The auction will start on 19.04.2024

Auction 116. PoW Murnau camp

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
52101

1941 (?) oryginalne zdjęcie o wymiarach 124x95 mm przedstawiające oficerów najstarszych stopniem w obozie, w tym generała; na odwrocie stempelek "Kommandantur Murnau/ Kantinenverwaltung"; minimalnie słabszy stan zachowania (fotografia przycięta, ślady szpilek).


160 PLN
52102

1942 Budynek obozowy, zestaw trzech ciekawych fałszerstw znaczka za 10 f. na białym gładkim średnim, żółtobrunatnym szorstkim średnim i żółtobrunatnym gładkim cienkim papierze, ciekawy materiał badawczy.

Fi.1 FFi
200 PLN
52103

1942-44 Album zawierający znaczki wszystkich wzorów (bez dwóch ostatnich) wydanych przez Pocztę Obozową w tym znaczek dopłaty oraz całostkę Kraty i odciski kilku stempli; wszystkie znaczki to odmiany podstawowe, z wyjątkiem dwóch unikalnych w tej postaci niekatalogowanych, Wystawa Rybacka - znaczek w kolorze czerwonobrązowym na papierze kremowym gąbczastym średnim jest drugi raz na naszej aukcji, a Tryptyk - znaczek w kolorze jasnoczerwonobrązowym na papierze białym gładkim sztywnym nie był dotąd oferowany, całostka Kraty z czarnym znakiem opłaty w formacie 104x74mm bez tekstu na odwrocie, tęż nie jest katalogowana na prążkowanym papierze; napis POCZTÓWKA typu N2 (w/g klasyfikacji P.Pelczara) o długości 41 mm - zespół cech IhN2; (katalogowane wersje IgN2, IiN2 i IIIiN2 Fi.po 3000.-) to rzadki walor - w najbardziej szczegółowym Katalogu Poczt Obozowych Manfreda G.Hebera nie jest w tej wersji katalogowana; każdy znaczek gwarancja Ryblewski, Wystawa Rybacka i Tryptyk fotoatest.

Fi.1...6ay3C, 7ax3C, ...14, D1a, Cp11III
15 000 PLN
52104

1942 Budynek obozowy, kasowany znaczek za 10 f. w kolorze szarym na papierze szarym gładkim średnim gumowanym (Fi.280.-), z marginesem po prawej, zachowany z pełnym oryginalnym gomowaniemia, gwarancja i oznaczenie krawczyk

Fi.1ayC
260 PLN
52105

1942 Druty, seria w jasnych odcieniach, na papierze szarym gładkim gumowanym średnim (Fi.1150.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.2-3ay1C
900 PLN
52106

1942 druty, gwarancja i oznaczenie Wiatrowski.

Fi.3by1C
650 PLN
SOLD
52107

1942 Trąbka pocztowa, bardzo rzadki na korespondencji cięty znaczek za 15 f. w kolorze brunatnym na szarym gąbczastym średnim papierze gazetowym (nakład 140 szt.), ilustrowana pocztówka świąteczna, gwarancja i opis odmiany Schmutz.

Fi.4ay2A
1 500 PLN
52108

1942 Wystawa Rybacka, kasowany znaczek cięty za 15 f. w bardzo rzadkim odcieniu czerwonobrunatnym na szarym gąbczastym gazetowym papierze, jest on grubszy niż typowy y3, ma grubość 0,11 mm, jest mu bliżej do y2, gdzie ze względu na kolor i brak gładzi też byłby nietypowy (kilka z nakładu 64 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6ay3A
2 400 PLN
52109

1942 Druty - ilustrowana kartka świąteczna UNIKALNA z ODWRÓCONYM ZNAKIEM OPŁATY, znak opłaty i napis POCZTÓWKA typu N2 w barwie oliwkowoszarej, w formacie 100:70 mm na papierze średnim gładkim kremowym, liniatura z linią pionową i trzema liniami poziomymi, na odwrocie ilustracja świąteczna typu 1; kartę wysłano 24.XII.42, znak opłaty unieważniono datownikiem z napisami: MURNAU u góry i OFLAG VIIA u dołu, datę wpisano ręcznie; co bardzo ciekawe każda z oferowanych dotąd na naszej aukcji kart Druty jest nieco inna, w najbardziej szczegółowym Katalogu Poczt Obozowych autorstwa Manfreda G.Hebera skatalogowana jest jako P2.1 podobna odmiana, ale w nieco innych barwach; karty z czarnym, szaroturkusowym i niebieskim znakiem opłaty były już oferowane na naszej aukcji, szarooliwkowa - nawet pomijając odwrócenie znaku opłaty, jest na aukcji pierwszy raz; idealny stan zachowania, gwarancja Schmutz, fotoatest.

