The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Current auction Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1

1606 kompletny list Anny Branickiej z Ruszczy Lubomirskiej, żony Sebastiana Lubomirskiego kasztelana małogoskiego, datowany "28 dnia stycznia 1606", wysłany do syna Stanisława Lubomirskiego, który w 1621 pod Chocimiem po śmierci Hetmana Jana Karola Chodkiewicza dowodził, jako regimentarz wojskami koronnymi i litewskimi, w 1625 został wojewodą ruskim, w 1638 krakowskim, a w 1647 otrzymał od cesarza Ferdynanda III tytuł książęcy, którego to tytułu jak widać używał już wcześniej; był najpotężniejszym magnatem w Małopolsce, pierwszym Panem na Łańcucie; list pochodzi z parcelowanego na zachodzie archiwum Potockich, sygnowany, posiada fiszkę archiwalną z adnotacją o treści listu i odpisem; zachował się w niezłym stanie, tusz nieco wyblakły, ale czytelny, lekkie przetarcia na krawędziach, kawałek spodniej strony wycięty na tzw. zapinke, co było w tamtym okresie powszechne; wspaniały dokument historyczny, mający ponad 400 lat!!!


1 600 PLN
Bid
2

1723 oraz 1780, dwa kompletne składane listy z Rydzyny i Głogowa na stronie eksponatu filatelistycznego.


480 PLN
Bid
3

1787-94 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, obwoluta listu z Warszawy adresowanego do hrabiego Mniszech we Lwowie; list oznaczono pieczęcią nadawczą II typu inicjałowego (francuskiego) - litera W wiązana z dwóch liter V, opłata 8 groszy polskich - odręczna adnotacja na froncie, na odwrocie pieczęć lakowa, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Z.Wiatrowski


680 PLN
Bid
4

1788 V.PODGÓRZE - kompletny list z pełną treścią z Krakowa do Hodimont, wysłany z austriackiej stacji pocztowej w Podgórzu, czytelny atramentowy odcisk stempla nadawczego "V.Podgorze" pismem gotyckim, list został opłacony przez nadawcę 8 krajcarów (czerwona cyfra 8 na odwrocie), odbiorca miał do zapłacenia 12 holenderskich sols (stuiver) poczcie Thurn i Taxis obsługującej Belgię (liczba 12 wpisana czarnym atramentem na froncie); pierwszy stempel "V.Podgorze" stacja w Podgórzu otrzymała w 1784 roku, uległ on w 1786 roku uszkodzeniu, prawdopodobnie w związku z tym uszkodzeniem, wykonano nowy stempel z gotyckimi literami "V.Podgorze" - p.Zbigniew Mikulski w swoim artykule "POCZTA AUSTRIACKA w KAZIMIERZU i PODGÓRZU w XVIII wieku" opublikowanym w Filateliście 11/2007 odnośnie listów z Kazimierza i Podgórza pisze: "Przed rokiem 1987 należały one do wielkich rzadkości, znanych w kilku egzemplarzach. W roku 1987 na licytacji f-my Heinrich Köhler w Wiesbaden pojawiła się partia listów z okresu 1772-1842, z archiwów firmy tekstylnej Peter de Thier w Hodimont w Belgii, która miała też oddział w Lipsku. Firma ta, zajmująca się międzynarodowym handlem tekstyliami, prowadziła interesy z Niemcami, Polską, Rosją i krajami nadbałtyckimi. Archiwa te zostały zakupione przez kupców filatelistycznych, którzy wysegregowali listy w dobrym stanie i z czytelnymi ostemplowaniami, z przeznaczeniem do sprzedaży. Listy w złym stanie oraz z nieczytelnymi stemplami, zostały zniszczone. Na tej licytacji były: 2 listy z Kazimierza ze stemplem w okręgu, 3 listy ze stemplem "V. CASIM1R" oraz 5 listów ze stemplami "v. Podgorze", w obu typach", z tej partii pochodzi oferowany list, w sumie zachowało się mniej niż dziesięć listów - po kilka każdego typu, bardzo dobry stan zachowania.


