The auction will start on 19.04.2024

Auction 115. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
35680

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, rekonstrukcja arkusza znaczka za 5 hal., bez gumy, zachowane w bardzo ładnym stanie.

Fi.1
1 600 PLN
35681

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, nieząbkowana parka znaczków z czwartej i piątej kolumny o różnych nominałach 5+10 hal., tak jak zdecydowana większość ciętych niegumowana, gwarancja Mikstein.

Fi.1+2 nz
1 200 PLN
35682

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, rzadkie - jako kasowane, seria znaczków na oddzielnych wycinkach (Fi.900.-), unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW", przedwojenne sygnatury.

Fi.1-2
750 PLN
35683

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta, pełna oryginalna guma ze śladami przywarcia do hawidu na całej powierzchni, prezentuje się ładnie (Fi.300.-), gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
200 PLN
35684

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie (Fi.700.-), gwarancja firmowa Witkowski, gwarancja Krawczyk

Fi.1-2
550 PLN
35685

1914 orzeł - wydanie legionowe NKN, seria znaczków na wycinkach, unieważnionych kasownikiem ramkowym "STRZELECKA KOMENDAETAPOWA / poczta polowa", przedwojenne sygnatury.

Fi.1-2
480 PLN
35686

1914 orzeł - wydanie legionowe NKN, seria znaczków na wycinkach, unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW", przedwojenne sygnatury.

Fi.1-2
480 PLN
35687

1914 orzeł - wydanie NKN, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
500 PLN
35688

1914 orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w ładnym stanie, gwarancja Perzyński.

Fi.1-2
500 PLN
35689

1914 orzeł - wydanie legionowe NKN, seria znaczków na oddzielnych wycinkach unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW", gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
800 PLN
35690

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie, gwarancja.

Fi.1-2
500 PLN
35691

1914 orzeł - wydanie legionowe NKN, seria znaczków unieważnionych kasownikiem ramkowym "STRZELECKA KOMENDAETAPOWA / poczta polowa".

Fi.1-2
350 PLN
35692

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, znaczek stemplowany, gwarancja Walocha.

Fi.2
240 PLN
35693

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, niegumowany znaczek cięty, gwarancja Walocha.

Fi.2nz
300 PLN
35694

1914 rosyjski stempel kamuflażowy z Warszawy - rzadki typ 512.09 według Lewina, na znaczku za 10 kop., stosowany w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, w związku z szybkimi postępami wojsk niemieckich, podobne rosyjskie ostemplowania z terenów Polski są rzadko spotykane.


Mi.69 
40 PLN
SOLD
35695

1914 rosyjski stempel kamuflażowy z Sochaczewa - typ 17.006.600 .02 według Lewina, na znaczku za 1 rubel - stosowany w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania.


Mi.77B
75 PLN
35696

1914 formularz przekazu pieniężnego dla austriackiej poczty polowej w Polsce.


150 PLN
SOLD
35697

1914 formularz przekazu pieniężnego dla austriackiej poczty polowej w Polsce.


150 PLN
SOLD
35698

1914 kartka z Krakowa na Morawy, stempel austriackiej cenzury wojskowej na dworcu w Krakowie, widokówka z Krakowa.


50 PLN
35699

1914 kartka pocztowa datowana 28 grudnia wysłana z Bystrzycy na Śląsku Austriackim z Batalionu Uzupełniającego do Krakowa, brak datownika, niebieski stempel "Feldpost der polnishen Legionen", dwukrotnie odbity fioletowy stempel formacyjny "BATALION UZUPEŁNIAJĄCY / LEGIONÓW POLSKICH". Rzadki stempel pocztowy z wczesnego okresu istnienia Legionów.


550 PLN
35700

1914 list wysłany w początkach września z Krakowa do legionisty z 2. plutonu 1. kompanii 1. pułku Legionów Polskich przebywającego w Kielcach. Stempel pocztowy z szeryfami "STRZELECKA KOMENDA ETAPOWA / poczta polowa", rzadka pozycja z początkowego walk Legionów, gwarancja Schmutz.


750 PLN
35701

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria znaczków I wydania austriackiej poczty polowej.

Fi.1-21
900 PLN
35702

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), karta w kolorze zielonym numerowana maszynowo, stempel lotniczy typ 1 i stempel kontrolny "IX 54" typ IV, stempel cenzury typ 1.

