The auction will start on 19.04.2024

Auction 116. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
50965

1939 Ziemie Północne, list wysłany 27.8 z Olsztynka (Hohenstein) do Bytomia (Beuthen), znaczki skasowane stemplem okolicznościowym przedstawiającym mauzoleum bitwy pod Tannenbergiem w 1914 roku.


Mi.512, W69
40 PLN
50966

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, znaczek radziecki za 80 kop skasowany 13 X idealnie odciśniętym polskim datownikiem BRZEŚĆ n/B. 1 z wyróżnikiem "ł"; doskonały stan zachowania.


Mi.553
40 PLN
50967

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, znaczek radziecki za 80 kop skasowany 23 III 1940 czytelnie odciśniętym w Stryju radzieckim datownikiem СТРIЙ СТАНIСЛ. ОБЛ. z pięcioramienną gwiazdką i wyróżnikiem "=a="; w fundamentalnym podręczniku J.W. Żurawskiego vel Grajewskiego Sowieckie znaki pocztowe na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939-1941 datownik nie katalogowany; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania (niewielki ubytek powierzchniowej warstwy papieru na rysunku).


Mi.587
100 PLN
50968

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa sygn. 39-128-1-B3, wysłana 4.4 z Gliwic do Świdnicy (Schweidnitz).


Mi.P236
18 PLN
SOLD
50969

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa, ostemplowana okolicznościowo 9.2 w Dusznikach (Bad Reinerz) i wysłana do Lądku (Bad Landeck).


Mi.P274/05
50 PLN
50970

1939 kartka z Woli Flaszczyna koło Sieradza 30.11.39 na Węgry stemplowana niemym kasownikiem.


60 PLN
50971

1939 kartka z Niemiec do adresowana Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, stempel "Zwrócono się do nadawcy o szczegółowe dane ewid. dn.", stemple i adnotacje Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie.


70 PLN
50972

1939 okupacja sowiecka, list polecony z Samboru 4.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na odwrocie stempel odbiorczy.


200 PLN
50973

1939 kartka miejscowa z Wrocławia, rzadki motyw propagandowy z Hitlerem.


90 PLN
50974

1939 list polecony z Dżuryn (Obwód tarnopolski) nadany 22.12.39 do Chodowowa, polskie przedwojenne stempel i erka.


300 PLN
50975

1939 obszary anektowane przez ZSRR, polski znaczek stemplowany radzieckim kasownikiem Lwowa.


40 PLN
50976

1939 okupacja sowiecka, tereny anektowane przez ZSRR we wrześniu 1939, miejscowa kartka na polskiej całostce opłacona radzieckim znaczkiem unieważnionym radzieckim kasownikiem z Baranowicz, tekst w języku hebrajskim.


500 PLN
50977

1939 okupacja sowiecka, miejscowa ekspresowa polecona kartka z Kołomyi (polski kasownik), kartka nie wypisana na odwrocie, na odwrocie radziecki datownik odbiorczy.


200 PLN
50978

1939 okupacja sowiecka, miejscowa polecona kartka z Kołomyi (polski kasownik), kartka nie wypisana na odwrocie, na odwrocie radziecki datownik odbiorczy i dowód nadania.


170 PLN
SOLD
50979

1939 list z Rygi do Warszawy, stemple cenzury wojskowej Wermachtu, ciekawa ilustrowana koperta.


400 PLN
50980

1939 polski znaczek stemplowany radzieckim kasownikiem z datą 20.11.39.


45 PLN
50981

1940 Obszary anektowane przez Litwę, wydanie obiegowe, dwa narożne dziewięciobloki czystych znaczków ciętych z serii będącej w obiegu na terenach okupacji litewskiej, dużo rzadsze niż znaczki ząbkowane, piękny stan zachowania.

Fi.AnL 23, 25 nz
Mi.439U, 441U
600 PLN
50982

1940 Obszary anektowane przez Litwę, blok wydania okolicznościowego z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będący w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czysty.

Fi.AnL Bl.2
Mi.Bl.2
120 PLN
50983

1940 Obszary anektowane przez Litwę, blok wydania okolicznościowego z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będący w obiegu na terenach okupacji litewskiej, sposób ostemplowania wskazuje na użycie pocztowe w Wilnie 30.8.1940.

