The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Current auction Local postage 1944-1945

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6185

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, pochodzący od klienta narożny znaczek z "Gapą" za 1 zł./6 gr. z nadrukiem nowej wartości "1 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym na znaczku podstawowym z I serii Widoki zabytkowych budowli (nakład 200 szt.), ze względu na jeden lekki ślad podlepki na marginesie cena wywoławcza uwzględnia tylko 30% dopłaty za przywieszkę z Gapą - Pw1 (Fi.+100%); poza tym w pięknym stanie, gwarancja Gryżewski, Duński, Krawczyk.

Fi.1 Pw1
650 PLN
Bid
6186

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, narożny znaczek z "Gapą" za 40 gr. z nadrukiem nowej wartości "2 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym na znaczku podstawowym z I serii Widoki zabytkowych budowli (nakład 50 szt.); ze względu na jeden lekki ślad podlepki na marginesie cena wywoławcza uwzględnia tylko 30% dopłaty za przywieszkę z Gapą - Pw1 (Fi.+100%); poza tym w pięknym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.11 Pw1
1 800 PLN
Bid
6187

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, marginesowy znaczek z "Gapą" za 1 zł./12 gr. z nadrukiem nowej wartości "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym (kilka z ogólnego nakładu 116 szt), cena wywoławcza uwzględnia tylko połowę dopłaty za przywieszkę z Gapą - Pw1 (Fi.+100%); poza lekko skośnie zgiętym prawym dolnym rogiem w pięknym stanie, gwarancja Perzyński.

Fi.18 Pw1
700 PLN
Bid
6188

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1 zł./12 gr. z nadrukiem nowej wartości i dotąd niekatalogowanym podwójnym "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze fioletowym (kilka z ogólnego nakładu 50 szt), piękny stan, gwarancja Perzyński.

Fi.18c Np
3 400 PLN
Bid
6189

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 2 zł./24 gr. z nadrukiem nowej wartości i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze szaroczarnym (nakład 100 szt.), na wycinku z listu, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.21
700 PLN
Bid
6190

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym w barwie czarnej, nakład 100 sztuk, gwarancja Rzadkosz.

Fi.21
300 PLN
Bid
6191

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym w barwie fioletowej, niewielki nieznaczny nakład, gwarancja Rzadkosz.

Fi.21c
800 PLN
Bid
6192

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, pochodzący od klienta narożny znaczek z "Gapą" za 2 zł./60 gr. z nadrukiem nowej wartości "2 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym na znaczku podstawowym z I serii Widoki zabytkowych budowli (nakład pojedyncze sztuki, zakładam, że mniej niż 20 szt.), ze względu na jeden lekki ślad podlepki na lewym narożniku marginesu cena wywoławcza uwzględnia połowę dopłaty za przywieszkę z Gapą - Pw1 (Fi.+100%); poza tym w pięknym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.27 Pw1
3 750 PLN
Bid
6193

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, pochodzący od klienta narożny znaczek z "Gapą" za 2 zł./1 zł. z nadrukiem nowej wartości "2 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym na znaczku podstawowym z I serii Widoki zabytkowych budowli (nakład pojedyncze sztuki, zakładam, że mniej niż 20 szt.), ze względu na jeden lekki ślad podlepki na marginesie cena wywoławcza uwzględnia tylko 30% dopłaty za przywieszkę z Gapą - Pw1 (Fi.+100%); poza tym w pięknym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.29 Pw1
3 250 PLN
Bid
6194

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, marginesowy znaczek z "Gapą" za 2 zł./60 gr. pochodzący z dostaw od klientów poczty z nadrukiem nowej wartości "2 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym (nakład pojedyncze sztuki, zakładam, że mniej niż 20 szt.), cena wywoławcza uwzględnia tylko połowę dopłaty za przywieszkę z Gapą - Pw1 (Fi.+100%); piękny stan zachowania, gwarancja Krawczyk.

Fi.33 Pw1
3 750 PLN
Bid
6195

1944 Brwinów, znaczek z podwójnym nadrukiem nominału i normalnym napisów z belką w barwie czarnej, znaczek w słabym stanie z prześwitką na dole znaczka, gwarancja.

Fi.34Np
500 PLN
Bid
6196

1944 Brwinów, znaczek z podwójnym nadrukiem nominału i normalnym napisów z belką w barwie czarnej, znaczek w słabym stanie - prześwitka, gwarancja.

Fi.35Np
900 PLN
Bid
6197

1944 Brwinów, znaczek z podwójnym nadrukiem nominału i normalnym napisów z belką w barwie czarnej, niekatalogowany znaczek w słabym stanie, mała prześwitka i rozdarcie, gwarancja.