4 000 PLN
Bid
5

1790/1812 Kwit cedułowy -dwujęzyczny niemiecko - polski blankiet formularzowy (nieużyty) z okresu budowy sieci dróg, kiedy to za przejazd pobierano opłaty w tzw. domach szosowych. Były to domy budowane na przełomie XVIII i XIX wieku przy drogach w Prusach - Wielkopolska, Pomorze, Śląsk, gdzie pobierano opłaty za przejazd. Pieniądze były przeznaczane na budowę kolejnych dróg oraz utrzymanie użytkowanych. Opłaty pobierano w zależności od rodzaju pojazdu.


250 PLN
Bid
6

1790/1812 Kwit cedułowy -dwujęzyczny niemiecko - polski blankiet formularzowy (nieużyty) z okresu budowy sieci dróg, kiedy to za przejazd pobierano opłaty w tzw. domach szosowych. Były to domy budowane na przełomie XVIII i XIX wieku przy drogach w Prusach - Wielkopolska, Pomorze, Śląsk, gdzie pobierano opłaty za przejazd. Pieniądze były przeznaczane na budowę kolejnych dróg oraz utrzymanie użytkowanych. Opłaty pobierano w zależności od rodzaju pojazdu.


250 PLN
Bid
7

1796 koperta wartościowa z Rawitz (Rawicza) prawdopodobnie z depozytu miejscowego sądu, pięknie zachowane pieczęcie sądowe. Doskonały stan zachowania.


700 PLN
Bid
8

1796 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.


180 PLN
Bid
9

1800 kompletny składany list z Szczecina (Stettin) do Francji, stempel "PAR WESEL", Wesel to pruska twierdza - enklawa - na Renie, przez którą przechodziła korespondencja do Francji.


120 PLN
Bid
10

1806 No 19 GRANDE ARMEE - Wielka Armia Napoleońska, koperta francuskiego listu wojskowego nadanego 31.07.1806 z miejscowości Leitkirch (Niemcy) do Francji, na froncie odbity stempel "No 19. / GRANDE - ARMEE" w barwie czarnej używany do przesyłek pocztowych przez ruchomy urząd poczty polowej Wielkiej Armii przydzielony do 1. Dywizji Piechoty VI Korpusu. Taryfa pocztowa wynosiła 5 decime (50 centimes), którą uiścił odbiorca listu. Fotoatest Drzewiecki.


480 PLN
Bid
11

1807 No 48 GRANDE ARMEE - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, koperta francuskiego listu wojskowego nadanego z Malborka do miejscowości Chatellerault we Francji, na froncie unikalny stempel "No 48 PORT PAYE / GRANDE -ARMEE" w barwie czerwonej używany do opłaconych przez nadawcę przesyłek pocztowych przez pocztę polową Wielkiej Armii w kwietniu 1807, tylko w Malborku, do obsługi 3. Dywizji Kirasjerów (ciężkiej jazdy). Taryfa pocztowa 11 decime (110 centimes) - adnotacja na odwrocie koperty. Fotoatest Drzewiecki.


3 300 PLN
Bid
12

1808 Ksiestwo Warszawskie, kompletny składany list z pełna treścią wysłany z Niesułkowa do Rydzyny, fotoatest Pelc.


900 PLN
Bid
13

1808 No 50 GRANDE ARMEE - Wielka Armia Napoleońska, list wysłany z Magdeburga do Paryża, czysto odbity stempel nadawczy "Nº 50 GRANDE ARMEE" i odbiorczy paryski na odwrocie, list z pełna treścią w bardzo dobrym stanie, fotoatest Jendroszek.


