The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Current auction Post offices abroad 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4176

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, wysoko wyceniana seria (Fi.b.podl.7700.-, podl.4000.-), z nikłymi śladami po podlepkach, niektóre bez lub z prawie niewidocznymi; bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz, Gryżewski, Mikulski, Kalinowski, wszystkie wyższe wartości po trzy gwarancje.

Fi.1-12
3 800 PLN
Bid
4177

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria kasowana, wysoko wyceniana (Fi.5600.-), gwarancja Gryżewski, każdy znaczek Schmutz.

Fi.1-12
5 000 PLN
Bid
4178

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria z czytelnie odbitymi kasownikami na specjalnej kopercie Polskiego Konsulatu ze stemplem urzędowym "Orzeł z napisem POCZTA POLSKA KONSTANTYNOPOL" na odwrocie, wysoko wyceniana (Fi.6000.-), gwarancja Gryżewski.

Fi.1-12
5 500 PLN
Bid
4179

1919 Konstantynopol, seria znaczków wydania dla polskieko konsulatu w Konstantynopolu z nadrukiem "LEVANT" w ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.1-12
5 200 PLN
Bid
4180

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria czysta w czworoblokach - nowodruki sporządzone przy użyciu czerwonej farby, niekiedy lekko błyszczącej.

Fi.1-12ND
400 PLN
Bid
4181

1919 Konstantynopol, seria nowodruków na podlepkach.

Fi.1-12ND
40 PLN
Bid
4182

1919 Konstantynopol, seria na wycinkach z jednej koperty unieważnionych stemplem polskiego konsulatu w Konstantynopolu z datą 9.10.20, gwarancja Mikstein.

Fi.1-12x
5 600 PLN
Bid
4183

1919 Odessa, seria znaczków wydania dla polskiego konsulatu w Odessie z nadrukiem "ODESA" w kolorze czarnym w ładnym stanie, gwarancja Gryżewski.

Fi.1a-5a
16 000 PLN
Bid
4184

1919 Odessa, znaczki czyste: marginesowy za 10 f. (Fi.2500.-), za 20 f. na papierze żeberkowanym poziomo (Fi.2700.-), oba sygnowane ZAF Katowice i J, gwarancja Mikstein oraz za 1 mk. (Fi.2500.-), gwarancja Schmutz.

Fi.1ax, 2ay, 5ax
Mi.1, 2, 5
7 000 PLN
Bid
4185

1919 Odessa, polskie znaczki opłaty z nadrukiem "ODESA", niskie nakłady odpowiednio; 598, 601 i 706 sztuk, bardzo ładny stan, gwarancja i oznaczenie.

Fi.1ax, 2ay, 5ax
3 400 PLN
Bid
4186

1919 Odessa, ślad po podlepce, gwarancja Schmutz.

Fi.2ay
1 200 PLN
Bid
4187

1919 Polska Agencja Pocztowa w Konstantynopolu, widokówka wysłana 25.09.19 z Konsulatu Polskiego w Konstantynopolu do Warszawy ofrankowana na stronie widokowej dwoma znaczkami z nadrukiem LEVANT, kartka przywieziona przez kurierów dyplomatycznych ocenzurowana w Warszawie co potwierdzono stemplem cenzury „PRZEGLĄDANE PRZEZ WŁADZĘ WOJSKOWĄ”.

Fi.3
15 000 PLN
Bid
4188

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek 1 mk. (Fi.2500.-), z nadrukiem na znaczku podstawowym w rzadkim kolorze szarym niekatalogowany, ładny stan, sygnowany - I w owalu, ze zbiorów i z sygnaturą Rachmanowa, gwarancja Ćwiertnia, Gryżewski.

Fi.5(e)x
2 750 PLN
Bid
4189

1919 Odessa, gwarancja Schmutz.

Fi.5ax
2 150 PLN
Bid
4190

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", seria w czworoblokach.

Fi.26-32
Mi.I-VI
400 PLN
Bid
4191

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", na podlepkach, wszystkie znaczki gwarancja (dwa ostatnie Schmutz).

Fi.26-32
Mi.I-VII
80 PLN
Bid
4192

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT" nie wprowadzonym do obiegu, seria w parkach.

Fi.26-32
300 PLN
Bid
4193

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT" na podlepkach.

Fi.26-=32
20 PLN
Bid
4194

1921 Konstantynopol, parka znaczków za 5 mk. bez nadruku LEVANT na wycinku z oryginalnego listu użytkowego; przesyłki z Konstantynopola opłacone znaczkami bez nadruku należą do wielkich rzadkości polskiej filatelistyki; znanych jest tylko kilka takich listów i osiem wartości znaczków, nie wszystkie występują na wycinkach; podobny opisał T.Gryżewski jako przykład polskich znaczków użytych w agencji pocztowej w Konstantynopolu "Filatelista 22/1960"; znaczki unieważniono datownikiem Konstantynopola typu 1 z 1.V.1921; dolny znaczek naddarty, górny w bardzo ładnym stanie, gwarancja.

