The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Current auction Neubrandenburg

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5840

1941 listownik wysłany 27.9 do Chełma Lubelskiego, stempelek cenzora nr.9; zwraca uwagę zaczernienie odbitego omyłkowo miejscownika Neubrandenburg i użycie właściwego stempla niemego.


120 PLN
Bid
5841

1943 Oflag IIE - przekaz paczkowy - obowiązkowa nalepka na paczkę odzieżową dla jeńca wysłana 27.3 z obozu do Kairu!!! do Sybilli Szczeniowskiej (z.d.Mielżyńskiej) żony sekretarza polskiego w Egipcie, stempelki cenzury: obozowej nr.11, brytyjskiej i egipskiej, odbitka datownika angielskiego 11 OCT 1943, zwraca uwagę niewielki jednowierszowy stempelek WOLDENBERG/NM odciśnięty na froncie "do góry nogami"; uwzględniając ówczesne położenie walczący stron, Niemcy będący u szczytu powodzenia, w Afryce podchodzący pod Aleksandrię, nieprzerwana ofensywa w Rosji, trwające ciężkie walki na morzu Śródziemnym - jest to unikalny kierunek wysyłki; niepowtarzalny walor w minimalnie słabszym stanie zachowania.


500 PLN
Bid
5842

1943 karta - formularz ozdobiony świąteczną kalkomanią wykonaną w obozie!!! wysłany 20.12 do miejscowości Wielgolas; stempelek cenzora nr.13; w lewym dolnym rogu wpisana pierwsza litera nazwiska jeńca - "Ż" od nazwiska "Żulikowski", umożliwiało to segregację przesyłek dla celów cenzury i służyło temu, aby ten sam cenzor obozowy sprawdzał korespondencję tych samych jeńców, co ułatwiało ścisłą kontrolę m.in. nastrojów jenieckich; rzadko spotykany walor w dobrym stanie zachowania (karta poziomo zgięta).


200 PLN
Bid
5843

1943 portret porucznika wykonany ołówkiem na żółtawym kartonie (90x145 mm), sygnowany "E.D. 1943 Oflag IIE", autorem jest być może ppor. Edward Dodacki; karta została prawdopodobnie wysłana do rodziny jeńca i nosi ślady szycia do listownika (por. kompletna przesyłka lot 20567 na aukcji LXXXIX).


800 PLN
Bid
5844

1943 kartka na listowniku z oflagu IIE w Neubrandenburgu do Warszawy, do kartki załączona grafika obozowa "pokój ludziom dobrej woli", grafika sygnowana WB - Wacław Bulzacki.


1 000 PLN
Bid
5845

1944 kaplica, gwarancja Schmutz.

Fi.1
400 PLN
Bid
5846

1944 Kaplica, szeroko cięty kasowany znaczek za 20 f. w kolorze jasnozielonym (Fi.500.-), ciekawe uszkodzenia dolnej ramki, gwarancja Schmutz.

Fi.1
500 PLN
Bid
5847

1944 świetlica, gwarancja Schmutz.

Fi.2
700 PLN
Bid
5848

1944 Świetlica, kasowany znaczek za 5 f. w kolorze czarnym (Fi.550.-), gwarancja Schmutz.

Fi.2
500 PLN
Bid
5849

1944 Świetlica, rzadki znaczek Poczty Obozu Neubrandenburg użyty w obozie Gross-Born jako opłata za przesłanie BILETU DO TEATRU OBOZOWEGO na miejsce 64, podzielonego na dwie numerowane części, wystawionego imiennie dla kapitana Weretyńskiego na spektakl "Kobiety zbytku i kobiety cienie" wg. powieści H.Z.Smith; bilety teatralne były rozprowadzane za pośrednictwem Poczty Obozowej, a jako formularzy biletowych używano zarówno ofrankowanych kart pocztowych jak i całostek, co ciekawe oferowany tu sporządzono na druku bibliotecznym!!! przy wejściu do teatru oddzierano połowę biletu, zniszczone w ten sposób przesyłki nie były atrakcyjnym przedmiotem kolekcjonerskim i w miarę upływu lat prawie wszystkie wyrzucono; unikalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania, ocalały jedynie dlatego, że nie został wykorzystany; gwarancja Schmutz.

