The auction will start on 19.04.2024

Auction 115. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
39326

1939 Obszary anektowane przez ZSRR - Równe, lokalny nadruk ПОЧТА С.С.С.Р. Голодающим 50 коп. + 50 коп. - dopłata NA GŁODUJĄCYCH, na parce polskich znaczków międzywojennych z serii historycznej za 15 gr., wykonany w październiku 1939r. z inicjatywy naczelnika urzędu pocztowego w Równem J.Tichonowa (Fi.str.320), co unikalne nie pojawiały się w handlu znaczki gumowane i dotąd nie było wiadomo, że znaczki te były numerowane, a J.Tichonow opatrywał je swoim stempelkiem gwarancyjnym J.Тихонов.

Fi.334
600 PLN
39327

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, wycinek dofrankowanej całostki , znaki opłaty skasowane stempelkiem prowizorycznym - jednowierszowym w ramce "Buczek"; fragment tekstu na odwrocie pisany po polsku; dobry stan zachowania.

Fi.AnN2, AnN5, AnNCp3
40 PLN
39328

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany ze Skoczowa do Cieszyna, znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym SKOTSCHAU.

Fi.AnN8
Mi.519 
120 PLN
39329

1939 AMBULANS 228 relacji WYSTRUĆ-IŁAWA (INSTERBURG-DEUTSCH EYLAU), list nadany 5.7 w miejscowości Korsze (Korschen), przesłany ambulansem do Gdańska; na odwrocie zalepka kontroli dewizowej; walor w słabszy stanie zachowania (punktowe przebarwienia).

Fi.AnN8
Mi.519 
100 PLN
39330

1939 WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ, obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany z miejscowości Michałkowice do księdza profesora Józefa Archutowskiego w Krakowie, znaczek unieważniony jednowierszowym w ramce kasownikiem prowizorycznym "Michalkowitz (Oberschleis)"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

W nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 roku w Michałkowicach rozpoczęła się II wojna światowa, członkowie niemieckiego Freikorpsu ubrani po cywilnemu w ramach operacji "Tannenberg" o 3 w nocy przekroczyli granicę - jeszcze przed rozpoczęciem ataku przez regularne jednostki niemieckie - w celu działań dywersyjnych; zamierzonych zadań nie zrealizowano i poniesiono przy tym ciężkie straty; dotkliwą porażką zakończyła się próba przejęcia kopalni "Michał" w Michałkowicach, atak na którą rozpoczął się 1 września o 4:30 - pierwsze strzały na Westerplatte padły o 4:45;

Adresat listu - ksiądz Józef Archutowski długoletni dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, aresztowany przez Niemców 6.11.1939 razem z innymi profesorami Uniwersytetu w ramach akcji Sonderaktion Krakau i wywieziony do obozu w Sachsenhausen, dzięki interwencji samego papieża Piusa XII uwolniono go w lutym 1940, zginął 31.08.1944 podczas Powstania Warszawskiego pod gruzami klasztoru Sióstr Sakramentek.

Fi.AnN11a
Mi.522
700 PLN
39331

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, SWARZĘDZ - karta pocztowa (bez tekstu na odwrocie) do Królewca ofrankowana znaczkiem poczty Wolnego Miasta Gdańska z nadrukiem 3 Rpf "Deutsches Reich" unieważnionym prowizorycznym stemplem "Postamt Schwersenz" z godłem III Rzeszy; 1.09.1939 Wolne Miast Gdańsk zostało włączone do III Rzeszy, znaczki opłaty i całostki Gdańska pozostawały w obiegu do 30.09.1939, z dniem 1.10.1939 w ich miejsce poczta niemiecka wprowadziła znaczki i całostki gdańskie z nadrukiem "Deutsches Reich", które do 20.10.193 mogły być stosowane wyłącznie na terenach byłego Wolnego Miasta, a od 21.10.1939 na obszarze całej ówczesnej Rzeszy; efektowny walor w dobrym stanie zachowania (niewielkie przebarwienia).


Mi.716
80 PLN
39332

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, znaczek radziecki za 45 kop skasowany 16 2 42 czytelnie odciśniętym w miejscowości Dawidgródek radzieckim datownikiem ДАВИД.ГОРОДОК ПИНСК.ОБЛ. СССР z wyróżnikiem g "г"; zwraca uwagę, błędnie zapewne ustawiona, data roczna 42 - powinno być 40 lub 41; wg. książki J.W. Żurawskiego vel Grajewskiego Sowieckie znaki pocztowe na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939-1941 datownik ten nie był do tej pory znany; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.728
200 PLN
39333

1939 kartka z Woli Flaszczyna koło Sieradza 30.11.39 na Węgry stemplowana niemym kasownikiem.


