The new auction will start soon

Auction 115. PoW Gross Born camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
40359

1943 „Gołąb” – próba znaczka nr.1 za 10 f. w kolorze ciemnoszaroultramarynowym (Fi.5000.-) na wycinku ze strony tytułowej katalogu Włodarskiego, wzór wykorzystany także jako znak opłaty w kartach pocztowych, jedna z kilku próbnych odbitek w całkowicie odmiennej od definitywnych barwie; wszystkie trzy wartości I wydania poczty wewnątrzobozowej projektował i rytował Romuald Nowicki; tak jak dwa pozostałe wzory nie wprowadzone do obiegu - "Żaglowiec" i "Pocztylion na koniu", próba ta została wklejona na stronę tytułową egzemplarza Katalogu Poczty Obozowej autorstwa Z.Włodarskiego; jest znacznie rzadsza niż sporadycznie wykorzystywane w tym celu w/w projekty "Żaglowiec" i "Pocztylion na koniu", nie była notowana nawet w Katalogu Poczt Obozowych wybitnego znawcy tego tematu Manfreda G.Hebera, ale po wielu latach ostatnio skatalogowano ją u Fischera; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1 P1
5 500 PLN
40360

1943 święto artylerii, gwarancja Schmutz.

Fi.2
220 PLN
SOLD
40361

1943 Gołąbek - NIETYPOWY ROZMIAR, karta ze znakiem opłaty w kolorze czarnym na wyjątkowo rzadko spotykanym ponadnormatywnego rozmiaru kartonie - 98x91 mm zamiast 100x70 mm, bywają karty węższe o kilka milimetrów ze względu na niedobory papieru, ale "nadmiar" 21 mm to rzadkość; całostka wysłana 31.I.1944 adresowana do obozu IIE; dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp5x2
300 PLN
40362

1943 gołąbek, gwarancja i oznaczenie Pelczar.

Fi.Cp5x2
80 PLN
40363

1943 Gołąbek, znak opłaty w kolorze czarnym, część nadawcza karty podwójnej (wyraźnie widoczne u góry ślady rozdzielania dwóch części całostki), karta czysta; bardzo rzadki walor - sporządzono 676 kart - w dobrym stanie zachowania (naturalna pozioma fałdka w papierze); gwarancja.

Fi.Cp6x2A
150 PLN
40364

1943 karta obiegowa o nominale 10 f. na kartonie szarym gładkim, czysta, doskonały stan zachowania; gwarancja.

Fi.Cp8yII
150 PLN
SOLD
40365

1943 karta obiegowa o nominale 10 f. datowana i wysłana 31 XII, na odwrocie życzenia noworoczne; doskonały stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp8yII
150 PLN
40366

1943 ilustrowana karta obiegowa - A.Mickiewicz, dwie karty o nominale 20 f, po lewej zwykła, po prawej niekatalogowana odmiana z początkowego okresu druku na kartonie szarym gładkim w formacie 113x72 mm, ma ona ilustrację w kolorze intensywnie czarnym o mniej wyraźnym rysunku (klisza została potem podretuszowana); obie czyste w bardzo dobrym stanie zachowania (niewielki ślad podlepki na awersie); gwarancja Schmutz.

Fi.Cp10y
800 PLN
40367

1943 karta świąteczna z ilustracją powrót żołnierza (tło cieniowane), gwarancja Pelczar.

Fi.Cp12d
96 PLN
SOLD
40368

1944 Rocznica śmierci gen.Wł.Sikorskiego, znaczek z bloku sprzedawanego przez pocztę z datownikiem na marginesie, zgodnie z przepisami przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczek, do tego czasu znaczek opłaty z bloku jest czysty, gwarancja.

Fi.(bl.1)
500 PLN
40369

1944 Rocznica śmierci gen.Wł.Sikorskiego, blok sprzedawany przez pocztę z datownikiem na marginesie, zgodnie z przepisami przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczek stąd data unieważnienia jest inna, blok był zarchiwizowany i zgięcia na prawym marginesie, sprzedawany jest jako kasowany znaczek z bloku, gwarancja na znaczek.

Fi.(bl.1)
400 PLN
40370

1944 Święto Morza, seria czysta marginesowa na liniowanym pionowo papierze listowym, pełne oryginalne gumowanie (Fi.600.-), gwarancja Schmutz.

Fi.9-11
700 PLN
SOLD
40371

1944 Rok Olimpijski, gwarancja Walocha.

Fi.12-4
300 PLN
40372

1944 Święto Gór, marginesowy znaczek za 30 f. poza lekkim przebarwieniem w bardzo ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.15
60 PLN
SOLD
40373

1944 Święto Żołnierza - Husarz, parka znaczków na wycinku z kasownikiem z pierwszego dnia obiegu i stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 4", przyjemna namiastka najdroższego bloku obozowego, gwarancja.

