The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 115. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
40484

1914 kartka z Niemiec do obozu jenieckiego dla Niemców umiejscowionego kopalni w Mysłowicach, rzadki stempel cenzury obozu "C.R.I.".


120 PLN
40485

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Balassagyarmat, formularz węgierskiej poczty polowej z obozu datowany 29/9 wysłany 2.X z Miskolc do Rzeszowa, przesyłka oznaczona stempelkiem "Prisonnier de guerre"; w czasie gdy nadawca pisał tę kartkę walczył jeszcze Modlin (do 29.9), Warszawa skapitulowała dzień wcześniej (28.9), Hel bronił się do 2.10, a ostatnia, zwycięska dla Polaków bitwa pod Kockiem (2-6.10) jeszcze się nie rozpoczęła; niezwykle rzadki, wczesny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.


400 PLN
40486

1939 Internowanie na Litwie - Ukmerge (Wiłkomierz), ilustrowana karta z obozu wysłana 3.XI do Żnina, odręczna cenzura litewska, okrągła pieczęć cenzury niemieckiej i dodatkowy stempelek "Von der Wehrmacht zugelassen"; ładnie prezentujący się walor w minimalnie słabszym stanie zachowania.


400 PLN
40487

1939 Internowanie w Rumunii - obóz Rosiori de Vede, dofrankowana karta pocztowa z obozu wysłana 7.XII do Myślenic, okrągły stempelek Rumuńskiego Czerwonego Krzyża "Soc.Haf. de Croce Roșie a României Serviciul Refugiatilor Polonezi" i dodatkowo dwuwierszowy stempelek Niemieckiej Poczty Służbowej Wschód "DEUTSCHES OKUPATIONSGEBIET OSTEN DIENSPOST"; dekoracyjny walor ze stosunkowo wczesnego okresu w bardzo dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej; temat - CZERWONY KRZYŻ.


400 PLN
40488

1939 Stalag VIA - wczesny formularz z napisami w języku niemieckim, polskim i rosyjskim; wysłany 9.12 z obozu, przesyłka dwukrotnie cenzurowana w obozie; na odwrocie bardzo rzadko spotykany stempelek dodatkowy "Amtlich geprüft und neu verschlossen."; dobry stan zachowania, w rzeczywistości walor prezentuje się korzystniej; z eksponatu J.Falkowskiego.


160 PLN
40489

1939 Internowanie w Szwajcarii, widokówka wydana nakładem wydawnictwa Eredi Finzi z Lugano z francuskim napisem "Hommage de la Maison Eredi Finzi, Lugano, aux Soldats polonais internes en Suisse" (W hołdzie żołnierzom Polskim internowanym w Szwajcarii, Dom Wydawniczy Eredi Finzi, Lugano); niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.


30 PLN
40490

1939 Stalag VIIIA - wczesny, prowizoryczny formularz wysłany 21.XII z Warszawy do obozu, prowizoryczny stempel nadawczy - polski przedwojenny datownik WARSZAWA 1 z wyróżnikiem "2s"; stempelek cenzury 04 z parafką cenzora; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta).


100 PLN
40491

1939 listownik z Oflagu IXB wysłany 14.12.39 do Makowa Podhalańskiego, stempelek cenzora obozowego z nr. 2, całość w dobrym stanie zachowania.


100 PLN
40492

1939 Dulag Radom obóz przejściowy dla polskich żołnierzy pocztówka na formularzu Polskiego czerwonego Krzyża z zawiadomieniem o miejscu przebywania jeńca wojennego.


250 PLN
40493

1939 Internowani na Litwie, kartka litewska pisana 14.10.39 do Polski , bardzo wczesna data.


400 PLN
40494

1940 Poczta Polowa dla internowanych w Szwajcarii -żołnierz siedzący pod drzewem, czysty znaczek za (20 rp).

Fi.1
70 PLN
40495

1940 arkusiki czteroznaczkowe wydania poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1-2 ark.
700 PLN
40496

1940 Internowanie w Szwajcarii - wydanie dla internowanych Polaków, znaczek za (20 rp) na dużym wycinku karty pocztowej opłaconej szwajcarskim znaczkiem skasowanym 7.XII.41 okolicznościowym stemplem "Dzień znaczka".

