The new auction will start soon

Auction 115. Post offices abroad 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
38968

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, wysoko wyceniana seria (Fi.b.podl.7700.-, podl.4000.-), z nikłymi śladami po podlepkach, niektóre bez lub z prawie niewidocznymi; bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz, Gryżewski, Mikulski, Kalinowski, wszystkie wyższe wartości po trzy gwarancje.

Fi.1-12
3 800 PLN
38969

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria kasowana, wysoko wyceniana (Fi.5600.-), gwarancja Gryżewski, każdy znaczek Schmutz.

Fi.1-12
5 000 PLN
38970

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria z czytelnie odbitymi kasownikami na specjalnej kopercie Polskiego Konsulatu ze stemplem urzędowym "Orzeł z napisem POCZTA POLSKA KONSTANTYNOPOL" na odwrocie, wysoko wyceniana (Fi.6000.-), gwarancja Gryżewski.

Fi.1-12
5 500 PLN
38971

1919 Konstantynopol, seria znaczków wydania dla polskieko konsulatu w Konstantynopolu z nadrukiem "LEVANT" w ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.1-12
5 200 PLN
38972

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria czysta - nowodruki sporządzone przy użyciu czerwonej farby, niekiedy lekko błyszczącej, seria w bardzo ładnym stanie.

Fi.1-12 ND
180 PLN
38973

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria czysta w czworoblokach - nowodruki sporządzone przy użyciu czerwonej farby, niekiedy lekko błyszczącej.

Fi.1-12ND
400 PLN
38974

1919 Konstantynopol, seria nowodruków na podlepkach.

Fi.1-12ND
50 PLN
38975

1919 Odessa, seria znaczków wydania dla polskiego konsulatu w Odessie z nadrukiem "ODESA" w kolorze czarnym w ładnym stanie, gwarancja Gryżewski.

Fi.1a-5a
16 000 PLN
38976

1919 Odessa, znaczek stemplowany, gwarancja.

Fi.1ax
1 250 PLN
38977

1919 Odessa, znaczki czyste: marginesowy za 10 f. (Fi.2500.-), za 20 f. na papierze żeberkowanym poziomo (Fi.2700.-), oba sygnowane ZAF Katowice i J, gwarancja Mikstein oraz za 1 mk. (Fi.2500.-), gwarancja Schmutz.

Fi.1ax, 2ay, 5ax
Mi.1, 2, 5
7 000 PLN
38978

1919 Odessa, polskie znaczki opłaty z nadrukiem "ODESA", niskie nakłady odpowiednio; 598, 601 i 706 sztuk, bardzo ładny stan, gwarancja i oznaczenie.

Fi.1ax, 2ay, 5ax
3 600 PLN
38979

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek 1 mk. (Fi.2500.-) ze znacznie przesuniętym w górę nadrukiem "ODESA", pod nim szczątkowy nadruk podwójny, ale słabszy niż na parce oferowanej na tej aukcji, ładny stan zachowania, ze zbiorów i z sygnaturą Rachmanowa, gwarancja Schmutz.

Fi.5ax
4 000 PLN
38980

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, parka znaczków za 1 mk. z piątej i szóstej kolumny, z nadrukiem ODESA na bardzo się różniącym poziomie, co niespotykane na prawym znaczku szczątkowy nadruk podwójny na poziomie nadruku znaczka lewego, parka ciekawie zaprezentowana na karcie wybitnego eksponatu, piękny stan zachowania, ze zbiorów i z sygnaturą Rachmanowa, gwarancja Łaszkiewicz.

Fi.5ax + 5ax Np
Mi.5 + 5
18 000 PLN
38981

1919 Konstantynopol, wydanie przedrukowe polska karta pocztowa za 15 fen. z nadrukiem LEVANT (Fi.2000.-), na odwrocie delikatna odbitka drugostronna nadruku (abklatsch); bardzo rzadka jako czysta, najczęściej spotykana z ostemplowaniem grzecznościowym; bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalne ślady wklejania na kartę albumową); gwarancja Schmutz.

Fi.Cp1
1 800 PLN
38982

1919-20 POLSKA POCZTA w TURCJI, prawdopodobnie tzw."wydanie fantazyjne", na ich korzyść może świadczyć fakt, że w przeciwieństwie do innych wydań o tym charakterze są bardzo rzadkie i praktycznie niespotykane w handlu, co ciekawe znaczki były denominowane w walucie tureckiej, gwarancja dawnego eksperta PZF.


