The auction will start on 19.04.2024

Auction 116. Foreign Postage on Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
46999

1850 znaczek na wycinku unieważniony stemplem numerowym "48" z Arolsen w Prusach Zachodnich.


Mi.2
40 PLN
47000

1850 znaczki unieważnione pruskim stemplem numerowym: 535 - Greiswald i 942 - Mettkau (Mietków).


Mi.2
100 PLN
47001

1850 STANISLAU, austriacki znaczek za 3 kr I wydania z 1850 roku, skasowany polskim stemplem dwuwierszowym w Stanisławowie, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.3
100 PLN
47002

1850 KOLOMEA, austriacki znaczek za 9 kr I wydania z 1850 roku, skasowany polskim stemplem dwuwierszowym w Kołomyi, dobry stan zachowania.


Mi.5
60 PLN
47003

1850 składany list paczkowy "Packkammer" z Wollin (Wolina) do Szczecina.


70 PLN
SOLD
47004

1850 około, list okólny "wędrujący" z Tuetz (Tuczna) do Jastrow (Jastrowo) przekierowana do Zippnow (Sypniewa).


70 PLN
47005

1851 kompletny składany list z Colberg (Kołobrzeg) do Berlina, na odwrocie stempel odbiorczy.


Mi.4a
800 PLN
47006

1851 kompletny składany list z Sohrau (Żory) do Dąbrówki, na odwrocie stempel ambulansu pocztowego na trasie Wrocław - Mysłowice.


80 PLN
SOLD
47007

1853 kompletny składany list z Dzieschowitz (Zdzieszowice) do Gross Strehlitz (Strzelce Opolskie), na odwrocie stemple odbiorcze.


Mi.2a
800 PLN
SOLD
47008

1855 WROCŁAW, przesyłka polecona - pruska całostka za 3 Sgr dofrankowana znaczkami za 2 i 3 Sgr, wysłana 7.10. do Frankfurtu nad Menem, znaczki unieważniono stemplem numerowym 183 - Breslau, a znak opłaty na kopercie przekreślono piórem, obok dwuwierszowy ramkowy stempel nadawczy BRESLAU z datą; dodatkowe adnotacje pocztowe na kopercie; koperta zabezpieczona pięcioma pieczęciami lakowymi na odwrocie, tamże stempelek nadejścia; niezły stan zachowania.


480 PLN
47009

1855 obwoluta listu poleconego z Wongrowitz (Wągrowiec) do Bydgoszczy, opłata gotówkowa.


40 PLN
47010

1856 kompletny składany list z Brieg Bahnhof (Brzeg Dworzec) do Wrocławia, na odwrocie pieczęć lakowa i stempel odbiorczy.


Mi.2a
650 PLN
47011

1857 składany list z Königszelt (Jaworzyny Śląskiej) do Sosnowca, znaczek unieważniony stemplem numerowym Jaworzyny nr 746, ładny stan zachowania z wyjatkowo czytelnym kasownikiem i datownikiem.


Mi.6
340 PLN
47012

1858 list rejestrowany z Liegnitz (Legnica) do Warmbunn (Cieplice Śląskie), na froncie i odwrocie stemple odbiorcze.


Mi.6, GAA1
700 PLN
47013

1858 PRZEMYSL Bahnhof, austriacki znaczek za 10 kr II wydania z 1858, skasowany polskim datownikiem w urzędzie dworcowym w Przemyślu; dobry stan zachowania.


Mi.14II
50 PLN
SOLD
47014

1858 Tarnów, austriacki znaczek wydania z 1858 roku unieważniony kasownikiem w Tarnowie.


Mi.15
20 PLN
47015

1859 kompletny miejscowy składany list z Opola, opłata gotówkowa.


60 PLN
SOLD
47016

1860 Tarnów, austriacki znaczek wydania z 1860 roku unieważniony kasownikiem w Tarnowie.


Mi.20
30 PLN
47017

1860 około, obwoluta listu z Pelplina do Niemiec, na odwrocie stempel ambulansu pocztowego na trasie Bydgoszcz - Gdańsk i stempel odbiorczy.


60 PLN
47018

1861 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Myslowitz (Mysłowice).


