The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Current auction Central Lithuania

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3964

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok prób znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na średnim gąbczastym papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Schmutz.

Fi.1 P1
160 PLN
Bid
3965

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowa parka prób znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na drugostronnie zadrukowanym średnim żeberkowanym papierze (część z nakładu 100 szt.), piękny egzemplarz, gwarancja Krawczyk.

Fi.1 P1
240 PLN
Bid
3966

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk marginesowej próby znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na średnim gąbczastym obustronnie zadrukowanym papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Krawczyk.

Fi.1 P1 Dp
100 PLN
Bid
3967

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok marginesowych prób znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na cienkim papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Schmutz.

Fi.1 P2
240 PLN
Bid
3968

1920 godło Litwy Środkowej, potrójny druk marginesowej próby znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na cienkim papierze gazetowym (mała część z nakładu 100 szt.), gwarancja.

Fi.1 P2 Dpt
200 PLN
Bid
3969

1920 godło Litwy Środkowej, seria cięta i ząbkowana.

Fi.1-3A, B
20 PLN
Bid
3970

1920 godło Litwy Środkowej, seria cięta i ząbkowana.

Fi.1-3A, B
20 PLN
Bid
3971

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczków za 25 f. z międzypolem, co ciekawe lewy sektor w kolorze ceglastym położony jest znacznie niżej niż prawy sektor, który wydrukowano w kolorze w cynobrowym, róznica barw to dowód, ze druk kazdego sektora był odrebna operacja technologiczną, guma położona tylko miejscowo.

Fi.1B
Mi.1A
120 PLN
Bid
3972

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczka za 25 f. bez perforacji poziomej i z przesuniętą perforacją pionową, niegumowana makulatura.

Fi.1B
Mi.1A 
60 PLN
Bid
3973

1920 godło Litwy Środkowej, parka częściowo bez perforacji poziomej.

Fi.1BMK
45 PLN
Bid
3974

1920 godło Litwy Środkowej, INNY KOLOR W KAŻDYM SEKTORZE - BŁĘDY ZĄBKOWANIA, unikalny pasek znaczków za 25 f. z międzypolem, lewy sektor w kolorze ceglastym, prawy sektor w cynobrowym; każdy znaczek inaczej ząbkowany - lewy bez pionowej perforacji po prawej, środkowy bez perforacji pionowej po obu stronach. prawy za międzypolem ząbkowany prawidłowo, piękny stan zachowania, gwarancja.

Fi.1aA+1cA MK
400 PLN
Bid
3975

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok prób znaczka za 1 mk. w kolorze niebieskim na papierze średnim gąbczastym gazetowym (Fi.240.-), gwarancja.

Fi.2 P11
160 PLN
Bid
3976

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 1 mk. w rzadszym kolorze ciemno granatowoniebieskim na papierze gąbczastym gazetowym, ostry bardzo klarowny druk.

Fi.2 P11
120 PLN
Bid
3977

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok prób znaczka za 1 mk. w kolorze niebieskim na papierze średnim gąbczastym gazetowym, niekatalogowanych z potrójnym drukiem, poza jednym przebarwieniem na froncie w bardzo ładnym stanie zachowania, gwarancja Berbeka.

Fi.2 P11 Dpt
280 PLN
Bid
3978

1920 godło Litwy Środkowej, unikalna próba znaczka za 1 mk., w kolorze niebieskim na cienkim papierze formularza, niekatalogowana ze zniekształconą sylwetką "Pogoni", gwarancja.

Fi.2 P12
600 PLN
Bid
3979

1920 godło Litwy Środkowej, arkusz znaczka za 1 mk., naddarcia perforacji, ogólnie dobry stan i prezencja.

Fi.2 ark.
250 PLN
Bid
3980

1920 godło Litwy Środkowej, kasowana grzecznościowo marginesowa próba znaczka za 2 mk., w kolorze fioletowym, na średnim gąbczastym papierze gazetowym, gwarancja Krawczyk.

Fi.3 P3
40 PLN
Bid
3981

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk próby znaczka za 2 mk. w kolorze fioletowym rzadszej na drugostronnie zadrukowanym papierze gazetowym, gwarancja.

Fi.3 P3 Dp
120 PLN
Bid
3982

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk próby znaczka za 2 mk., w kolorze fioletowym, na średnim gąbczastym papierze gazetowym, rzadszy z tak dużym wzajemnym przesunięciem druku, gwarancja Krawczyk.

Fi.3 P3 Dp
60 PLN
Bid
3983

1920 godło Litwy Środkowej, arkusz znaczka za 2 mk., naddarcia perforacji, ogólnie dobry stan i prezencja.

Fi.3 ark.
250 PLN
Bid
3984

1920 godło Litwy Środkowej, niegumowana makulatura znaczka za 2 mk. w barwie fioletowej zasmarowana z obu stron farbą drukarską, gwarancja Schmutz.

