The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Current auction Warsaw Uprising 1944

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5865

1944 kartka poczty polowej Powstania Warszawskiego adresowana na ul. Nowy Zjazd, dwa stemple poczty harcerskiej; nadawczy i cenzury, z lilijkami i datowniki oznaczające daty nadejścia z datami "12 SRP. 1944" i "14 SIERP 1944", kartka uszkodzona w dolnej części, fotoatest. Kartka prezentowana w katalogu Fischera T II str58.

Fi.3, 27, 28, 1
3 000 PLN
Bid
5866

1944 znaczki Generalnego Gubernatorstwa unieważnione grzecznościowo stemplem powstańczym z lilijką harcerską ""POCZTA HARCERSKA", datownik z data "14 SIERP. 1944", fotoatest.

Fi.4
1 200 PLN
Bid
5867

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944 - wydanie przedrukowe tzw. mokotowskie; bardzo niebezpieczne fałszerstwo nadruku na znaczku GG za 20 gr., sygnowane; wielka rzadkość tego przedruku zachęcała do nadużyć, oryginalny nadruk wykonano tuszem o odcieniu granatowym, poza tym dość trudne do identyfikacji, ciekawe do specjalizacji.

Fi.5 FFi
200 PLN
Bid
5868

1944 POCZTA HARCERSKA - CZERNIAKÓW, unikalny list nadany 11.VIII. z Czerniakowa, ostemplowano go tam dwukrotnie (raz słabo czytelnie) stemplem "POCZTA HARCERSKA / CZERNIAKÓW" - Gryżewski typ 5 (Fi.4800.-); poprzez Śródmieście Płd. gdzie list ocenzurowano - stempelek "CENZURA HARCERSKA" - Gryżewski typ 1, dotarł on (pod ostrzałem) poprzez płytkie przejście przy Kruczej - jedyne przecinające dzielącą obie części Śródmieścia Al.Sikorskiego (Al.Jerozolimskie), do urzędu Śródmieście Płn.; oznaczono go tam trzykrotnie datownikiem "15 SIERP 1944" - Gryżewski typ 29 (Fi.1500.-), nadano numer "1973" czerwonym ołówkiem i wyekspediowano w kierunku atakowanej w tym czasie z lądu, powietrza i wody (Wisła) Starówki; to list o fantastycznie udokumentowanym obiegu; ze względu na niewielki rozmiar cenzurę postawiono na liście częściowo złożonym, a stemple nadawcze lekko na froncie, aby nie zamazywać adresu i mocniej na odwrocie złożonego listu, datownik przystawiono na wszystkich tych miejscach, w sumie trzy razy; po rozłożeniu wszystkie te stemple są doskonale widoczne; z Czerniakowa spotyka się bardzo mało listów, a bardzo rzadki stempel Poczty Harcerskiej znany jest lepiej z kilku dokumentów rozliczeniowych; gwarancja Schmutz.

Fi.6, 26, 1
10 000 PLN
Bid
5869

1944 POCZTA HARCERSKA - list wysłany 12.8. ze Śródmieścia Płd. na Mokotów, pierwszy dzień użycia stempla nadawczego z lilijką "POCZTA POLOWA WARSZAWA PŁD" - Gryżewski typ 7 i dodatkowego "OPŁATA UISZCZONA" - typ 32, obok stempelek "CENZURA HARCERSKA" - typ 1; to rzadki kierunek wysyłki, łączność utrzymywano dostarczając listy kanałami (wzdłuż Alei Ujazdowskich i Szucha do ul. Puławskiej), gdzie Niemcy - w tym okresie już często, wrzucali granaty i wlewali chemikalia, list "utknął" na Rakowieckiej - adnotacja "niema dojścia"; należy do partii poczty niedoręczonej, która do stycznia 1945 przeleżała w gruzach domu przy tej ulicy, w latach 60-tych Polskie Radio podjęło próbę ich doręczenia, historię tę szczegółowo opisuje książka Jerzego Kasprzaka "Tropami powstańczej przesyłki", gwarancja.

Fi.8, 29, 1
5 000 PLN
Bid
5870

1944 składany list z kartki papieru nadany 19.08.44 adresowany na ul. Szarą, stempel "A.K. na BARYKADACH / m" stosowany przez pocztę polową na Mokotowie, stempel cenzury "SPRAWDZONO", wedle atestu "stan zachowania dobry" (jak na skanie), gwarancja Łaszkiewicz i z atestem.