60 PLN
39334

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, kontrolne odbitki rekwizytów pocztowych z agencji pocztowo-telekomunikacyjnej Radlin 2: okrągłej pieczęci z orłem, pieczęci do laku, stempelka polecenia, stempla nagłówkowego, kwadratowego stempelka "IX 8130", a "Sprawa służbowa wolne od opłaty pocztowej", a także datownika WODZISŁAW ŚLĄSKI z datą 1.IX.39 oraz niemieckich okupacyjnych rekwizytów: datownika LOSLAU (OBERSCHLES) z 19.10.39, jednowierszowego prowizorycznego stempelka LOSLAU i jednowierszowego w ramce Loslau (Oberschls) b; odbitki częściowo sporządzone najpewniej we wrześniu 1939 roku, prawdopodobnie tuż przed wkroczeniem Niemców na teren Polski; bardzo dobry stan zachowania.


160 PLN
39335

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, znaczek radziecki za 5 kop skasowany 1.XI idealnie odciśniętym polskim datownikiem ambulansu nr.305 relacji BIAŁYSTOK-CHORZELE; wg. książki J.W. Żurawskiego vel Grajewskiego Sowieckie znaki pocztowe na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939-1941 ambulanse pocztowe zostały włączone do obsługi pocztowej na okupowanych Kresach Wschodnich już pod koniec 1939 roku, w t.I na s.104 pokazuje duży fragment listu z 17 XI 39 ze znaczkami skasowanymi datownikiem polskiego ambulansu 306; cytat z tej pracy ze s.239: "Wydaje się, że korzystanie z tej formy usług pocztowych [ambulansów] nie było jednak w rozpatrywanym okresie na Kresach popularne, ponieważ odnalezienie tak opracowanych przesyłek jest ogromnie trudne i dziś już prawie niemożliwe."; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.


400 PLN
39336

1939 okupacja sowiecka, list polecony z Samboru 4.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na odwrocie stempel odbiorczy.


200 PLN
39337

1939 kartka z okupowanego przez Rosjan Włodzimierza Wołyńskiego nadana 18.12.39 do Niemiec, radziecka całostka i znaczki unieważnione polskim przedwojennym kasownikiem Włodzimierza, na odwrocie stempel niemieckiej cenzury, pionowe złamanie, gwarancja.


250 PLN
39338

1939 list polecony z Dżuryn (Obwód tarnopolski) nadany 22.12.39 do Chodowowa, polskie przedwojenne stempel i erka.


300 PLN
39339

1939 obszary anektowane przez ZSRR, polski znaczek stemplowany radzieckim kasownikiem Lwowa.


40 PLN
39340

1939 okupacja sowiecka, tereny anektowane przez ZSRR we wrześniu 1939, miejscowa kartka na polskiej całostce opłacona radzieckim znaczkiem unieważnionym radzieckim kasownikiem z Baranowicz, tekst w języku hebrajskim.


500 PLN
39341

1939 okupacja sowiecka, miejscowa ekspresowa polecona kartka z Kołomyi (polski kasownik), kartka nie wypisana na odwrocie, na odwrocie radziecki datownik odbiorczy.


200 PLN
39342

1939 okupacja sowiecka, miejscowa polecona kartka z Kołomyi (polski kasownik), kartka nie wypisana na odwrocie, na odwrocie radziecki datownik odbiorczy i dowód nadania.


200 PLN
39343

1939 list z Rygi do Warszawy, stemple cenzury wojskowej Wermachtu, ciekawa ilustrowana koperta.


400 PLN
39344

1939 polski znaczek stemplowany radzieckim kasownikiem z datą 20.11.39.


45 PLN
39345

1940 Obszary anektowane przez Litwę, blok wydania okolicznościowego z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będący w obiegu na terenach okupacji litewskiej, sposób ostemplowania wskazuje na użycie pocztowe w Wilnie 30.8.1940.

Fi.AnL bl.2
Mi.Bl.2
280 PLN
39346

1940 Obszary anektowane przez Litwę, dwa wycinki całostek wysłanych z Wilna z urzędu pocztowego przy dworcu kolejowym, dwa rożne datowniki: karta z 25 VI - "VILNIUS GLŽ.ST." z wyróżnikiem "k"; karta z 2.2 - "VILNIUS GELEŽINKELIO STOTIS" z wyróżnikiem "e"; nad znakiem opłaty górnego wycinka cenzura litewska "Ƶ46", na obu fragmenty stempli cenzury niemieckiej; tekstu na odwrocie pisany po polsku; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.AnLCp2, AnLCp3
120 PLN
39347

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta reklamowa PROPIDEX wysłana 21.2 z Łodzi (Litzmannstadt 1) do Poznania, znaczek unieważniony kasownikiem propagandowym.

