The auction will start on 19.04.2024

Auction 115. Air mail

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
46163

1918 poczta lotnicza cywilna Lwów - Wiedeń, list wysłany 11.04.18 ofrankowany znaczkami z przedrukiem FLUGPOST przygotowanymi specjalnie do opłacania korespondencji na tej trasie zgodnie z obowiązującą taryfą, na odwrocie kasownik odbiorczy.

Fi.25b
150 PLN
46164

1918 PIERWSZA NA ŚWIECIE REGULARNA LINIA POCZTY LOTNICZEJ i PIERWSZY LIST PRZEWIEZIONY TĄ LINIĄ!!! I LOT POCZTOWY NA TRASIE KRAKÓW-LWÓW 1.IV - TO JEDYNA ZAREJESTROWANA PRZESYŁKA PRZEWIEZIONA TYM LOTEM, list do Łodzi ofrankowany kompletną serią (1,50 Kr i 4 Kr na białym, a 2,50 Kr na szarym papierze) przygotowaną do opłacania przesyłek przewożonych tą linią, nie uwzględniono dodatkowej opłaty 15 hal - naliczono ją w pojedynczej wysokości oznaczając niebieską kredką na kopercie, znaczki skasowane datownikiem KRAKAU KRAKÓW 1, poniżej datownik FLUGPOST - POCZTA LOTNICZA KRAKAU 1 - KRAKÓW 1 z godzinnikiem IX 30 (9:30), na odwrocie dwa różne datowniki odbiorcze FLUGPOST - POCZTA LOTNICZA LEMBERG 1 - LWÓW 1 z tego samego dnia z godzinnikami z cyframi: arabskimi - 12-30 i rzymskimi XII 30; list adresowany jest do Ottona Goldammera w Łodzi - inżyniera i właściciela fabryki maszyn i odlewni żelaza, obroty firmy w 1914 osiągały pół miliona rubli; literatura podaje, że lotem tym przesłano jedną sztukę poczty (Fi. cena amatorska); oferowane na karcie wystawowej z wybitnego eksponatu austriackich poczt lotniczych; pierwszy raz do nabycia w Polsce; bardzo dobry stan zachowania (koperta pionowo zgięta); atest Ferchenbauer - fragment atestu: "ein erlesenes PRACHTSTÜCK dieses einzigartigen Flugpost-Belege" (wyjątkowy okaz jedynej w swoim rodzaju całości lotniczej).


32 000 PLN
46165

1923 Znaczek składkowy LOPP - Warszawa - LOPP w wieńcu, znaczek czysty za 50 gr. w kolorze pomarańczowym, rzadki.

Fi.5
60 PLN
46166

1923 kartka z specjalnego lotu nad Warszawą na rzecz Pogotowia ratunkowego zorganizowany przez redakcje "Expressu" i "Kuriera", przewieziono 236 przesyłek.

Fi.23
300 PLN
46167

1924-25 PLL "AEROLLOYD" - samolot Junkers F-13, Gdańsk-Warszawa-Lwów; bardzo rzadka nalepka kierunkowa firmy "Aerolloyd", która w maju 1925 roku przekształciła się w "Polską linię Lotniczą Aerolot", nalepki kierunkowe tej nowej firmy stosowano w latach 1926-28 do oznaczania listów, bagażu i przesyłek towarowych - w katalogu Fischera są katalogowane na str.512-514, nalepki "Aerolloyd" są słabo poznane i dotąd nieopisane, co rzadkie oferowana nalepka zachowała się w idealnym stanie z pełną oryginalną gumą na całej powierzchni.


900 PLN
SOLD
46168

1924 pierwszy lot do Ameryki Północnej sterowca LZ126 Z.R.3 "Graf Zeppelin", list z Niemiec (z Bytomia) do St. Louis.


1 000 PLN
46169

1924 kartka poczty lotniczej z okazji Dnia Lotniczego w Zgorzelcu.


70 PLN
46170

1925 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Warszawa - samolot nad Pl.Zamkowymym, znaczek czysty za 10 gr. w kolorze niebieskim, bez gumy.

