The auction will start on 19.04.2024

Auction 116. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
48862

1917 niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego, marginesowy czworoblok za 15 hal. w kolorze czerwonym, wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym


480 PLN
48863

1918 PREKURSORY + OKRES PODWYŻSZONEJ TARYFY, widokówka wysłana 23.XII z Lublina do Czechosłowacji opłacona według wprowadzonej 16 grudnia podwyższonej taryfy (tu 25 hal) znaczkami za: 10 hal bośniackiej dopłaty i 15 hal austro-węgierskiej poczty polowej, unieważnionymi stemplem prowizorycznym - datownikiem okupacyjnym z usuniętymi napisami niemieckimi; rzadki walor z krótkiego, zaledwie trzytygodniowego, okresu obowiązywania podwyższonej taryfy; dobry stan zachowania (niewielkie przebarwienia na skraju karty); gwarancja.

Fi.60
Mi.18
500 PLN
48864

1918 JĘDRZEJÓW obszar byłego zaboru rosyjskiego po okupacji austro-węgierskiej - ZNACZEK DZIELONY, połówka znaczka dopłaty Bośni i Hercegowiny za 50 h skasowana na wycinku 25.II.19 w Jędrzejowie unarodowionym datownikiem; to nowe odkrycie - do tej pory znane są użycia połówki takiego znaczka w: Busku, Dąbrowie, Stopnicy i Szydłowie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P12
300 PLN
48865

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - Katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca (na 36 stronach) 144 projekty znaczków w kolorze czarnym, 4 - na brakującej zwykle stronie 8 w kolorze niebieskim i 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie; część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; wycięte z tej książeczki projekty autorów tak znanych jak Bartłomiejczyk, Trojanowski, Husarski czy Tom często sprzedawane są na aukcjach jako próby, niektóre niewiele się od prób różnią, książeczka poszukiwana na rynku kolekcjonerskim, kompletna i w tak dobrym stanie szalenie rzadka.


2 400 PLN
48866

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - Katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca 148 projekty na 35 stronach, w tym 4 - na brakującej zwykle stronie 8 w kolorze niebieskim (kartka luźno włożona), 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie (dwie strony oddzielnie dołożone luzem); część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; kompletny katalog w dobrym stanie, typowe drobne uszkodzenia okładki.


1 900 PLN
48867

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - katalog Prac Konkursowych, dwie książeczki zawierające (na 35 stronach) 144 projekty znaczków w kolorze niebieskim w pierwszej książeczce i brązowej w drugiej książeczce, i po 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie, brakująca jak w większości katalogów strona 8; część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; katalogi z uszkodzeniami okładek w środku w bardzo dobrym stanie zachowania.


2 200 PLN
48868

1918 parka znaczków wydania GGW unieważnionych stemplem prowizorycznym z Zawiercia.


50 PLN
SOLD
48869

1918 JABŁONNA, znaczek ze stemplem prowizorycznym z Jabłonnej.


95 PLN
SOLD
48870

1918 JABŁONNA, znaczek ze stemplem prowizorycznym z Jabłonnej.


80 PLN
SOLD
48871

1918 Skarb Narodowy Polski - cegiełki patriotyczne za 1, 5, 25 i 50 dolarów wydane przez Komitet Wykonawczy Komitetu Narodowego działający w Chicago w latach 1916-1926. Były one rozprowadzane wśród Polonii amerykańskiej w celu zbierania funduszy na tworząca się we Francji armię polską i na pomoc dla mieszkańców ziem polskich zniszczonych działaniami wojennymi.


310 PLN
SOLD
48872

1918 Wychodźctwo Ojczyźnie - 3 Maj 1918 - cegiełki patriotyczne za 2, 5, 10 i 25 dolarów wydane przez Komitet Wykonawczy Komitetu Narodowego działający w Chicago w latach 1916-1926. W dniu 3-go maja 1918 roku z inicjatywy Ignacego Paderewskiego Komitet ogłosił wielką kampanię patriotyczną której celem było zbieranie funduszy wśród Polonii amerykańskiej na tworząca się we Francji armię Hallera i pomoc dla mieszkańców ziem polskich zniszczonych działaniami wojennymi.


250 PLN
SOLD
48873

1919 prekursory, czworoblok znaczków za 2 hal austro-węgierskiej poczty polowej, skasowane idealnie odciśniętym 1.1 w Lublinie stemplem prowizorycznym - datownikiem okupacyjnym z usuniętymi napisami niemieckimi; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.54
100 PLN
48874

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczki z prywatną perforacją w tym 6 hal - parka pionowa najrzadszego znaczka tego wydania niezwykle rzadko spotykana na korespondencji (Fi.1500.-), opłacony zgodnie z taryfą list wysłany 12.III z Cieszyna do miejscowości Brandeis (Mosty); dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.55, 56, 57, 58
Mi.54, 55, 56, 57
1 200 PLN
48875

1919 znaczki wydania Komisji Rządzącej stemplowane na kopercie bez obiegu pocztowego.

Fi.55-7, 59-65
100 PLN
48876

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria kasowana (Fi.100.-), najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
80 PLN
48877

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria pięknie kasowana i lokalnie ząbkowana w ŻYWCU, gwarancja Jaszczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
600 PLN
48878

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria czysta (Fi.130.-), najdroższy znaczek za 6 hal gwarancja; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.55-65
Mi.54-64
110 PLN
48879

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria.

Fi.55-65
Mi.54-64
100 PLN
48880

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 5 h. z niekatalogowanym błędem "uszkodzone z i mocno y", gwarancja i opis.