800 PLN
38983

1920 Konstantynopol, wydanie z ręcznym nadrukiem PPC (Poste Polonaise Constantinople); znaczek za 1 mk. na liście do Warszawy z dnia 2.XII.1920 roku (Fi.20000.-), cenzura warszawska stempelek Wr.1, numer R-ki 522; list z 2.XI. ma numer 475, a publikowany przez prof.J.Auleytnera z 31.XII numer 569, co świadczy, że przez miesiąc wysyłano poprzez konsulat tylko około 50 listów poleconych; zachowało się ich tylko kilka, to jedno z najrzadszych wydań spośród polskich urzędów poza granicami kraju; znaczków z nadrukiem PPC używano zastępczo pod koniec 1920 roku z powodu braku znaczków z nadrukiem LEVANT; list napisała przebywająca w tym czasie w Konstantynopolu siostra Włodzimierza Rachmanowa, znanego eksperta i prezesa (1922-23) Polskiego Towarzystwa Filatelistycznego; oprócz listu wysłała stamtąd pisane tym samym tuszem i charakterem pisma dwie bliźniacze kartki opisane kiedyś przez T.Gryżewskiego; sprzedano je w 1993 roku jedną na aukcji Feldmana (lot 23077) za około 16000sfr + prowizja domu aukcyjnego, drugą razem z tym listem prywatnemu kolekcjonerowi; co ciekawe, został on podarowany 5.II.1946 roku innemu słynnemu kolekcjonerowi, na pamiątkę spotkania związanego z przetrwaniem przez niego obozu w Oświęcimiu; jest tam adnotacja o wdzięczności, ale nie wiadomo czego dotyczy; koperta jest nieco pogięta, jak często przesyłki eksploatacyjne, gwarancja J.Falkowski.

Fi.20w
20 000 PLN
38984

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", seria w czworoblokach.

Fi.26-32
Mi.I-VI
400 PLN
38985

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", na podlepkach, wszystkie znaczki gwarancja (dwa ostatnie Schmutz).

Fi.26-32
Mi.I-VII
80 PLN
38986

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT" nie wprowadzonym do obiegu, seria w parkach.

Fi.26-32
300 PLN
38987

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT" na podlepkach.

Fi.26-=32
30 PLN
38988

1921 Konstantynopol, parka znaczków za 5 mk. bez nadruku LEVANT na wycinku z oryginalnego listu do Warszawy - fragment datownika odbiorczego widoczny po prawej; listy z Konstantynopola opłacone znaczkami bez nadruku należą do wielkich rzadkości polskiej filatelistyki; znanych jest tylko kilka takich listów i osiem wartości znaczków, nie wszystkie występują na wycinkach; ten opisał T.Gryżewski jako przykład polskich znaczków użytych w agencji pocztowej w Konstantynopolu "Filatelista 22/1960", jest w pięknym stanie, znaczki unieważniono czytelnie datownikiem Konstantynopola typu 1 z 22.VI.1921; mimo tego z niejasnych powodów został zakwestionowany przez J.Falkowskiego (FALSUM na odwrocie), właściciel nie uwierzył i oddał znaczek do powtórnego zbadania, został on dokładnie przebadany i zagwarantowany przez L.Schmutza, a pieczątka J.Falkowskiego została unieważniona; niecodzienna i ciekawa historia - kopia atestu opisującego całe zdarzenie (dotyczy trzech walorów) i gwarancja Schmutz.

Fi.VI
Mi.114 
3 200 PLN
38989

1924 Port Gdańsk, kartka z Gdańska do Katowic, widokówka - dworzec w Gdańsku.

Fi.5
100 PLN
38990

1925 Port Gdańsk, FDC - nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z nadrukiem PORT GDAŃSK, seria na wycinkach skasowana w pierwszym dniu obiegu - 5.I. w Polskim Urzędzie Gdańsk 3 rzadkim datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No.3 GDAŃSK" z wyróżnikiem "b" w pierwszym dniu jego stosowania - w najnowszej książce H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" skatalogowanym pod numerem 3.1.1b.1 o stopniu rzadkości RR - bardzo rzadkie (6-10 znanych odbitek); doskonały stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.1-11
1 000 PLN
38991

1925 Port Gdańsk, seria pierwszego wydania, charakterystyczna dla tego wydania nierównomiernie nałożona guma.

Fi.1-11
1 500 PLN
38992

1925 Port Gdańsk, seria pierwszego wydania, gwarancja Ryblewski.

Fi.1-11
1 200 PLN
38993

1925-1938 PORT GDAŃSK - komplet wydań polskiej poczty w Gdańsku (Fi. 2934,50; Mi.1403,50 euro), w tym dwa najrzadsze znaczki za 1 zł: rzadsza odmiana z poziomym nadrukiem PORT GDAŃSK na papierze (v) - prążkowanie pionowe 13 prążków/2 cm. (Fi.1500.-) i z pionowym nadrukiem PORT GDAŃSK (Fi.500.-); dobry stan zachowania wszystkie znaczki przedrukowe gwarancja: Krawczyk, Falkowski, Łaszkiewicz, Landre, Schmutz.