Fi.15, 3
3 000 PLN
Bid
5871

1944 kartka nadana 25 sierpnia na Śródmieściu Południowym z ul. Piusa na ul. Dobrą, dwuobrączkowy datownik stosowany na poczcie Śródmieście Południe, stempelek "CENZUROWANO No 19" i dodatkowy trzywierszowy stempel "POCZTA POLOWA 1-VIII-1944 / WARSZAWA" używany wcześniej przez Pocztę Polową AK w urzędzie na ulicy Szpitalnej, datownik oznaczający datę nadejścia "29 SIERP 1944" używanym przez Pocztę Harcerską Śródmieście Północ, gwarancja.

Fi.16b, 19, 25
8 000 PLN
Bid
5872

1944 GŁÓWNA POCZTA POLOWA No 75a, znaczek GG skasowany 15.VIII.44 stemplem typu 17 (Gryżewski RRR, Fi. 6000.-na korespondencji), dodatkowo odbity stempel "W./orzeł/P.", którym cechowano biało-czerwone opaski noszone przez oddziały powstańcze.

Fi.17
1 500 PLN
Bid
5873

1944 pamiątkowa kartka ze stemplem poczty polowej powstania, stempel typ 20 według Gryżewskiego, niespotykane, fotoatest.

Fi.18b
2 000 PLN
Bid
5874

1944 list z Powiśla nadany 14 sierpnia na Mariensztat, poniemiecka koperta i wizytówka i kawałek kartki (w kopercie) użyte do korespondencji, datownik oznaczający datę nadejścia "14 SIERP 1944" używanym przez Pocztę Harcerską Śródmieście Północ, gwarancje Jungjohann (na odwrocie), Petriuk i z kseroatestem Krawczyk.

Fi.25
2 000 PLN
Bid
5875

1944 znaczek z serii wydania definitywnej poczty polowej Armii Krajowej - na barykadach, znaczek stemplowany, gwarancja Schmutz.

Fi.113
450 PLN
Bid
5876

1944 I wydanie definitywne, seria w pięciu kolorach, z których każdy oznaczać miał inną dzielnicę lewobrzeżnej Warszawy, kasowana datownikiem POCZTA POLOWA WARSZAWA na wycinkach, gwarancja na znaczkach Schmutz.

Fi.113-7
4 500 PLN
Bid
5877

1944 fałszerstwa znaczków pierwszego wydania definitywnego.

Fi.113-7 False
400 PLN
Bid
5878

1944 I wydanie definitywne, seria w pięciu kolorach, z których każdy oznaczać miał inną dzielnicę lewobrzeżnej Warszawy, kasowana datownikiem POCZTA POLOWA WARSZAWA na karcie PMW z Kazimierzem Jagiellończykiem za 30 gr. (Fi.7000.-), w sumie w/g De Julliena sporządzono około 50 podobnych kart, ale większość na wydaniu przedrukowym (Fi. 7.500,-), bardzo ładny stan zachowania, na odwrocie gwarancja na każdy znaczek i fotoatest Jungjohann BPP.

Fi.113-17
6 600 PLN
Bid
5879

1944 znaczek wydania definitywnego, gwarancja Falkowski.

Fi.115
600 PLN
Bid
5880

1944 znaczek wydania definitywnego, gwarancja Falkowski.

Fi.116
600 PLN
Bid
5881

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, znaczek typu 1, gwarancja Schmutz.

Fi.118
900 PLN
Bid
5882

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, znaczek typu 1 - "wcięcia w literach P i T", z błędem na poz.23"szczerba z prawej strony u góry w drugiej literze A w WARSZAWA" i o lekkim podwójnym pionowym ząbkowaniu wzdłuż lewej ramki, gwarancja i opis Gryzewski.

Fi.118 MK1 B(4)(,) B5
2 500 PLN
Bid
5883

1944 formularz kartkowy wykonany przez pocztę powstańczą stemplowany grzecznościowo stemplem typ 4 z harcerską lilijką, gwarancja.

Fi.FCp8I, 4
1 800 PLN
Bid
5884

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944 - wydanie przedrukowe dla Śródmieścia; bardzo niebezpieczne fałszerstwo nadruku na znaczku GG za 1,60 zł. kasowane na wycinku dobrze sfałszowanym kasownikiem, oryginalny nadruk na tej wartości jest jak dotąd nieznany, ale może istnieć; wielka rzadkość tych nadruków zachęcała do nadużyć, ciekawe do specjalizacji.