Fi.11a
300 PLN
35703

1915 Legiony Polskie - formularz wysłany 17.VI za pośrednictwem urzędu etapowego w Piotrkowie (kasownik z wyróżnikiem "a") do Nowego Sącza, nadawcą jest - jak sam pisze - "emerytowany drużynowy skautów"; czytelna odbitka pieczęci formacyjnej z orłem "Kompanja Techniczna przy Komendzie Legionów Polskich" (Berek P200), polski stempelek cenzury CENZUROWANE (Berek C10); całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - SKAUTING.


250 PLN
35704

1915 Legiony Polskie - listownik poczty polowej wysłany 8.VIII z zapasowego szpitala wojskowego Czerwonego Krzyża w Karolinenthal (Karlín obecnie dzielnica Pragi) do Centralnego Biura Ewidencyjnego Legionów Polskich w Piotrkowie, formacyjny stempel szpitala "Reserve-Spital des roten Kreuzes in Karolinenthal MILITARPFLEGE", na odwrocie pieczęć kancelaryjna Biura Legionów; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


120 PLN
35705

1915 Legiony Polskie - widokówka (oryginalne zdjęcie odręcznie podpisane "Na pozycyach - W oczekiwaniu ataku" z numerem "L14") datowana 21.IV, wysłana za pośrednictwem poczty polowej do Krakowa, w adresie nadawcy podano "Dr Tadeusz Pawlas lekarz bataljonowy 2go baonu 3go pułku Leg.Pol. Feldpost 355"; okrągły stempel formacyjny "3. pułk leg. polskiego lekarz baonu" z dopiskiem "IIgo" - nieopisany u Berka!!! przesyłka cenzurowana - dopisek "Zensuriert" rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Dr Tadeusz Pawlas - porucznik, lekarz batalionowy, późniejszy wybitny polski dermatolog wraz z chor.Leopoldem Rudke i Janem Włodkiem założyli w 1914 na froncie karpackim "Spółdzielnię Fotograficzną" - pierwszą polską agencję fotograficzną, dokumentującą żołnierskie życie i walkę legionistów, w początkowym okresie dysponowali jedynie jednym aparatem fotograficznym, ich prace były używane jako materiał ilustracyjny Centralnego Biura Prasowego przy Komendzie Głównej Legionów, oraz przez Centralne Biuro Wydawnicze.


800 PLN
35706

1915 widokówka (Ostenda), wysłana 12.9 do Ostrowa za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 11 Dywizji Piechoty; dodatkowy stempelek w ramce "Soldatenbrief."; dobry stan zachowania.


30 PLN
35707

1915 Legiony Polskie - formularz poczty polowej wysłany 4.X ze Lwowa do Naczelnego Komitetu Narodowego w Piotrkowie, skąd 10.X za pośrednictwem urzędu etapowego został przesłany do I Brygady na pocztę polową 118; stempelek cenzury lwowskiej; bardzo dobry stan zachowania.


60 PLN
35708

1915 formularz do korespondencji jeńców wojennych z terenów Rosji, napisy po rosyjsku i francusku, datowany 25.IX w Symbirsku, wysłany do Salzburga; prostokątny stempel cenzury rosyjskiej z numerem 20 z Symbirska i dodatkowy stempelek "Д.С.Ш."; cenzura Austro-Węgierskiego Czerwonego Krzyża; całość w doskonałym stanie zachowania.


100 PLN
35709

1915 korespondencja jeńców wojennych z terenów Rosji, karta pocztowa! a nie jak zazwyczaj specjalny formularz, datowana 6.V wysłana z obozu w Symbirsku do Salzburga; zwraca uwagę nietypowy, imienny stempelek cenzora w Symbirsku; stempelek cenzury austro-węgierskiego Czerwonego Krzyża z parafką cenzora; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


100 PLN
35710

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana 30.IV przez żołnierza 2 pułku Legionów z węgierskiego szpitala wojskowego PASTEUR w miejscowości Kolozsvar do Witowa; przesyłka oznaczona stempelkiem "Militarplege"; w tym czasie (koniec kwietnia) II Brygadę dyslokowano nad granicę Besarabii, gdzie objęła ona obronę rejonu Czerniawki i Dobronocy (na pn.-wsch. od Czerniowic); całość z wczesnego, mało znanego i słabo udokumentowanego okresu walk legionowych; bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
35711

