The auction will start on 19.04.2024

Auction 116. PoW Gross Born camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
52131

1943 Święto Artylerii - NOWOODKRYTA PRÓBA ZNACZKA I GUMOWANIA; próba znaczka za 20 f. w kolorze czarnoniebieskim na szarawożółtawym drzewnym średnim papierze, co unikalne (z atestu) "Podgumowano ją ręcznie nierównomiernie położoną warstwą białego roślinnego kleju (dekstryną). Guma próby ma charakterystyczną dla nierównomiernie położonej zaschniętej dekstryny siatkę pęknięć dzielącej jej warstwę na duże oddzielne "płytki". Atestowana próba ma próbne gumowanie, nie zastosowane jednak w takim wykonaniu na znaczkach poczty obozu IID Gross-Born. Atestowana próba jest w dobrym stanie, ma też całą i nienaruszoną gumę. Nie została dotychczas ani opisana w literaturze ani skatalogowana."; o gumowaniu dekstryną pisał Machowski, ale o istnieniu takiej próby nie wiedziano; pochodzi ona z "uśpionej" nigdy po powrocie z obozu nieprzeglądanej partii znaczków i dokumentów, nowy fotoatest Schmutz.

Fi.2 P
20 000 PLN
52132

1943 Oflag IID - formularz delegatury Francuskiego Czerwonego Krzyża na Bliskim Wschodzie (część na odpowiedź) przesłany 17.6 z obozu do centrali w Genewie, na odwrocie stempelek cenzury francuskiej w Bejrucie, na froncie stempelek cenzora obozowego nr.11 i stempelek wpływu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie z numeratorem i datą "2858* 21 JUIN 1943"; minimalnie słabszy stan zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


200 PLN
52133

1944 Rocznica śmierci gen.Wł.Sikorskiego, znaczek z bloku sprzedawanego przez pocztę z datownikiem na marginesie, zgodnie z przepisami przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczek, do tego czasu znaczek opłaty z bloku jest czysty, gwarancja.

Fi.(bl.1)
500 PLN
SOLD
52134

1944 Wystawa Filatelistyczna - Neubrandenburg, czworoblok czystych znaczków z bloku sprzedawanego ze stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 1" na marginesie; przy użyciu pocztowym znaczki unieważniano, zgodnie z przepisami, obiegowym datownikiem, gwarancja Krawczyk.

Fi.(bl.3)
900 PLN
52135

1944 Wystawa Filatelistyczna - Dni Morza, trójblok czystych znaczków z bloku sprzedawanego ze stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 2" na marginesie; przy użyciu pocztowym znaczki unieważniano, zgodnie z przepisami, obiegowym datownikiem; gwarancja Krawczyk.

Fi.(bl.4)
400 PLN
52136

1944 rocznica obrony Warszawy, czyste znaczki z bloku, gwarancja.

Fi.(bl.7)
160 PLN
52137

1944 Święto Morza, seria kasowana okolicznościowo na odwrocie specjalnie wydanej z okazji "Dni Morza" grafiki obozowej sygnowanej EW (Eugeniusz Wierzbicki), bardzo dobry stan zachowania, gwarancja.

Fi.9-11
1 000 PLN
52138

1944 Rok Olimpijski, gwarancja Walocha.

Fi.12-4
300 PLN
52139

1944 Święto Żołnierza, pamiątka z wystawy - znaczek na karcie o wymiarach 104x147 mm, skasowany 15.VIII w dniu wejścia do obiegu, datownikiem i kasownikiem okolicznościowym w 4 dniu Wystawy Filatelistycznej; jak podaje podręcznik Polskie Znaki Pocztowe: "Jako pamiątkę z wystawy sprzedawano całostkę pocztową, składającą się z arkusika białego papieru o wymiarach 100x120 mm, z naklejonym pośrodku znaczkiem nr 16 "Święto Żołnierza", stemplowanym kasownikiem 4-go dnia wystawy. Ilość nieznana."; karta prasowana; gwarancja.