Fi.Cp2 MK
15 000 PLN
52110

1942 (?) oryginalne zdjęcie o wymiarach 104x148 mm przedstawiające sceny z "Pastorałki" Leona Schillera wystawianej w Teatrze Obozowym, na odwrocie późniejsze kolorowe napisy; minimalnie słabszy stan zachowania (otwory po szpilkach lub pinezkach).


120 PLN
52111

1943 Góry, jednostronnie cięty znaczek za 20 f. w kolorze ciemnozielonym na papierze szarym gładkim średnim z lekko odbitą liniaturą na odwrocie, gwarancja Schmutz.

Fi.8IIayC
160 PLN
52112

1943 Góry, znaczek za 20 f. w kolorze jasnozielonym na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja i oznaczenie.

Fi.8IIbyC
160 PLN
52113

1943 Wdowa, marginesowy znaczek za 25 f. w kolorze szaroniebieskim na papierze szarym gładkim średnim gumowanym (Fi.500.-), poza przebarwieniem bardzo ładny stan zachowania, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.9yC
450 PLN
SOLD
52114

1943 Menażka, nacinany znaczek za 10 f w bardzo rzadkim odcieniu ciemnoszarozielonym, na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, na karcie wysłanej 24.XII.43, napis POCZTÓWKA typu N2 (w/g klasyfikacji P.Pelczara) i liniatura z linią pionową i trzema liniami poziomymi; znaczek unieważniony kasownikiem dwuobrączkowym z napisem MURNAU u góry, OFL. VIIA u dołu, z dopisana datą 24.XII.43; poza lekkimi przebarwieniami walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja i opis.

Fi.10y1C
700 PLN
52115

1944 Kraty, znaczek za 50 f. w kolorze jasnoniebieskim na papierze szarym gładkim średnim gumowanym (część z nakładu 186 szt.), z przodu przebarwienia, od strony gumy całkiem ładny, gwarancja i opis.

Fi.12by
91 PLN
SOLD
52116

1944 Kościół w Miechowie - z dopłatą na Czerwony Krzyż, piękny i unikalny czworoblok znaczków za 1+1 mk. z pomarańczowym tłem na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, dolne znaczki jednostronnie cięte - co ciekawe arkusz nacinano przed drukiem, a potem drukowano znaczki na wyznaczonych przez nacinanie polach, w tym przypadku rząd znaczków powyżej tego czworobloku musiał być znacznie odsunięty; na ogół centrowano znaczki starannie i tak duże przesunięcia oraz braki nacinania są rzadkie, dodatkowo znaczne różnice odcienia dachu kościoła (aż po zielony) gwarancja i opis.

Fi.13yC (ba do bc)
2 000 PLN
52117

1944 rocznica Powstania Listopadowego, niekatalogowana próba znaczka w barach czarnej i bladoczerwonej całkowicie odmiennej od barw definitywnych, wykonano pojedyncze próby w różnych kolorach, unikalne, gwarancja Schmutz.

Fi.14P
3 800 PLN
52118

1944 Rocznica Powstania Listopadowego, kasowane znaczki za 2 mk. na papierze białym gładkim grubym, w różnych odcieniach, gwarancja Krawczyk,.

Fi.14x2C
420 PLN
52119

1944 Festiwal Muzyki, kasowany na wycinku znaczek za 1 mk. z żółtym tłem na papierze białym gładkim grubym, gwarancja Schmutz.

Fi.15x2C
360 PLN
52120

1944 Festiwal Muzyki, marginesowy znaczek za 1 mk. z żółtopomarańczowymym tłem na papierze białym gładkim grubym, gwarancja i oznaczenie.

