The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Current auction Plebiscites 1920-1922

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4260

1920 Górny Śląsk, wycinek ze stemplem Gleiwitz (Gliwice), stempel typ E1e.

Fi.1
30 PLN
Bid
4261

1920 Górny Śląsk, zestaw znaczków wydania Komisji Rządzącej Górnego Śląska z odmianami.

Fi.1-6, 9
60 PLN
Bid
4262

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe seria na wycinkach skasowana 20.2 w Bytomiu (Beuthen) w dniu wejścia do obiegu; bardzo dobry stan zachowania (Fi.121.-).

Fi.1-9
100 PLN
Bid
4263

1920 Górny Śląsk, podstawowa seria stemplowana.

Fi.1-9
100 PLN
Bid
4264

1920 Górny Śląsk, znaczki I i II wydania (serie), w tym najrzadsza wartość 50/5 Mk, skasowane na kopercie listu poleconego wysłanego 21.3 z Opola do Kłodzka, datownik odbiorczy na odwrocie (wartość samych znaczków kasowanych Fi.491.-); gwarancja Krawczyk.

Fi.1-9, 10-12
500 PLN
Bid
4265

1920 Górny Śląsk, list z Gross Strelitz (Strzelce Opolskie) do Niemiec, stempel typu Ec.

Fi.3
60 PLN
Bid
4266

1920 Górny Śląsk, wycinek ze stemplem Czerwionka, stempel typ C, Gruber 70 EUR.

Fi.3
70 PLN
Bid
4267

1920 Górny Śląsk, czworoblok ze stemplem Kattowitz (Katowice), stempel typ Ea, Gruber 60 EUR.

Fi.3
60 PLN
Bid
4268

1920 Górny Śląsk, list bankowy z Katowic do Niemiec.

Fi.6
60 PLN
Bid
4269

1920 Górny Śląsk, wycinek z bardzo rzadkim stemplem Kreutzberg (Kluczbork), stempel typ E1c, Gruber 140 EUR.

Fi.6
150 PLN
Bid
4270

1920 Górny Śląsk, wycinek ze stemplem Beuthen (Bytom), stempel typ Hc, Gruber 100 EUR.

Fi.8
100 PLN
Bid
4271

1920 Górny Śląsk, wycinek ze stemplem Oppeln (Opole), stempel typ B3, Gruber 45 EUR.

Fi.10
45 PLN
Bid
4272

1920 Górny Śląsk, zestaw znaczków wydania przedrukowego, dwie parki z miedzypolem.

Fi.10
50 PLN
Bid
4273

1920 Górny Śląsk, wycinek ze stemplem Bobrek, stempel typ E.

Fi.11
30 PLN
Bid
4274

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 50 fen./5 mk. - (Mi.typ IIIb 120 euro) - w kolorze czerwonopomarańczowym na wycinku z listu poleconego, gwarancja Ryblewski.

Fi.12a V/II
Mi.12a Vb
240 PLN
Bid
4275

1920 Górny Śląsk, wycinek ze stemplem Friedenshütte (Bytom Nowy), stempel typ Hb, Gruber 60 EUR.

Fi.13
80 PLN
Bid
4276

1920 Górny Śląsk, podstawowa stemplowana seria wydania definitywnego Komisji Rządzącej.

Fi.13-29
80 PLN
Bid
4277

1920 Górny Śląsk, wycinek ze stemplem Beuthen (Bytom), stempel typ Ee, Gruber 70 EUR.

Fi.14
70 PLN
Bid
4278

1920 Górny Śląsk, wycinek ze stemplem Gleiwitz (Gliwice), stempel typ Bb, Gruber 120 EUR.

Fi.14
120 PLN
Bid
4279

1920 Górny Śląsk, wycinek ze stemplem Cosel (Koźle), stempel typ Ea, Gruber 50 EUR.

Fi.14
50 PLN
Bid
4280

1920 Górny Śląsk, wycinek ze stemplem Beuthen (Bytom), stempel typ Ea, Gruber 100 EUR.

Fi.15
100 PLN
Bid
4281

1920 Górny Śląsk, wycinek ze stemplem Hindenburg (Zabrze), stempel typ H1b.

Fi.15
35 PLN
Bid
4282

1920 Górny Śląsk, wycinek ze stemplem Hindenburg (Zabrze), stempel typ H1h, Gruber 50 EUR.

Fi.15
50 PLN
Bid
4283

1920 Górny Śląsk, wycinek ze stemplem Kattowitz (Katowice), stempel typ Hp, Gruber 80 EUR.

Fi.15
80 PLN
Bid
4284

1920 Górny Śląsk, list z Schopppinitz (Szopienice) do Niemiec, stempel typu Hb.

Fi.16
50 PLN
Bid
4285

1920 Górny Śląsk, wycinek ze stemplem Brzezinki, stempel typ C, Gruber 60 EUR.

Fi.16
80 PLN
Bid
4286

1920 Górny Śląsk, wycinek ze stemplem Gleiwitz (Gliwice), stempel typ E1c, Gruber 40 EUR.

Fi.16
40 PLN
Bid
4287

1920 Górny Śląsk, wycinek ze stemplem Gleiwitz (Gliwice), stempel typ H1o.

Fi.16
10 PLN
Bid
4288

1920 Górny Śląsk, kartka z Annaberg (Stare Chałupki) do Niemiec, stempel typu Ea.

Fi.16, 18
70 PLN
Bid
4289

1920 Górny Śląsk, wycinek ze stemplem Bobrek, stempel typ J.

Fi.17
15 PLN
Bid
4290

1920 Górny Śląsk - LABAND - Łabędy, datowniki typu E (dawniej typ VI), czytelnie odciśnięte 12.11 na czworobloku znaczków za 15 fen, miejscowość tę w wyniku plebiscytu przyznano stronie niemieckiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.17
40 PLN
Bid
4291

1920 Górny Śląsk, list bankowy z Katowic do Niemiec.

Fi.18
60 PLN
Bid
4292

1920 Górny Śląsk, list bankowy z Katowic do Niemiec.

Fi.18
60 PLN
Bid
4293

1920 Górny Śląsk, list z Antoienhütte (Wirek) do Niemiec, stempel typu Eb.

Fi.18
50 PLN
Bid
4294

1920 Górny Śląsk, list z Myslowitz (Mysłowice) do Niemiec, stempel typu Ed.

Fi.18
80 PLN
Bid
4295

1920 Górny Śląsk, wycinek ze stemplem Hindenburg (Zabrze), stempel typ H1a, Gruber 60 EUR.

Fi.18
60 PLN
Bid
4296

1920 Górny Śląsk, list bankowy z Katowic do Niemiec.

Fi.19
60 PLN
Bid
4297

1920 Górny Śląsk, wycinek ze stemplem Gleiwitz (Gliwice), stempel typ Ba, Gruber 60 EUR.

Fi.19
60 PLN
Bid
4298

1920 Górny Śląsk, kartka z Rudnitz (Rudziniec) do Niemiec.

Fi.20
50 PLN
Bid
4299

1920 Górny Śląsk - GOLASSOWITZ (Kr.Pleß) - Golasowice, datownik typu C (dawniej typ III), czytelnie odciśnięty 23.08 na znaczku za 30 fen, miejscowość tę w wyniku plebiscytu przyznano stronie polskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.20
60 PLN
Bid