Fi.16
300 PLN
SOLD
52140

1944 Herby miast, marginesowa seria kasowana, gwarancja.

Fi.17-21
90 PLN
52141

1944 Herby miast, seria czysta w pięknych marginesowych czworoblokach, gwarancja Schmutz.

Fi.17-21
800 PLN
52142

1944 Herby miast, rzadka jako narożna seria kasowana, gwarancja.

Fi.17-21
120 PLN
52143

1944 Herby miast - Kraków, do 31.X.1944 opłaty były określane w walucie niemieckiej, a od 1.XI - wobec wstrzymania przez niemiecką komendę obozu wypłat żołdu dla jeńców w bonach w walucie niemieckiej - w walucie obozowej 1Piast=100gr, miała ona pokrycie w zdeponowanych w Banku Obozu papierosach, których kurs był ustalony w wysokości 1 paczka papierosów (20 szt.) - 10 Piastów, a jej kurs w stosunku do marki niemieckiej wynosił 1Mk=2Piasty; karta pocztowa wysłana 24.XII.1944, ofrankowana znaczkiem w starej walucie za 20 fen (40 gr), co odpowiadało taryfie za kartę pocztową zwykłą; gwarancja.

Fi.19
250 PLN
52144

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, prawostronnie cięty kasowany znaczek za 30 gr., gwarancja.

Fi.22
90 PLN
52145

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, dwa jednostronnie cięte czyste marginesowe znaczki za 30 gr. w skrajnie jasnym i ciemnym odcieniu, gwarancja.

Fi.22
200 PLN
52146

1944 Pułaski i Kościuszko, seria w parkach kasowana na wycinkach, gwarancja.

Fi.23-24
400 PLN
52147

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, kasowany znaczek za 25 gr., z nietypowo skośną perforacją poziomą, po prawej znaczek jest niższy, gwarancja

Fi.25
60 PLN
52148

1944 Święto Artylerii, marginesowy znaczek za 20 gr. w kolorze szarozielonym, gwarancja.

Fi.27
80 PLN
52149

1944 Syrena - SUCHE TŁOCZENIE NAPISU "POCZTÓWKA" - karta obozu IIE z czerwonobrązowym znakiem opłaty wydrukowanym matrycą z usterką "półksiężyc" na papierze jasnoszarożółtawym z napisem POCZTÓWKA i nadrukiem "OBÓZ IID" z niespotykaną usterką - dodatkowym suchym tłoczeniem napisu "POCZTÓWKA" wykonanym właściwą matrycą drukarską poniżej i lekko ukośnie w stosunku do prawidłowo wydrukowanego napisu "POCZTÓWKA"; opis - w/g klasyfikacji P.Pelczara - 17dIIyP (nakład 432 szt.); idealny stan zachowania; gwarancja i opis (17IIB) Schmutz.

Fi.Cp17IIB
1 600 PLN
52150

1944 Dni Morza, karta pocztowa ze szczątkowym podwójnym drukiem znaku opłaty, szczególnie mocno widocznym w jego dolnej części (napis OBOZU), nieopisany do tej pory błąd; bardzo dobry stan zachowania (u dołu karty naturalna inkluzja w papierze); gwarancja Schmutz.

Fi.Cp19
300 PLN
52151

1944 Dni Morza, karta pocztowa, czysta w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.Cp19
150 PLN
52152

1944 Rok Olimpijski, całostka.

Fi.Cp20x
360 PLN
52153

1944 Rok Olimpijski, całostka.

Fi.Cp20y
300 PLN
52154

1944 Warszawa walczy, całostka czysta (Fi.100.-); minimalnie słabszy stan zachowania; gwarancja.

Fi.Cp21
80 PLN
52155

1944 kartka świąteczna z życzeniami od obozowej Sekcji Piłki Nożnej.

Fi.Cp22
240 PLN
52156

1944 Herby miast, zestaw 4 kart z obiegu: Wilno + 3 Kraków z różnymi kolorami znaku opłaty (brunatnym, oliwkowym, szarym); bardzo dobry/ dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.Cp22a, 24, 25, 26
500 PLN
SOLD
52157

1944 Herby miast - Kraków, całostka o oliwkowym znaku opłaty, datowana 23.XII, znak opłaty skasowany trzywierszowym stempelkiem okolicznościowym "Gross Born/ Wigilia 1944 roku/ Of.Obóz II/D", który według Józefa Machowskiego - autora fundamentalnego opracowania dotyczącego poczt w polskich obozach jenieckich - stosowano w ciągu kilku zaledwie godzin!!! bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.Cp25
200 PLN
52158

1944 herby miast, całostka grzecznościowo stemplowana, gwarancja Krawczyk.

