The auction will start on 19.04.2024

Auction 116. Local postage 1944-1945

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
52546

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym, nakład 300 sztuk, gwarancja Rzadkosz.

Fi.3
281 PLN
SOLD
52547

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 2 zł./48 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi "Polska Poczta Brwinów / belka" i "2 zł" w kolorze czarnym (nakładu 200 szt.); piękny stan, gwarancja Gryżewski.

Fi.12
500 PLN
52548

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1 zł./6 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi "Polska Poczta Brwinów / belka" i "1 zł" w kolorze czarnym (nakładu 230 szt.); piękny stan, gwarancja Gryżewski.

Fi.15
400 PLN
52549

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 2 zł./24 gr. z nadrukiem nowej wartości "2 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym (nakład 100 szt.), piękny stan zachowania, gwarancja Perzyński.

Fi.21
700 PLN
52550

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym, nakład 100 sztuk, ślady po przywarciu, fotoatest Rzadkosz.

Fi.21
270 PLN
SOLD
52551

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym w barwie czarnej, nakład 100 sztuk, gwarancja Rzadkosz.

Fi.21
300 PLN
52552

1944 Brwinów, znaczek z czarnym nadrukiem lokalnym o nakładzie 100 sztuk, gwarancja.

Fi.21
250 PLN
SOLD
52553

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, parka znaczków za 2 zł./24 gr. z nadrukiem nowej wartości i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze fioletowym (nakład nieznany - w kolorze czarnym 100 szt.), gwarancja Krawczyk.

Fi.21c
1 400 PLN
52554

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym w barwie fioletowej, niewielki nieznaczny nakład, gwarancja Rzadkosz.

Fi.21c
800 PLN
52555

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, marginesowy znaczek z "Gapą" za 2 zł./30 gr. z nadrukiem nowej wartości "2 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym (nakład 50 szt.), piękny stan zachowania, gwarancja Krawczyk.

Fi.22
1 700 PLN
52556

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, marginesowy znaczek z "Gapą" za 2 zł./32 gr. z nadrukiem nowej wartości "2 zł" i ukośnie "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym (nakład 60 szt.), piękny stan zachowania, gwarancja Krawczyk.

Fi.23
1 050 PLN
SOLD
52557

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym, nakład 10 sztuk, gwarancja Perzyński.

Fi.24
750 PLN
SOLD
52558

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, pochodzący od klienta narożny znaczek z "Gapą" za 2 zł./80 gr. z nadrukiem nowej wartości "2 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym na znaczku podstawowym z I serii Widoki zabytkowych budowli (nakład pojedyncze sztuki); poza jednym śladem podlepki na marginesie w pięknym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.28
3 000 PLN
52559

1944 Brwinów, znaczek z podwójnym nadrukiem nominału i normalnym napisów z belką w barwie czarnej, znaczek w słabym stanie z prześwitką na dole znaczka, gwarancja.

Fi.34Np
500 PLN
52560

1944 Brwinów, znaczek z podwójnym nadrukiem nominału i normalnym napisów z belką w barwie czarnej, znaczek w słabym stanie - prześwitka, gwarancja.

Fi.35Np
900 PLN
52561

1944 Brwinów, znaczek z podwójnym nadrukiem nominału i normalnym napisów z belką w barwie czarnej, niekatalogowany znaczek w słabym stanie, mała prześwitka i rozdarcie, gwarancja.

Fi.35aNp
900 PLN
52562

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym w barwie czarnej, niewielki nieznany nakład, gwarancja.

Fi.47
1 200 PLN
52563

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, pochodzący od klienta znaczek urzędowy Godło III Rzeszy za 80 gr. z nadrukiem nowej wartości "2 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym (nakład pojedyncze sztuki), poza kilkoma śladami przywarcia i minimalną prześwitką w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.48
1 500 PLN
52564

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym w barwie czarnej, niewielki nieznany nakład, gwarancja.

Fi.48
1 200 PLN
52565

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 10 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 1107 szt.); piękny stan, gwarancja Rudnicki Kielce,.

Fi.3
105 PLN
SOLD
52566

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 24 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 499 szt.); piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.4
200 PLN
SOLD
52567

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 50 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty, poza plamkami farby nadruku na gumie zachowany w pięknyn stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.6
150 PLN
SOLD
52568

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 60 gr. z ukośnym nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 481 szt.); piękny stan, gwarancja Danowski, Walisch.

Fi.7
200 PLN
52569

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, marginesowy znaczek za 1 zł. z nadrukiem stempelkiem gumowym "POCZTA POLSKA" w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 96 szt.), gwarancja Krawczyk.

Fi.9
1 500 PLN
52570

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walisch.

Fi.3
90 PLN
52571

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, zagniecenia, gwarancja Rzadkosz.

Fi.3
100 PLN
52572

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczek za 10 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze czarnym, piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.4
100 PLN
52573

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, ślady lekkiego przywarcia w dolnym lewym narożniku, gwarancja.

Fi.4
80 PLN
52574

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, minimalne ślady po przywarciu, gwarancja.

Fi.4
100 PLN
52575

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Rzadkosz.

Fi.4
50 PLN
52576

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczek za 12 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze czarnym, piękny stan, sygnowany RW, gwarancja Schmutz.

Fi.5
100 PLN
52577

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja.

Fi.5
90 PLN
52578

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, ślad podklejenia innego znaczka, gwarancja Rzadkosz.

Fi.5
50 PLN
52579

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja.

Fi.8
90 PLN
52580

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Rzadkosz.

Fi.8
70 PLN
52581

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Mikstein.

Fi.8
50 PLN
52582

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym o nakładzie 133 sztuk, gwarancja Schmutz.

Fi.18
2 200 PLN
52583

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym stemplowany grzecznościowo na kopercie, nakład 133 sztuki, , gwarancja Mikstein.

Fi.18
1 500 PLN
52584

1944 Leżajsk, całostka z nadrukiem lokalnym, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp1
1 000 PLN
52585

1944 Niezabitów, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.4No
700 PLN