The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Current auction WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5911

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Kapuvar, formularz o sygnaturze "5763/1939" datowany 14.XII wysłany do Warszawy; okrągła pieczęć obozowa z godłem; dobry stan zachowania.


80 PLN
Bid
5912

1939 Oflag XIB - listownik wysłany 13.12 z obozu do Rybnika, stempelek cenzury obozowej z parafką cenzora, wczesny rodzaj formularza.


100 PLN
Bid
5913

1939 Internowanie w Szwajcarii, widokówka z Lugano z francuskim napisem "Hommage de la Maison Eredi Finzi, Lugano, aux Soldats polonais internes en Suisse" (W hołdzie żołnierzom Polskim internowanym w Szwajcarii); niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.


40 PLN
Bid
5914

1939 Oflag IIB - ręcznie wykonany formularz, wszystkie napisy i liniatura sporządzone odręcznie tuszem!!! karta datowana 15.XII, wysłana 11.12 z obozu do Poznania, datownik nadawczy ARNSWALDE z wyróżnikiem "c", stempelek cenzora obozowego z parafką; wczesny i niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


320 PLN
Bid
5915

1939 (?) Stalag XIIB - formularz ewidencyjny Niemieckiego Czerwonego Krzyża o numerze 241607, odcinek 2 wysłany do Krakowa, stempelek cenzora obozowego nr.10; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

W niektórych obozach zawiadamianie rodzin o pobycie jeńca w niewoli odbywało się za pośrednictwem Niemieckiego Czerwonego Krzyża (DRK), jeniec otrzymywał specjalny czteroczęściowy formularz, z którego po rozdzieleniu każda część stanowiła rodzaj karty pocztowej służącej do: 1 - założenia kartoteki jeńca w DRK, 2 - korespondencji jeńca z rodziną (zawiadomienie o pobycie jeńca w niewoli), 3 - odpowiedzi rodzinie do jeńca, 4 - uzupełnienia informacji o rodzinie jeńca przesyłanej do DRK w Berlinie; jeniec wypełniał odpowiednie rubryki w częściach 1, 2, 3, a całość zwracał do komendy obozu, która odcinek 1 odsyłała bezpośrednio do DRK, odcinki 2, 3, 4 wysyłano razem do rodziny jeńca, która na części 3 odpowiadała jeńcowi, a 4 część wypełniała i zwracała urzędom niemieckim, które przesyłały ją do DRK w Berlinie.


200 PLN
Bid
5916

1939 listownik z Oflagu IXB wysłany 14.12.39 do Makowa Podhalańskiego, stempelek cenzora obozowego z nr. 2, całość w dobrym stanie zachowania.


100 PLN
Bid
5917

1939 Dulag Radom obóz przejściowy dla polskich żołnierzy pocztówka na formularzu Polskiego czerwonego Krzyża z zawiadomieniem o miejscu przebywania jeńca wojennego.


250 PLN
Bid
5918

1939 Internowani na Litwie, kartka litewska pisana 14.10.39 do Polski , bardzo wczesna data.


400 PLN
Bid
5919

1939 internowanie Polaków na Litwie, kartka wysłana z Rzymu do żołnierza internowanego po kampanii wrześniowej do obozu internowania w Kalwarii, znaczek zerwany przez cenzora, bardzo rzadki stempelek cenzury "Ż" (Żureti - cenzurowano) z kwadratowej ramce.


800 PLN
Bid
5920

1939 internowanie w Rumunii, kartka pocztowa przekazana przez Polski Czerwony Krzyż do obozu internowania w Calafat w Rumunii.


160 PLN
Bid
5921

1939 exlibris księgozbioru Oflagu IVA na zamku w Honnsteinie.


80 PLN
Bid
5922

1939 kartka polecona nadana z obozu internowania polskich żołnierzy w Lengyeltóti do Zadzimia.