Fi.VI
Mi.114
2 000 PLN
Bid
4195

1923 Port Gdańsk, polski kompletny pomocniczy adres przesyłkowy na paczkę (Vogels 1.42) przesłaną z USA do Nowego Sącza, nalepka pocztowa dla przesyłek rejestrowanych "z Ameryki przez Polski Urząd Pocztowy No 1 w Gdańsku" bez litery rozróżniającej (Vogels 1.1.3) o stopniu rzadkości RR - bardzo rzadkie (6-10 znanych odbitek); czytelnie odciśnięty rzadki i wysoko wyceniony datownik: "POLSKI URZĄD POCZTOWY No1" z wyróżnikiem "a" (Vogels 1.1.1a) z 13 I; stempelek "WOLNE OD CŁA"; na froncie i odwrocie znaczki dopłaty na sumę 1.200 mk skasowane 25 I. w Nowym Sączu, datownik tranzytowy TARNÓW 2 z 24 I; bardzo rzadki wewnętrzny dokument pocztowy w dobrym stanie zachowania (wystające poza obręb formularza fragmenty 7 znaczków dopłaty skrócone); na karcie wystawowej z opisem.

Fi.D43
4 000 PLN
Bid
4196

1925 Port Gdańsk, seria pierwszego wydania, charakterystyczna dla tego wydania nierównomiernie nałożona guma.

Fi.1-11
1 500 PLN
Bid
4197

1925 Port Gdańsk, seria pierwszego wydania, gwarancja Ryblewski.

Fi.1-11
1 200 PLN
Bid
4198

1925-1938 PORT GDAŃSK - komplet wydań polskiej poczty w Gdańsku (Fi. 2934,50; Mi.1403,50 euro), w tym dwa najrzadsze znaczki za 1 zł: rzadsza odmiana z poziomym nadrukiem PORT GDAŃSK na papierze (v) - prążkowanie pionowe 13 prążków/2 cm. (Fi.1500.-) i z pionowym nadrukiem PORT GDAŃSK (Fi.500.-); dobry stan zachowania wszystkie znaczki przedrukowe gwarancja: Krawczyk, Falkowski, Łaszkiewicz, Landre, Schmutz.

Fi.1-35
Mi.1-37
2 400 PLN
Bid
4199

1926 Port Gdańsk - "Dyrekcja Poczt i Telegrafów Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku / Wydział Rachunkowy", znaczek obiegowy za 5 gr z nadrukiem PORT GDAŃSK skasowany bardzo rzadką pieczęć urzędową, według najnowszej książki H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" stempel nr.5f.7.2 o stopniu rzadkości R - rzadki (11-20 znanych odbitek); dekoracyjna całość w doskonałym gwarancja Krawczyk.

Fi.12III
Mi.15
100 PLN
Bid
4200

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna bardzo poszukiwana i drożejąca ostatnio seria (Fi.1150.-, Mi.550 euro), bardzo ładny stan, gwarancja Ways, gwarancja, Schmutz.

Fi.12a-14a
Mi.12-14
1 200 PLN
Bid
4201

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro, Fi.345.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.12a-14a
Mi.12-14 
300 PLN
Bid
4202

1926 Port Gdańsk, czworoblok znaczka z nadrukiem drugiej formy, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.14aIIx
1 000 PLN
Bid
4203

1926 Port Gdańsk, znaczek z niskim nadrukiem, gwarancja i opis Walocha.

Fi.14aIIx
450 PLN
Bid
4204

1928 Port Gdańsk, POCZTOWY DOWÓD DORĘCZENIA wysłany z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Sądu Powiatowego w Nowem, datownik nadawczy z 15.10 "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.1" pod mostkiem na wycinku dokumentu pocztowego, w najnowszej książce H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" opisano trzy rodzaje tych formularzy (skatalogowane pod nr.10.1 do 3), nie sposób określić dokładnie, który to z nich ze względu na brak sygnatury, można wnioskować jedynie po okresie użycia, że jest to formularz 10.2, którego stopień rzadkości określono jako RRR - wyjątkowo rzadkie (1-5 znanych odbitek), bardzo rzadko spotykany walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.


400 PLN
Bid
4205

1928 Port Gdańsk, list wartościowy firmy Bałtycko - Amerykańskiej Linii nadany z Polskiego Urzędu Pocztowego w Gdańsku do Jarocina, na odwrocie pieczęcie lakowe nadawcy.


446 PLN
Bid
4206

1929 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 15 gr - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 13 VI z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Warszawy; znaczek unieważniono datownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL."; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.14
250 PLN
Bid
4207

1929 Port Gdańsk, list z Gdańska do Warszawy, gwarancja Berbeka.

Fi.16
140 PLN
Bid
4208

1929 Port Gdańsk, seria, gwarancja Kalinowski.

Fi.17-9
90 PLN
Bid
4209

1929 Port Gdańsk, seria, gwarancja Kalinowski.

Fi.17-9
100 PLN
Bid
4210

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na rzadkim papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.1500.-); skan jest na tyle dobry, że prążki nad rysunkiem można policzyć, gwarancja Krawczyk.

Fi.20v
Mi.23II
1 400 PLN
Bid
4211

1929 Port Gdańsk, znaczek na papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm, gwarancja i opis Wiatrowski.

Fi.20v
350 PLN
Bid
4212

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK (Mi.45 euro), gwarancja.

Fi.20w
Mi.23I
70 PLN
Bid
4213

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwa znaczki za 1 zł. - odmiany w kolorach czarnym i szaroczarnym, z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze, gwarancja krawczyk, gwarancja i oznaczenie.

Fi.20w
Mi.23I
200 PLN
Bid
4214

1929 Port Gdańsk, znaczek z prążkowaniem pionowym w, gwarancja Krawczyk.

Fi.20w
140 PLN
Bid
4215

1929 Port Gdańsk, znaczek z prążkowaniem pionowym w, gwarancja Kalinowski.

Fi.20w
140 PLN
Bid