The auction will start on 19.04.2024

Auction 116. Government-in-Excile editions

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
50935

1941 próbny kasownik Polskiej Marynarki Wojennej w dniu uruchomienia polskiej poczty na emigracji, list opłacony serią znaczków pierwszego wydania polskiego rządu na emigracji do Stanów Zjednoczonych, znaczki unieważnione próbnym stemplem agencji Polskiej Marynarki Wojennej znanym wyłącznie z użycia w pierwszym dniu uruchomienia poczty polskiej na emigracji 15.12.41. stempel w dużym formacie znany tylko z jednego dnia użycia, znane kilka przesyłek z tym stemplem, bardzo rzadki walor.

Fi.338A-H FDC
Mi.360-7
3 300 PLN
50936

1941 zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce, wojsko polskie w Wielkiej Brytanii, kompletna seria projektów fotograficznych, fotoopinia Walocha.

Fi.338AH P
8 000 PLN
50937

1941 URUCHOMIENIE POCZTY POLSKIEJ NA EMIGRACJI I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list do Elie-Fife w Szkocji, nadany 15.XII w pierwszym dniu obiegu, będącym jednocześnie dniem rozpoczęcia działalności Poczty Polskiej na Emigracji w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.1 na niszczycielu ORP "Piorun" w dniu jej uruchomienia!!! na odwrocie zalepka cenzury brytyjskiej "OPENED BY EXAMINER 2128 P.C.90."; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.A-C338
Mi.360-362
900 PLN
50938

1941 URUCHOMIENIE POCZTY POLSKIEJ NA EMIGRACJI, I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, list do Londynu ofrankowany całą serią, nadany 15.XII w pierwszym dniu obiegu, będącym jednocześnie dniem rozpoczęcia działalności Poczty Polskiej na Emigracji w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.1 na niszczycielu ORP "Piorun" w dniu jej uruchomienia!!! znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II (cyfry kodowe w układzie "--1"); czarny stempelek polecenia "AGENCJA", zwraca uwagę numer kolejny przesyłki, odciśnięty numeratorem, a nie jak zwykle wpisany odręcznie; na odwrocie zalepka cenzury brytyjskiej "OPENED BY EXAMINER 787 P.C.90."; bardzo dobry stan zachowania (przesyłka dla lepszej ekspozycji rozcięta z trzech stron).

Fi.A-H338
Mi.360-67
250 PLN
50939

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce i Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, świetne graficznie staloryty, seria czysta w czworoblokach w pięknym stanie zachowania (Fi.400.-).

Fi.A-H338
Mi.360-67
300 PLN
50940

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie (Fi.490.-).

Fi.A-U338
Mi.360-A379
440 PLN
50941

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie zachowania (Fi.490.-), na kartach albumowych.

Fi.A-U338
Mi.360-A379
550 PLN
50942

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, ze delikatnym śladem pierwszej podlepki - na serii z nadrukiem Monte Cassino prawie niewidocznym.

Fi.A-U338
Mi.360-A379
240 PLN
50943

1942 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list wysłany 31.III z agencji nr.12 na niszczycielu ORP "Burza" do obozu internowanych polskich żołnierzy Pfäffikon w Szwajcarii, cenzura brytyjska, zalepka cenzury szwajcarskiej i stempelek cenzora 316, dodatkowo "Zuzustellen Feldpostdirektion"; bardzo rzadki przypadek właściwie opłaconej przesyłki (zazwyczaj na list naklejano całą serię) całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym; gwarancja Schmutz.

