The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Current auction PoW Woldenberg camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5349

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze brunatnożółtym - według Machowskiego III.C.b. (Fi. odrębnie niekatalogowane, razem z III.A.b. tworzą IIIax2), na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis (3Iax2) Schmutz.

Fi.IIIax2
240 PLN
Bid
5350

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 (nakład 1200 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.IIIaz3
260 PLN
Bid
5351

1941 Wdowa pierwszego wydania w barwie brązowawoczerwonej na papierze drzewnym żółtawym grubym (typu z2), odmienny w barwie od odmiany IIIaz2 - nie katalogowany, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIIz2
8 000 PLN
Bid
5352

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze szarooliwkowym na papierze x2 (nakład 180 sztuk), znaczek z bardzo rzadko występującą usterką druku w postaci "gwoździa" - drobnej cząstki stałej, która dostała się na matrycę znaczka i objawia się w postaci jej odbitki w postaci plamy i nie odbitym wokół obrazku znaczka, takie usterki druku są niezwykle rzadkie i ciekawe, znane na pojedynczych egzemplarzach, znaczek posiada nieznaczne ubytki papieru na całej powierzchni spowodowane niewłaściwym siłowym odklejaniem, brak prześwitek, bardzo ciekawy egzemplarz o doskonałej prezencji mimo drobnego uszkodzenia powierzchni odwrotnej strony znaczka w dobrym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIcx2
1 200 PLN
Bid
5353

1941 Wdowa pierwszego wydania w barwie ultramarynowej na papierze x2 w dwóch odcieniach; jasnej i ciemnej, nakład łączny 300 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Iax2
1 600 PLN
Bid
5354

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, ładnie odbity znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze żółtawym żeberkowanym grubym o grubości 0,110 mm, pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie jest skatalogowany jako 0.1.6. kolor szaroniebieski 22C5, jego adnotacja na odwrocie, gwarancja Krawczyk, z opisem według Machowskiego (2z) Schmutz.

Fi.Iaz3
350 PLN
Bid
5355

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze czarnofioletowym na papierze żeberkowanym x5, nakład 120 sztuk razem z znaczkami podstawowymi zaliczonymi do tego nakładu w kolorze czarnym, bardzo rzadkie, gwarancja opis i oznaczenie Schmutz.

Fi.Vax5
3 000 PLN
Bid
5356

1941 list z poczty polowej w Monachium do oflagu IIC w Woldenbergu (Dobiegniew). Rzadka korespondencja do obozu.


140 PLN
Bid
5357

1941 karty biblioteczne z czytelni obozowej.


50 PLN
Bid
5358

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1ay1
180 PLN
Bid
5359

1942 dwie Wdowy drugiego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze x2 o nakładzie 957 sztuk, różne odcienie barwy znaczka i papieru, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1dx2
300 PLN
Bid
5360

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze jasnozielonym na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2ax2
110 PLN
Bid
5361

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnozielonym na papierze u o nakładzie 250 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2bu
450 PLN
Bid
5362

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze żółtobrązowym na papierze x2 o nakładzie 175 sztuk, gwarancja i oznaczenie.

Fi.3IIex2
650 PLN
Bid
5363

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 o nakładzie 1014 sztuk, znaczek z bardzo rzadko występującą usterką druku w postaci "gwoździa" - drobnej cząstki stałej, która dostała się na matrycę znaczka i objawia się w postaci jej odbitki w postaci plamy i nie odbitym wokół obrazku znaczka, takie usterki druku są niezwykle rzadkie i ciekawe, znane na pojedynczych egzemplarzach, gwarancja i oznaczenie odmiany znaczka Schmutz.

Fi.3ax2
480 PLN
Bid
5364

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze bibułkowym y1 (nakład 217 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3ay1
600 PLN
Bid
5365

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze karminowobrązowym na papierze x2 o nakładzie 183 sztuk, gwarancja i oznaczenie.

