The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Current auction Danzig

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10858

1896 COURIER, znaczek za 3 pf. prywatnej poczty kurierskiej w Gdańsku, koncesja obejmowała, poza miastem, przedmieścia i osady nie posiadające urzędów poczty państwowej, lekko zgięty narożnik.

Fi.KSZP 2II
Mi.2II 
60 PLN
Bid
10859

1898 poczta prywatna HANSA w Gdańsku, całostka użyta miejscowo w Gdańsku, dziurki po archiwizacji.


200 PLN
Bid
10860

1911 przekaz paczkowy z Wiednia do Gdańska, nalepka urzędu celnego w Gdańsku.


400 PLN
Bid
10861

1916 Gdańska Dywizja Piechoty - Infanterie Division Danzig, widokówka wysłana 15.8 z frontu wschodniego za pośrednictwem poczty polowej tej jednostki do Legnicy, odciśnięty datownik z wyróżnikiem "b", pieczęć formacyjna; walor w dobrym stanie zachowania.


120 PLN
Bid
10862

1920 list nadany w ambulansie pocztowym na trasie Berlin - Gdańsk nr 24.

Fi.6
100 PLN
Bid
10863

1920 frankatura mieszana różnych wydań przedrukowych, list polecony wysłany 3.XI z urzędu Gdańsk 1 do Hamburga; stempelek cenzury gdańskiej 15; przesyłka ocenzurowana w Niemczech - okrągły stempelek z liczbą XVII) i zabezpieczona zalepką; datownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.16, 17, 25
150 PLN
Bid
10864

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach.

Fi.16-20
180 PLN
Bid
10865

1920 wydanie prowizoryczne, list z Oliwy do Berlina, gwarancja pod znaczkiem Schuler.

Fi.19
50 PLN
Bid
10866

1920 wydanie prowizoryczne, seria podstawowa.

Fi.21-5
15 PLN
Bid
10867

1920 wydanie prowizoryczne, seria oryginalnie kasowana, gwarancja Krawczyk.

Fi.21-25
50 PLN
Bid
10868

1920 wydanie prowizoryczne.

Fi.25
10 PLN
Bid
10869

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach, różne poddruki - tanie odmiany.

Fi.26-31
600 PLN
Bid
10870

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek z podwójnym szarozielonym poddrukiem typu I, fotoatest Przybek.

Fi.26I
1 300 PLN
Bid
10871

1920 wydanie prowizoryczne, grzecznościowo, ale ładnie kasowane cztery tańsze znaczki z szarym poddrukiem w położeniu szpice w dół (Fi.280.-), bardzo ładny stan, gwarancja z oznaczeniem Krawczyk - UWAGA jako oddzielny lot można dokupić oryginalnie kasowaną szpicę tej serii.

Fi.27II, 29-31II
250 PLN
Bid
10872

1920 wydanie prowizoryczne, oryginalnie kasowany znaczek za 2 Mk./35 Pf. z szarym poddrukiem w położeniu szpice w dół (Fi.2100.-), bardzo ładny stan, gwarancja ROHR, z oznaczeniem Krawczyk - UWAGA jako oddzielny lot można dokupić cztery brakujące do serii tańsze znaczki.

Fi.28II
Mi.28II
2 000 PLN
Bid
10873

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek z poddrukiem w barwie szarozielonej typu II, fotoatest Przybek.

Fi.28II
1 500 PLN
Bid
10874

1920 wydanie prowizoryczne, gwarancja i oznaczenie Wiatrowski.

Fi.29IVd
180 PLN
Bid
10875

1920 wydanie prowizoryczne, gwarancja i oznaczenie Bock.

Fi.30I
25 PLN
Bid
10876

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 10 Mk./7.5 Pf., z poddrukiem szpice w dół, oryginalnie kasowany stemplem korkowym (Mi.55 euro), gwarancja Krawczyk

Fi.31II
130 PLN
Bid
10877

1920 wydanie prowizoryczne - mały innendienst, znaczek z nadrukiem typ 9, przecinek pod literą z w Danzig, plamki na lewym marginesie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.32
1 300 PLN
Bid
10878

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", podstawowa seria z dodatkową odmiana znaczka za 40 fen., znaczki w doskonałym stanie, znaczek za 10 fen. minimalny ślad po podlepce, wartość katalogowa Fischer II 2016 7.660,- zł, gwarancja Schmutz.