Fi.A338, C338
Mi.360, 362 
1 800 PLN
50944

1942 s/s "KRAKÓW", I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, nietypowy list polecony z oryginalnego obiegu pocztowego, nadany 8.VIII w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Handlowej nr.6 na statku s/s "Kraków" do Londynu, znaczki skasowano metalowym datownikiem typu I (cyfry kodowe w układzie "-6-"), na odwrocie pieczęć lakowa "POLSKA MARYNARKA HANDLOWA AGENCJA POCZTOWA" i doklejona kartka z adnotacjami pocztowymi; niecodzienna opłata może wskazywać na cięższy list, związek z doklejoną na odwrocie adnotacją (recepisem ?) lub zabezpieczającą list pieczęcią lakową; wyjątkowo rzadki walor w dobrym stanie zachowania (koperta rozcięta i otwarta z dwóch stron); gwarancja Krawczyk.

Fi.C338, E338, F338
Mi.362, 364, 365
4 000 PLN
50945

1943 polskie siły zbrojne w walce z Niemcami, seria drugiego wydania.

Fi.338I-O
Mi.368-75
45 PLN
50946

1943 polskie siły zbrojne w walce z Niemcami, kompletna seria projektów fotograficznych, fotoopinia Walocha.

Fi.338I-O P
8 000 PLN
50947

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami, świetne graficznie staloryty, seria czysta w pięknym stanie (Fi.70.-).

Fi.I-O338
Mi.368-75
80 PLN
50948

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, FDC - kompletna seria na poleconej kopercie skasowana 1.XI w dniu wejścia znaczków do obiegu metalowym datownikiem typu II pocztowej agencji pokładowej Marynarki Wojennej nr.25 (okręt podwodny ORP "Sokół"), czarny stempelek polecenia, stempel cenzora okrętowego tzw. nagrobkowy (tombstone censor mark) z podpisem i dopisaną datą 1/11/43; walor w dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta); gwarancja Krawczyk.

Fi.I-O338
Mi.368-375
150 PLN
50949

1943 "25 YEARS OF POLAND'S REBIRTH 1918 11/XI 1943 25-LECIE ODRODZENIA POLSKI" rzadki dodatkowy kasownik okolicznościowy (nieopisany w katalogu Myślickiego) na pamiątkowej karcie pocztowej ofrankowanej parką znaczków za 5 gr skasowaną 11.XI metalowym datownikiem typu I agencji marynarki wojennej bez ustawionego numeru; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.I338
Mi.368
400 PLN
50950

1944 karnet pamiątkowy z okazji 25-lecia poczty polskiej wydany przez Stowarzyszenie Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytanii.

Fi.338I
120 PLN
50951

1944 s/s "KORDECKI", II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list polecony z oryginalnego obiegu pocztowego, nadany 30 I w rzadko spotykanej agencji pokładowej Polskiej Marynarki Handlowej nr.10 na statku s/s "Kordecki" do Lytham St Annes w Anglii, znaczki skasowano metalowym datownikiem typu I i co dodatkowo ciekawe zarówno datownik, jak i stempelek polecenia odciśnięto w kolorze zielonym!!! na odwrocie datownik odbiorczy z 4.II; wyjątkowo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

O losach statku w czasie wojny niewiele można powiedzieć, w dniu 1.IX.39 jako s/s "Robur V" znajdował się na wodach angielskich u ujścia rzeki Tyne, prawdopodobnie w marcu 1940 roku zmieniono jego nazwę na "Kordecki"; 19.II.44 jego kapitanem zostaje Kazimierz Poczobut-Odlanicki; 5.VI.44 na jego pokładzie zaokrętowano i przewieziono do Francji amerykańskich komandosów, którzy w dniu Inwazji w Normandii lądowali na plaży Omaha; szczęśliwie przetrwał on wojnę i do 1949 roku pływał jako s/s "Copernicus", jego właścicielem zarówno przed jak i po wojnie był Alferd Falter, którego określano jako największego w czasie wojny podatnika rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.