Fi.3
20 PLN
46171

1925 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Wilno - alegoria Ikar i samolot, jednostronnie cięty znaczek za 10 gr. w kolorze niebieskim z rzadką pieczęcią urzędową (NADLEŚNI)CTWO JEZIORSKIE.

Fi.15
120 PLN
46172

1925 "AEROLOT" druki lotnicze wysłane 4.XII z Warszawy do Gdańska, przesyłka opłacona w niecodzienny sposób - właściwa opłata powinna wynosić 10 gr za cięższe druki (znaczkami zwykłymi) + 20 gr opłata lotnicza (znaczkami lotniczymi), znaczki skasowane fioletowym datownikiem WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY, dodatkowy dwuwierszowy stempelek "Pocztą Lotniczą Par vion!"; gdański stempelek "Mit Luftpost befördert Flugpostamt Danzig 5"; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.33a
300 PLN
46173

1925 "AEROLOT" + "CIDNA - "polecony list lotniczy ze Lwowa do Zurychu, przesyłka opłacona 80 gr + opłata lotnicza 30 gr - oznaczona na froncie koperty niebieską kredką "Lot 30 gr" i pobrana znaczkami wydania lotniczego; stempelki lotnicze: dwuwierszowy POCZTA LOTNICZA POSTE AERIENNE i jednowierszowy PAR AVION przesyłkę nadano 18.IX we Lwowie, następnego dnia dotarła do Warszawy - datownik urzędu Warszawa 1 i ramkowy stempelek "Nadeszła pocztą lotniczą", ponieważ 20.09 była niedziela, przesyłkę wyekspediowano 21.09 linią Warszawa-Praga-Innsbruck-Zurich-Bazylea-Paryż, list zgodnie z rozkładem dotarł do Zurichu 23.IX - datowniki odbiorcze ZURICH FLUGPOST i ZURICH 1 z 23.IX; co ciekawe nadawca zaznaczył, aby przesyłkę przewieziono korzystając z połączenia Lwów-Wiedeń - adnotacja "Per Flugpost Lwów-Wien", która jeszcze w tym okresie nie została uruchomiona; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.33a + 36c
800 PLN
46174

1925 "AEROLOT" polecony list lotniczy wysłany 4.XI z Grodna do Nowego Jorku, przesyłka opłacona 60 gr + nadmierna, ale dekoracyjna opłata lotnicza 111 gr, datownik przejściowy urzędu Warszawa 1 z 6.XI, gdzie dostawiono stempelek informujący o pobraniu opłaty za pocztę lotniczą POBRANO PERCU zl....gr... z dopisaną liczbą 30 (gr) oraz jednowierszowy w ramce "Par avion"; gdański stempelek "Mit Luftpost befördert Flugpostamt Danzig 5"; amerykańskie datowniki odbiorcze na odwrocie z 20.11; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.191, 208I, 216, 217, 218, 219, 220, 224
Mi. 210, 224, 225, 226, 227, 228, 232, 236I
500 PLN
46175

1925 Pierwszy Lot Pocztowy Warszawa - Kopenhaga, nalepka kierunkowa Polskiej Linii Lotniczej "AEROLOT" wydana z okazji pierwszego próbnego lotu pocztowego, jak na skanie lekko zgięta, kopia starego atestu.


300 PLN
46176

1925 list lotniczy z Warszawy do Gdańska, prawidłowo opłacony ze specjalną opłatą lotniczą i nalepką LOPP, na odwrocie stempel odbiorczy.


350 PLN
46177

1925-38 zestaw nalepek Ligi Obrony Powietrznej Państwa.


300 PLN
46178

1925 polecona karta pocztowa przesłana 21.09.25 z Krakowa pocztą lotniczą do Wiednia, a stamtąd poczta zwykłą do Szwajcarii, stempel tranzytowy Wiedeń i datownik odbiorczy na odwrocie; stempelki "Poczta Lotnicza Kraków 1.", "Par avion", "Poste aerienne".