100 PLN
Bid
5923

1940 Poczta Polowa dla internowanych w Szwajcarii -żołnierz siedzący pod drzewem, czysty znaczek za (20 rp).

Fi.1
70 PLN
Bid
5924

1940 arkusiki czteroznaczkowe wydania poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1-2 ark.
700 PLN
Bid
5925

1940 Poczta Polowa dla internowanych w Szwajcarii Polaków, kasowany znaczek za (20 rp).

Fi.2
100 PLN
Bid
5926

1940 Internowanie w Szwajcarii - koperta wydana nakładem YMCA, na papierze szarym, wysłana z obozu Büren do ambasady polskiej w Bernie, stempelek cenzora 351, zalepka cenzury; dobry stan zachowania (otwory po zszywce).

Fi.Fk3
80 PLN
Bid
5927

1940 kartka od internowanego w Szwajcarii z obozu w Brugg do Niemiec.

Fi.Fp2
500 PLN
Bid
5928

1940 Oflag XA - listownik wysłany 22.6 z obozu do Bydgoszczy; stempelek cenzora nr.1 i dodatkowa pieczęć informacyjna. "Uwaga!/ Dla uniknięcia konfiskaty/ listy i kart i pisać/ krótko i czytelnie!!!".


50 PLN
Bid
5929

1940 Brody - obóz NKWD - karta pocztowa wysłana 19.XI do Lublina, jeńcy tego obozu wykorzystywani byli przy budowie strategicznej drogi Nowogród Wołyński - Lwów, organizowanej przez Główny Zarząd Szos NKWD; stempelek cenzury niemieckiej "Ab" w kółku; karta pionowo zgięta.


200 PLN
Bid
5930

1940 Stalag XIIB - karta datowana 9.XII, wysłana z obozu do miejscowości Niewodna, cenzura; wyjątkowa rzadkość - formularz z sygnaturą drukarni: "S.3634 Heidelberge: Gutenberg-Druckerei GmbH. X.40"; dobry stan zachowania.


120 PLN
Bid
5931

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Kapuvar, formularz o sygnaturze "616/1940" datowany 18.III wysłany 22.III do Warszawy; węgierski stempelek informacyjny; ogólnie dobry stan zachowania (karta ukośnie zgięta).


50 PLN
Bid
5932

1940 Internowanie w Szwajcarii - list wysłany ze szpitala w Munsingen, stempel nadawczy bez nazwy miejscowości, stempelek cenzora 351, na odwrocie zalepka cenzury.


80 PLN
Bid
5933

1940 Internowanie na Węgrzech - list wysłany z obozu Jolsva w miejscowości Miskolcz do Warszawy, okrągła pieczęć komendantury obozu z godłem i stempelki: "Belligerant interne", "Ellenorizve" i "Dijmentes!", stempelek cenzury; walor w dobrym stanie zachowania.


80 PLN
Bid
5934

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, list wysłany 11.II z obozu do Warszawy, liczne stempelki cenzur rumuńskich i niemieckich; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
Bid
5935

1940 Oflag XVIIIA - nietypowa, wczesna karta z obozu wysłana 16.I do Krakowa, cenzura; bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
Bid
5936

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Jolsva, list wysłany 17.I z obozu do Związku Inżynierów i Techników Polskich w Paryżu, okrągła pieczęć komendantury obozu i stempelki: "Belligerant interne", "Ellenorizve" i "Dijmentes!", cenzura; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.


120 PLN
Bid
5937

1940 PRZESYŁKA ZAGRANICZNA, Stalag IIA - karta wysłana 17.10 z obozu do Londynu, a stamtąd dosłana do Castelmains w Szkocji, stempelek niemieckiej cenzury obozowej nr.1 i brytyjskiej T.189; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (drobne pofałdowania na krawędziach).


300 PLN
Bid
5938

1940 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech w Nagykanizsa do Lublina, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.


130 PLN
Bid
5939

1940 Oflag IIB Arnswalde, karykatura-autoportret ppor. Czesława Andrysiaka, który jako karykaturzysta wchodził w skład redakcji dwutygodnika "Za drutami" wydawanego przez jeńców w obozie, przebarwienia;

"Pejzaż z wodospadem" rysunek kredkami 210x137 mm, sygnowany i datowany 18.III, na odwrocie dwa stempelki cenzury: oflagu IIB i oflagu IVA z numerem 5 i literami "F.U."; bardzo dobry stan zachowania; na karcie albumowej.