3 500 PLN
Bid
14

1809 obszar I Rzeczypospolitej - GOLDYNGA, jednowierszowy stempel rosyjski z napisem łacińskim GOLDINGEN (Dobin 27-2-04.1.01), czytelnie odciśnięty na kompletnym liście do Rygi; w 1561 roku Kurlandia ze stolicą w Goldyndze została lennem Rzeczypospolitej, Goldynga była jej stolicą i siedzibą książąt kurlandzkich, miasto wraz z całą Kurlandią zostały w III rozbiorze zagarnięte przez Rosję; stemple nadawcze z przełomu XVIII i XIX wieku wprowadzone na obszarze zaboru rosyjskiego po rozbiorach i stosowane w okresie do końca wojen napoleońskich są bardzo rzadkie; na oferowanym liście użyto stempla nadawczego w dawnym typie "północnym" opisanym przez S.Miksteina w monografii "Pieczęcie pocztowe na ziemiach Polski w XVIII wieku" na str. 80, ten typ jednowierszowych pieczęci rozprzestrzeniał się bez żadnych przeszkód ku wschodowi aż do lat 1780-tych, skutkiem czego już po 1775 r. na wschodnich wybrzeżach tego morza (Bałtyku) spotykamy jednowierszowe pieczęcie. Z nadmorskich miast (Mitawa, Libawa, Ryga, Petrsburg) typ ten obejmuje coraz dalsze rozmiary w głąb prowincyj nadbałtyckich, rozprzestrzeniając się aż po linję Niemna ku południowemu wschodowi...na krótki czas jednego 10-lecia widzimy oddziaływanie wpływów polskich, wyrażających się w zaprowadzeniu pierwszego typu polskich pieczęci kolistych w Mitawie i Libawie.; zgrabny walor w dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
Bid
15

1810 Księstwo Warszawskie, obwoluta listu do Dyrekcji Poczty w Warszawie, rzadki stempel opłaty granicznej urzędu pocztowego w Międzyrzeczu na trasie Berlin - Warszawa, stempel użyty prawdopodobnie bez naliczania opłat pocztowych z racji korespondencji pomiędzy urzędami pocztowymi zwolnionymi z opłat pocztowych, na odwrocie przełamana pieczęć lakowa nadawcy z godłem i napisem "GENERAL POST AMT GA....", rzadkie użycie stempla już w 1810 roku, list napisano 7 grudnia 1810 roku, a z notatki wewnątrz listu rozpatrywano jego treść w Warszawie 17 grudnia 1810 roku.


3 600 PLN
Bid
16

1812 "No 4 GRANDE ARMEE" - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich - odwrót z Rosji, kompletny list z pełną treścią wysłany 29 listopada z Warszawy do Turynu; czerwona odbitka stempla nadawczego - No.4 GRANDE ARMEE, odręcznie wpisana wysokość opłaty 10 (décimes), nadawcą listu jest podoficer (Maréchal des logis-chef) Gwardii Honorowej księcia Camillo Borghese (męża Pauliny Bonaparte, siostry Napoleona), jednostka ta do 1810 pełniła głównie funkcje reprezentacyjne, ale od połowy 1812 weszła do walki; 19 października Wielka Armia rozpoczęła odwrót spod Moskwy, w końcu listopada rozegrała się bitwa nad Berezyną, przez dwa zbudowane mosty oddziały Wielkiej Armii przekroczyły rzekę, na rozkaz cesarza Napoleona mosty spalono i mimo przewagi liczebnej Rosjanom nie udało się rozbić wycieńczonej i osłabionej odwrotem Wielkiej Armii, widmo zagłady zostało zażegnane; kilka dni później (10.12) Napoleon przejeżdżał przez Warszawę; listy z odwrotu z Rosji spotyka się bardzo rzadko i katalogi francuskich poczt wojskowych przewidują do nich wysokie dopłaty, nawet do 300% w stosunku do cen z początkowego okresu kampanii rosyjskiej; wspaniały walor do zbiorów poczt wojskowych na ziemiach polskich, stempel pierwszy raz oferowany na naszej aukcji; doskonały stan zachowania.


8 000 PLN
Bid
17

1813 "No 10 GRANDE ARMEE" - użyty w charakterze stempla odbiorczego - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich - odwrót z Rosji; kompletny z pełną treścią list datowany 14 stycznia wysłany ze Sieny adresowany do oficera Gwardii Honorowej (pochodzącego z Toskanii) Jean'a Spannocchi, na froncie odręczna adnotacja o wysokości porta (cyfra 3), po dotarciu do Księstwa Warszawskiego odciśnięto jako odbiorczy !!! czerwonym tuszem dwuwierszowy stempel "No 10 GRANDE ARMEE"; tu również umieszczono dwie adnotacje "Lettre venant de Sienne" (list nadszedł ze Sienny) i "Au gd. quartier général" (do Gwardii w Kwaterze Głównej), oraz dodatkowo liczby "14" i "24"; list adresowany do Kwatery Głównej już sam w sobie jest rzadkością, a użycie stempla nadawczego, jako odbiorczego (DEBOURSE) jest prawdopodobnie unikalne, choć czasem musiało się zdarzać (tak użyty w 1813 roku stempel nadawczy No 10 wyceniany jest cztery razy drożej); list dotarł do Polski w ostatniej chwili - wojska napoleońskie wycofały się z Warszawy pod koniec pierwszej dekady lutego; bardzo dobry stan zachowania - pierwszy taki list na aukcji w Polsce.