Fi.Cp25
40 PLN
52159

1944 Święto artylerii, karta pocztowa - zaproszenie na obchody Barbarki przesłana 3.XII, znak opłaty skasowany stemplem okolicznościowym z okazji rocznicy uruchomienia poczty obozowej; doskonały stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp27
350 PLN
52160

1944 karta świąteczna z ilustracją w barwie czarnej i niebieskiej.

Fi.Cp28a
150 PLN
52161

1944 karta świąteczna z ilustracją w barwie czarnej i zielonej z obiegu.

Fi.Cp28b
180 PLN
52162

1944 Wystawa Filatelistyczna - Neubrandenburg, blok sprzedawany przez pocztę ze stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 1" na marginesie; prawidłowo użyty pocztowo - znaczki zostały unieważnione datownikiem obiegowym, dodatkowy stempel olimpijski na marginesie trafia się na kasowanych blokach dość rzadko, gwarancja.

Fi.bl.3
1 200 PLN
52163

1944 Wystawa Filatelistyczna - Dni Morza, blok sprzedawany przez pocztę ze stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 2" na marginesie; prawidłowo użyty pocztowo (Fi.1500.-), ale co ciekawe dopiero następnego dnia - znaczki zostały unieważnione datownikiem obiegowym z dnia 14.VII i stemplem ozdobnym z tego dnia "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 3", stemple z dwu dni wystawy na jednym bloku są na aukcji pierwszy raz; dodatkowo stempel olimpijski na marginesie, który jest od góry nieco przycięty bo prawdopodobnie blok nie mieścił się na przesyłce, gwarancja Schmutz.

Fi.bl.4
1 600 PLN
52164

1944 wystawa filatelistyczna "Dni Morza", blok z plamka na lewym znaczku, gwarancja Schmutz.

Fi.bl.4
900 PLN
SOLD
52165

1944 Wystawa Filatelistyczna - Dni Morza, blok sprzedawany przez pocztę ze stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 2" na marginesie, zgodnie z przepisami przy użyciu pocztowym znaczki unieważniano datownikiem obiegowym, druk na fragmencie papieru ze znakiem wodnym; w zasadzie wszystkie znaczki opłaty z bloku są czyste, piękny stan zachowania, w katalogu bloki prezentowane są z wyretuszowanym stemplem ozdobnym, gwarancja Schmutz.

Fi.bl.4
800 PLN
SOLD
52166

1944 Wystawa Filatelistyczna - Olimpiada, blok sprzedawany przez pocztę ze stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 3" na marginesie (Fi.3500.-), zgodnie z przepisami przy użyciu pocztowym znaczki unieważniano datownikiem obiegowym, w zasadzie wszystkie znaczki opłaty bloku są czyste, w katalogu bloki prezentowane są z wyretuszowanym stemplem ozdobnym, bloki bez stempla z wystawy są niezmiernie rzadkie (Fi.25000.-), ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.bl.5
4 000 PLN
52167

1944 500. rocznica bitwy pod Warną, blok typu I w ciemnych odcieniach, oryginalnie kasowany (Fi.350.-) - przy użyciu pocztowym należało unieważnić znaczek i tu datownik przybito wzorcowo, gwarancja.

Fi.bl.8I
450 PLN
52168

1944 banknot obozowy o nominale 10 groszy, emitowany przez Bank Obozowy, fioletowa pieczątka banku; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
52169

1944 rocznica obrony Warszawy, znaczek z bloku bez gumy, gwarancja z G.


100 PLN
52170

1944 katalog wydawnictw poczt wewnętrznych obozów IID i IIE (Gross Born i Neubrandenburg) pod redakcją ppor. Zbigniewa Włodarskiego, katalog wydany w nakładzie 25 egzemplarzy (numerowanych od 51 do 75), katalog zawiera odbitki znaczków z unieważnionych matryc, kilku grafik obozowych, na pierwszej stronie odbitka znaczka za 30 fen. nie wprowadzonego do obiegu, 21 stron, bardzo rzadkie, dobry stan zachowania.


4 000 PLN