Mi.18
120 PLN
47019

1862 list zagraniczny z pełną treścią wysłany 8/4 z Krakowa do Paryża, okrągły jednoobrączkowy datownik nadawczy KRAKAU, francuskie stemple kraju pochodzenia: "AUTRICHE 2 ERQUELINES" i "PREUSSE 2 ERQUELINES" i datownik odbiorczy wszystkie z dnia 11.IV; na odwrocie kaszetka nadawcy Domu Bankowego "Franz Anton Wolff" - "FRANZ ANT.WOLFF A CRACOVIE" i sucho tłoczona zalepka; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
47020

1867 około, mieszana frankatura IV + V wydanie Austrii, list polecony do Krakowa wysłany 24/10 z miejscowości Gablonz (Jablonec nad Nysą), opłacony znaczkiem za 15 kr wydania z 1863 roku, znaczek opłaty za polecenie za 10 kr wydania z 1867 roku zgodnie z przepisami naklejony na odwrocie, stempel przejściowy Reichenberg (Liberec) i datownik odbiorczy Krakowa z 16/10; stempelek "Recommandirt" z dopisanym numerem 278; mieszane frankatury różnych wydań należą do najciekawszych i najbardziej poszukiwanych walorów z obszaru Austro-Węgier; dobry stan zachowania.


Mi.34, 38
800 PLN
47021

1869 THORN, znaczek I wydania Niemiec za 1 grosz skasowany 27.3 na wycinku prostokątnym datownikiem ramkowym w Toruniu, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.4
50 PLN
47022

1870 POLN.(ISCH) WARTENBERG, parka pozioma urzędowych znaczków Północnoniemieckiego Związku Pocztowego za 1/2 grosza skasowana 12 6 na wycinku w miejscowości Syców dwuwierszowy datownikiem ramkowym, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.3
80 PLN
47023

1870 ZYGLOND, znaczek Północnoniemieckiego Związku Pocztowego za 2 grosze skasowany w miejscowości Żygląd datownikiem dwuobrączkowym; dobry stan zachowania.


Mi.17
200 PLN
SOLD
47024

1870 kartka z Nowego Sącza na Morawy.


15 PLN
SOLD
47025

1870 około, obwoluta listu obciążonego paczką (Packkammer) z Swinemünde (Świnoujście) do Szczecina,


40 PLN
SOLD
47026

1871 kompletny składany list z Immersatt (Żyznów koło Głogowa) do Grobina (Rosja).


Mi.4
100 PLN
47027

1871 BIAŁA, austriacki znaczek za 5 kr VI wydania z 1867 roku, skasowany polskim datownikiem w Białej; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.37
40 PLN
47028

1872 OSTROWO, znaczek I wydania Niemiec za 1 grosz, skasowany na wycinku dwuobrączkowym datownikiem w Ostrowie Wielkopolskim, dobry stan zachowania.


Mi.4
30 PLN
47029

1872 kompletny list urzędowy wysłany 19/9 ze Lwowa do Krynicy, zwracają uwagę dekoracyjne malutkie stemple tzw."naparstkowe" (Fingerhut Stempel): nadawczy LEMBERG KRAKAUER GASSE, przejściowy BOCHNIA i niebieski odbiorczy KRYNICA; walor w dobrym stanie zachowania.


150 PLN
47030

1873 składany druk z Tost (Toszek) do Drezna. Liczne adnotacje


Mi.19
180 PLN
47031

1873 BRESLAU, znaczek Rzeszy Niemieckiej za 2 grosze, skasowany 15/4 jednoobrączkowym datownikiem z ozdobnikiem w kształcie pięciopłatkowego "kwiatka" we Wrocławiu - stempel stosowano w okresie 5.6.1872-8.5.1874; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.20
60 PLN
47032

1873 koperta Rzeszy za 1 Gr (147 x 84 mm) stosowana na Ziemiach Polskich; czysta w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.U5AII 
40 PLN
47033

1874 II wydanie Niemiec, 1 Gr - frankatura pojedyncza, list wysłany 22 4 z miejscowości Strzelce Opolskie do Kotulina, znaczek skasowany dwuwierszowym w ramce stemplem GROSS-STREHLITZ, na odwrocie dwa stempelki nadejścia i pieczęć urzędowa nadawcy; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.


Mi.16
100 PLN
47034

1874 dwujęzyczna całostka (niemiecko - polska) wysłana z urzędu pocztowego Kraków Dworzec.


30 PLN
SOLD
47035

1874 obwoluta miejscowego listu poleconego z Grudziądza, opłata gotówkowa.


30 PLN
47036

1876 parka ze stemplem Ziegenhals (Głuchołazy).


Mi.33
35 PLN
47037

1876 parka ze stemplem Mikolaiken (Mikołajki).


Mi.33
25 PLN
47038

1877 rosyjska całostka wysłana z fabryki sukienniczej Adolfa Gotlieba Fiedlera z Kalisza do Berlina, pieczęć firmowa fabryki „A.G. Fiedler Sache Opatówek in Polen”, stempel ramkowy „Aus Polen” i na odwrocie okrągły stempel „D.30 11 1”, Dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

Fabryka Fiedlera zbudowana w latach 1824-26 była jedna z największych fabryk kalisko-mazowieckiego okręgu przemysłowego.


Mi.U22
150 PLN