The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Current auction Concentration camps WW2

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5292

1938 Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, kartka na formularzu obozowym wysłana 29.11.38 do Wiednia, kartka złamana w połowie. Obóz istniał od 1933. Korespondencja sprzed wojny spotykana jest bardzo rzadko


800 PLN
Bid
5293

1940 Mauthausen - niemiecki obóz koncentracyjny, podobóz Gusen, bardzo rzadka karta informacyjna od zarząd obozowego, pierwsza wiadomość o pobycie więźnia w obozie, wysłana 6.VII do miejscowości Neudorf kreis Rypin (Nowa Wieś), znaczek unieważniony kasownikiem urzędu pocztowego Poznań (Posen 3)!!! literatura dotycząca obozów koncentracyjnych wymienia Poznań jako znane miejsce wysyłki korespondencji z tego obozu, jednak nie wyjaśnia tej zagadki; czerwona pieczęć informacyjna dotycząca sposobu adresowania przesyłek do więźnia, fioletowy stempelek "2x im Monat ..." podający dopuszczalną miesięczną liczbę przesyłek; fioletowy stempel cenzury; niezwykle rzadka całość w słabszym stanie zachowania, ale stemple czysto i czytelnie; gwarancja.


1 000 PLN
Bid
5294

1940 Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, koperta z listem wysłana 17.7 z obozu do Królewskiej Huty, znaczek z dwóch stron oderwany od koperty przez poszukującą ukrytych informacji cenzurę obozową, na kopercie i wewnątrz listu stemple cenzora z parafką; rzadko spotykany w tak dobrym stanie zachowania zestaw; z kolekcji B.Grodzińskiego.


700 PLN
Bid
5295

1940 Gusen (Mauthausen) - niemiecki obóz koncentracyjny, pokwitowanie przekazu pieniężnego dla więźnia obozu.


120 PLN
Bid
5296

1940 kartka wysłana z ciężkiego więzienia o charakterze obozu koncentracyjnego w Forcie VII w Poznaniu, najrzadszy formularz z Fort VII drukowany gotykiem niemieckim w użyciu sporadycznie tylko kilka tygodniu podczas istnienia tego więzienia w Poznaniu.


750 PLN
Bid
5297

1940 obóz dla polskich jeńców wojennych w Równym Wołyńskim, kartka z obozu pracy przymusowej NKWD wysłana 16.08.40 do Radomska, jako adres nadawczy podano numer skrytki pocztowej 33, cenzura sowiecka i niemiecka, bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
Bid
5298

1940 Mauthausen - niemiecki obóz koncentracyjny, podobóz Gusen, karta z obozu na niemieckiej całostce nadana 20.8.44 do Krakowa, stempel cenzury obozowej, bardzo dobry stan zachowania.


400 PLN
Bid
5299

1941 deportacje sowieckie ludności polskiej, korespondencja między deportowanymi do Kazachstanu, karta pocztowa wysłana 19.4 z miejscowości Bułajewo w północnym Kazachstanie do sowchozu w obwodzie pawłodarskim.


150 PLN
Bid
5300

1941 deportacje sowieckie ludności polskiej, karta pocztowa wysłana 21.II z domu dla inwalidów w miejscowości Tawda (Swierdłowska obłast) do lekarza zatrudnionego w sanatorium dziecięcym w miejscowości Brzuchowice pod Lwowem, sowiecki okupacyjny datownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
Bid
5301

1941 Joszkar-Oła w kompleksie obozowym "Temnikowskije Łagiera", karta pocztowa wysłana 14.X z Moskwy do miejscowości Cibiknur (datownik odbiorczy); stempelek cenzury nr.512; większość więźniów stanowiły kobiety zatrudnione w przemyśle konfekcyjnym.


100 PLN
Bid
5302

1941 Zakłady BMW w Monachium - niemiecki obóz pracy, widokówka wysłana 22.1 z Monachium do Warszawy, treść po polsku, słabszy stan zachowania; temat - SAMOCHÓD, MOTORYZACJA.