30 000 PLN
Bid
18

1814 kompletny składany list do Marienburga (Malbork).


80 PLN
Bid
19

1817 lub po, koszulka listu urzędowego wysłanego 22.II z Inowrocławia do Bydgoszczy, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy INOWRAZLAW 22.FEBR., papier ze znakiem wodnym litery "G M"; dobry stan zachowania.


60 PLN
Bid
20

1819 WCZESNY LIST WYŁOŻENIOWY (FORSZUSOWY) - rodzaj przesyłki pobraniowej, gdzie nadawca otrzymywał należność przy nadaniu listu, poczta zaś inkasowała wyłożoną kwotę od odbiorcy; koperta listu z Płocka do Lipna, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy PŁOCK 22 IUNII, forszusem wypłacono nadawcy listu 33 złote - adnotacja "Złott.33.Szan.Pocztamt Centralny zaawansował."; Poczmistrz dokonujący operacji forszusowych wyliczoną kwotę forszusu zapisał na froncie niebieskim atramentem (tu 1056 gr), na odwrocie wyliczył opłaty należne pocztom nadania i odbioru listu oraz sumę ogólną (tu 1234 gr), następnie wpisał tę liczbę na froncie listu przekreślając poprzednią i tak wyliczoną należność pobrano od odbiorcy listu; wszystkie elementy całości: stemple, adnotacje pocztowe wyjątkowo wyraźne i żywe w kolorach; kompletna, idealnie odciśnięta, pieczęć lakowa; dekoracyjny wręcz wzorcowy walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


2 400 PLN
Bid
21

1820 kompletny list z pełną treścią wysłany z Koszalina do miejscowości Okonek (Ratzebuhr), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy COESSLIN 29. DEC., całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


40 PLN
Bid
22

1820 list z Lubrańca do Włocławka, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA LUBRANIEC z dopisaną datą "28 2/2 20" w tym dwucyfrową roczną; dopisek "Interes Rządowy" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; bardzo dobry stan zachowania.


250 PLN
Bid
23

1821 około, list z Warszawy do Kielc, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 14 MAII, dopisek "Interes Rządowy" z nazwiskiem urzędnika prowadzącego korespondencję - zwalniający przesyłki urzędowe od opłaty pocztowej, zaczerniony adres odbiorcy; całość w dobrym stanie zachowania; sygnowane na odwrocie B.W.Trzeciecki.


80 PLN
Bid
24

1821 kompletny list z pełną treścią wysłany 27 września z Ostrołęki do Płocka, rzadki jednowierszowy stempel nadawczy OSTROLEKA typu IIA z datą (tu 27 SEPTE) dobijaną drugą pieczątką, adnotacja o opłacie "franco Zło 1."; papier stemplowy z odciśniętymi okrągłymi pieczęciami: nominałem "PIETNASCIE GROSZY" i monogramem carskiego imienia A (Aleksander) z koroną; znak wodny wytwórni papieru w Jeziornej: na jednej części orzeł z literami KP ponad i PPS pod godłem, na drugiej napis JEZIORNA JK; bardzo dobry stan zachowania.


