The auction will start on 19.04.2024

Auction 116. Czesław Słania

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
58384

1954 10-lecie PRL, seria 12 sztuk wszystkie (z wyjątkiem dwóch) z marginesami lub narożne; znaczki za 1,40 zł i 1,55 zł rytował Czesław Słania (Fi.250.-).

Fi.747-56
Mi.877-78, 889-96 
220 PLN
58385

1960 nalepka Totalizatora Sportowego, poszukiwany staloryt Czesława Słani w czworobloku z nadrukiem wysokiej nowej wartości 50 zł.


300 PLN
58386

1963 wnętrze katedry w Uppsali - zeszycik trójkolorowych znaczków próbnych wydrukowanych w 1963 roku w ramach testów nowej maszyny umożliwiającej drukowanie trójbarwnych stalorytów, którą wprowadzono do eksploatacji w 1965 roku; prezentowany motyw wykorzystano przy wydaniu definitywnym z 1967 roku.


150 PLN
58387

1964 polskie millenium, polonijne wydawnictwo okolicznościowe z winietkami w formie znaczków rytowanych przez Czesława Słanię.


1 000 PLN
58388

1966 "POLPHILEX 66" - bloczek z wydrukowanym stalorytem znaczkiem rytowanym przez Czesława Słanię, wydanym z okazji 1000-lecia Chrztu Polski.


200 PLN
58389

1967 próbne odbitki stalorytu autorstwa Czesława Słani z podobizna marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji wystawy filatelistycznej w Londynie w 100-lecie jego urodzin.


1 600 PLN
58390

1968 Mistrzostwa Świata w biegach na orientację, znaczki rytowane przez Czesława Słanię.


Mi.616-17
20 PLN
58391

1969 50-lecie Międzynarodowej Organizacji Pracy, znaczki rytowane przez Czesława Słanię.


Mi.632-33
20 PLN
58392

1970 bloczek okolicznościowy z okazji śmierci generała W. Andersa z jego podobizną rytowany przez Czesława Słanię.


600 PLN
58393

1971 Międzynarodowa Pomoc dla Uchodźców - rybitwa szara, znaczki rytowane przez Czesława Słanię.


Mi.704-05
20 PLN
58394

1982 Dzień Olimpijczyka, kartka z dodrukiem na odwrocie i podpisanymi życzeniami przez członków PKOl.

Fi.Cp807II
100 PLN
58395

1992 Ochrona przyrody wybrzeży Bałtyku - Ptaki, zeszyciki znaczków: Estonii, Łotwy i Litwy, znaczek za 1 kr (prawy górny) przedstawiający rycyka (Limosa limosa) rytował Czesław Słania.


Mi.MH1
120 PLN
58396

1993 legenda o Orle Białym, blok cięty i próba autorstwa Czesława Słani w karnecie pamiątkowym wydanym z okazji Światowej Wystawy Filatelistycznej w Poznaniu - POLSKA '93.

Fi.bl.108A, bl.108 P
Mi.Bl.122B
60 PLN
58397

1995 arkusz próbnych odbitek znaczka poczty niemieckiej z okazji 100. rocznicy ustanowienia nagrody Nobla, dodatkowo definitywny znaczek.


800 PLN
58398

1998 "Zygmunt III Waza" - wydanie wspólne z pocztą Szwecji, koperta pierwszego dnia obiegu z podpisem autora znaczka Czesława Słanii.

Fi.3582
80 PLN
58399

1998 Autograf Czesława Słani koperta okolicznościowa z blokiem i erką XVII Zjazdu Polskiego Związku Filatelistów w Szczecinie.

Fi.bl.163B
Mi.Bl.133A
60 PLN