Fi.AnN5
Mi.516 
80 PLN
39348

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 26.4 z Poznania do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony datownikiem POSEN BPA 33; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i wewnętrzny stempel informacyjny PCK; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (minimalne ślady archiwizacji); temat - CZERWONY KRZYŻ.

Fi.AnNCp3
Mi.P226I  
150 PLN
39349

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 7.5 z Królewskiej Huty (Königshütte) do Sanoka, karta od góry przycięta.

Fi.AnNCp3
Mi.P226I 
30 PLN
39350

1940 Obszary anektowane przez Litwę - NOWA WILEJKA, nieopłacona widokówka wysłana 4.3 z urzędu Nowa Wilejka 1 do niemieckiego obozu jenieckiego Oflag XVIIIA, idealnie odciśnięty litewski datownik "N.VILNIA I"; po sowieckiej napaści na Polskę 17.IX.1939, Sowieci przekazali Litwinom Wilno z okolicami, Józef Witold Żurawski vel Grajewski w artykule (Filatelista 10/2005) o losach Wileńszczyzny w rękach Litwinów w czasie od 28.X.1939 do 15.VI.1940 pisze: "Z tego okresu nie została dotąd znaleziona jakakolwiek dokumentacja pocztowa z innych [niż Wilno] miejscowości na Ziemi Wileńskiej, choć taka zapewne powinna istnieć" jest więc to najpewniej pierwsza taka przesyłka odnaleziona po 70 latach; stempel cenzury obozowej z parafką cenzora nr.3, dodatkowo stempelki "T" i "13"; unikalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
39351

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, dofrankowana karta pocztowa wysłana 12.I ze Lwowa do Stanisławowa, znaki opłaty unieważnione polskim stemplem wirnikowym LWÓW 2, nietypowy datownik odbiorczy; walor w dobrym stanie zachowania.


120 PLN
SOLD
39352

1940-41 Obszary anektowane przez ZSRR:

tereny włączone do Białorusi, koperta wysłana 12.1.41 ze sztabu armii sowieckiej w Białymstoku do 53 pułku artylerii w Augustowie, na odwrocie datownik odbiorczy z 13.1; dobry stan zachowania (koperta od góry przycięta, niewielkie ubytki tylnej klapy);

tereny włączone do Ukrainy, dofrankowana karta pocztowa wysłana 19.I.40 z Tarnopola do Lwowa; bardzo dobry stan zachowania; na karcie albumowej.


500 PLN
39353

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, dokument z sądu rejonowego (Amtsgericht) w Ostrowie wystawiony 6.VIII, pieczęć urzędowa z godłem.


20 PLN
39354

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, dofrankowana karta pocztowa datowana 11.III, wysłana z Trembowli do Lwowa, znaki opłaty unieważnione datownikiem sowieckim, lwowski kasownik odbiorczy z 14.3; walor w dobrym stanie zachowania (na odwrocie dwa niewielkie ubytki papieru).


150 PLN
39355

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, karta pocztowa (treść po polsku) wysłana 16.XII ze Lwowa do Łucka, znak opłaty unieważniony radzieckim datownikiem wirnikowym sortowni Kolejowego Oddziału Przewozu Lwów 2 - "ЛЬВIВ CCCP ЛЬВОВ (СОРТ.) ЖДПО"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.


150 PLN
39356

1940 przekaz paczkowy z Scharnese bei Kulm (Czarże koło Chełmna) 2.11.40 w Prusach Zachodnich do żołnierza w Niemczech.


60 PLN
39357

1940 radzieckie znaczki stemplowane kasownikiem radzieckim z Brzeżan dzisiaj na Ukrainie.


40 PLN
39358

1940 okupacja sowiecka, list polecony z Bielska Podlaskiego 31.3.40 do Stanisławowa, radziecki znaczek i stemple pocztowe, na odwrocie stempel odbiorczy.


200 PLN
SOLD
39359

1940 Kartka z Czeladzi do Krakowa.


30 PLN
39360

1940 list firmowy z Będzina.


35 PLN
39361

1940 kartka z Woikowitz - Komorne (Wojkowice Komorne) do Krakowa.


30 PLN
39362

1940 list polecony z Lwowa nadany 9.2.40 do Krakowa, polska przedwojenna erka, zalepka i stempel niemieckiej cenzury wojskowej.


200 PLN
39363

1940 kartka z Sądowej Wiszni nadana 4.1.40 do Nowego Sącza, radziecki kasownik i znaczki.


300 PLN
39364

1940 kartka z Wielkiej Głuszy nadana 8.7.40 do Krakowa.


200 PLN
39365

1940, 1943 dwie kartki z Miastkowa, jedna z okresu okupacji sowieckiej, druga z okupacji niemieckiej.


400 PLN