1 000 PLN
Bid
25

1821 rekomendowany list z Wilna adresowany do ambasady rosyjskiej w Paryżu na ręce "Kawalera wielu Orderów" księcia Adama Czartoryskiego, pięknie odbity stempel nadawczy "Wilna"< (Dobin 05.3.02, stosowany w latach 1806-22) z odręcznie wpisaną datą "17 marca", skierowany nietypową drogą przez Austrię (zamiast przez Prusy) - austriacki tranzytowy stempelek pochodzenia "RUS" (Dobin 28, stosowany na granicy w Brodach latach 1820-37), dalej przez ziemie Związku Szwajcarskiego do granicy z Francją, gdzie w alzackim miasteczku granicznym Huningue odciśnięto ramkowy stempelek AUTRICHE PAR HUNINGUE (stosowany w kolorze czerwonym od 1819), francuski stempelek pochodzenia "AT"; liczne adnotacje taryfowe, a na odwrocie adnotacja "N 5 Recomanndirt" i francuski dwuobrączkowy datownik odbiorczy z datą "26 Mars 1821" (stosowany od 1806); pięknie udokumentowana droga pocztowa; list zachował sie w wyśmienitym stanie; gwarancja: Mikstein, Mikulski.

Adam Jerzy książę Czartoryski – polski mąż stanu, w 1792 otrzymuje Krzyż Kawalerski Orderu Virtuti Militari za udział w bitwie pod Grannem w czasie wojny polsko-rosyjskiej, w latach 1804–1806 minister spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego, wielki podkomorzy dworu Mikołaja I Romanowa, od 1815 roku wiceprezes Rządu Tymczasowego Królestwa Polskiego, następnie senator-wojewoda Królestwa Kongresowego, w wyniku intryg wielkiego księcia Konstantego i komisarza Nowosilcowa wycofuje się z polityki; w czasie Powstania Listopadowego staje na czele Rządu Narodowego, po upadku powstania (car wydał na niego wyrok śmierci) na emigracji we Francji, od 1833 w Paryżu kieruje konserwatywno-liberalnym obozem politycznym "Hotel Lambert" (od nazwy zakupionego przez niego pałacu na Wyspie św. Ludwika), jego gośćmi byli m.in.: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Fryderyk Chopin; aktywnie działa na rzecz odbudowy Polski, szczególne nadzieje upatruje w konflikcie rosyjsko-tureckim, wierzył, że sytuacja po Wiośnie Ludów doprowadzi do konfliktu państw zachodnich z Rosją, co pozwoli na wskrzeszenie Polski; w wojnie krymskiej (1853-1856) patronuje polskim formacjom zbrojnym w Turcji, po pokoju paryskim w 1856 wycofuje się z czynnego życia politycznego.


8 000 PLN
Bid
26

1822 PORTO ZAGRANICZNE - KALISZ, kompletny list z pełną treścią wysłany 17.12 z Mezieres we Francji do miejscowości Maluszyn, dwuwierszowy stempel nadawczy "7.MEZIERES", szczegółowo podana przez nadawcę trasa wysyłki "Par Posen, Konin, Petrikau, Przedbórz & Breslau", dwuwierszowy stempel pocztamtu pogranicznego KALISZ 20 DECEMBs, a na odwrocie stempelek "Porto Zagraniczne" tegoż urzędu z dopisaną wysokością opłaty "105" - w 1817 Dyrekcja Generalna Poczt wprowadziła obowiązek oznaczania stemplem "Porto Zagraniczne" wszystkich przesyłek nadchodzących z Prus i nieopłaconych w całości przez nadawcę, nakazując jednocześnie, oddzielnie wytaksować należności za przewóz przesyłki w kraju i za granicą; na froncie obliczenia łącznej należności od adresata za list 105 (porto zagraniczne) + 45 (porto krajowe) razem 150 gr; francuski stempelek pochodzenia CF2R; liczne adnotacje o opłatach z poszczególnych etapów drogi listu; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.


3 200 PLN
Bid
27

1825 około, list wysłany z miejscowości Koronowo do Bydgoszczy, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy POLN:CRONE z datą 3/3; na odwrocie pieczęć nadawcy i stempelek nadejścia; bardzo dobry stan zachowania.


80 PLN
Bid
28

1825 około, obwoluta listu wyłożeniowego forszusowego z Rawicza do Leszna, liczne adnotacje o tranzytowych opłatach pocztowych.


250 PLN
Bid
29

1825 około, obwoluta listu (przycięty narożnik) z Obornik do Rogoźna. Bardzo rzadki stempel pocztowy (z trąbką) stacji pocztowej Oborniki, stosowany od 1819 roku i traktowany jako tzw. typ I "własny". Bardzo wysoka wycena w Feuser Spezialkatalog.