Fi.3aA MK
40 PLN
Bid
3985

1920 wydanie przedrukowe, gwarancja Łaszkiewicz.

Fi.4
250 PLN
Bid
3986

1920 wydanie przedrukowe, uszkodzony dolny lewy narożnik, gwarancja Kalinowski.

Fi.6a
40 PLN
Bid
3987

1920 wydanie przedrukowe, gwarancja Gryżewski.

Fi.6b
100 PLN
Bid
3988

1920 wydanie przedrukowe, gwarancja Gryżewski.

Fi.7
100 PLN
Bid
3989

1920 wydanie przedrukowe, powierzchnia kleju nakropiona nakładaną gumą, wrażenie zagrzybienia, w naturalny świetle zabarwienie nie widoczne, gwarancja Schmutz.

Fi.7
160 PLN
Bid
3990

1920 wydanie przedrukowe, gwarancja Łaszkiewicz.

Fi.8
90 PLN
Bid
3991

1920 wydanie przedrukowe, gwarancja Łaszkiewicz.

Fi.8
100 PLN
Bid
3992

1920 wydanie przedrukowe, gwarancja Gryżewski.

Fi.8
100 PLN
Bid
3993

1920 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem 4 zamiast 6 marek, podlepki, gwarancja Schmutz.

Fi.8B2
1 800 PLN
Bid
3994

1920 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem 10 zamiast 6 marek, duże podlepki, gwarancja Schmutz.

Fi.8B4
1 800 PLN
Bid
3995

1920 wydanie przedrukowe, gwarancja Gryżewski.

Fi.10
100 PLN
Bid
3996

1920 wydanie przedrukowe, gwarancja Krawczyk.

Fi.11
150 PLN
Bid
3997

1920 Litwa Środkowa, POCZĄTKOWY OKRES PRZEJŚCIOWY - cytat z artykułu G.Hahne Poczta na Wileńszczyźnie od wycofania wojsk niemieckich do powstania Litwy Środkowej HBBF 1-4/1991: "Przejęcie nadzoru pocztowego przez organy Litwy Środkowej z dniem 20 października 1920 r. nie wywołało gwałtownych zmian. Wydaje się, że byto to raczej działanie pozorne, aby uspokoić Ligę Narodów. Tolerowane były znaczki polskie, a całkiem oficjalnie (zgodnie z traktatem pocztowym z rządem warszawskim) pozostawiono w obiegu polskie karty pocztowe, przy czym nadrukowane znaki pocztowe wliczano do frankatury"; tym samym znaki polskie były w tym okresie współkursorami znaków pocztowych nowo powstałej Litwy Środkowej; polska całostka za 25 fen. dofrankowana znaczkami wydania markowego za 15 i 50 fen. wysłana 27.X z urzędu WILNO 1 do Londynu, frankatura ta była częściowo zgodna z konwencją pocztową (znak opłaty 25 fen.), a w części tolerowana (znaczki 65 fen.) - brakowało 10 fen. bo zgodnie z taryfą zagraniczną z 1.IX.1920 opłata za kartę wynosiła 1 mk.; kartę oznaczono stempelkiem dopłaty „T” określając jej wysokość - zgodnie z konwencją UPU w przeliczeniowej walucie opartej na franku szwajcarskim - tu na 2cts; w Londynie przeliczono wartość dopłaty na pensy – stempelek "½ d F.B.H."; nieopisany dotąd stempelek cenzury Litwy Środkowej o treści "Sekcja Def. Refer. Prasy i Cenzury” - jest on bardzo mocno odbity i w części słabiej czytelny, ale to prawdopodobnie jedyna znana odbitka; oferowana całość była ozdobą słynnego zbioru Gerharda Hahne.


8 000 PLN
Bid
3998

1921 różne rysunki, próba, gwarancja i opis Wiatrowski.

Fi.6P1
35 PLN
Bid
3999

1921 płaskorzeźba z kościoła Św.Piotra i Pawła i gen.L.Żeligowski, próba znaczka za 25 f. w kolorze niebieskoszarym na białym zwykłym papierze - mocno przesunięty druk dwustronny, gwarancja Krawczyk.

Fi.14 P2
60 PLN
Bid
4000

1921 różne rysunki, seria cięta i ząbkowana.

Fi.14-9A, B
90 PLN
Bid
4001

1921 różne rysunki, znaczek makulaturowy z drukiem wielokrotnym.

Fi.14/15MK
60 PLN
Bid
4002

1921 list nadany 30.01.21 z Wilna do Poznania, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Berbeka.

Fi.14B, 15B
480 PLN
Bid
4003

1921 różne rysunki, znaczek makulaturowy z drukiem wielokrotnym.

Fi.14MK
60 PLN
Bid