The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Current auction Jewish Ghetto, judaica

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5892

1937 judaica - seria znaczków z dopłatą na pomoc zimową, ostemplowana 19.12, kasownikiem okolicznościowym "Der ewige Jude - Grosse Politische Schau" propagującym antysemicką wystawę zorganizowaną pod auspicjami NSDAP.


Mi.651-659 
300 PLN
Bid
5893

1940 formularz dokumentu przełożonego Starszeństwa Żydów w getcie w Łodzi.


40 PLN
Bid
5894

1941 Getto w Łodzi, polecona karta pocztowa wysłana 7.2 z Łodzi do Orangeburga w USA, ponieważ poczta niemiecka odbierała przesyłki zbiorowo od żydowskich samorządów, w gettach powstawały służby pocztowe, które zajmowały się przyjmowaniem kart i listów oraz zbiorczym ich przekazywaniem poczcie niemieckiej, co więcej przesyłki takie powinny być, po sprawdzeniu tożsamości nadawcy i jego miejsca zamieszkania, ostemplowane pieczątkami samorządów; w oferowanej przesyłce przy adresie nadawcy pieczątka "Der Aelteste der Juden/ in Litzmannstadt/ Ch. RUMKOWSKI/ betrifft;" - typu 4, poniżej numer kolejny przesyłki; stempelek niemieckiej cenzury Wehrmachtu, datownik urzędu przejściowego SAN FRANCISCO 20.MAR i ORANGEBURG 25.MAR, skąd przesyłkę przekierowano do Toledo - kasownik odbiorczy TOLEDO 29.MAR; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.


2 400 PLN
Bid
5895

1941 Getto w Lublinie, adres pomocniczy na paczkę pobraniową wysłaną 22.XII z Warszawy do Lublina, adresowaną do odbiorcy na ulicy Lubartowskiej 13 znajdującą się na terenie getta; datownik odbiorczy Lublin 2 z 23.12, na odwrocie podpis odbiorcy; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja i opis Schmutz.


600 PLN
Bid
5896

1941 Getto w Warszawie, karta pocztowa z getta wysłana 18.9.41 do Amsterdamu, wyraźnie odciśnięty mały ramkowy dwuwierszowy stempelek cenzury żydowskiej "JUDENRAT WARSCHAU" - typu 1 w kolorze czarnym, spotykany na korespondencji wychodzącej z getta; czerwona pieczęć cenzury niemieckiej Wehrmachtu, dodatkowe stempelki numerowe, całość w bardzo dobrym stanie zachowania, gwarancja Schmutz.


1 200 PLN
Bid
5897

1941 getto w Łodzi, kartka adresowana do Niemiec nie dopuszczona do obiegu - stempel "UNZULÄSSIG", stempelek "Postabteilung - Getto".


300 PLN
Bid
5898

1941 getto w Łodzi, kartka z Słonim nadana 11.1.41 do getta w Łodzi, stempel cenzury Wermachtu, dziurki po archiwizacji.


500 PLN
Bid
5899

1942 Getto w Warszawie, potwierdzenie otrzymania paczki wysłane 4.I z Warszawy do Komitetu Pomocy Żydom RELICO w Genewie, niespotykanie wyraźnie odciśnięty mały ramkowy dwuwierszowy stempelek cenzury żydowskiej "Judenrat Warschau" - typu 5 w kolorze fioletowym (nieco rzadszy typu 1 oferowano na aukcji LXI), spotykany na korespondencji wychodzącej z getta; okrągły stempel, stempelki numerowe i odręczne adnotacje niemieckiej cenzury Wehrmachtu; całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


2 400 PLN
Bid
5900

1942 getto w Stanisławowie, kartka z Stanisławowa nadana 29.12.42 do Włoch, stempel "JUDENRAT STANISLAU", stemple niemieckiej cenzury wojskowej.


2 500 PLN
Bid
5901

1942 getto w Łodzi, kartka z Niemiec adresowana do getta w Łodzi, stempel korespondencji przychodzącej zarządu getta, dziurki po archiwizacji.


700 PLN
Bid
5902

1942 getto w Łodzi, kartka adresowana do Niemiec nie dopuszczona do obiegu, kartka pisana po niemiecku z użyciem niedozwolonego słowa w języku hebrajskim stąd stempel "In hebräischer und jiddischer / Sprache verboten.".


600 PLN
Bid
5903

1944 poczta w getcie łódzkim, seria znaczków nie dopuszczonych do obiegu, gwarancja pierwsze dwa znaczki Schmutz i trzeci Walocha.

Fi.1-3
1 000 PLN
Bid
5904

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu - tzw. wzór IV, pasek pięciu czystych serii z górnym marginesem złożony między trzecim, a czwartym znaczkiem, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane, każdy znaczek w innym typie - opisane przez ekspertów PZF M.Kalinowskiego i B Subocza w "Filateliście" 6/1978, w katalogu Fischer wycenione wyłącznie jako podlepkowe, licząc dopłatę za ★★ tylko dla znaczka gumowanego (Fi.5x1900.-=9500.-), stan zachowania bardzo dobry.

Fi.1-3A typ I-V
8 500 PLN
Bid
5905

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), seria czysta na papierze prążkowanym pionowo, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane; egzemplarze zachowane w pięknym stanie, w katalogu Fischer wycenione wyłącznie jako podlepkowe, licząc dopłatę za ★★ tylko dla znaczka gumowanego (Fi.1900.-), podwójna gwarancja Walisch,.

Fi.1yA-3yA
1 700 PLN
Bid
5906

1944 Getto w Łodzi, seria wydania nie dopuszczone do obiegu wzór IV, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane, gwarancja i oznaczenie Walocha.

Fi.1yA-3yA
1 200 PLN
Bid
5907

1944 getto w Łodzi, próba znaczka nie wprowadzonego do obiegu, fotoatest Walocha.

Fi.PIVa
2 200 PLN
Bid
5908

1945 list żołnierza z Brygady Żydowskiej Armii Andersa z Włoch do Tel-Avivu (Palestyna), stempel poczta polowej 731 (5.07.45), czerwony stempel cenzury okrętowej. Nadawca: T.Safrai (zapewne kod jednostki i okrętu). Adres w Tel-Avivie: skrzynka pocztowa 303 Centrali Histadrut (Związek Zawodowy).


240 PLN
Bid
5909

1946 list z Berlina do Krakowa, koperta firmowa "Judische Gemeinde fur Berlin" wysłany 4.12 z urzędu BERLIN 4, opłacona znaczkiem za 75 fen wydania dla okupowanych Niemiec unieważnionym stemplem z hasłem "Vergiß nicht Straße und Hausnummer anzugeben!"; dobry stan zachowania (koperta pionowo zagięta).


Mi.934
100 PLN
Bid
5910

1993 Getto w Warszawie, wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

Fi.3296 ark.
Mi.3444
60 PLN
Bid