350 PLN
46179

1926 znaczek do przesyłek lotniczych - Warszawa zawody balonów wolnych, cięty znaczek za 1 zł (nakład 330 szt.), pełna oryginalna guma; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.2A (nz)
600 PLN
46180

1926 Wydanie Lokalne - miejskich i powiatowych komitetów LOPP - Zdołbunów - ornamenty, kasowany znaczek za 3 gr. na papierze ze znakiem wodnym, jeden z najrzadszych - Fi. cena amatorska, Katalog Znaczków i Nalepek LOPP i FOM W.Ługowskiego i J.Kosmali cena amatorska, dodatkowo z wzajemnym przesunięciem obu kolorów, bez perforacji pomiędzy znaczkiem a prawym marginesem i brakiem dwóch otworów perforacyjnych w górnym i dolnym ząbkowaniu poziomym.

Fi.8
1 600 PLN
46181

1926 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Kraków - III tydzień Lotniczy Wawel, arkusik czteroznaczkowy ciętego znaczka za 5 gr. w kolorze niebieskim na papierze szarym - w katalogu W.Ługowskiego i J.Kosmali katalogowanego oddzielnie, jak na skanie lekko zgięty, pełna oryginalna guma w pięknym stanie.

Fi.19
1 000 PLN
46182

1926 list lotniczy ze Lwowa do Warszawy, znaczki skasowane 6.IX datownikiem okolicznościowym "LWÓW TARGI WSCHODNIE" z wyróżnikiem "b" (Myślicki 21 007), dodatkowy stempel okolicznościowy stosowany do przesyłek lotniczych nadanych na terenie Targów Wschodnich we Lwowie "POCZTĄ LOTNICZĄ PAR AVION TARGI WSCHODNIE 5-15 Wrzesień 1926" - doskonała odbitka stempla (Myślicki 25 207) o najwyższym stopniu rzadkości - D, w jego katalogu nawet nie reprodukowanego!!! na odwrocie warszawski odbiorczy ramkowy stempelek lotniczy "Nadeszła pocztą lotniczą"; w czasie trwania imprezy nadano tylko 150 przesyłek lotniczych!!! walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.46
300 PLN
46183

1927 nalepka składkowa Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

Fi.23
20 PLN
46184

1927 Znaczek składkowy LOPP - Warszawa - samoloty, znaczek czysty za 50 gr. w kolorze granatowym, bez gumy.

Fi.23
20 PLN
46185

1927 parka stemplowanych nalepek składkowych Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

Fi.23
30 PLN
46186

1927 "AEROLOT" pierwszy lot Lwów - Brno, list lotniczy przesłany 1.XI ze Lwowa do Berna; specjalny dodatkowy stempel "LWÓW BRNO I-y LOT"; lotem tym przesłano zaledwie 85 sztuk poczty!!! na odwrocie kasowniki: przejściowy Warszawa 19 Port Lotniczy z 1.XI i odbiorczy Brno 2 z 3.XI; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.56b
500 PLN
46187

1927 kartka z lotu inauguracyjnego poczty austriackiej na trasie Wiedeń - Gliwice - Wrocław.


200 PLN
46188

1927 kartka z Nysy do Zielonej Góry nadana pocztą lotniczą.


200 PLN
46189

1928 Znaczek składkowy LOPP - Warszawa - śmigło i maska, marginesowy znaczek czysty za 50 gr. w kolorze zielonym, rzadszy.

Fi.28B
120 PLN
46190

1928 Poczta lotnicza z Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Warszawie, prawidłowo opłacony list do Wiednia wysłany 13 V, znaczki skasowane datownikiem okolicznościowym, dodatkowe stempelki ramkowe: "Par Avion. - Samolotem Exposition Philatèlique" (Myślicki 28 203 - stopień rzadkości C) i "POBRANO/PERÇU zł... gr..." z dopisaną kwotą "40"; na odwrocie datownik tranzytowy WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY z wyróżnikiem "b" z tego samego dnia, na froncie wiedeński datownik odbiorczy z 14.V.; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.60
300 PLN
46191

1928 kartka lotnicza z Austrii do Niemiec przewieziona pocztą lotniczą na trasie Wiedeń - Wrocław.


