The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Current auction PoW Murnau camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5717

1943 karta - część "z opłaconą odpowiedzią ", wysłana 29.5.43 z Torunia do obozu, stempelek cenzora, na odwrocie dwuwierszowa pieczęć informacyjna "Listy pisane nieczytelnie, w dwuznacznikach, lub / skrótach nie beda doreczane!", dodatkowy stempelek "B2".


30 PLN
Bid
5718

1943 Oflag VIIA Murnau, nadawcza cześć kartki z opłaconą odpowiedzią wysłana 28.5.43 z obozu do Poznania, stempelek cenzora nr 17, dobry stan zachowania.


30 PLN
Bid
5719

1944 kraty, niekatalogowana parka prób w kolorze brązowym jedna i druga w czarnym na papierze żółtawym gładkim satynowanym, unikalne, gwarancja Schmutz.

Fi.12P
5 000 PLN
Bid
5720

1944 kraty, parka znaczków na papierze niegumowanym w kolorze szaroniebieskim, prawy znaczek z ciekawą usterką w postaci nie dodruku dużej części rysunku, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.12ax
480 PLN
Bid
5721

1944 kraty, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.12ax
100 PLN
Bid
5722

1944 Kraty, narożny czworoblok kasowanych znaczków za 50 f. w kolorze niebieskim na papierze szarym gładkim średnim gumowanym (część z nakładu 186 szt.), to najdroższa odmiana tego znaczka, w tej formie naprawdę rzadka, gwarancja i oznaczenie.

Fi.12by
800 PLN
Bid
5723

1944 kościół w Miechowie, gwarancja Schmutz.

Fi.13C
280 PLN
Bid
5724

1944 kościół w Miechowie, próbne odbitki; jedna bez druku tła w kolorze pomarańczowym, druga z kompletnym obrazkiem znaczka z kompletem trzech kolorów, próba wykonana na papierze białym gładkim średnim, bardzo rzadkie znane nieliczne odbitki, gwarancja Kronenberg, Schmutz.

Fi.13P
3 600 PLN
Bid
5725

1944 kościół w Miechowie, niekatalogowana próba w kolorze brązowym i czerwonym na papierze białym gładkim satynowanym, unikalne, gwarancja Schmutz.

Fi.13P
4 000 PLN
Bid
5726

1944 kościół w Miechowie, gwarancja Schmutz.

Fi.13x2C
180 PLN
Bid
5727

1944 kościół w Miechowie, gwarancja i oznaczenie.

Fi.13x2C
180 PLN
Bid
5728

1944 Kościół w Miechowie - z dopłatą na Czerwony Krzyż, znaczek za 1+1 mk. w kolorze niebieskim z tłem jasnnopomarańczowym, na papierze białym gładkim średnim, gwarancja i oznaczenie 13x2Ca.

Fi.13x2Ca
350 PLN
Bid
5729

1944 Kościół w Miechowie - z dopłatą na Czerwony Krzyż, niebezpieczne fałszerstwo znaczka za 1+1 mk., poza szczegółami rysunku bardzo zbliżone do oryginału, ciekawy walor do specjalizacji.

Fi.13xC FFi
Mi.FALSE
100 PLN
Bid
5730

1944 kościół w Miechowie, znaczek na papierze y, gwarancja Schmutz.

Fi.13yC
220 PLN
Bid
5731

1944 kościół w Miechowie, znaczek na papierze y, gwarancja.

Fi.13yC
220 PLN
Bid
5732

1944 kościół w Miechowie, gwarancja Schmutz.

Fi.13yC
220 PLN
Bid
5733

1944 kościół w Miechowie, kartka z obiegu pocztowego, dodatkowo stempel "Czerwony Krzyż" przedstawiający pośrodku Czerwony Krzyż, na którym w czterech wierszach wypisana była dewiza Czerwonego Krzyża: "Inter Arma Caritas", kartka z tyłu wypisana, gwarancja pod znaczkiem.

Fi.13yC
800 PLN
Bid
5734

1944 Kościół w Miechowie - z dopłatą na Czerwony Krzyż, narożny znaczek za 1+1 mk. w kolorze niebieskim z tłem ciemnopomarańczowym, na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, cięty z dwóch stron - od góry ze sporym marginesem, gwarancja

Fi.13yC (bc)
400 PLN
Bid
5735

1944 Kościół w Miechowie - z dopłatą na Czerwony Krzyż, kasowany znaczek za 1+1 mk., na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, w kolorze ciemnoniebieskim z żółtym tłem, gwarancja i oznaczenie 13yCaa.

Fi.13yCaa
300 PLN
Bid
5736

1944 kościół w Miechowie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.13yCbc
240 PLN
Bid
5737

1944 rocznica Powstania Listopadowego, niekatalogowana próba znaczka w barach czarnej i bladoczerwonej całkowicie odmiennej od barw definitywnych, wykonano pojedyncze próby w różnych kolorach, unikalne, gwarancja Schmutz.