Fi.1-35
Mi.1-37
2 400 PLN
38994

1925 Port Gdańsk, nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z przedrukiem, 10 gr - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 10.8 z Polskiego Urzędu Gdańsk 3 do Pułtuska; znaczek unieważniony nietypowym datownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.3" nad mostkiem i wyróżnikiem "c" pod mostkiem, datownik odbiorczy 12.VIII; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.5
200 PLN
38995

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 5 gr - frankatura pojedyncza, dekoracyjne druki wysłane 9.2.1927 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Warszawy; znaczek unieważniono datownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.1" pod mostkiem; całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.12
Mi.15 
400 PLN
38996

1926 Port Gdańsk - "Dyrekcja Poczt i Telegrafów Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku / Wydział Rachunkowy", bardzo rzadka pieczęć urzędowa nietypowo użyta do unieważnienia znaczka obiegowego za 5 gr. z nadrukiem PORT GDAŃSK, gwarancja Krawczyk.

Fi.12II
Mi.15
80 PLN
38997

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna bardzo poszukiwana i drożejąca ostatnio seria (Fi.1150.-, Mi.550 euro), bardzo ładny stan, gwarancja Ways, gwarancja, Schmutz.

Fi.12a-14a
Mi.12-14
1 200 PLN
38998

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro, Fi.345.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.12a-14a
Mi.12-14 
300 PLN
38999

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, znaczki przedrukowe formy I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I; Fi.345.-), w Niemczech oddzielna i poszukiwana seria, gwarancja Krawczyk.

Fi.12aI-14aII
Mi.12-14 
300 PLN
39000

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, znaczek za 5 gr. z nadrukiem formą III, z błędem "cienkie K", gwarancja.

Fi.12b B3
Mi.15I 
60 PLN
39001

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem formą II na znaczku podstawowym wczesnego nakładu (210I), 15 gr - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 29 VI 1931 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Poznania; znaczek unieważniono datownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL."; całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.14a
Mi.14
500 PLN
39002

1926 Port Gdańsk, czworoblok znaczka z nadrukiem drugiej formy, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.14aIIx
1 000 PLN
39003

1926 Port Gdańsk, znaczek z niskim nadrukiem, gwarancja i opis Walocha.

Fi.14aIIx
450 PLN
39004

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 15 gr - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 3 IV 29 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Nałęczowa; znaczek unieważniono datownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL."; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.14c
Mi.17
150 PLN
39005

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim, dwa odcienie czerwonobrązowy i jasnoczerwonobrązowy (nie mylić z żółtobrązowym), gwarancja Kalinowski, Falkowski.

Fi.16a
Mi.19b
400 PLN
SOLD
39006

1927 Port Gdańsk, widokówka z Gdańska 18.8.27 do Warszawy opłacona, co rzadsze polskim znakiem opłaty, widokówka z kasynem w Sopocie.

Fi.209
240 PLN
39007

1927 Port Gdańsk, AMBULANS NR.235 relacji HEL-TCZEW, widokówka przesłana 19.VIII z Helu do Banku Polskiego w Warszawie ambulansem, który na trasie Tczew-Hel kursował tylko w latach 1926-28 - wysoka wycena katalogowa (Wolff 250.- pkt.); datownik odbiorczy urzędu WARSZAWA 20 z 20.VIII i datownik kancelaryjny banku z błędnie ustawioną nazwą miesiąca (lipiec zamiast sierpień) "22 LIP.1927"; polskie ambulanse przejeżdżające przez obszar Wolnego Miasta Gdańska podlegały polskiemu urzędowi kolejowemu Gdańsk 2 znajdującemu się na Dworcu Głównym w Gdańsku, oprócz nich kursowały też ambulanse podległe urzędom pocztowym w Polsce, wymiana przewożonej przez nie poczty "z" i "do" Polski odbywała się również za pośrednictwem tego urzędu; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.209II
Mi.237II
500 PLN