120 PLN
Bid
5303

1941 (?) Joszkar-Oła kompleks obozowy "Temnikowskie Łagiera" w Maryjskiej ASRR, telegram wysłany do Lwowa, większość więźniów stanowiły kobiety zatrudnione w przemyśle konfekcyjnym.


50 PLN
Bid
5304

1941 Gusen (Mauthausen) - niemiecki obóz koncentracyjny, pokwitowanie przekazu pieniężnego dla więźnia obozu.


120 PLN
Bid
5305

1941 Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, list na obozowym listowniku bez obwoluty, stempel cenzury obozowej.


200 PLN
Bid
5306

1941 Miranda de Ebro - obóz koncentracyjny w Hiszpanii, list polecony wysłany z karnego wojskowego szpitala w Pampelunie przez polskiego żołnierza do Tomaszowa Mazowieckiego. Nadawca Stefan Bartolewski, ranny i zatrzymany na terenie Hiszpanii podczas próby przedarcia się z Francji do Portugalii. Odręczna notka napisana ołówkiem na kopercie „…miałem złamaną rękę”. Po rekonwalescencji Bartolewski został przekazany do obozu w Miranda de Ebro. Liczne stemple cenzury; „Certificado Pamplona”, "Certificado San Sebastian”, “Censura Gubernativa San Sebastian”, „Certificado Madrid” i stemple numeryczne cenzorów. Kasownik odbiorczy z Tomaszowa, stempel i zalepka cenzury niemieckiej. Rzadka korespondencja ze szpitala wojskowego w Hiszpanii.


1 000 PLN
Bid
5307

1941 list z Czerwonego Krzyża w Szwajcarii na specjalnej kopercie do korespondencji z jeńcami wojennymi adresowany do polskiego jeńca w obozie pod Równem, pod Równem ulokowano szereg obozów NKWD rozlokowanych wzdłuż budowanej w morderczym tempie drogi strategicznej Nowogród Wołyński – Lwów, list wstrzymany przez pocztę niemiecką, gdzie dotarł zapewne w maju 1941, i zwrócony do nadawcy prawdopodobnie ze względu na zbliżającą się ofensywę, ciekawy walor w bardzo dobrym stanie.


400 PLN
Bid
5308

1942 Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, listownik wysłany 1.8 z obozu do miejscowości Babsk, stempelek cenzury z parafką cenzora; walor w dobrym stanie zachowania (krawędzie nieznacznie przycięte).


250 PLN
Bid
5309

1942 Polenlager, przekaz paczkowy z Kałusza do obozu pracy w Niemczech w Erfurcie.


250 PLN
Bid
5310

1942 list poczty polowej z Popowa Kościelnego koło Wągrowca, rzadkie kasowanie stemplem małej agencji pocztowej adresowaną na front do poczty polowej.


140 PLN
Bid
5311

1942 Miranda de Ebro - obóz koncentracyjny w Hiszpanii, list lotniczy wysłany z obozu Miranda de Ebro 24.04.42 do Polish National Aliance w Chicago, stemple; obozu „Certificado Miranda de Ebro”, „Certificado Madrid”, zalepki cenzury “Opened by Examiner 4244” i “Cenzura Gubernativa Madrid”.

Po klęsce Francji, Polaków - zarówno żołnierzy jak i cywilów - przedzierających się do Anglii via Portugalia, a zatrzymanych na terenie Hiszpanii, tamtejsze służby wojskowe kierowały do obozów koncentracyjnych nie traktując ich jako internowanych, lecz jak pospolitych przestępców. Dopiero w 1943 roku na skutek nacisków aliantów i strajku głodowego więźniów, obóz ten zlikwidowano, a 17.03.43 gen. Franco wydał dekret zezwalający Polakom na ewakuację do Wielkiej Brytanii; szacuje się, że przez obóz ten przeszło 1200 -2000 Polaków.