Fi.14P
3 800 PLN
Bid
5738

1944 Rocznica Powstania Listopadowego, cięty znaczek za 2 mk. na papierze białym gładkim średnim z rzadkim błędem "brak górnej ramki", gwarancja.

Fi.14x1A
600 PLN
Bid
5739

1944 Rocznica Powstania Listopadowego, kasowane znaczki za 2 mk. na papierze białym gładkim grubym, w różnych odcieniach, gwarancja Krawczyk,.

Fi.14x2C
420 PLN
Bid
5740

1944 rocznica Powstania Listopadowego, gwarancja Schmutz.

Fi.14x2C
160 PLN
Bid
5741

1944 rocznica Powstania Listopadowego, gwarancja i oznaczenie.

Fi.14x2C
160 PLN
Bid
5742

1944 rocznica Powstania Listopadowego, gwarancja.

Fi.14x2C
180 PLN
Bid
5743

1944 Rocznica Powstania Listopadowego, znaczek za 2 mk. na papierze białym gładkim grubym, gwarancja i oznaczenie.

Fi.14x2C
220 PLN
Bid
5744

1944 rocznica Powstania Listopadowego, rzadki arkusik - bloczek z czterema znaczkami, piękny stan zachowania, gwarancja Mikulski.

Fi.14x2C ark.
4 500 PLN
Bid
5745

1944 Festiwal Muzyki, znaczek za 1 mk., z trzech stron cięty, na papierze białym gładkim grubym, dodatkowo z lekko obróconym żółtopomarańczowym tłem, gwarancja Falkowski.

Fi.15x2C
320 PLN
Bid
5746

1944 festiwal muzyki, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.15x2C
220 PLN
Bid
5747

1944 Festiwal Muzyki, gwarancja Schmutz.

Fi.15x2C
220 PLN
Bid
5748

1944 Festiwal Muzyki, znaczek za 1 mk. na papierze białym gładkim grubym, z niedobiciem kliszy niebieskiej po lewej i lekko obróconym żółtopomarańczowym tłem, gwarancja Krawczyk.

Fi.15x2C
400 PLN
Bid
5749

1944 Festiwal Muzyki, gwarancja Schmutz.

Fi.15x2C
200 PLN
Bid
5750

1944 Festiwal Muzyki, czteroznaczkowy blok wydany w nakładzie jedynie 80 sztuk, pionowe złamanie na marginesie, fotoatest Kronenberg.

Fi.15x2C bl.
1 800 PLN
Bid
5751

1944 Kraty, dwie odmiany karty pocztowej na kremowobrązowym grubym sztywnym jednostronnie satynowanym papierze o grubości 0.20 mm (Fi.8000.-):

karta z ciemnoniebieskim znakiem opłaty unieważnionym datownikiem dwuobrączkowym z dopisaną ręcznie datą 24.12.44; format 107x72 mm; napis POCZTÓWKA typu N2 (w/g klasyfikacji P.Pelczara) o długości 41 mm; na rewersie napis "NAJSERDECZNIEJSZE ..." bez ZARZĄD; wariant VgN2

karta z granatowym znakiem opłaty unieważnionym datownikiem dwuobrączkowym z dopisaną ręcznie datą 31.12.44; format 102x81 mm; napis POCZTÓWKA typu N2 (w/g klasyfikacji P.Pelczara) o długości 41 mm; na rewersie bez napisu; dodatkowy stempelek nadawcy DR.MED.KALIKST BRONIKOWSKI MJR.LEK.; wariant IgN2;

obie w bardzo dobrym stanie zachowania; pochodzą ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych; gwarancja i opis (Cp11II) Schmutz.

Fi.Cp 11II VgN2, IgN2
8 000 PLN
Bid
5752

1944 Kraty, rzadka całostka ze znakiem opłaty w barwie oliwkowoszarej z tekstem typu IV na odwrocie z obiegu pocztowego.

Fi.Cp11IV
3 800 PLN
Bid
5753

1944 kury, gwarancja Schmutz.

Fi.D1a
100 PLN
Bid
5754

1944 kury, czworoblok znaczków dopłaty, gwarancja Mikulski, Kronenberg.

Fi.D1a
450 PLN
Bid
5755

1944 Kury, marginesowy kasowany znaczek dopłaty za 5 f. w kolorze niebieskim (Fi.120.-), gwarancja.

Fi.D1a
125 PLN
Bid
5756

1944 Kury, marginesowy znaczek dopłaty za 5 f. w kolorze niebieskim (Fi.150.-), gwarancja i oznaczenie.

Fi.D1a
160 PLN
Bid