The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Current auction Concentration camps WW2

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
39990

1940 Mauthausen - niemiecki obóz koncentracyjny, koperta z papierem listowym wysłana 5.IX z obozu do miejscowości Mrocza (Mrotschen), niski numer więźnia - 1185; na kopercie i na odwrocie listu stempelek cenzury obozowej; bardzo rzadko spotykana, kompletna przesyłka w doskonałym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego.


500 PLN
Bid
39991

1940 korespondencja Polaków wywiezionych przez sowietów w ramach II deportacji (16.IV) do Kazachstanu, karta pocztowa wysłana 19.7 do Ryglic z górniczego miasteczka Stiepniak w obwodzie akmolińskim, gdzie zesłańcy pracowali przy wydobyciu złota, w pierwszym najtrudniejszym roku zsyłki zmarły prawie wszystkie polskie dzieci i ludzie starsi; dramatyczne świadectwo polskich losów w czasie II wojny; stemple cenzury Wehrmachtu; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta).


150 PLN
Bid
39992

1940 kartka wysłana z ciężkiego więzienia o charakterze obozu koncentracyjnego w Forcie VII w Poznaniu, najrzadszy formularz z Fort VII drukowany gotykiem niemieckim w użyciu sporadycznie tylko kilka tygodniu podczas istnienia tego więzienia w Poznaniu.


750 PLN
Bid
39993

1940 obóz dla polskich jeńców wojennych w Równym Wołyńskim, kartka z obozu pracy przymusowej NKWD wysłana 16.08.40 do Radomska, jako adres nadawczy podano numer skrytki pocztowej 33, cenzura sowiecka i niemiecka, bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
Bid
39994

1941 obóz koncentracyjny KL Birkenau (Auschwitz II) Oświęcim II - Brzezinka - niemiecki obóz koncentracyjny, list wysłana 1.5.41 z obozu do Królewskiej Huty; czerwony w ramce trzywierszowy stempel cenzury z parafką cenzora; koperta w słabszym stanie zachowania ze śladami po archiwizacji.


200 PLN
Bid
39995

1942 Polenlager, przekaz paczkowy z Kałusza do obozu pracy w Niemczech w Erfurcie.


250 PLN
Bid
39996

1942 Gusen - niemiecki obóz koncentracyjny, bardzo rzadka koperta obozu koncentracyjnego wysłana z obozu do Pabianic, dwuwierszowy stempelek cenzury "Poststelle K.L. M./Gusen / zensiert .....", na odwrocie stempel "1x im Monat / Postempfang" informujący o doręczaniu korespondencji raz w miesiącu, bardzo dobry stan zachowania.


900 PLN
Bid
39997

1943 Majdanek - niemiecki obóz koncentracyjny, list niemieckiej poczty polowej nadany z wydziału sanitarnego obozu.


450 PLN
Bid
39998

1944 Wesenberg - niemiecki obóz pracy, karta pocztowa do obozu wysłana 30.11 z Częstochowy.

Fi.72
100 PLN
Bid
39999

1944 Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, karta pocztowa do obozu, wysłana 23.X z Włoch pod Warszawą, znaczek zdjęty przez poszukującą ukrytych informacji cenzurę obozową, na jego miejscu cenzor przystawił swój stempelek z dodatkową adnotacją "Bl.18"; korespondencja do obozu należy do wyjątkowo rzadkich, gdyż otrzymaną przesyłkę więźniowie mogli przechowywać tylko do czasu otrzymania kolejnej (jednak nie dłużej niż miesiąc), a później należało ją zniszczyć; dodatkowo koperta wysłana trzy lata wcześniej 22.X.1941 w drugą stronę - z obozu do Włoch pod Warszawą; oba walory w doskonałym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego; kartka - gwarancja Schmutz.


1 200 PLN
Bid
40000

1944 Gemeinschaftslager Wesenberg - niemiecki obóz pracy, list wysłany 31.10 z Mławy (Mielau bei Zichenau) do obozu; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Falkowski.


120 PLN
Bid
40001

1944 Polenlager, przekaz paczkowy z Hrubieszowa do obozu pracy w Niemczech.


250 PLN
Bid
40002

1944 Polenlager, przekaz paczkowy z Puław do obozu pracy w Niemczech.


250 PLN
Bid
40003

1944 BUCHENWALD WEST - PODOBÓZ PRACY KL AUSCHWITZ dla przymusowych robotników cudzoziemskich (pracujących na potrzeby m.in. koncernu IG Farben) zlokalizowany w części Auschwitz West (Zachód), pomimo nazwy Gemeinschaftslager (obóz pracy) więźniowie byli ściśle strzeżenie i przebywali za drutami; polecona karta pocztowa wysłana 10.8.44 z urzędu pocztowego AUSCHWITZ (OBERSCHLEIS) 1 do Brukseli, w adresie nadawcy podano "Lager Buchenwald West 1.4.3 Auschwitz O/S", granatowy trzywierszowy stempelek "Auschwitz O/S./ Gemeinschaftslager Buchenwal West/ Poststelle"; ślady cenzury chemicznej, czerwony rolkowy stempel niemieckiej cenzury Wehrmachtu; wzmianka o tym podobozie znajduje się w trzytomowej pracy E.Lørdahl'a, ale nie spotyka się reprodukcji przesyłek z obozu; niezwykle rzadki walor z bardzo słabo zbadanego i udokumentowanego obszaru historii niemieckich obozów zagłady; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.