Fi.FFi
200 PLN
Bid
5885

1944 list wysłany 27.7 z Neumünster do Rembertowa, miejscowości leżącej pod Warszawą na prawym brzegu Wisły, ze względu na wybuch Powstania i niemożność doręczania przez pocztę niemiecką przesyłek za Wisłę, list ze stosowną adnotacją "ZURÜCK! z.Zt.nicht zu befördern" zwrócono do nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
Bid
5886

1944 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu bliskich zaginionych w czasie Powstania, karta wysłana 31.12 z Alt-Geringswalde (w adresie nadawcy podano "Gasthof-Lager") do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie - instytucji pośredniczącej i pomagającej w poszukiwaniach ludności; stempel wpływu "RADA GŁÓWNA OPIEKUŃCZA" z dostawioną datą "5 STCZ. 1945", numer rejestracyjny "R.2286", dopisane litery "P/Z/R"; bardzo dobry stan zachowania.
W "Przeglądzie Filatelistycznym" 5/2022 w artykule Gdzie i jak poszukiwano w GG wiadomości o zaginionych członkach rodziny T.Jarawka podaje: "W administracji RGO istniały również Biura Informacji i Poszukiwań, które prowadziły specjalne "kartoteki poszukiwań zaginionych". Skróty "P Z R" ułatwiały pracownikom tych biur segregowanie otrzymywanej korespondencji i wskazywały, o co chodziło w tekście korespondencji. Litery te oznaczały: P=Poszukiwanie (w kolorze niebieskim), Z=Zagranica i R=Roboty (w kolorze czerwonym).".


200 PLN
Bid
5887

1945 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu bliskich zaginionych w czasie Powstania, list do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie - instytucji pośredniczącej i pomagającej w poszukiwaniach ludności; stempel wpływu "RADA GŁÓWNA OPIEKUŃCZA" z dostawioną datą "6 STCZ. 1945", numer rejestracyjny "R.2701", dopisane litery "P/Z/R"; bardzo dobry stan zachowania.
W "Przeglądzie Filatelistycznym" 5/2022 w artykule Gdzie i jak poszukiwano w GG wiadomości o zaginionych członkach rodziny T.Jarawka podaje: "W administracji RGO istniały również Biura Informacji i Poszukiwań, które prowadziły specjalne "kartoteki poszukiwań zaginionych". Skróty "P Z R" ułatwiały pracownikom tych biur segregowanie otrzymywanej korespondencji i wskazywały, o co chodziło w tekście korespondencji. Litery te oznaczały: P=Poszukiwanie (w kolorze niebieskim), Z=Zagranica i R=Roboty (w kolorze czerwonym).".


120 PLN
Bid
5888

1945 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu bliskich zaginionych w czasie Powstania, list do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie - instytucji pośredniczącej i pomagającej w poszukiwaniach ludności; stempel wpływu "RADA GŁÓWNA OPIEKUŃCZA" z dostawioną datą "6 STCZ. 1945", numer rejestracyjny "R.2694", dopisane litery "P/Z/R"; bardzo dobry stan zachowania.
W "Przeglądzie Filatelistycznym" 5/2022 w artykule Gdzie i jak poszukiwano w GG wiadomości o zaginionych członkach rodziny T.Jarawka podaje: "W administracji RGO istniały również Biura Informacji i Poszukiwań, które prowadziły specjalne "kartoteki poszukiwań zaginionych". Skróty "P Z R" ułatwiały pracownikom tych biur segregowanie otrzymywanej korespondencji i wskazywały, o co chodziło w tekście korespondencji. Litery te oznaczały: P=Poszukiwanie (w kolorze niebieskim), Z=Zagranica i R=Roboty (w kolorze czerwonym).".


120 PLN
Bid
5889

1966 książka Tadeusza Gryżewskiego "harcerska poczta polowa Powstania warszawskiego 1944" wydawnictwa Ruch, 74 strony, ilustracje, rzadka i poszukiwana pozycja.


90 PLN
Bid
5890

1981 poczta harcerska zorganizowana z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego.


30 PLN
Bid
5891

1994 okolicznościowa całość przygotowana z okazji obchodów 50 rocznicy powstania Poczty Harcerskiej.


20 PLN
Bid