Fi.2
60 PLN
40497

1940 Poczta Polowa dla internowanych w Szwajcarii Polaków, kasowany znaczek za (20 rp).

Fi.2
100 PLN
40498

1940 kartka od internowanego w Szwajcarii z obozu w Brugg do Niemiec.

Fi.Fp2
500 PLN
40499

1940 Oflag IXB, formularz zaadaptowany dla potrzeb Oflagu XIA (fioletowa pieczątka z nazwą obozu), w związku z planowanym przeniesieniem jeńca do Oflagu IIC kolejny raz (ręcznie) adaptowany; wysłany 1.VIII z obozu do Sompolna; cenzura Oflagu XIA; bardzo dobry stan zachowania (ślady archiwizacji).


30 PLN
40500

1940 Stalag VIB (Neuversen) - karta pocztowa z Komendantury obozu wysłana 14.12 z Meppen do Sompolna zezwalająca na korespondowanie jeńca z "mateczką wojenną"; stempel listowy komendantury; niecodzienny walor; w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta).

W ramach pomocy dla jeńców, których rodziny nie były w stanie pomagać im i wysyłać paczek, w wielu polskich domach, szczególnie przed świętami przygotowywano dla nich paczki, starano się też, aby każdy żołnierz posiadał "mateczkę", która korespondowałaby z nim, podtrzymywała go na duchu; niejednokrotnie "mateczka" miała wielu podopiecznych i prowadziła rozległą korespondencję.


200 PLN
40501

1940 Oflag XIIA - prowizoryczny formularz wysłany 26.II z Sosnowca do obozu, prowizoryczny stempel nadawczy - polski kasownik przedwojenny; cenzura; dodatkowo stempelek informacyjny w ramce "Listy pisać krótko/ i wyraźnie"; bardzo dobry stan zachowania.


50 PLN
40502

1940 Stalag VIB - nietypowy formularz z napisami w języku niemieckim, polskim i rosyjskim; wysłany 5.7 z obozu do "mateczki wojennej" w Sompolnie, zwraca uwagę charakterystyczny, niemy datownik nadawczy, stempelek cenzora nr.1; bardzo dobry stan zachowania (niewielkie rozdarcie na dole).

W ramach pomocy dla jeńców, których rodziny nie były w stanie pomagać im i wysyłać paczek, w wielu polskich domach, szczególnie przed świętami przygotowywano dla nich paczki, starano się też, aby każdy żołnierz posiadał "mateczkę", która korespondowałaby z nim, podtrzymywała go na duchu; niejednokrotnie "mateczka" miała wielu podopiecznych i prowadziła rozległą korespondencję.


60 PLN
40503

1940 Oflag IXB - PRZESYŁKA NIEREGULAMINOWA - dofrankowana karta pocztowa wysłana 19.1 ze Lwowa do Warszawy okrężną drogą przez Moskwę i Berlin (stempel tranzytowy Berlin Charlottenburg z 2.3.40); nie ma śladu, że adresatka odebrała przesyłkę w Warszawie; jest faktem, iż po doklejeniu karteczki z adresem jeńca lub w kopercie została dosłana do obozu; stempelek cenzora obozowego nr.3, niebieska adnotacja o dacie otrzymania przesyłki "30/IV"; korespondencja z jeńcami dozwolona była wyłącznie na specjalnych formularzach, inne przesyłki dopuszczano tylko wyjątkowo; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.