Fi.3dx2
850 PLN
Bid
5366

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze karminowym na papierze x2 o nakładzie 1074 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.4ax2
130 PLN
Bid
5367

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze karminowym na papierze bibułkowym y1 (nakład 1376 sztuk), gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.4ay1
120 PLN
Bid
5368

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze karminowym na papierze bibułkowym y1 (nakład 1376 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.4ay1
130 PLN
Bid
5369

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze fioletowoczarnym tzw. "czarna Wdowa", na papierze białym gładkim cienkim x2, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.5bx2
300 PLN
Bid
5370

1942 Pocztylion drugiego wydania w kolorze ciemnoczerwonym na papierze y1 (nakład 972 sztuki), gwarancja i oznaczenie.

Fi.6bx1
200 PLN
Bid
5371

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, znaczki wydane do 15.VI ostemplowane 18.VI na karcie kasownikiem okolicznościowym "ZIELEŃCE", gwarancja.

Fi.7, 9, 11ay
120 PLN
Bid
5372

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, seria na wycinkach, znaczki unieważnione wczesnymi kasownikami okolicznościowymi, dodatkowo w górnym rzędzie na środku bardzo rzadka odmiana koloru ciemnoultramarynowa, gwarancja Schmutz.

Fi.7-11
900 PLN
Bid
5373

1942 składana kartka ze stemplem z lilijką harcerską i napisem "CZUWAJ 24-XII-42", wewnątrz drzeworyt "Św.Jerzy - patron harcerzy w walce ze smokiem" sygnowany "D.Z.", gwarancja.

Fi.8
850 PLN
Bid
5374

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, kartka z obiegu pocztowego, kartka przycięta od góry, gwarancja.

Fi.9
200 PLN
Bid
5375

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, czerwony znaczek za 10 pf na karcie (bez tekstu na odwrocie) skasowany datownikiem 7.7, dodatkowo stempel "POCZTÓWKA" i "KOŁO FILATELISTÓW OBÓZ OF.IIC"; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.9x1
300 PLN
Bid
5376

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, ciemny i jasny znaczek za 10 pf. z retuszowanej kliszy (Fi.500.-), gwarancje i opisy obu Schmutz.

Fi.9x1b
480 PLN
Bid
5377

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, ciemnozielony znaczek za 10 pf na papierze białym grubym bibulastym na karcie pocztowej wysłanej 2 IX, walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.10bx2
500 PLN
Bid
5378

1942 Madonna, czysta seria na papierze białym gładkim bibułkowym (Fi.220.-), gwarancja.

Fi.12-14x
200 PLN
Bid
5379

1942 Madonna, kasowana seria na papierze szarym szorstkim grubym (Fi.185.-), gwarancja.

Fi.12-14y
170 PLN
Bid
5380

1942 kartka z świąteczną grafiką obozową z obiegu, gwarancja.

Fi.13
220 PLN
Bid
5381

1942 kartka z obiegu z kasownikiem okolicznościowym wystawy filatelistycznej, gwarancja.

Fi.13
200 PLN
Bid
5382

1942 karta z wydrukowanym na odwrocie tekstem życzeń świątecznych, z rzadką ozdobiona grafiką Koła Filatelistów na froncie, gwarancja.

Fi.15
500 PLN
Bid
5383

1942 kartka świąteczna z obiegu z grafiką obozowa z okazji Bożego Narodzenia, gwarancja.

Fi.15
200 PLN
Bid
5384

1942-43 Pochodnia, kasowana seria na papierze białym gładkim bibułkowym, gwarancja.

Fi.15-17x
70 PLN
Bid
5385

1942-43 Pochodnia, kasowana seria na papierze białym gładkim bibułkowym (Fi.100.-), gwarancja i opis Walocha.

Fi.15-17x
90 PLN
Bid
5386

1942 pochodnia, seria stemplowana, gwarancja Schmutz.

Fi.15-17y
50 PLN
Bid
5387

1942-43 Pochodnia, kasowana seria na papierze szarym szorstkim grubym, z dwoma odmianami koloru - karminowym i cynobrowym znaczkiem za 5f. (Fi.120.-), gwarancja.

Fi.15ab-17y
120 PLN
Bid
5388

1942-43 Pochodnia, seria na papierze szarym szorstkim grubym, z dwoma odmianami koloru - karminowym i cynobrowym znaczkiem za 5f. (Fi.145.-), gwarancja.

Fi.15ab-17y
150 PLN
Bid