka wysłany 13.II, adresowany do Piotrkowa, stempelek zwalniający od opłaty pocztowej: "Interes Rządowy", na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej.


70 PLN