The new auction will start soon

Auction 115. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
44315

1991 750. rocznica bitwy pod Legnicą, znaczek bez druku nominału i z przesuniętymi napisami.

Fi.3170MK
Mi.3318
410 PLN
SOLD
44316

1991 rośliny lecznicze, dwa znaczki z pustopolami na dole i na górze, czyste.

Fi.3177
Mi.3325
30 PLN
44317

1991 rośliny lecznicze, znaczki z pustopolami na dolnym i górnym marginesie.

Fi.3177
Mi.3325
15 PLN
44318

1991 rośliny lecznicze, znaczki z pustopolami na dolnym i górnym marginesie.

Fi.3177
Mi.3325
15 PLN
44319

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

Fi.3195-200
Mi.3343-48
30 PLN
SOLD
44320

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, nieperforowana odbitka fazowa sześciobloku obejmującego całą serię w barwie czarnej pochodząca z górnej części arkusza z tytułem wydania na górnym marginesie, fotoatest Walocha.

Fi.3195-200 Of
Mi.3343-48
1 500 PLN
44321

1991 motyle, arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200ark.
Mi.3343-8 
20 PLN
44322

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN, arkusz znaczków nieząbkowanych.

Fi.3195-200nz ark.
Mi.3343-8U
9 000 PLN
SOLD
44323

1991 dowódcy Armii Krajowej - gen. Stefan Rowecki, czworoblok z przesuniętą perforacją.

Fi.3206MK
40 PLN
44324

1991 XVI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w Bydgoszczy, blok normalny i blokk z okolicznościowym dodrukiem "XVI WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Okręgu Warszawskiego - Polskiego Związku Filatelistów Warszawa 07.02.1998 r.".

Fi.bl.144
Mi.Bl.114
80 PLN
44325

1991 Światowa Wystawa Filatelistyczna PHILA NIPPON '91, blok za 15000 zł. z wadliwym skrajnym hologramem - motyl jest na nim przesunięty w prawo, ale na lewej stronie nie ma prawych skrajów skrzydeł, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.bl.144MK3 (101)
Mi.Bl.115
1 200 PLN
44326

1991 Światowa Wystawa Filatelistyczna PHILA NIPPON '91, koperta FDC.

Fi.bl.145
Mi.Bl.115
25 PLN
44327

1991 Światowa Wystawa Filatelistyczna PHILA NIPPON '91, blok - błąd - brak górnego, prawego rogu hologramu.

Fi.bl.145
Mi.Bl.115
50 PLN
44328

1991 motyle w kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, nierozcięty pasek pięciu bloków, rzadkie, doskonały stan zachowania.

Fi.bl.145 MK9
Mi.Bl.115
4 400 PLN
44329

1991 motyle w kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, nierozcięty pasek pięciu bloków, rzadkie, doskonały stan zachowania.

Fi.bl.145 MK9
Mi.Bl.115
4 300 PLN
44330

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, blok z błędnym położeniem motyla na hologramie.

Fi.bl.145MK
Mi.Bl.115
400 PLN
44331

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, blok z błędem "brak motyla na hologramie".

Fi.bl.145MK
Mi.Bl.115
600 PLN
44332

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, blok z błędnym położeniem motyla na hologramie.

Fi.bl.145MK
Mi.Bl.115
400 PLN
44333

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, blok z błędem "brak hologramu".

Fi.bl.145MK1
Mi.Bl.115
800 PLN
44334

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, blok z błędnym położeniem hologramu.

Fi.bl.145MK3
Mi.Bl.115
500 PLN
44335

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, blok z błędnym położeniem hologramu.

Fi.bl.145MK3
Mi.Bl.115
500 PLN
44336

1991 Światowa Wystawa Filatelistyczna Phila Nippon '91, parka pionowa nierozciętych bloków, gwarancja Wysocki.

Fi.bl.145MK6
Mi.Bl.115
450 PLN
44337

1991 seria wydana przez pocztę Solidarności Nowej Huty z okazji 100-lecia utworzenia Towarzystwa Szkoły Ludowej.


40 PLN
44338

1992 rocznik kopert FDC (bez bl.148(104)A; Fi.190,70).

Fi.3213-76
Mi.3361-3424
150 PLN
44339

1992 rocznik znaczków czystych (Fi.182,90).

Fi.3213-76
Mi.3361-3424
150 PLN
44340

1992-1993 TOM XIX JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 433 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

Fi.3213-3328
Mi.3361-3476
310 PLN
44341

1992 wodospady polskie, znaczki ze zdwojonym drukiem barwy czarnej, wyraźnie widocznym na dolnym znaczku, gwarancja Walocha.

Fi.3234MK
Mi.3382
100 PLN
44342

1992 Światowa Wystawa Filatelistyczna "Olymphilex '92" w Barcelonie, nieząbkowany znaczek z bloku, czysty.

Fi.3244A
Mi.3392B
10 PLN
44343

1992 Rok historii Armii Krajowej, arkusz sprzedażny.

Fi.3265-6 ark.
Mi.3413-14
80 PLN
SOLD
44344

1992 historia orła białego, seria w półarkuszach sprzedażnych, w półarkuszu znaczka za 3000 zł znaczek z błędem "uszkodzona siatka na prawym udzie orła".

Fi.3272-6 (3274B1)
Mi.3420-4
100 PLN
44345

1992 historia orła białego, seria w arkuszach sprzedażnych złożonych w połowie, w arkuszu znaczka za 3000 zł znaczek z błędem "uszkodzona siatka na prawym udzie orła".

Fi.3272-6 ark (3274B1)
Mi.3420-4
200 PLN
44346

1992 rok historii Armii Krajowej, blok z małym numerem na odwrocie.

Fi.Bl.150I
Mi.Bl.120II 
200 PLN
44347

1992 Światowa Wystawa Filatelistyczna "Olymphilex '92" w Barcelonie, dwa bloki cięte z różnymi barwami tła.

Fi.bl.148A
Mi.Bl.118B
25 PLN
44348

1992 Światowa Wystawa Filatelistyczne "Olymphilex '92", blok z błędem "różowa plama nad pierwszym zawodnikiem".

Fi.bl.148B B1
Mi.Bl.118B
40 PLN
44349

1992 Rok historii AK, czysty blok z krojem cyfr numeratora "antykwa", fotoatest Wysocki.

Fi.bl.150I
Mi.Bl.120II
600 PLN
44350

1992 rok historii Armii Krajowej, blok z małym numerem na odwrocie.

Fi.bl.150I
Mi.Bl.120II
200 PLN
44351

1992 Rok historii AK, czysty blok z krojem cyfr numeratora "antykwa".

Fi.bl.150I
Mi.Bl.120II
520 PLN
44352

1992 Rok historii AK, czysty blok z odmiennym krojem cyfr numeratora.

Fi.bl.150I (106)
Mi.Bl.120II
800 PLN
44353

1993 rocznik kopert FDC (bez bl.152A(108A); Fi.185,70).

Fi.3277-3328
Mi.3425-76
140 PLN
44354

1993 rocznik znaczków czystych (bez bl.151(107)I-II; Fi.196,30).

Fi.3277-3328
Mi.3425-76
160 PLN