450 PLN
Bid
30

1825 kompletny składany list z Fraustadt (Wschowa) do Poznania.


40 PLN
Bid
31

1827 kompletny list zagraniczny wysłany 16.VII z Warszawy do Paryża, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 16 IULII, wpisana wysokość opłaty "45" gr; ponieważ stempelek warszawski został niezbyt czytelnie odciśnięty, urzędnik pruski dopisał czerwonym atramentem "Warschau" i wysokość porta, stempelek tranzytowy "TP" (Transit Prusse Aachen/Berlin); na odwrocie stempel odbiorczy Paryża z 27.VII; niewielki zgrabny liścik w doskonałym stanie zachowania.


500 PLN
Bid
32

1827 kompletny składany z Lublina do Chełma, stempel nadawczy Lublina typ IB.


60 PLN
Bid
33

1828 obwoluta listu z Torunia do Kwidzyna.


70 PLN
Bid
34

1828 obwoluta listu urzędowego z Berlina do Generalnej Dyrekcji Poczt w Warszawie, pieczęć lakowa Królewskiego Pruskiego Urzędu Pocztowego w Berlinie.


400 PLN
Bid
35

1830 wypis z Protokołu Sekretariatu Stanu Królestwa Polskiego w sprawie nadania znaku honorowego dla Naczelnika Urzędu Pocztowego w Wilczkowicach 12(24) maja 1830 podpisany w imieniu Króla Polski przez Ministra Sekretarza Stanu Stefana Hrabiego Grabowskiego. Piękna sucha pieczęć z godłem Królestwa Polskiego, stan idealny.


1 500 PLN
Bid
36

1833 obwoluta listu z Sanoka do Wiednia, stempelek FRANCA z data nadania w kolorze czerwonym.


90 PLN
Bid
37

1834 kompletny list urzędowy wysłany ze Lwowa do miejscowości Walawa, czarny dwuwierszowy łukowy stempel nadawczy LEMBERG 3 Apr 834, na odwrocie sucho tłoczona zalepka listowa i pieczęć lakowa; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
Bid
38

1836 około, koperta listu pieniężnego tzw. "obciążonego" paczką - dopisek "przytym paczka w ktorej jest Złł 8. sub sig R.G.S.", wysłanego 1/11 z Suchedniowa do Radomia, czarny stempel nadawczy typu IIA SUCHEDNIOW z dopisaną datą, opłata 83 gr, na odwrocie dobrze zachowana (przełamana) pieczęć lakowa nadawcy z godłem BANK POLSKI KASSA GÓRN. OKRĘGU WSCH; bardzo dobry stan zachowania.


500 PLN
Bid
39

1836 POLOGNE najwcześniejsza data użycia stempelka kraju pochodzenia, kompletny list zagraniczny z pełną treścią wysłany 9/5 z Warszawy do Wolnego Miasta Krakowa, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC (śr.18mm W i A wąskie) austriacki stempel kraju pochodzenia POLOGNE; na odwrocie słabiej odciśnięty dwuwierszowy z datą stempel odbiorczy "Krakau 10.MAI." (drugostronna odbitka na froncie); do tej pory w literaturze podawano okres stosowania tego stempelka POLOGNE na lata 1847-49, a krakowskiego stempla odbiorczego na rok 1839; ważny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
Bid
40

1837 obszar I Rzeczypospolitej - STACKELN (obecnie Strenči na Łotwie), owalny stempel rosyjski z napisem łacińskim "POST:STACKELN 18" (Dobin 40.4.20) odciśnięty na kompletnym liście do Dorpatu, ręcznie dopisana data wysyłki, na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy "Ringenberg Rahlenhof"; miejscowość Stackeln leżała na trakcie pocztowym Ryga - Dorpat w Kurlandii, która w 1561 roku została lennem Rzeczypospolitej na mocy, kończącego okres Potopu szwedzkiego, traktatu zawartego w Oliwie w 1660 roku, w którym Rzeczpospolita zrzekła się znacznej części Inflant; zgrabny walor w dobrym stanie zachowania.


500 PLN
Bid