800 PLN
40504

1940 Stalag XIIIA - wczesna, NIEREGULAMINOWA PRZESYŁKA - koperta z listem wysłana 29.1 z Tarnowa do obozu, stempelek cenzury D9, bardzo ciekawa treść, urywek: "Głowimy się ciągle, gdzie Ty przebywasz i jakim sposobem z niewoli bolszewickiej dostałeś się do niemieckiej."; na mocy porozumień niemieckich i sowieckich okupantów dokonywano wymiany polskich jeńców między agresorami, stronie niemieckiej przekazywano osoby z terenów polskich zajętych przez Niemców, a stronie sowieckiej przekazywano jeńców zamieszkałych na ziemiach wschodnich zajętych przez Armię Czerwoną (wymiana objęła tylko szeregowców); dalsze fragmenty treści dotyczą stosunków panujących na terenach zajętych przez sowietów, a także położenia Żydów w GG; niezwykle ciekawy dokument mówiący bardzo wiele o losach Polski i Polaków w czasie II wojny; walor w idealnym stanie zachowania.


400 PLN
40505

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Györ, wczesny, nietypowy rodzaj formularza, datowany 3.II, wysłany 9.II z Komarom do Nowego Sącza; stempelek zwalniający od opłaty pocztowej "Dijmentes. Belligerante interne", pieczęć komendantury obozu; stempelek cenzury CENZURALVA, dodatkowo parafka cenzora; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


80 PLN
40506

1940 Oflag XIIA - podziękowanie za otrzymaną paczkę wysłane 18.11 z obozu do Sompolna; stempelek cenzora nr.5; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta).


30 PLN
40507

1940 Oflag XVIIIA - oryginalne zdjęcie o wymiarach 138x90 mm na odwrocie podpis "Fotografia ołtarza w kaplicy Wielkanoc 1940r." i stempelek cenzury z numerem 3 i parafką cenzora; dobry stan zachowania.


120 PLN
40508

1940 Stalag IIA - formularz wczesnego nakładu wysłany 27.II z Warszawy do obozu w adresie podano nazwę miejscowości Neu Brandenburg, polski przedwojenny wirnik nadawczy urzędu Warszawa 1, stempelek odbiorczy - datownik biurowy - "5.3.1940", stempelek cenzora nr.7 z adnotacją po polsku "miejscowości nie podawać"; dekoracyjny stempelek cenzury; doskonały stan zachowania.


150 PLN
40509

1940 Oflag XIA, karta wysłana 14.7 z obozu do Będzina, ładnie odciśnięty niecodzienny stempelek cenzury obozowej nr.2 - z wizerunkiem liścia koniczyny na tarczy; bardzo dobry stan zachowania; temat - FLORA.


60 PLN
40510

1940 KOZIELSK, przesyłka do oficera zamordowanego w Katyniu, list polecony wysłany 1.XII z Warszawy do obozu w Kozielsku (Kozielsk, obwód smoleński, skrytka pocztowa 12), przejściowy datownik Mińsk 26.12; niestety adresat tej przesyłki nie żył już od kilku miesięcy dlatego przesyłkę skierowano do Moskwy, gdzie odciśnięto stempelki: "RETOUR Moscou-rebuts" oraz do tej pory nieznany "Retour non reclame" i odesłano do nadawcy - zwracano nieliczne przesyłki, głównie polecone pozostałe były niszczone; zalepka i okrągła pieczęć cenzury niemieckiej, oraz dwa numery rejestracyjne przesyłki poleconej; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania, nieme świadectwo tragedii tysięcy polskich oficerów i ich rodzin; gwarancja Schmutz.


4 800 PLN
SOLD
40511

1940 kartka od internowanego Polaka z węgierskiego Komarom do Nowego Sącza, stempel obozu i cenzury.