Fi.32-40 (38a, 38b)
3 500 PLN
Bid
10879

1920 wydanie prowizoryczne - mały Innendienst, znaczek z błędem "Denzig zamiast Danzig", fotoatest Przybek.

Fi.35B1
700 PLN
Bid
10880

1920 wydanie prowizoryczne - mały Innendienst, znaczek z podwójnym szarozielonym poddrukiem typ I, fotoatest Przybek.

Fi.35I Pp B2
1 200 PLN
Bid
10881

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", czworoblok znaczków za 40 pf., rzadka odmiana w kolorach karminowym i czarnym (Fi.2000.-); ciekawe bo górne nadruki przesunięte są w lewo, a dolne w prawo; gwarancja i opis odmiany Schmutz.

Fi.38a
1 800 PLN
Bid
10882

1920 mały Innendiesnst, znaczek z obiegu pocztowego, gwarancja i oznaczenie Soecknick.

Fi.38b
80 PLN
Bid
10883

1920 mały Innendiesnst, niewielki ślad po podlepce, mini fotoatest Bock.

Fi.39
800 PLN
Bid
10884

1920 wydanie prowizoryczne na przesyłki lotnicze, czworoblok znaczków za 1 mk./40 pf. z podwójnym nadrukiem z poz.65/76 (Fi.16000.-), opisany przez L.Schmutza w "Przeglądzie Filatelistycznym" 11/2007; w Niemczech spotyka się z rzadka inne nominały (40 i 60 pf.) z tej serii, ale oferowany tu - najrzadszy, sprzedano jedynie do kilku polskich zbiorów, pochodzi z fragmentu arkusza o wyraźnym wzajemnym przesunięciu nadruków co widać na skanach szczegółów, ma pełną oryginalną gumę bez podlepki ani jej śladów, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.46 Np
Mi.52 DD
15 000 PLN
Bid
10885

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/ 7½ Pf karta czysta (Fi.50.-).

Fi.Cp6
50 PLN
Bid
10886

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/7½ Pf karta czysta (Fi.50.-).

Fi.Cp6
40 PLN
Bid
10887

1920 całostka wydania przedrukowego z obiegu pocztowego z Oliwy do Szwajcarii.

Fi.Cp6
120 PLN
Bid
10888

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/10+30/10 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta (Fi.100.-).

Fi.Cp9
60 PLN
Bid
10889

1920 wydanie przedrukowe, sekretnik w dobrym stanie zachowania (Fi.25.-).

Fi.Cs1
40 PLN
Bid
10890

1920 prekursor, znaczek niemiecki za 15 Pf. z wydania Zgromadzenie Narodowe w Weimarze użyty w Gdańsku 21.5.20 przed wprowadzeniem do obiegu pierwszych znaczków poczty Wolnego Miasta; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.PW42
Mi.108
50 PLN
Bid
10891

1920 wydanie przedrukowe, przekaz pocztowy, prawa część zgięta w miejscu oddzielania, niewielkie przebarwienia (Fi.60.-).

Fi.Pp1
Mi.A1 
40 PLN
Bid
10892

1920 niemiecki sekretnik użyty miejscowo w Gdańsku, bardzo ładny stan zachowania, fotoatest Gruber.


800 PLN
Bid
10893

1921 kartka z Gdańska do Niemiec.

Fi.20, 24, 67, 78
60 PLN
Bid
10894

1921 firmowy list polecony z Gdańska do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.20, 47
145 PLN
Bid
10895

1921 list z Gdańska do Berlina, gwarancja pod znaczkami Schuler.

Fi.47, 48, 49
90 PLN
Bid
10896

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga (seria nacinana) 5Pf + 25Pf - frankatura dwukolorowa, widokówka wysłana 7.3 z Gdańska do Radomia, znaczki skasowane datownikiem DANZIG 5 z wyróżnikiem "g"; okrągłe stempelki cenzury wojskowej w Tczewie: "Tcz." i z numerem cenzora "4"; stempel odbiorczy z 12.III - unarodowiony austriacki okupacyjny datownik z wyróżnikiem "b" z wyciętym niemieckim napisem; walor w dobrym stanie zachowania (niewielkie przebarwienia na końcach ząbków); gwarancja.

Fi.47, 49
100 PLN
Bid
10897

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, czysta seria nacinana (Fi.370.-).

Fi.47-56
Mi.53-62
350 PLN
Bid