The auction will start on 19.04.2024

Auction 116. Postage dues

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
56877

1919 porto lokalne BOBOWA, przekaz pieniężny z Jasła do Bobowej, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 13 z Bobowej.

Fi.13 Pd1
400 PLN
56878

1919 porto lokalne BOBOWA, przekaz pieniężny z Brzozowa do Bobowej, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 15 z Bobowej.

Fi.15 Pd11
450 PLN
56879

1919 porto lokalne BOROWA, przekaz pieniężny z Kolbuszowej do Borowej, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 18 z Borowej.

Fi.18 Pd4
500 PLN
56880

1919 porto lokalne BORYSŁAW, przekaz paczkowy z Warszawy do Borysławia, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 19 z Borysławia.

Fi.19 Pd2
200 PLN
56881

1919 porto lokalne BORYSŁAW, przekaz paczkowy z Warszawy do Borysławia, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 19 z Borysławia.

Fi.19 Pd2
200 PLN
56882

1919 porto lokalne BORYSŁAW, awizo przekazu paczkowego z Warszawy do Borysławia, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 19 z Borysławia.

Fi.19 Pd3, Pd6
250 PLN
56883

1919 porto lokalne BORZĘCIN, miejscowy przekaz pieniężny z Borzęcina, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem "PORTO*Nº" typ 20 z Borzęcina.

Fi.20 Pd5
500 PLN
56884

1919 porto lokalne BORZĘCIN, przekaz pieniężny z Zamościa do Borzęcina, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem "PORTO*Nº" typ 20 z Borzęcina.

Fi.20 Pd6
500 PLN
56885

1919 porto lokalne BRZEŹNICA, przekaz pieniężny z Frysztatu do Brzeźnicy, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 21 z Brzeźnicy.

Fi.21 Pd4, Pd6
600 PLN
56886

1919 porto lokalne BRZEŻANY, awizo przekazu paczkowego z Warszawy do Brzeżan, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 22 z Brzeżan.

Fi.22 Pd1
300 PLN
56887

1919 porto lokalne BRZEŻANY, przekaz paczkowy z Łodzi do Brzeżan, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 22 z Brzeżan.

Fi.22 Pd1
200 PLN
56888

1919 porto lokalne BRZEŻANY, przekaz paczkowy z Lwowa do Brzeżan, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 22 z Brzeżan.

Fi.22 Pd1
200 PLN
56889

1919 porto lokalne BRZEŻANY, przekaz paczkowy z Warszawy do Brzeżan, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 22 z Brzeżan.

Fi.22 Pd1
200 PLN
56890

1919 porto lokalne CIESZYN 1, znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem typ 25 gwarancja Falkowski.

Fi.25 Pd3, 5, 6
60 PLN
56891

1919 porto lokalne Cieszyn, miejscowy list opłacony przez odbiorcę znaczkami opłaty z lokalnym nadrukiem porta typ 25 z Cieszyna, gwarancja.

Fi.25 Pd9, Pd14
200 PLN
56892

1919 porto lokalne Cieszyn, znaczek opłaty z lokalnym stemplem Porta typ 28 stemplowany na kopercie miejscowej z Cieszyna.

Fi.28 Pd23
50 PLN
SOLD
56893

1919 porto lokalne Kraków 1, znaczki z nadrukiem lokalnego porta typ 61 z Krakowa, gwarancja Falkowski.

Fi.61 Pd3-6, Pd8
40 PLN
56894

1919 porto lokalne Kraków 1, list z warszawy nie opłacony przez nadawcę, stempel "Pobrać" z ręcznie wpisaną kwotą podwójnego porta 50 fen., w Krakowie pobrano naliczona opłatę znaczkami opłaty z nadrukiem lokalnym porta typ 61.

Fi.61 Pd7
600 PLN
56895

1919 porto lokalne Kraków 1, znaczki z nadrukiem lokalnego porta typ 61 z Krakowa, gwarancja Weźranowski.

Fi.61 Pd7
40 PLN
56896

1919 porto lokalne Kraków 1, miejscowy list opłacony w podwójnej wysokości znaczkiem opłaty z lokalnym nadrukiem porta typ 61.