Fi.35aNp
900 PLN
Bid
6198

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym w barwie czarnej, niewielki nieznany nakład, gwarancja.

Fi.47
1 200 PLN
Bid
6199

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym w barwie czarnej, niewielki nieznany nakład, gwarancja.

Fi.48
1 200 PLN
Bid
6200

1944 Falenica - wydanie prowizoryczne, kasowany na wycinku znaczek za 12 gr. z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowym (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, bardzo ładny stan zachowania, sygnatura.

Fi.4
600 PLN
Bid
6201

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 2 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 500 szt.); piękny stan, gwarancja Rudnicki Kielce, Perzyński.

Fi.1
200 PLN
Bid
6202

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, maginesowy znaczek za 60 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 481 szt.); piękny stan, gwarancja Wiatrowski.

Fi.7
250 PLN
Bid
6203

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1 zł. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 96 szt. Fi.1500.-); piękny stan, gwarancja Rudnicki Kielce, Perzyński.

Fi.9
1 500 PLN
Bid
6204

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, pionowa parka znaczków za 12 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z dostaw od klientów (nakład od 10 do 150 szt. Fi.1400.-); poza widocznym na skanie skośnym złamaniem w ładnym stanie, gwarancja Rudnicki Kielce.

Fi.12
280 PLN
Bid
6205

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walisch.

Fi.3
90 PLN
Bid
6206

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, zagniecenia, gwarancja Rzadkosz.

Fi.3
100 PLN
Bid
6207

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Rzadkosz.

Fi.3
50 PLN
Bid
6208

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, ślady lekkiego przywarcia w dolnym lewym narożniku, gwarancja.

Fi.4
80 PLN
Bid
6209

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, minimalne ślady po przywarciu, gwarancja.

Fi.4
100 PLN
Bid
6210

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Rzadkosz.

Fi.4
50 PLN
Bid
6211

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja.

Fi.5
90 PLN
Bid
6212

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, ślad podklejenia innego znaczka, gwarancja Rzadkosz.

Fi.5
50 PLN
Bid
6213

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Rzadkosz.

Fi.5
50 PLN
Bid
6214

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczek za 24 gr z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze szaroczarnym na liście poleconym ofrankowanym znaczkami Goznak za 25 i 50 gr w pełnej obowiązującej wysokości (1,50 zł), nadanym 11.12, znaczki unieważnione datownikiem okupacyjnym LEZAJSK z częściowo usuniętymi napisami i wyróżnikiem "a", nalepka polecenia z napisami niemieckimi; na odwrocie datownik odbiorczy LUBLIN 1 z wyróżnikiem "g" również z okresu okupacji, stempelek cenzury wojskowej nr.169; pomimo wyraźnie filatelistycznego charakteru, list ten jest wyrazem upamiętnienia doniosłego wydarzenia historycznego, jakim było przepędzenie okupantów niemieckich i podobnie do większości wydań lokalnych, jak pisze wybitny ich znawca i ekspert M.Perzyński: "Nieuchronną konsekwencją kilkuletniej okupacji hitlerowskiej była chęć "unaradawiania" pozostałych po okupancie znaczków pocztowych natychmiast po wyzwoleniu. Stąd właśnie pochodzą wydania półoficjalne, wydania władz wojskowych, wydania prywatne, nadruki pamiątkowe, a również wydania fantazyjne ..."; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania - niewielkie przebarwienia na odwrocie (Fi. znaczek na liście od 1.000.-).

Fi.8
1 200 PLN
Bid
6215

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja.

Fi.8
90 PLN
Bid
6216

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Rzadkosz.

Fi.8
70 PLN
Bid
6217

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Mikstein.

Fi.8
50 PLN
Bid
6218

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Rzadkosz.

Fi.8
50 PLN
Bid
6219

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym o nakładzie 133 sztuk, gwarancja Schmutz.

Fi.18
2 200 PLN
Bid
6220

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym stemplowany grzecznościowo na kopercie, nakład 133 sztuki, , gwarancja Mikstein.

Fi.18
1 500 PLN
Bid
6221

1944 Niezabitów, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.4No
700 PLN
Bid
6222

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 25/12 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 25 GR. 25 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.5
100 PLN
Bid
6223

1944 Niezabitów, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, na gumie pozostałości po podklejeniu do czarnego hawidu, gwarancja Walocha.

Fi.5No
700 PLN
Bid
6224

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 50/40 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 50 GR. 50 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.11
200 PLN
Bid