600 PLN
Bid
5940

1940 kartka z obozu internowania polskich jeńców wojennych z Komorom na Węgrzech do Ropczyc, okrągły stempel obozu oraz węgierskiej i niemieckiej cenzury wojskowej.


70 PLN
Bid
5941

1940 kartka od polskiego oficera z obozu internowania w Selyp przez Miskoc na Węgrzech do Puław, stempel obozu i węgierskiej cenzury, fotoatest Drzewiecki.


180 PLN
Bid
5942

1940 Dulag Krakau, obóz przejściowy - szpital dla polskich jeńców wojennych - Kraków, ul.Skarbowa 2, karta pocztowa z Warszawy wysłana 23.3.40 do adresata znajdującego się w szpitalu jenieckim w Krakowie, stempelek cenzury obozowej; przesyłki z dulagów należą do najrzadszych walorów działu poczt jenieckich, ze względu na bardzo krótki okres ich funkcjonowania (kilka miesięcy) walor w doskonałym stanie zachowania.


600 PLN
Bid
5943

1940 korespondencja polskiego żołnierza internowanego w Szwajcarii w obozie w Aegerten - Studen do Berna, stempelek cenzury i poselstwa R.P. w Bernie.


85 PLN
Bid
5944

1940 korespondencja polskiego żołnierza internowanego w Szwajcarii w obozie w Lotzwil do Berna, stempelek cenzury.


85 PLN
Bid
5945

1940 Kozielsk, dokumenty i list majora piechoty Wojska Polskiego Adolfa Zygmunta Fiszera (wymienionego na Liście Katyńskiej). W czasie kampanii wrześniowej 1939 dostał się do sowieckiej niewoli. Od grudnia 1939 przebywał w obozie w Kozielsku. Między 16 a 19 kwietnia 1940 został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu i tam pogrzebany. Oryginalne dokumenty przed i powojenne wszystkie pokazane na fotografiach.


2 200 PLN
Bid
5946

1940 internowanie Polaków na Litwie, kartka litewska wysłana z miejscowości Rudaminos - Rudomino koło Wilna do obozu internowania żołnierzy polskich w Ukmerge.


400 PLN
Bid
5947

1940 internowanie w Szwajcarii, list polecony nadany 3.08.40 z obozu internowania w Wasen do Francji. Zwrócony do Wasen, nadawcy nie znaleziono, przekazywany dalej do Wauwil i Huttwil. Stempel obozowy Wasen i stemple pocztowe Wasen, Wauwil i Huttwil na odwrocie.


150 PLN
Bid
5948

1940 list wysłany z obozu internowania Kapuvar na Węgrzech do Kielc, prostokątna ramkowa pieczątka obozu, ręczne napisy; „Prisoniere de guerre” i "Sans taxe", pieczątka cenzora 1503 i zalepka cenzury niemieckiej na odwrocie.


100 PLN
Bid
5949

1940 internowanie na Łotwie, kartka formularz Łotewskiego Czerwonego Krzyża wysłana z obozu internowania Ulbroka do Wilna, ramkowy stempel cenzury łotewskiej „Cenzëts”.

Około 1500 żołnierzy polskich zostało internowanych na Łotwie we wrześniu 1939. Z tej liczby 400-tu potajemnie ewakuowano przez Szwecję i Estonię do armii polskiej we Francji, 811-tu deportowano do Rosji w sierpniu i wrześniu 1940 i umieszczono w Kozielsku i Paliszcze Bor, obozach opustoszałych po zbrodni katyńskiej. Obóz w Ulbroka był czynny od listopada 1939 do września 1940.


700 PLN
Bid
5950

1940 internowanie w Szwajcarii, kartka z obozu internowania w Dürrenroth w Szwajcarii do polskiego Konsulatu w Tuluzie, stempel konsulatu informujący o przekazaniu korespondencji Polskiemu czerwonemu Krzyżowi.


200 PLN
Bid