Fi.2
3 200 PLN
Bid
5850

1944 Świetlica, czysty znaczek za 5 f. w kolorze czarnym (Fi.600.-), gwarancja Walocha.

Fi.2
600 PLN
Bid
5851

1944 wydanie obiegowe - Syrena, kasowany cięty znaczek za 10 f. na bibułkowym papierze, gwarancja.

Fi.4ay1A
60 PLN
Bid
5852

1944 rocznica odzyskania dostępu do morza, kasowany znaczek za 20 f. (Fi.500.-), gwarancja Schmutz.

Fi.8
500 PLN
Bid
5853

1944 rocznica odzyskania przez Polskę dostępu do morza, gwarancja Walisch.

Fi.8
360 PLN
Bid
5854

1944 rocznica odzyskania dostępu do morza, kasowany znaczek za 20 f. na zaadresowanej karcie, gwarancja.

Fi.8
800 PLN
Bid
5855

1944 rocznica odzyskania dostępu do morza, czysty znaczek za 20 f., gwarancja Walocha.

Fi.8
600 PLN
Bid
5856

1944 Caritas, kasowany znaczek za 5 f. odmiana koloru szaroczarna na papierze gładkim średnim gumowanym ((UWAGA: zmieniono zapis w katalogu Fischera - dawniej znaczki o odcieniu fioletowym miały oznaczenie - 9ax1 i 9ax2, a w odcieniu czarnym - 9bx2, większość czarnych wydano jako niegumowane) tu rzadka odmiana z gumą zachowaną na całej powierzchni, gwarancja i opis (w/g Makowskiego) "8a" Schmutz.

Fi.9ax2
350 PLN
Bid
5857

1944 Caritas, czysty znaczek za 5 f. w kolorze szaroczarnym na papierze białym gładkim średnim gumowanym (UWAGA: zmieniono zapis w katalogu Fischera - dawniej znaczki o odcieniu fioletowym miały oznaczenie - 9ax1 i 9ax2, a w odcieniu czarnym - 9bx2, większość czarnych wydano jako niegumowane), tu odmiana z zachowaną na całej powierzchni gumą i śladem podlepki, gwarancja i oznaczenie 9bx2.

Fi.9ax2
200 PLN
Bid
5858

1944 Caritas, guma w słabym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.9bx1
100 PLN
Bid
5859

1944 kaplica, koperta na prążkowanym papierze pakunkowym, gwarancja Schmutz.

Fi.Ck1
480 PLN
Bid
5860

1944 Gryf, całostka za 10 fen. - typ 2 (w/g najnowszej klasyfikacji P.Pelczara) - na papierze o poziomych włóknach papieru, długość całkowita napisu i znaku opłaty 90 mm, z błędem "kropka nad dolnym ramieniem K", a przed literą K pionowo odciśnięte zbyt płytko wycięte dno matrycy; karta wysłana 8.V znak opłaty unieważniony stemplem Neubrandenburga; zwraca uwagę adres odbiorcy ""Izba Chorych/ Teatr"; dobry stan zachowania (karta w dwóch miejscach pionowo zgięta); gwarancja Schmutz.

Fi.Cp1
200 PLN
Bid
5861

1944 Gryf, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp1
100 PLN
Bid
5862

1944 Caritas, całostka za 5 fen na papierze białym prążkowanym o ciemnobrązowym znaku opłaty, format 71x100mm - w/g klasyfikacji P.Pelczara - N.I.yu; według artykułu P.Pelczara w "Przeglądzie Filatelistycznym" 6/2013: "formaty 100 x 70 mm normatywne [...] spotyka się rzadko. Podobno duży format bywał tylko w nakładzie pierwszym."; karta z obiegu, znak opłaty nie skasowany, na odwrocie nadruk tekstu zawiadomienia bibliotecznego; dobry stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp2a
160 PLN
Bid
5863

1944 Gryf, całostka nakładu nieoficjalnego wydrukowana na fotografii z liniaturą adresową.

Fi.CpN1
3 000 PLN
Bid
5864

1944 grafika obozowa, wzór dwubarwnej ilustracji do karty wielkanocnej, według projektu Bolesława Malisza, wykonał Wacław Bulzacki.


500 PLN
Bid