70 PLN
40512

1940 Dulag Krakau, obóz przejściowy - szpital dla polskich jeńców wojennych - Kraków, ul.Skarbowa 2, karta pocztowa z Warszawy wysłana 23.3.40 do adresata znajdującego się w szpitalu jenieckim w Krakowie, stempelek cenzury obozowej; przesyłki z dulagów należą do najrzadszych walorów działu poczt jenieckich, ze względu na bardzo krótki okres ich funkcjonowania (kilka miesięcy) walor w doskonałym stanie zachowania.


600 PLN
40513

1940 korespondencja polskiego żołnierza internowanego w Szwajcarii w obozie w Aegerten - Studen do Berna, stempelek cenzury i poselstwa R.P. w Bernie.


85 PLN
40514

1940 korespondencja polskiego żołnierza internowanego w Szwajcarii w obozie w Lotzwil do Berna, stempelek cenzury.


85 PLN
40515

1940 internowani na Litwie, specjalny formularz wprowadzony przez Litewski Czerwony Krzyż przeznaczony dla internowanych żołnierzy polskich. Kartka wysłana w obozu w Kownie do Krakowa. Stempel Litewskiego Czerwonego Krzyża, ręczna litewska cenzura "Z12" oraz cenzura niemiecka z Królewca, gwarancja Wiatrowski.


450 PLN
40516

1940 Pawliszczew Bor - nr skrzynki pocztowej 11/P-43 w Moskwie, kartka z obozu internowania Pawliszczew Bor wysłana do Sokółki, list szedł przez Moskwę - datownik z 19.11.40, formularz litewski z stemplem odbiorczym z Sokółki, która była w tym czasie pod okupacja sowiecką. W obozie w Pawliszew Bor przebywali uratowani z masakry katyńskiej lub eks-internowani z państw bałtyckich, stąd formularz litewskiej kartki, wielka rzadkość.


800 PLN
SOLD
40517

1940 Starobielsk - obóz stworzony dla polskich oficerów wziętych do niewoli przez Związek Radziecki po zajęciu wschodnich obszarów Polski po 17 września 1939 roku, w 1940 roku zostali oni przewiezieni do Charkowa i rozstrzelani przez funkcjonariuszy Obwodowego Zarządu NKWD w Charkowie oraz pracowników NKWD przybyłych z Moskwy na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (część zbrodni katyńskiej), kartka wysłana 8.3.40 do Białej Podlaskiej przez ppor. Aleksandra Gnatowskiego - nauczyciela zamordowanego w Charkowie, będącego na liście katyńskiej, stempel niemieckiej cenzury, kartka w bardzo dobrym stanie.


1 650 PLN
SOLD
40518

1941 pamiątkowa kartka poczty wojskowej Polaków internowanych w Szwajcarii, widok obu stron kartki.

Fi.1, 2, Fp4
400 PLN
40519

1941 internowani w Szwajcarii, pamiątkowa kartka z grafiką wielkanocną ostemplowana w obozie internowany w Pfäffikon.

Fi.2
400 PLN
40520

1941 Internowanie na Węgrzech - obóz Eger, list z obozu wysłany 3.II do Torunia; okrągła pieczęć komendantury obozu, stempelki zwalniające przesyłkę od opłaty pocztowej: "ELLENORIZVE", "DIJMENTES" i "BELLIGERANTE INTERNE"; pieczątki i zalepka cenzury Wehrmachtu; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


100 PLN
40521

1941 Stalag VIB - karta z obozu wysłana 8.3 do Sompolna, zwraca uwagę charakterystyczny niemy datownik nadawczy, stempelek cenzora nr.2; bardzo dobry stan zachowania.


30 PLN
40522

1941 Stalag XIIC - listownik wysłany 28.7 z obozu do miejscowości Wojnówka, niemy datownik nadawczy; czytelnie odbity stempelek cenzora nr.13; bardzo dobry stan zachowania.


30 PLN
40523

1941 Stalag XIIC - karta pocztowa wysłana 14.1 z obozu do Łodzi, niemy datownik nadawczy; czytelnie odbity stempelek cenzora nr.77; bardzo dobry stan zachowania.


30 PLN