1915 Legiony Polskie - KARTA WOJSKOWA nr.21086 wystawiona na nazwisko Włodzimierza Prochaski, na froncie dwie pieczęci "I. LEGION POLSKI" i okrągła z orłem, wewnątrz owalna pieczęć "DEPARTAMENT WOJSKOWY N.K.N. KOMISYA POBOROWA", adnotacja o zdaniu kursu podoficerskiego z okrągłą pieczęcią z godłem "LEGIONY POLSKIE SZKOŁA PODOFICERSKA" - żadna z pieczęci nie jest opisana w fundamentalnej pracy Berka; bardzo rzadki dokument w dobrym stanie zachowania; dodatkowo STAN SŁUŻBY tego samego legionisty, dokument z okrągłą pieczęcią z orłem "Centralny Urząd Ewidencyjny Polskiego Korpusu Posiłkowego".


500 PLN
35712

1915 Legiony Polskie - I Brygada, formularz wysłany 3.VII za pośrednictwem urzędu etapowego w Noworadomsku (datownik z wyróżnikiem a) do Wiednia, bardzo dobrej jakości fioletowa odbitka dekoracyjnego stempla formacyjnego z orłem "Kompania VI Baon uzup.No1. Leg.Polskich" - nieopisanego u Berka!!! dodatkowo rzadkiego typu cenzura połączona ze stemplem formacyjnym "Bataljon uzupełniający No1/ Polskich Legionów/ CENZUROWANO" - nieopisana u Berka!!! bardzo dobry stan zachowania;

1915 Legiony Polskie - I Brygada, formularz (Kucharski K.9.) o najwyższym stopniu rzadkości 10 punktów (w skali 10 punktowej)!!! wysłany 20.VIII za pośrednictwem poczty polowej 118 do Zakopanego; czytelna odbitka stempla formacyjnego z orłem "Komenda VI baonu I. Legionu Polskiego" (Berek P53); dobry stan zachowania; na karcie albumowej.


1 200 PLN
SOLD
35713

1915 Legiony Polskie - bitwa pod Kirliababą, widokówka datowana 19.I, wysłana 20.I z miejscowości Felsővisón na Węgrzech do Witowa, w adresie nadawcy podano: "pułk II Baon I poczta polowa No2"; w dniach 18-22.I na rumuńskiej Bukowinie 2 pułk toczył ciężkie walki z wojskami rosyjskimi pod miejscowością Kirlibaba, po pięciu dniach Rosjanie zostali zmuszeni do wycofania się z Bramy Bukowińskiej, co powstrzymało ich wkroczenie na Węgry; niezwykle rzadka całość z wczesnego, słabo udokumentowanego okresu walk legionowych; bardzo dobry stan zachowania.


400 PLN
35714

1915 Legiony Polskie - "list przesyłkowy" na transport karabinów i amunicji wyekspediowanych z Jabłonkowa do Bystrzycy na papierze firmowym Komendy Etapowej Legionów Polskich, rozkaz wysyłki wydany przez kpt.Mariana Kukiela (późniejszego generała, wybitnego historyka polskiej wojskowości) skierowany do kpt.Andrzeja Galicy (późniejszego generała); czytelna odbitka owalnego stempla formacyjnego z orłem "PROWIANTURA BAONU UZUPEŁ. I. PUŁKU POLSKICH LEGIONÓW" nieopisanego u Berka; słabszy stan zachowania.


300 PLN
35715

1915 naśladownictwa nalepek z wizerunkiem orła legionowego na tarczy z napisem "LEGJONISTOM POLSKIM".


40 PLN
35716

1915 TRUPPENÜBUNGSPLATZ WARTHELAGER (Poligon w Biedrusku), widokówka przedstawiająca poznański ratusz wysłana 2.1 z poligonu w Biedrusku do Koronowa (Crone a/Brahe), bardzo ładnie odciśnięty niecodzienny datownik TRUPPEN =ÜBUNGSPLATZ WARTHELAGER; bardzo dobry stan zachowania.


80 PLN
35717

1915 widokówka datowana "d 1. 1915 rok" wysłana z Żyrardowa najpewniej w kopercie przez Polaka służącego w pododdziale carskiej 2 Armii, okrągła pieczęć formacyjna "... Запаснаго Магазина 2-й Армiи Печать для Пакиетовъ"; dobry stan zachowania.


80 PLN
35718

1915 kartka z szpitala polowego w Teplicach, widokówka z pacjentami szpitala.


60 PLN
35719

1915-17 nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta i ząbkowana z pełną oryginalną gumą bez podlepek, cynkografia.


120 PLN