Fi.AnL bl.2
Mi.Bl.2
280 PLN
50984

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 7.8 z Łodzi (Litzmannstadt) do Poznania, ładnie odbity wirnik propagujący działalność Niemieckiego Czerwonego Krzyża; temat - CZERWONY KRZYŻ.

Fi.AnNCp3
Mi.P226I 
40 PLN
50985

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa (część z opłaconą odpowiedzią) wysłana 17.III z Sosnowca do Uniwersytetu im. J.Piłsudskiego w Warszawie, znak opłaty skasowany polskim przedwojennym datownikiem; temat - PIŁSUDSKI.

Fi.AnNCp4A
Mi.P229IF
40 PLN
50986

1940 PRZESYŁKA ZWRÓCONA DO NADAWCY DLA UZUPEŁNIENIA OPŁATY, obszary anektowane przez Niemcy, list II klasy (powyżej 20 g) wysłany z wytwórni koniaków STOCK w Bielsku do Urzędu Gminy (Gemeindeamt) w Kielcach - list ofrankowano jednym znaczkiem za 12 fen (opłata jak za list I klasy - do 20 g) skasowanym 1.1 datownikiem z wyróżnikiem "a"; prawdopodobnie wtedy na poczcie zorientowano się, że list jest cięższy w związku z tym niedostatecznie opłacony, w myśl przedwojennej ordynacji pocztowej, najpewniej nadal obowiązującej w tym zakresie: "Nieopłacone lub niedostatecznie opłacone listy i pojedyńcze kartki pocztowe mają nadawcze urzędy pocztowe zwracać, o ile możności nadawcom dla uzupełnienia opłaty. Gdyby zwrot był niemożliwy w braku podania adresu nadawcy, lub gdyby zwrot połączony był ze znacznem opóźnieniem w wysyłce, wreszcie, gdyby nadawca wyraźnie zastrzegł się przeciw zwrotowi oraz w razie stwierdzenia brakującej opłaty przez urząd pośredniczący, należy przesyłki takie wysyłać dalej po zaznaczeniu na nich, w sposób przepisany, wysokości dopłaty pobrać się mającej od odbiorcy przesyłki."; list cofnięto do nadawcy celem uzupełnienia opłaty, po dofrankowaniu kolejnym znaczkiem za 12 fen skasowanym 5.1 datownikiem z wyróżnikiem "b" list wysłano; bardzo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.


Mi.519
2 000 PLN
50987

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list polecony wysłany 6.2 ze Lwowa do Warszawy, znaczki skasowane sowieckim datownikiem Lwów 1 - "ЛЬВOВ CCCP ЛЬВIВ" z wyróżnikiem "Z/1" (З/1), polski stempelek polecenia z wyróżnikiem "1-f", na odwrocie zalepka i stempelki cenzury niemieckiej, a także kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania (koperta z niewielkim ubytkiem).


Mi.681, 594
500 PLN
50988

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list ofrankowany 3 znaczkami po 30 kop z serii upamiętniającej "wyzwolenie" połowy terytorium Polski przez Sowietów, wysłany 12.12 z Przemyślan do miejscowości Stare Sioło, na odwrocie czytelnie odciśnięty sowiecki datownik odbiorczy z 16.12; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.736
600 PLN
50989

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, sowiecka całostka wysłana 27.III ze Lwowa do Krakowa, znak opłaty skasowany polskim przedwojennym wirnikiem; idealny stan zachowania.


250 PLN
50990

1940 kartka lotnicza z Rumunii do Poznania, rumuńskie stemple poczty lotniczej i niemiecki stempel cenzury.


120 PLN
SOLD
50991

1940 list lotniczy ze Stanów Zjednoczonych do Poznania (ówczesne ziemie niemieckie tzw. Wartheland), zalepka i stemple niemieckiej cenzury oraz amerykański znak pocztowy "transatlantic air mail", dodatkowo zastosowano kasowanie znaczka w formie tzw. "fancy cancels", ciekawe.


140 PLN
SOLD
50992

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, MYSZKÓW:
część na odpowiedź listownika obozowego Stalagu VIIIA wysłana 2.09 z Myszkowa do szpitala obozowego Lazarett Raichenbach, dwuobrączkowy datownik nadawczy MYSCHKOW (OBERSCHLES) z wyróżnikiem "a", stempelek cenzora obozowego nr.11, treść częściowo zaczerniona przez cenzurę; dobry stan zachowania;
karta datowana 15.II wysłana z Myszkowa do Stalagu VIIIA jednowierszowy w ramce stempelek "Myszkow (Oberschles)", obok odciśnięty, tego samego dnia, niemy datownik; stempelek cenzora obozowego nr.7 z parafką; walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta); na karcie albumowej.


