The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Current auction Postage dues

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10559

1919 porto lokalne BOBOWA, przekaz pieniężny z Jasła do Bobowej, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 13 z Bobowej.

Fi.13 Pd1
400 PLN
Bid
10560

1919 porto lokalne BOBOWA, przekaz pieniężny z Brzozowa do Bobowej, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 15 z Bobowej.

Fi.15 Pd11
450 PLN
Bid
10561

1919 porto lokalne BOROWA, przekaz pieniężny z Kolbuszowej do Borowej, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 18 z Borowej.

Fi.18 Pd4
500 PLN
Bid
10562

1919 porto lokalne BORYSŁAW, przekaz paczkowy z Warszawy do Borysławia, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 19 z Borysławia.

Fi.19 Pd2
200 PLN
Bid
10563

1919 porto lokalne BORYSŁAW, przekaz paczkowy z Warszawy do Borysławia, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 19 z Borysławia.

Fi.19 Pd2
200 PLN
Bid
10564

1919 porto lokalne BORYSŁAW, awizo przekazu paczkowego z Warszawy do Borysławia, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 19 z Borysławia.

Fi.19 Pd3, Pd6
250 PLN
Bid
10565

1919 porto lokalne BORZĘCIN, miejscowy przekaz pieniężny z Borzęcina, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem "PORTO*Nº" typ 20 z Borzęcina.

Fi.20 Pd5
500 PLN
Bid
10566

1919 porto lokalne BORZĘCIN, przekaz pieniężny z Zamościa do Borzęcina, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem "PORTO*Nº" typ 20 z Borzęcina.

Fi.20 Pd6
500 PLN
Bid
10567

1919 porto lokalne BRZEŹNICA, przekaz pieniężny z Frysztatu do Brzeźnicy, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 21 z Brzeźnicy.

Fi.21 Pd4, Pd6
600 PLN
Bid
10568

1919 porto lokalne BRZEŻANY, awizo przekazu paczkowego z Warszawy do Brzeżan, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 22 z Brzeżan.

Fi.22 Pd1
300 PLN
Bid
10569

1919 porto lokalne BRZEŻANY, przekaz paczkowy z Łodzi do Brzeżan, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 22 z Brzeżan.

Fi.22 Pd1
200 PLN
Bid
10570

1919 porto lokalne BRZEŻANY, przekaz paczkowy z Lwowa do Brzeżan, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 22 z Brzeżan.

Fi.22 Pd1
200 PLN
Bid
10571

1919 porto lokalne BRZEŻANY, przekaz paczkowy z Warszawy do Brzeżan, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 22 z Brzeżan.

Fi.22 Pd1
200 PLN
Bid
10572

1919 porto lokalne CIESZYN 1, znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem typ 25, znaczek za 3 hal. nie wymieniony w katalogu.

Fi.25 Pd1-3
90 PLN
Bid
10573

1919 porto lokalne CIESZYN 1, znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem typ 25 gwarancja Falkowski.

Fi.25 Pd3, 5, 6
60 PLN
Bid
10574

1919 porto lokalne KRAKÓW 1, znaczki z nadrukiem lokalnym typ 61, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.61 Pd2-8
100 PLN
Bid
10575

1919 porto lokalne Kraków 1, znaczki z nadrukiem lokalnego porta typ 61 z Krakowa, gwarancja Falkowski.

Fi.61 Pd3-6, Pd8
40 PLN
Bid
10576

1919 porto lokalne Kraków 1, list z warszawy nie opłacony przez nadawcę, stempel "Pobrać" z ręcznie wpisaną kwotą podwójnego porta 50 fen., w Krakowie pobrano naliczona opłatę znaczkami opłaty z nadrukiem lokalnym porta typ 61.

Fi.61 Pd7
600 PLN
Bid
10577

1919 porto lokalne Kraków 1, znaczki z nadrukiem lokalnego porta typ 61 z Krakowa, gwarancja Weźranowski.

Fi.61 Pd7
40 PLN
Bid
10578

1919 porto lokalne Kraków 1, miejscowy list opłacony w podwójnej wysokości znaczkiem opłaty z lokalnym nadrukiem porta typ 61.