800 PLN
Bid
40004

1944 HASAG WERK III RAKÓW - niemiecki obóz pracy w Częstochowie w którym produkowano amunicję, założony na terenie huty "Raków" w czerwcu 1942, zlikwidowany 16.I.1945, w obozie przebywała ludność pochodzenia żydowskiego z Polski i Słowacji - przeciętnie 500-1000 osób, więźniowie pracowali w hucie; Niemcy dokonywali tam egzekucji, rozstrzeliwano więźniów na terenie obozu i cmentarza żydowskiego, po likwidacji obozu więźniów wywieziono do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie; karta pocztowa wysłana 6.10 z kolejowego obozu pracy Bedburg do obozu HASAG w Częstochowie, dodatkowy stempelek w ramce "Bahnmeisterei Bedburg (Erft) z datą 06.10.44 Vm"; rzadki dokument w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta).


500 PLN
Bid
40005

1944 Dachau - Saulgau, podobóz funkcjonujący w okresie 13.IX.1943-21.IV.1945, przez obóz przeszło około 400 mężczyzn, produkowano w nim podzespoły dla rakiet V; listownik wysłany 28.10.44 z obozu do Włodowic, na odwrocie stempel obozu "Konzentrazionslager / Dachau / Arbeitslager / -Saulgau-", oderwany znaczek, słabszy stan zachowania.


500 PLN
Bid
40006

1944 kartka z więzienia w Mysłowicach, stempel cenzury z więzienia.


350 PLN
Bid
40007

1944 Auschwitz - niemiecki obóz koncentracyjny, list z obozu koncentracyjnego na listowniku obozowym obozu wysłany 3.09.44 do Rybnika, stempel cenzora "Geprüft / 7 / A.L. Auschwitz", ładny stan zachowania.


450 PLN
Bid
40008

1944 Majdanek - niemiecki obóz koncentracyjny obóz kobiecy, przesyłka do obozu, adres pomocniczy do paczki wysłanej z Puław, na odwrocie stempelek pokwitowania odbioru niemieckiego urzędnika "M. Wander" i data 19.Jan.1944 odciśnięta datownikiem biurowym; obóz kobiecy utworzono dopiero w październiku 1942 roku, działał on do końca funkcjonowania obozu, ale kobiety stanowiły jedynie nikły odsetek wśród więźniów, którzy przeszli przez obóz.


600 PLN
Bid
40009

1945 specjalna karta dla robotników przymusowych z krajów Europy Wschodniej w III Rzeszy, część z opłaconą odpowiedzią karty podwójnej datowana "10.Apr.45", wysłana z Augsburga do Ottersberg; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P310F
100 PLN
Bid
40010

1945 Neu-Heringsdorf - niemiecki obóz pracy w dzielnicy Berlina-Köpenick, karta pocztowa do obozu wysłana 14.2 ze szpitala w miejscowości Gross-Schombeck, znaczek skasowany w Berlin-Wilhelmsruh; dobry stan zachowania.


100 PLN
Bid
40011

1946 korespondencja Polaków deportowanych do ZSRR, telegram wysłany z miejscowości Borowoje w Kazachstanie do Lwowa; ocenzurowany i doręczony 23.IV; z kolekcji J.Falkowskiego.


120 PLN
Bid
40012

1946 Syktywkar (Сыктывкар) - stolica ASRR Komi, miejsce zsyłki dla deportowanej ludności polskiej nierzadko już po zakończeniu wojny, karta pisana po polsku wysłana 19.II do miejscowości Liberyszki niedaleko Poniewieża, kasownik odbiorczy Nowe Miasto (Naujamiestis); stempelek cenzury sowieckiej 28770; słabszy stan zachowania (karta pionowo zgięta).


120 PLN
Bid
40013

1947 Auschwitz - komplet kart pocztowych wydanych dla uczczenia ofiar pomordowanych przez Niemców w Oświęcimiu, ostemplowanych pamiątkowo 14.6 w pierwszym dniu obiegu.

Fi.Cp97-98
50 PLN
Bid
40014

1947 Auschwitz - komplet kart pocztowych wydanych dla uczczenia ofiar pomordowanych przez Niemców w Oświęcimiu, czyste.

Fi.Cp97-98
80 PLN
Bid
40015

1955 Workuta - lotniczy list polecony wysłany 26.5 z Warszawy do rodziny deportowanej przez sowietów do Workuty; datownik odbiorczy na odwrocie; w latach 1938-1960 w okolicach Workuty stworzono zespół kilkunastu łagrów (w okresie lat 50-tych nazywany "Workutłag"), więźniowie wśród których były tysiące Polaków stanowili praktycznie jedyną siłę roboczą miejscowej gospodarki, a zwłaszcza zagłębia węgla kamiennego; po ponownym wkroczeniu sowietów na tereny Polski w 1944 zsyłano tam m.in. żołnierzy AK z obszaru Wileńszczyzny; przesyłki z kraju do miejsc zsyłki są o wiele rzadsze od przesyłek z ZSRR do Polski; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


250 PLN
Bid
40016

1960 Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince, karta czysta.

Fi.Cp186
20 PLN
Bid
40017

1995 francuskojęzyczna monografia autorstwa Julien Lajournade poświęcona obozom koncentracyjnym w latach 1933 - 1945, liczne ilustracje i ich wycena (załącznik), 352 strony, twarda obwoluta.


200 PLN
Bid
40018

2000 monografia autorstwa Erika Lørdahla "German Concetration Camps 1933 - 1945", trzy tomy, podstawowa pozycja dla zbieracza tego tematu.


300 PLN
Bid