250 PLN
50993

1940 list polecony ze Lwowa 8.6.40 do Nowego Jorku, polska erka Lwów 1a, przesyłka przez Syberię dotarła do USA - datownik San Pedro Kalifornia z 14.8.40, kasownik odbiorczy JAMAICA NY z 19.8.40, rzadki walor o doskonałej prezencji.


520 PLN
SOLD
50994

1940 kartka polecona z Simonowa 17.11.40 do Sandomierza, znaczek zdjęty prawdopodobnie przez cenzurę, stempel tranzytowy z Moskwy, dwie cenzury niemieckie, korespondencja zesłańców wywiezionych w czasie sowieckich deportacji ludności polskiej w 1940 roku.


180 PLN
50995

1940 list polecony z Lwowa nadany 9.2.40 do Krakowa, polska przedwojenna erka, zalepka i stempel niemieckiej cenzury wojskowej.


200 PLN
50996

1940 kartka z Sądowej Wiszni nadana 4.1.40 do Nowego Sącza, radziecki kasownik i znaczki.


300 PLN
50997

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, polecona dofrankowana radziecka karta pocztowa wysłana 18.-8 ze Zdołbunowa do Warszawy, zwraca uwagę polski stempelek polecenia, przesyłka dotarła do Warszawy 11.IX, gdzie podjęto bezskuteczną próbę doręczenia, a 13/IX po opatrzeniu adnotacją "Retour/Parti" i pieczątką "Zurück" zwrócono ją do nadawcy, okrągła pieczęć cenzury niemieckiej Wehrmachtu i cyfrowa pieczątka dla przesyłek poleconych; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania;

Nadawca przesyłki porucznik Stanisław Walento w czasie wojny pracował w cementowni w Zdołbunowie, na tym terenie pełnił funkcję dowódcy II Rejonu Ośrodka AK Zdołbunów, a następnie jego komendanta, od czerwca 1943 był oficerem organizacyjnym Komendy Obwodu AK Zdołbunów następnie jego komendantem, do lutego 1944 zastępca komendanta Inspektoratu AK Równe następnie komendant, po ponownym wejściu wojsk sowieckich nadal kierował miejscową siatką AK, aresztowany przez NKWD 8.V.44 w Zdołbunowie, skazany na 10 lat, więziony w łagrach Siewpieczłagu, Workuty przymusowo osiedlony w Komi, do Polski powrócił w grudniu 1956.


500 PLN
50998

1940 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach jednej z czterech wielkich sowieckich deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR (tu do Kazachstanu), list wysłany 19.8 z miejscowości Koniuchowo w rejonie Bułajewskim do Zdołbunowa, koperta (całostka) dofrankowana znaczkiem za 50 kop z serii upamiętniającej "wyzwolenie" połowy terytorium Polski przez Sowietów, na odwrocie sowiecki datownik odbiorczy z 27 VIII ze Zdołbunowa; dobry stan zachowania.


270 PLN
SOLD
50999

1940 kartka z Wielkiej Głuszy nadana 8.7.40 do Krakowa.


200 PLN
51000

1940, 1943 dwie kartki z Miastkowa, jedna z okresu okupacji sowieckiej, druga z okupacji niemieckiej.


400 PLN
51001

1940 okupacja sowiecka, kartka z Kowla (polski kasownik) do Wiednia, kartka nie wypisana na odwrocie, stempel cenzury Wermachtu.


200 PLN
51002

1940 list z Wilmesau (Wilamowic) nadany 10.05.40 do Czortkowa będącego pod okupacją sowiecką od 17 września 1939, na odwrocie stemple cenzury Wermachtu cenzury sowieckiej.


120 PLN
51003

1940 list polecony z Budapesztu do Zawiercia, zalepka i stempel cenzury wojskowej Wermachtu.


120 PLN
51004

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 19.9 z Poznania do Nałęczowa, dosłany do Dęblina, ładna odbitka wirnika propagandowego.

Fi.AnN8
Mi.519 
40 PLN