Fi.61 Pd8
180 PLN
Bid
10579

1919 porto lokalne KRAKÓW 1, miejscowy list z Krakowa opłacony przez adresata w podwójnej wysokości na odwrocie znaczkiem opłaty z nadrukiem lokalnym "Porto" z Krakowa 1 typ 61.

Fi.61 Pd8
200 PLN
Bid
10580

1919 porto lokalne KRAKÓW 1, znaczki z nadrukiem lokalnym typ 61, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.61 Pd14-20
100 PLN
Bid
10581

1919 porto lokalne KRAKÓW 1, znaczki z nadrukiem lokalnym typ 62, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.62 Pd23-8
90 PLN
Bid
10582

1919 porto lokalne KRAKÓW 11, seria znaczków z nadrukiem lokalnym typ 65, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.65 Pd36-42
90 PLN
Bid
10583

1919 porto lokalne KRAKÓW 11, znaczki z nadrukiem lokalnym typ 65, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.65 Pd57-63
100 PLN
Bid
10584

1919 porto lokalne KRAKÓW 11, seria znaczków z odwróconym nadrukiem lokalnym typ 65, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.65 Pd57-64
100 PLN
Bid
10585

1919 porto lokalne LEŻAJSK, przekaz pieniężny z Jarosławia do Leżajska, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 72 z Leżajska.

Fi.72 Pd7
250 PLN
Bid
10586

1919 porto lokalne LISKO, przekaz paczkowy z Jarosławia do Liska, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 76 z Liska, brak znaczków na froncie przekazu.

Fi.76 Pd4
100 PLN
Bid
10587

1919 porto lokalne LISKO, przekaz pieniężny z Przemyśla do Liska, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 76 z Liska.

Fi.76 Pd5
300 PLN
Bid
10588

1919 porto lokalne LWÓW 1, miejscowa kartka ze Lwowa, nie opłacona przez nadawcę, opłatę w podwójnej wysokości usiłowano pobrać od adresata znaczkami opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 82, ostatecznie kartki nie doręczono ze względu nie nie przyjecie tej opłaty przez adresata, stempel cenzury wojskowej ze Lwowa.

Fi.82 Pd26, Pd37
500 PLN
Bid
10589

1919 porto lokalne Lwów 1, miejscowy list sądowy ze Lwowa, opłata pobrana od adresata znaczkiem opłaty z lokalnym nadrukiem porta typ 82, koperta złożona w połowie.

Fi.82 Pd30
200 PLN
Bid
10590

1919 porto lokalne ŁODYGOWICE, przekaz pieniężny z Krakowa do Łodygowic, na odwrocie znaczek opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 84 z Łodygowic.

Fi.84 Pd6
500 PLN
Bid
10591

1919 porto lokalne MIELEC, znaczki z nadrukiem lokalnym typ 88, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.88 Pd13, 17, 19, 20
70 PLN
Bid
10592

1919 porto lokalne MILÓWKA, przekaz pieniężny z Starego Sącza do Milówki, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 92 z Milówki.

Fi.92 Pd4
500 PLN
Bid
10593

1919 porto lokalne MILÓWKA, przekaz pieniężny z Krakowa do Milówki, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 92 z Milówki.

Fi.92 Pd4
450 PLN
Bid
10594

1919 porto lokalne Radymno, przekaz pieniężny z Bieczy do Radymna, na odwrocie znaczek opłaty z nadrukiem lokalnym "Porto" typ 112 z Radymna.

Fi.112 Pd8
350 PLN
Bid
10595

1919 porto lokalne RAJCZA, przekaz pieniężny z Zabłocia do Rajczy, na odwrocie znaczek opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 115 z Rajczy.

Fi.115 Pd1
600 PLN
Bid
10596

1919 porto lokalne RAJCZA, przekaz pieniężny z Krasnegostawu do Rajczy, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 115 z Rajczy.

Fi.115 Pd2
500 PLN
Bid
10597

1919 porto lokalne RAJCZA, przekaz pieniężny z Lwowa do Rajczy, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 115 z Rajczy.

Fi.115 Pd5
700 PLN
Bid
10598

1919 porto lokalne RAJCZA, przekaz pieniężny z Cieszyna do Rajczy, na odwrocie znaczek opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 115 z Rajczy.

Fi.115 Pd5
700 PLN
Bid