Fi.I338, J338, Ł338
Mi.368, 369, 372
4 800 PLN
50952

1944 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacona kartka pocztowa z oryginalnego obiegu pocztowego nadana 3.IV w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczki skasowano metalowym datownikiem typu II, stempelek cenzury brytyjskiej P.117; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.I338, K338
Mi.368, 370
500 PLN
50953

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, pamiątkowa seria skasowana na poleconej kopercie 28.VII w agencji pokładowej Marynarki Wojennej nr.25 (okręt podwodny ORP "Sokół"), dodatkowo odciśnięty datownik POLSKA POCZTA POLOWA Nr.1 z datą 31.VII; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.P-T330
Mi.376-379 
400 PLN
50954

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, karnet - "Na budowę polskiej kaplicy w klasztorze na Monte Cassino" zawierający serię znaczków przedrukowych "Monte Cassino" skasowanych gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej nr.25 okrętu podwodnego ORP "Sokół"; okładka ozdobiona godłami polskich jednostek biorących udział w zdobywaniu klasztoru; karnet, którego cena wynosiła 5 szylingów (6 zł - dwukrotna wartość nominalna znaczków), wydano staraniem Stowarzyszenia Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytanii w niewielkim nakładzie 200 sztuk, bardzo niski numer oferowanego karnetu - "3"; na odwrocie emblemat stowarzyszenia i napis "Wydano jako wyraz hołdu poległym w ilości dwustu egzemplarzy", zwraca uwagę angielski znaczek obiegowy za 2 pensy naklejony na froncie i unieważniony stempelkiem "S.F.P. Otrzymano" i podpisem; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.P-T338
Mi.376-79
2 000 PLN
50955

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, czysta seria przedrukowa w pięknym stanie (Fi.280.-).

Fi.P-T338
Mi.376-79
240 PLN
50956

1945 list nadany z agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 25, na odwrocie stempel lotniska w Sutton Coldfield.

Fi.338U
Mi.379A
120 PLN
50957

1945 znaczek wydania dobroczynnego na liście z Agencji Pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 25 do Londynu.

Fi.338U
Mi.379U
60 PLN
50958

1945 znaczek wydania dobroczynnego z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach warszawy, znaczek stemplowany kasownikiem z pierwszego dnia obiegu.

Fi.338U
Mi.A379
40 PLN
50959

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach warszawskich.

Fi.338U
Mi.A379
25 PLN
SOLD
50960

1945 wydanie dobroczynne z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach warszawskich, projekt fotograficzny o rozmiarze większym od definitywnego znaczka, ukośne złamanie, fotoopinia Walocha.

Fi.338U P
1 200 PLN
50961

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej nr.25 na okręcie podwodnym ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu.

Fi.U338
Mi.A379
80 PLN
50962

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, czyste bez podlepki (Fi.40.-).

Fi.U338
Mi.A379
30 PLN
50963

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, na prawidłowo opłaconym liście poleconym z agencji nr.17 na niszczycielu ORP "Garland" do Dr Eligiusza Sobockiego w Noak-Hill, znaczek skasowano 12.IV metalowym datownikiem typu II w kolorze czerwonym, stempel cenzora okrętowego tzw. nagrobkowy (tombstone censor mark), również w kolorze czerwonym, z parafką i dopisaną datą 13/IV/45; list ofrankowano dodatkowo znaczkiem brytyjskim za 3D skasowanym okrągłym datownikiem "POST OFFICE MARITIME MAIL" bez daty, brytyjska nalepka polecenia MM 1221 (Maritime Mail); od marca 1945, po remoncie w stoczni w Devonport, ORP "Garland" pełnił służbę patrolową i eskortową na wodach brytyjskich, w składzie 8. Flotylli Niszczycieli; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania - przesyłka z agencji nr.17 jest na naszej aukcji oferowana po raz pierwszy; gwarancja Krawczyk.

Fi.U338
Mi.A379
4 000 PLN
50964

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach warszawskich, sześcioblok znaczków z dolnym marginesem z idealnie odciśniętym 3.II kompletnym gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej nr.25 na okręcie podwodnym ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu, znaczki z pełną oryginalną gumą; luksusowy stan zachowania.

Fi.U338
Mi.A379
250 PLN