The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Current auction Polish People's Republic 1952-1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8193

1951 Międzynarodowy dzień Dziecka, kasowany znaczek za 45 gr. bez perforacji poziomej na górze, katalogowane są już takie znaczki z następnego wydania, gwarancja.

Fi.555 MK
Mi.689
400 PLN
Bid
8194

1952 Zlot Młodych Przodowników Pracy w warszawie, seria.

Fi.619-21
Mi.757-9
10 PLN
Bid
8195

1952 Uchwalenie Konstytucji PRL, parka znaczków za 45 gr. lewy z błędem "skośna kreska cyfry 4 ścięta na górze" na pozycji innej niż 27, prawy znaczek bez błędu, gwarancja i oznaczenie.

Fi.622 (B2)
Mi.760
300 PLN
Bid
8196

1952 Uchwalenie Konstytucji PRL, seria, znaczek za 3 zł z plamą farby drukarskiej na górze znaczka.

Fi.622-3
Mi.760-1
55 PLN
Bid
8197

1952 elektrownia w Jaworznie, seria z odmianami.

Fi.626-8
Mi.764-6
140 PLN
Bid
8198

1952 Elektrownia w Jaworznie, 1 zł z podwójnym moletowaniem liter ELEK w napisie ELEKTROWNIA, znaczek projektowany przez Czesława Słanię, czyste, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis.

Fi.627 B1
Mi.765
50 PLN
Bid
8199

1952 Elektrownia w Jaworznie, 1,50 zł odmiana o ząbkowaniu ramkowym ZR 11½:11¾, czysty, znaczek projektowany przez Czesława Słanię; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.628a
Mi.766C
80 PLN
Bid
8200

1952 Zabytkowe budowle, znaczek za 60 gr z błędem na poz.93 "kreska między W i A w GRYWAŁD", czyste; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis.

Fi.630 B4
Mi.768
120 PLN
Bid
8201

1952 Zabytkowe budowle, czysty znaczek za 1 zł odmiana z napisem NIEDZIGA zamiast NIEDZICA (Fi.60.-).

Fi.631
Mi.769
50 PLN
Bid
8202

1952 Zabytkowe budowle, znaczek za 1 zł odmiana z napisem NIEDZIGA zamiast NIEDZICA z błędem "kropka pod literą I w NIEDZIGA"; czyste; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.631I
Mi.769I
150 PLN
Bid
8203

1952 zabytkowe budowle, czworoblok z silnie przesuniętą perforacją poziomą.

Fi.631MK
Mi.769II
375 PLN
Bid
8204

1952 święto Lotnictwa, znaczek z przesuniętą perforacją, na dole normalny znaczek dla porównania.

Fi.634
Mi.772
25 PLN
Bid
8205

1952 Święto Lotnictwa, znaczki w dolnym rzędzie z poz. 18 i 19 z błędami; "kreska przekreślająca prawy górny róg" i "przerwane linie tła i pierwszego spadochronu", gwarancja i opis Walocha.

Fi.634 B1+B2
Mi.772
1 000 PLN
Bid
8206

1952 Rozbudowa Stoczni Gdańskiej, 5 gr znaczek o ząbkowaniu ramkowym ZR 12½:12¾ z uszkodzonym w trakcie procesu drukarskiego rysunkiem, czyste; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis.

Fi.637
Mi.775A
120 PLN
Bid
8207

1952 Rozbudowa Stoczni Gdańskiej, seria z odmianą znaczka za 5 gr o ząbkowaniu ramkowym ZR 11¾:11½, czyste; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.637, 637a, 638
Mi.775A, 775C, 776A
30 PLN
Bid
8208

1952 Henryk Sienkiewicz, próba znaczka rytowanego przez Czesława Słanie, odbitka z pramatrycy, ręcznie ząbkowana specjalnym perforatorem wykonanym przez Czesława Słanię, fotoatest Walocha.