Fi.61 Pd8
180 PLN
56897

1919 front poleconego list urzędowego z sądu w Samborze do Krakowa, opłatę za polecenie pobrano od odbiorcy znaczkiem dopłaty z lokalnym nadrukiem z Porto z Krakowa.

Fi.61 Pd19
60 PLN
56898

1919 lokalne prowizoria dopłat, KRAKÓW 14 (POGDÓRZE) (typ 67) - nadruki czarne stempelkiem gumowym, nieząbkowane znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 19.VI na kopercie (znaczki kasowane Fi.145.-).

Fi.67, 73-80A
100 PLN
56899

1919 lokalne prowizoria dopłat, KRAKÓW 14 (POGDÓRZE) (typ 67) - nadruki czarne stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 7.VII na kopercie (znaczki kasowane Fi.120.-).

Fi.67, 73-80B
80 PLN
56900

1919 porto lokalne LEŻAJSK, przekaz pieniężny z Jarosławia do Leżajska, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 72 z Leżajska.

Fi.72 Pd7
250 PLN
56901

1919 porto lokalne LISKO, przekaz paczkowy z Jarosławia do Liska, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 76 z Liska, brak znaczków na froncie przekazu.

Fi.76 Pd4
100 PLN
56902

1919 porto lokalne LISKO, przekaz pieniężny z Przemyśla do Liska, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 76 z Liska.

Fi.76 Pd5
300 PLN
56903

1919 porto lokalne LWÓW 1, miejscowa kartka ze Lwowa, nie opłacona przez nadawcę, opłatę w podwójnej wysokości usiłowano pobrać od adresata znaczkami opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 82, ostatecznie kartki nie doręczono ze względu nie nie przyjecie tej opłaty przez adresata, stempel cenzury wojskowej ze Lwowa.

Fi.82 Pd26, Pd37
500 PLN
56904

1919 porto lokalne ŁODYGOWICE, przekaz pieniężny z Krakowa do Łodygowic, na odwrocie znaczek opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 84 z Łodygowic.

Fi.84 Pd6
500 PLN
56905

1919 porto lokalne Mielec, znaczki z nadrukiem lokalnym porto typ 88a stemplowane grzecznościowo na kopercie, znaczki wydania PKL nie wymienione z tymi nadrukami w katalogu.

Fi.88a Pd
50 PLN
56906

1919 porto lokalne MILÓWKA, przekaz pieniężny z Starego Sącza do Milówki, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 92 z Milówki.

Fi.92 Pd4
500 PLN
56907

1919 porto lokalne MILÓWKA, przekaz pieniężny z Krakowa do Milówki, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 92 z Milówki.

Fi.92 Pd4
450 PLN
56908

1919 porto lokalne RAJCZA, przekaz pieniężny z Krasnegostawu do Rajczy, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 115 z Rajczy.

Fi.115 Pd2
500 PLN
56909

1919 porto lokalne RAJCZA, przekaz pieniężny z Lwowa do Rajczy, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 115 z Rajczy.

Fi.115 Pd5
700 PLN
56910

1919 porto lokalne RAJCZA, przekaz pieniężny z Cieszyna do Rajczy, na odwrocie znaczek opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 115 z Rajczy.

Fi.115 Pd5
700 PLN
56911

1919 porto lokalne RUDNIK, przekaz pieniężny z Tarnobrzegu do Rudnika, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 117 z Rudnika.

Fi.117 Pd4
300 PLN
56912

1919 porto lokalne SANOK, przekaz paczkowy z Warszawy do Sanoka, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 125 z Sanoka.

Fi.125 Pd22
300 PLN
56913

1919 porto lokalne SANOK, awizo przekazu paczkowego z Krakowa do Sanoka, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 125 z Sanoka.

Fi.125 Pd23
200 PLN
56914

1919 porto lokalne SANOK, awizo przekazu paczkowego z Cieszyna do Sanoka, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 125 z Sanoka.

Fi.125 Pd23
250 PLN
56915

1919 porto lokalne SKAWINA, przekaz paczkowy z Krakowa do Skawiny, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 129 ze Skawiny.

Fi.129 Pd4
400 PLN
56916

1919 porto lokalne SKAWINA, miejscowy przekaz pieniężny z Skawiny, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 129 ze Skawiny.

Fi.129 Pd7
500 PLN