1 000 PLN
Bid
5312

1943 Neuengamme - niemiecki obóz koncentracyjny, formularz - karta z sygnaturą (E/0254) wysłana 9.5 z obozu do Warty, datownik nadawczy HAMBURG-BERGEDORF 1 z wyróżnikiem "m", stempelek cenzury z parafką cenzora; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); z kolekcji B.Grodzińskiego.


600 PLN
Bid
5313

1943 Miranda de Ebro - obóz koncentracyjny w Hiszpanii, list lotniczy wysłany 29.01.43 z obozu do Lizbony w Portugalii, stemple obozu, cenzury 141 i na odwrocie cenzury w Madrycie i “Correo Aereo, Madrid” oraz odbiorczy w Lizbonie, zalepka cenzury hiszpańskiej.

Po klęsce Francji, Polaków - zarówno żołnierzy jak i cywilów - przedzierających się do Anglii via Portugalia, a zatrzymanych na terenie Hiszpanii, tamtejsze służby wojskowe kierowały do obozów koncentracyjnych nie traktując ich jako internowanych, lecz jak pospolitych przestępców. Dopiero w 1943 roku na skutek nacisków aliantów i strajku głodowego więźniów, obóz ten zlikwidowano, a 17.03.43 gen. Franco wydał dekret zezwalający Polakom na ewakuację do Wielkiej Brytanii; szacuje się, że przez obóz ten przeszło 1200 - 2000 Polaków.


800 PLN
Bid
5314

1943 niemiecka całostka wysłana 13.01.43 z Poznania do więzienia policyjnego w Forcie VII w Poznaniu, stempel cenzury „Kontrolliert." i parafa cenzora. Kartka posiada ślady licznych zgnieceń ale jest unikatowym dokumentem uratowanym z więzienia, z którego ocalały tylko nieliczne osoby.


1 500 PLN
Bid
5315

1944 Lager Eiche - niemiecki obóz pracy, karta pocztowa do obozu wysłana z Łowicza 5.12; nadawca opisuje losy mieszkańców Warszawy i żołnierzy AK po upadku Powstania.

Fi.Cp10
120 PLN
Bid
5316

1944 karta pocztowa z robót przymusowych w Niemczech wysłana 27.11 z miejscowości Granzin do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie, stempel wpływu z datą "4 XII 1944"; dobry stan zachowania (niewielkie naderwanie górnej krawędzi).


Mi.P312a/03
80 PLN
Bid
5317

1944 München-Stadelheim - niemieckie więzienie w Monachium, rzadki listownik - formularz z 9.VII adresowany do Poznania przez przetrzymywaną tam Polkę, nadany 11.VII - frankatura mechaniczna więzienia; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego.

W więzieniu München-Stadelheim zabito poprzez zgilotynowanie, Sophie Scholl 22 letnią niemiecką działaczkę organizacji ruchu oporu antynazistowskiego Biała Róża.


1 000 PLN
Bid
5318

1944 HASAG WERK III RAKÓW - niemiecki obóz pracy w Częstochowie w którym produkowano amunicję, założony na terenie huty "Raków" w czerwcu 1942 zlikwidowany 16.I.1945, w obozie przetrzymywano ludność pochodzenia żydowskiego z Polski i Słowacji - przeciętnie 500-1000 osób, więźniowie pracowali w hucie; Niemcy dokonywali tam egzekucji, rozstrzeliwano więźniów na terenie obozu i cmentarza żydowskiego; po likwidacji obozu więźniów wywieziono do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie; karta pocztowa wysłana 13.10 z kolejowego obozu pracy Bedburg do obozu HASAG w Częstochowie; rzadki dokument w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta).