Fi.640P4
Mi.778
3 800 PLN
Bid
8209

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria z pustopolami na lewym marginesie.

Fi.641-2
Mi.779-80A
60 PLN
Bid
8210

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta, czysta (Fi.100.-).

Fi.641-2A
Mi.779-80B
80 PLN
Bid
8211

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta, kasowana (Fi.110.-).

Fi.641-2A
Mi.779-80B
80 PLN
Bid
8212

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta.

Fi.641-2A
Mi.779-80B
50 PLN
Bid
8213

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria z pustopolami.

Fi.641-2B
Mi.779-80
60 PLN
Bid
8214

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria ząbkowana z pustopolami z lewej strony; czyste, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.641-2B Pp
Mi.120
120 PLN
Bid
8215

1952 II Konkurs skrzypcowy im.Henryka Wieniawskiego, makulatura znaczka za 45+15 gr z silnie przesuniętą perforacją pionową, czyste; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis.

Fi.648 MK
Mi.786
80 PLN
Bid
8216

1952 lotniczy list ekspresowy z Stalinogrodu (Katowice) do Szwajcarii, na odwrocie stempel odbiorczy, koperta przycięta z lewej strony.

Fi.666, Ck16
50 PLN
Bid
8217

1952 Miesiąc przyjaźni polsko-radzieckiej, znaczek za 45+15 gr bez napisu LENIN (Mi.50 euro, Fi.120.-), gwarancja.

Fi.XXV
Mi.782I
120 PLN
Bid
8218

1952 przyjaźń polsko-radziecka, znaczek bez napisu LENIN.

Fi.XXV
Mi.782I
80 PLN
Bid
8219

1952 przyjaźń polsko-radziecka, znaczek bez napisu LENIN, gwarancja M. Wysocki

Fi.XXV
Mi.782I
120 PLN
Bid
8220

1952 przyjaźń polsko-radziecka, znaczek bez napisu LENIN.

Fi.XXV
Mi.782I
100 PLN
Bid
8221

1952 ozdobny formularz telegramu z życzeniami.


50 PLN
Bid
8222

1953 groszy, list firmowy Kielc nadany 13.01.53 do Lublina opłacony znaczkami z nadrukiem typ 3 w barwie fioletowej, znaczki użyte po wycofaniu z obiegu.

Fi.524
Mi.656
50 PLN
Bid
8223

1953 rocznik znaczków czystych (Fi.863.-).

Fi.653-98
Mi.791-836
715 PLN
Bid
8224

1953 10. rocznica bitwy pod Stalingradem, znaczek z przesuniętym w dół drukiem barwy czerwonej.

Fi.653MK
Mi.791
100 PLN
Bid
8225

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, seria.

Fi.657-8
Mi.795-6
90 PLN
Bid
8226

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, seria kasowana z pełną oryginalną gumą.

Fi.657-58
Mi.795-96
60 PLN
Bid
8227

1953 święto 1 Maja, seria z odmianami ząbkowań.

Fi.659-60
Mi.797-8
20 PLN
Bid
8228

1953 święto 1-go Maja, parka z numerem walca na dolnym marginesie.

Fi.660
30 PLN
Bid
8229

1953 VI Kolarski Wyścig Pokoju, seria.

Fi.661-3
Mi.799-801
60 PLN
Bid
8230

1953 VI kolarski Wyścig Pokoju, seria stemplowana kasownikiem okolicznościowym wyścigu z Warszawy.

Fi.661-3
Mi.799-801
30 PLN
Bid
8231

1953 VI kolarski Wyścig Pokoju, seria w karnecie okolicznościowym stemplowana kasownikiem okolicznościowym z Wrocławia.

Fi.661-3
Mi.799-801
40 PLN
Bid
8232

1953 Kolarski Wyścig Pokoju, seria kasowana z gumą (Fi.50.-).

Fi.661-63
Mi.799-801
30 PLN
Bid