Fi.15x2C
300 PLN
SOLD
52121

1944 Kraty, karta pocztowa ze znakiem opłaty w kolorze szaroczarnym z poświatą granatu na papierze białym bibulastym (f) obustronnie porowatym łatwo chłonącym rozcieńczalnik farb (olej) - stąd lekkie prześwitywanie ilustracji; format 98x66 mm; napis POCZTÓWKA typu N3 (w/g klasyfikacji P.Pelczara) o długości 51 mm, widoczna liniatura adresowa linia pionowa i trzy poziome; na rewersie ilustracja z napisem ALLELUJA w kolorze oliwkowoszarym; zbiorczy opis cech - IIfN3; pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie jest skatalogowana jako 8.1; spośród w sumie 600 kart tylko około 25 szt. miało na rewersie ilustrację z napisem ALLELUJA (w tym kilka w takiej wersji) - odpowiednia adnotacja na froncie pod napisem POCZTÓWKA; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.Cp11IV - II f N3
6 000 PLN
52122

1944 Kury, czysty znaczek dopłaty w kolorze niebieskim z obróconym rysunkiem, gwarancja.

Fi.D1a
210 PLN
SOLD
52123

1944 Kury, czworoblok znaczków dopłaty w kolorze niebieskim (Fi.600.-), gwarancja.

Fi.D1a
560 PLN
52124

1944 Kury, marginesowy kasowany znaczek dopłaty za 5 f. w kolorze niebieskim (Fi.120.-), gwarancja.

Fi.D1a
125 PLN
52125

1944 Kury, PRAWIDŁOWO UŻYTE OBOZOWE ZNACZKI DOPŁATY, karta pocztowa datowana 3.IV ofrankowana nacinanym znaczkiem Menażka za 10 f w kolorze niebieskozielonym na papierze białym gładkim średnim, właściwa opłata za kartę zwykłą wynosiła 15 fen. o czym nadawca nie pamiętał, ponieważ należność za często stosowane karty do 5 słów wynosiła właśnie 10 fen, przesyłkę wrzucono do skrzynki pocztowej (znajdowały się one w barakach mieszkalnych), na karcie oznaczono dopłatę - niebieska litera "T" i doklejono dwa niebieskie znaczki dopłaty w podwójnej wysokości niedofrankowania; wszystkie znaczki skasowano dwuobrączkowym datownikiem "MURNAU / OFL. VIIA" ze stałą liczbą roku "445" (w zależności od potrzeby skreślano pierwszą lub ostatnią cyfrę); znaczki dopłaty Kury prawidłowo użyte są praktycznie niespotykane, oferowany walor należy do prawdziwych rzadkości działu Poczt Obozowych, unikalny walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.D1a, 10x1C
10 000 PLN
52126

1945 Poczta Bloku D - Poczta Marszowa, seria znaczków czystych (Fi.3000.-), wydana na pamiątkę morderczego marszu jeńców obozu Woldenberg, którzy uprowadzeni na zachód przed oswobodzeniem obozu IIC, zostali rozmieszczeni w innych obozach jenieckich, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1-3
2 800 PLN
52127

1945 Orzeł Biały, czysty znaczek za 5 mk. na papierze białym gładkim grubym (Fi.80.-), poza przebarwieniem na prawym marginesie w ładnym stanie gwarancja i oznaczenie.

Fi.16x
70 PLN
SOLD
52128

1945 Orzeł Biały, bardzo rzadki arkusik znaczków za 5 mk. na papierze białym gładkim grubym, stosunkowo duży format, poza lekkim zgięciem narożnika w bardzo ładnym stanie, gwarancja.

Fi.Ark.16x
2 000 PLN
52129

1945 Poczta Bloku D - Poczta Marszowa - wydanie upamiętniające szlak ewakuacji grupy jeńców z Woldenbergu do Murnau, blok kasowany, unikalny w dużym formacie, standardowy format ~ 107-110 x 147-150 mm, gwarancja i opis "blok o dużym formacie; 127 x 204 mm" Schmutz.

Fi.bl.1
7 500 PLN
52130

1945 Poczta Bloku D - Poczta Marszowa, kasownik sporządzony do unieważniania bloku i znaczków wydanych na pamiątkę morderczego marszu jeńców obozu IIC Woldenberg, których Niemcy uprowadzili na zachód przed oswobodzeniem obozu IIC, zostali oni rozmieszczeni w innych obozach jenieckich, m.in.Murnau; kasownik o wymiarach 48x18mm przedstawia poziomą linię, przerwaną dwoma krótszymi pionowymi z literami C nad i pod nimi tworzącymi symbol "IIC", na poziomej kresce widocznych jest 8 jednakowych objuczonych i pochylonych nad kijami postaci, na wielkim szlaku, posuwających się ku zachodowi; pod kreską daty "25.I-22.III/ 1945" określające czas trwania marszu; stempel sporządzony został linorytem przez Romana Wieczorkiewicza, a odbijany był czarną farbą drukarską; dwie odbitki: górna - na różowym papierze z fragmentami niemieckiego tekstu na odwrocie, dolna - na zielonym papierze; na karcie albumowej.


250 PLN