Fi.16
250 PLN
40374

1944 Herby miast - Wilno, znaczek za 5 fen na karcie pocztowej (opłata niezgodna z taryfą) wysłanej 24.XII; dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.17
160 PLN
40375

1944 Herby miast, seria kasowana na wycinkach, 3 znaczki z dodatkowym stemplem okolicznościowym, gwarancja Schmutz.

Fi.17-21
200 PLN
40376

1944 Herby miast, marginesowa seria kasowana, gwarancja.

Fi.17-21
90 PLN
40377

1944 Herby miast, seria czysta w pięknych marginesowych czworoblokach, gwarancja Schmutz.

Fi.17-21
800 PLN
40378

1944 Herby miast, rzadka jako narożna seria kasowana, gwarancja.

Fi.17-21
120 PLN
40379

1944 Herby miast, unikalny kasowany znaczek za 50 gr. z podwójnym drukiem dolnego napisu, gwarancja Schmutz.

Fi.21
320 PLN
40380

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, prawostronnie cięty kasowany znaczek za 30 gr., gwarancja.

Fi.22
90 PLN
40381

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, lewostronnie cięty znaczek za 30 gr., czysty bez gumy, gwarancja.

Fi.22
40 PLN
40382

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, czysty znaczek za 30 gr., gwarancja.

Fi.22
80 PLN
SOLD
40383

1944 Pułaski i Kościuszko, seria w parkach kasowana na wycinkach, gwarancja.

Fi.23-24
400 PLN
40384

1944 Pułaski i Kościuszko, narożna seria czysta (Fi.200.-), gwarancja.

Fi.23-24
220 PLN
SOLD
40385

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, kasowany znaczek za 25 gr., gwarancja.

Fi.25
60 PLN
SOLD
40386

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, marginesowy znaczek za 25 gr., czysty bez gumy, gwarancja.

Fi.25
35 PLN
SOLD
40387

1944 Święto Artylerii, narożny znaczek za 20 gr. w bardzo intensywnym kolorze, niemal czarnozielonym, gwarancja.

Fi.27
100 PLN
40388

1944 Święto Artylerii, kasowany znaczek za 20 gr. w kolorze szarozielonym, gwarancja.

Fi.27
60 PLN
SOLD
40389

1944 Święto Artylerii, marginesowy znaczek za 20 gr. w kolorze szarozielonym, gwarancja.

Fi.27
80 PLN
40390

1944 Dni Morza, karta pocztowa, czysta w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.Cp19
200 PLN
40391

1944 Dni Morza, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp19
130 PLN
40392

1944 Warszawa walczy, całostka z błędami: "zalana kreseczka nad O i wyrostek na górnym ramieniu K w POCZTÓWKA" ostemplowana grzecznościowo 1.IX w rocznicę wybuchu II wojny.

Fi.Cp21
150 PLN
40393

1944 Warszawa walczy, całostka czysta (Fi.100.-); minimalnie słabszy stan zachowania (punktowe przebarwienia); gwarancja.

Fi.Cp21
80 PLN
40394

1944 Warszawa walczy, całostki o ciemnym i jasnym znaku opłaty obie z błędami: "pogrubiona kreseczka nad Ó i wyrostek na górnym ramieniu K w POCZTÓWKA", skasowane 1.IX w rocznicę wybuchu wojny; bardzo dobry stan zachowania; górna ciemna karta gwarancja i opis Pelczar; dolna jasna gwarancja.

Fi.Cp21
400 PLN
40395

1944 Herby miast - Wilno, całostka Informacji Obozowej - komórki zajmującej się zdobywaniem i przekazywaniem jeńcom informacji dotyczących osób cywilnych z Warszawy oraz z AK, adresów Oflagów, Stalagów oraz adresy mieszkańców obozu, karta wysłana 3.XII, znak opłaty skasowany stemplem okolicznościowym z okazji rocznicy uruchomienia Poczty Obozowej, poniżej odciśnięty datownik; dodatkowy symbol IO (Informacja Obozowa); rzadki walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.Cp22a
800 PLN
40396

1944 herby miast, gwarancja i oznaczenie Pelczar.

Fi.Cp24
80 PLN
40397

1944 Herby miast - Kraków, całostka o oliwkowym znaku opłaty, skasowana grzecznościowo 15.XII, dodatkowo stempel okolicznościowy z okazji rocznicy uruchomienia Poczty Obozowej.

Fi.Cp25
100 PLN
40398

1944 Herby miast - Kraków, całostka o oliwkowym znaku opłaty, czysta (Fi.100.-), minimalnie słabszy stan zachowania (punktowe przebarwienia); gwarancja.

Fi.Cp25
80 PLN