500 PLN
Bid
5319

1944 Kolz - niemiecki obóz pracy znajdujący się w miejscowości Tambach-Dietharz, fioletowy dwuwierszowy stempelek obozu "Lager Kolz Tambach-Dietharz" - niezwykle rzadko spotykany przypadek oznaczania korespondencji, na ogół adresy nadawcy wpisywano odręcznie, niekiedy nie podając nawet nazwy obozu; widokówka wysłana 8.3 z obozu do Kutna; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
Bid
5320

1944 Excelsior-Werk - niemiecki obóz pracy w Iserlohn w Westfalii, list wysłany 17.I z obozu do miejscowości Hyzin koło Przeworska; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Falkowski.


120 PLN
Bid
5321

1944 karta pocztowa wysłana z robót przymusowych w Niemczech do Krakowa, przesłana 26.10 ambulansem 673 relacji DRESDEN-KOHLFURT-BRESLAU; niewielkie przebarwienia w rzeczywistości prawie niewidoczne; gwarancja Falkowski.


80 PLN
Bid
5322

1944 Lipusz (Lippusch) - mały niemiecki obóz pracy utworzony w 1943, zlikwidowany w 1945, mieścił się w 8 barakach, w obozie przebywali Polacy, Rosjanie, a przez pewien czas także 12 jeńców angielskich, przeciętny stan - 450 osób, latem 1944 przywieziono ok. 300 Polaków z łapanek ulicznych w Warszawie, robotnicy pracowali w firmie budowlanej "Heimstätte Danzig-Westpreussen GmbH" przy budowie koszar i domów; karta pocztowa do komendanta obozu wysłana 27.11 z Radomska, przez ojca, w sprawie syna młodego powstańca z Warszawy - Tadeusza Tomickiego, który przebywał w tym obozie; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta).


500 PLN
Bid
5323

1944(?) sowieckie deportacje ludności polskiej, telegram do Lwowa nadany 21.XI potwierdzający otrzymanie pieniędzy przez Polkę wywiezioną do miejscowości Borowoje w Kazachstanie, cenzura.


100 PLN
Bid
5324

1944 Lager 92 Katscher (Kietrz) - niemiecki obóz dla wysiedlonych Polaków zorganizowany na terenie tamtejszej fabryki dywanów i pluszu, w której z włosów kobiet zamordowanych w KL Auschwitz (niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu) Niemcy przygotowywywali tzw. włosiankę krawiecką; karta pocztowa do obozu wysłana 13.III z Falenicy.


300 PLN
Bid
5325

1944 Polenlager, przekaz paczkowy z Hrubieszowa do obozu pracy w Niemczech.


250 PLN
Bid
5326

1944 Polenlager, przekaz paczkowy z Puław do obozu pracy w Niemczech.


250 PLN
Bid
5327

1944 list z robót przymusowych w Niemczech do Krakowa nadany w agencji pocztowej, dwuwierszowy w ramce stempelek "Wittkiel/ über Kappeln (Schlei)" odciśnięty prawidłowo obok znaku opłaty, który skasowano 9.3. datownikiem urzędu nadrzędnego KAPPELN (SCHLEI); walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


60 PLN
Bid
5328

1944 żydowski obóz pracy w Lissa (Leszno), kartka z podobozu pracy Lissa Grune podległego gettu w Litzmanstadt (Łódź) do Rawicza.


400 PLN
Bid
5329

1944 przekaz paczkowy z Lublina adresowany do obozu na Majdanku, na odwrocie stemple odbiorcze, gwarancja Schmutz.


300 PLN
Bid
5330

1944 kartka z więzienia w Mysłowicach, stempel cenzury z więzienia.


350 PLN
Bid
5331

1944 Auschwitz - niemiecki obóz koncentracyjny, list z obozu koncentracyjnego na listowniku obozowym obozu wysłany 3.09.44 do Rybnika, stempel cenzora "Geprüft / 7 / A.L. Auschwitz", ładny stan zachowania.


450 PLN
Bid