The auction will start on 19.04.2024

Auction 116. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
47248

1914 kartka z Bystrej koło Białej do Wilkowic, stempel austriackiej cenzury wojskowej z Bielska.


40 PLN
47249

1914 list z Wolbromia nadany 11.09.14 do Krakowa, stempel Wolbromia z ręcznie wpisana datą, stempel cenzury wojskowej z Krakowa, całość o kontrowersyjnej proweniencji (artykuł Przegląd Filatelistyczny 2/2015).


120 PLN
47250

1915 seria wydania dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

Fi.1-5
110 PLN
47251

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego, seria na liście poleconym z Warszawy do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy, stempel cenzury wojskowej.

Fi.1-5
100 PLN
47252

1915 seria z nadrukiem "Russisch - Polen" w czworoblokach.

Fi.1-5
500 PLN
47253

1915-16 zestaw specjalizowany dwóch wydań dla terenów okupacji niemieckiej, nieliczne braki, wartość katalogowa Fischer ponad 5.000,- zł.

Fi.1-16
3 800 PLN
47254

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na ładnych wycinkach (Fi.2300.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

Fi.1-21
2 200 PLN
47255

1915 seria znaczków austriackiej poczty polowej z nadrukiem "K. U. K. / FELDPOST", seria w doskonałym stanie, najdroższy znaczek gwarancja Krawczyk.

Fi.1-21
2 800 PLN
47256

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria.

Fi.1-21
1 800 PLN
47257

1915 firmowy list z Warszawy do Niemiec, stempel cenzury wojskowej w Poznaniu, brak klapy koperty.

Fi.3
200 PLN
47258

1915 firmowy list polecony z Warszawy do Niemiec, stempel cenzury wojskowej w Poznaniu, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.3, 4
200 PLN
47259

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, znaczek I wydania austriackiej poczty polowej.

Fi.20
150 PLN
47260

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie (Fi.1920.-), gwarancja Schmutz.

Fi.21
1 800 PLN
47261

1915 znaczek za 10 koron, gwarancja.

Fi.21
1 200 PLN
47262

1915 list wartościowy nadany w poczcie etapowej w Dąbrowie nadany 18.8.15 do Berlina, na odwrocie stempel urzędu nadawczego, bez stempla odbiorczego.

Fi.21
1 800 PLN
47263

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

Fi.22-48
400 PLN
47264

1915 znaczki obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria. Fi 2016 1200 zł.

Fi.22-48
750 PLN
47265

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana.

Fi.22-48
360 PLN
47266

1915 wydanie obiegowe z podobizna cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana, część kasowników z terenów polskich.

Fi.22-48
500 PLN
47267

1915 seria obiegowa z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria z odmianami z kasownikami z urzędów etapowych stacjonujących na terenie Polski i innych terenów Austro-Węgier.

Fi.22-48
450 PLN
47268

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana, stemple różnych poczt polowych, nieliczne z ziem polskich.

Fi.22-48
300 PLN
47269

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, cięta próba znaczka za 2 hal. w barwie czarnej.

Fi.23P
50 PLN
47270

1915 znaczek obiegowy za 5 koron z podobizną cesarza Franciszka Józefa.

Fi.47
250 PLN
47271

1915 list wartościowy nadany w poczcie etapowej w Dąbrowie nadany 18.8.15 do Berlina, na odwrocie stempel urzędu nadawczego, bez stempla odbiorczego.

Fi.47
600 PLN
47272

1915 znaczek obiegowy za 10 koron z podobizną cesarza Franciszka Józefa.

Fi.48
100 PLN
47273

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 26.10 z Warszawy do Berlina, datownik nadawczy WARSCHAU z wyróżnikiem "**g", bez tekstu na odwrocie.

Fi.Cp1
30 PLN
47274

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 16.11 z Łodzi do Göppingen, datownik nadawczy LODZ z wyróżnikiem "**c", stempelek cenzury poznańskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
40 PLN
47275

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
20 PLN
47276

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp2
50 PLN
47277

1915 kartka z Wolbromia do Piotrkowa, stempel cenzury wojskowej w Wolbromiu.

Fi.Cp2
100 PLN
47278

1915 seria Feldpost I cięta z podwójnym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

Fi.Fi.OA1-21
1 200 PLN
47279

1915 seria Feldpost I cięta z odwróconym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

Fi.OA1-21
1 200 PLN
47280

1915 wydanie obiegowe z nadrukiem dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria stemplowana, nie wszystkie kasowniki czytelne z ziem polskich.

Fi.OA1-21
600 PLN
47281

1915 wydanie obiegowe z nadrukiem dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria stemplowana, wszystkie kasowniki czytelne z ziem polskich.

Fi.OA1-21
1 100 PLN
47282

1915 wydanie obiegowe z nadrukiem dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria na podlepkach, katalog Fischer 1.400,- zł.

Fi.OA1-21
800 PLN
47283

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria stemplowana w czworoblokach, stemple różnych poczt polowych, nieliczne z ziem polskich.

Fi.OA22-48
800 PLN
47284

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria na podlepkach, katalog Fischer 600,- zł.

Fi.OA22-48
350 PLN
47285

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria stemplowana, nie wszystkie kasowniki czytelne z ziem polskich.

Fi.OA22-48
250 PLN
47286

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria stemplowana, wszystkie kasowniki czytelne z ziem polskich.

Fi.OA22-48
450 PLN
47287

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka, seria w ciętych parkach z podlepkami.

Fi.OA22-48nz
700 PLN