200 PLN
46192

1929 nalepka Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe.

Fi.39
30 PLN
46193

1929 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Warszawa - alegorie, seria kasowana, miejscami słabsze ząbki.

Fi.42-45
130 PLN
46194

1929 Warszawa - Katowice, list lotniczy przesłany 8.01.29 liniami "LOT" do Katowic, specjalny dodatkowy fioletowy stempel "LOT-I-VOL WARSZAWA-KATOWICE"; lotem tym przesłano 210 przesyłek.

Fi.81
180 PLN
SOLD
46195

1929 list z pierwszego lotu na trasie Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk, przewieziono 150 sztuk takich przesyłek.

Fi.93c
260 PLN
46196

1929 LZ129 Graff Zeppelin "PRZERWANY LOT" - widokówka nadana 15.5.29 z friedrichshafen Bodensee, niebieski stempel okolicznościowy lotu "LUFTSCHIFF GRAFF ZEPPELIN 1.AMERIKAFAHRT 1929", dodatkowy czerwony stempelek "Beförderung verzögert wegen Abbruchs der 1.Amerikafahrt" (Doręczenie opóźnione z powodu przerwania 1 lotu do Ameryki); nowojorski datownik odbiorczy z 3.8.29. Był to pierwszy międzykontynentalny lot LZ127 z Europy do Ameryki, sterowiec wystartował do lotu z Friedrichshafen w dniu 16.5.29, nocą nad Morzem Śródziemnym, gdy zbliżano się do wybrzeża Hiszpanii, pierwszy z pięciu silników uległ uszkodzeniu, następnego dnia na wysokości Alicante uszkodzeniu uległ drugi silnik w związku z tym podjęto decyzję o przerwaniu lotu do Ameryki i powrocie do bazy, po awarii trzeciego i czwartego z pięciu silników sytuacja stawała się dramatyczna, rząd francuski udzielił zgody na lądowanie awaryjne w bazie lotniczej Cuers pod Tulonem; kiedy 23.5.29 z Niemiec dostarczono zapasowe silniki, sterowiec powrócił do bazy we Friedrichshafen, skąd 1 sierpnia wystartował do udanego tym razem lotu i 3 sierpnia wylądował w Lakehurst niedaleko Nowego Jorku; przesyłki z pierwszej, nieudanej, próby lotu oznaczono dodatkowym czerwonym stempelkiem przetrzymano w bazie Friedrichshafen i przewieziono w drugiej - udanej - próbie lotu.


480 PLN
46197

1930 polecony list lotniczy wysłany 24.XI z Warszawy do Paryża, ładnie ofrankowana koperta firmowa "L.B.JANKIEWICZ", na odwrocie nalepka firmowa, kasownik przejściowy Warszawa 19 Port Lotniczy i odbiorczy PARIS GARE DU NORD AVION 26-11; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.213II, 219, 224
Mi.241II, 227, 232
200 PLN
46198

1931 lot sterowca LZ127 "Graf Zeppelin" na trasie Staken-Travemunde.


Mi.176b
200 PLN
46199

1931 lot sterowca LZ 127 "Graf Zeppelin" - Oberschlesienfahrt, kartka dosłana z Austrii i adresowana do Czechosłowacji.


Mi.194
200 PLN
46200

1931 kartka lotnicza z Gliwic do Niemiec nadana pocztą lotniczą na trasie Gliwice - Norymberga.


200 PLN
46201

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - 9 lot do Ameryki Południowej, strona adresowa listu wysłanego 24.10 z Friedrichshafen do Buenos Aires, ofrankowana m.in. znaczkiem za 100 Pf z górnym marginesem wydrukowany formą płaską (na liście Mi.200.- euro); dodatkowy ośmiokątny czerwony stempel okolicznościowy lotu; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (Sieger 195Aa).

Fi.9
Mi.343 P OR B, 414, 421
200 PLN
46202

1932 kartka z pierwszego lotu pocztowego na trasie Warszawa - Wilno - Ryga - Tallin.

Fi.115
240 PLN