Fi.57 B
Mi.56
80 PLN
48881

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 5 h. z niekatalogowanym błędem "przerwana ramka", gwarancja i opis.

Fi.57 B
Mi.56
40 PLN
48882

1919 wydanie Komisji Rządzącej, unikalny zestaw niekatalogowanych prób znaczków za 5, 10 i 15 hal. w kolorze ciemnoszarym ze słabymi wtórnymi odbitkami maszynowymi na odwrocie, pierwsza na papierze szarym z dodatkową liniaturą (x), dwie pozostałe na papierze białym grubym (z); PZP tom 1 str.140, to niekatalogowane odmiany opisanych w katalogu Fischer prób 57 P2x, 59 P4z, 60 P4z; sygnowane, gwarancja Mikstein.

Fi.57 P2x, 59 P4z, 60 P4z
Mi.56, 58, 59 
15 000 PLN
48883

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek ze spektakularną, powtarzalną tylko w części nakładu usterką w postaci plamy nad literą Z w wyrazie POCZTA, gwarancja na życzenie

Fi.58
Mi.57
120 PLN
48884

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 6 hal., gwarancja.

Fi.58
Mi.57
60 PLN
48885

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 10 h. z niekatalogowanym błędem "uszkodzone 0 i h", gwarancja i opis.

Fi.58 B
Mi.57
60 PLN
48886

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 10 h. z niekatalogowanym błędem "uszkodzone P w POCZTA - tzw.gwóźdź", gwarancja i opis.

Fi.58 B
Mi.57
60 PLN
48887

1919 wydanie krakowskie - DROGOMYŚL ŚLĄSKI, całostka z nadrukiem typu 25 dofrankowana znaczkiem za 10 hal wydania Komisji Rządzącej i za 5 hal wydania definitywnego w walucie koronowej, wysłana 21.V z niewielkiej miejscowości Drogomyśl do Brna, opłacona 30 hal - zgodnie z taryfą zagraniczną z 25.I.1919 (15+5+10), znaczki unieważnione datownikiem austriackim z napisami po niemiecku i polsku, znaku opłaty przez przeoczenie nie skasowano, przesyłka dotarła na miejsce 24.V; ciekawostką jest fakt, że na karcie oddanej do przedruku znajduje się dolepiony jeszcze za austriackich czasów znaczek pośpieszny za 2 hal; prawidłowe, wczesne użycie karty wydania krakowskiego; walor o wielu ciekawych elementach, w ogólnie dobrym stan zachowania (karta w dwóch miejscach u góry i u dołu naddarta); gwarancja Schmutz.

Fi.59, 74B, Cp14Ix
Mi.58, 78 
900 PLN
48888

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Białej 18.4.19 do Berlina, stempel krakowskiej cenzury wojskowej.

Fi.60
Mi.59
80 PLN
48889

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Bielska wysłana 3.5.19 do Libiąża, dziurka po archiwizacji.

Fi.60
Mi.59
80 PLN
48890

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Rzeszowa wysłana 20.3.19 do Olkusza.

Fi.60
Mi.59
100 PLN
48891

1919 całostka z nadrukiem typ 25a z obiegu pocztowego z Bielska nadana 6.06.19 do Czechosłowacji.

Fi.60, Cp16Ix
100 PLN
48892

1919 kartka z Bielska do Austrii, całostka wydania krakowskiego z nadrukiem typ 121, stempel krakowskiej cenzury wojskowej.

Fi.60, Cp16xII
100 PLN
48893

1919 wydanie Komisji Rządzącej, list firmowy z Krakowa 2.3.19.

Fi.62
Mi.61
80 PLN
48894

1919 wydanie Komisji Rządzącej, bardzo rzadka próba znaczka za 25 hal. w kolorze szarofioletowym na niebieskobiałym cienkim papierze (Fi.3200.-), gwarancja Schmutz.

Fi.62 P5y
Mi.61 
3 000 PLN
48895

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 25 hal. z prywatnym ząbkowaniem trzech boków i dodatkowo - co rzadkie, prywatnie gumowany; został zdjęty z listu nadanego 21.III.19 we Lwowie, ale duże fragmenty dekstryny zachowały się na znaczku, prywatne ząbkowania ze Lwowa są znane, ale gumowanie trudno przypisać do konkretnego urzędu pocztowego.

Fi.62 ZL
Mi.61
75 PLN
48896

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 50 h. z niekatalogowanym błędem "uszkodzone K w POLSKA - tzw.gwóźdź" i "przerwana dolna ramka", gwarancja i opis.

Fi.63 B
Mi.62
60 PLN
48897

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 50 h. z ząbkowaniem prywatnym znacznie przesuniętym ku górze i w lewo, gwarancja i opis.

Fi.63 MK
Mi.62
120 PLN
48898

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 1 Kr. z niekatalogowanym błędem "dwukropek po lewej cyfrze 1", gwarancja i opis.

Fi.65 B
Mi.64
60 PLN
48899

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z błędem "kocona".

Fi.65B1
Mi.64
150 PLN
SOLD
48900

1919 wydanie w walucie koronowej, parka prób znaczka za 3 hal. w kolorze brązowawopomarańczowym, gwarancja.

Fi.73 P3
Mi.65
180 PLN
SOLD
48901

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta w czworoblokach, niektóre znaczki w marginesowych lub narożnych, rzadkie z tak wczesnego okresu.

Fi.73-84A
Mi.65-76
2 400 PLN