The auction will start on 19.04.2024

Auction 114. Polonica on foreign stamps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
34378

1932 ilustrowana karta pocztowa ze znaczkiem przedstawiającym odsłonięty w 1927 roku monumentalny pomnik w Tannenbergu (Olsztynek), obecnie po tej wielkiej budowli nie pozostał żaden ślad.


Mi.P215
30 PLN
34379

1933 seria okolicznościowa poczty austriackie z okazji 300. rocznicy wyzwolenia Austrii od okupacji tureckiej, znaczek za 40 groszy z podobizną króla Jana Sobieskiego.


Mi.557-62
600 PLN
34380

1935 WYCHODZTWO POLSKIE W ARGENTYNIE OFIAROM POWODZI 1934 seria bardzo rzadkich znaczków kwestarskich na rzecz ofiar katastrofalnej powodzi, która miała miejsce w Polsce w 1934 roku, wydanych staraniem Polonii w Argentynie, znaczki o nominałach: 10c, 50c i 1S w czworoblokach na liście poleconym wysłanym 5.II z Buenos Aires do Capital, stempelek cenzury; działający w Buenos Aires Komitet Pomocy Ofiarom Powodzi w Polsce uzyskał od władz Argentyńskich zgodę na doklejanie na przesyłkach obok znaczków pocztowych nalepek pomocowych, był to pierwszy w historii Argentyny taki przywilej udzielony kolonii zagranicznej; wyjątkowo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


2 000 PLN
34381

1937 list polecony nadany w urzędu pocztowego "Poolsche Postzegeltentoonstelling" w Amsterdamie.


600 PLN
34382

1938 karta pocztowa z ilustracją przedstawiającą Wyspę Piasek we Wrocławiu, czysta.


Mi.P232
30 PLN
34383

1938 karta pocztowa z ilustracją przedstawiającą widok ogólny Opola, z sygnaturą 39-136-1-B5, wysłana 8.8 z Gliwic do Świdnicy.


Mi.P236 
25 PLN
34384

1939 Litwa, seria znaczków wydanych z okazji Mistrzostw Europy w Koszykówce rozegranych w Kownie, na znaczku za 60+40 cent, widoczna m.in. polska flaga, polska drużyna wywalczyła na tych mistrzostwach brązowy medal; czyste, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.429-31
100 PLN
34385

1943 koperta z patriotyczną ilustracją i hasłem "Poland fights on!" (Polska walczy!), ofrankowana m.in. znaczkiem z Kazimierzem Pułaskim wysłana 13.VIII z Chicago do Detroit, dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.331, 511 
40 PLN
34386

1943 USA, okupowane kraje - Polska, FDC znaczka przedstawiającego polską flagę na dekoracyjnej kopercie ostemplowanych 22.VI w Chicago w pierwszym dniu obiegu, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.523
30 PLN
34387

1944 amerykańska koperta z pierwszego dnia obiegu wydania ze znaczkiem z Polską flagą.


25 PLN
34388

1951-63 POLSKA APTEKA GRABOWSKIEGO w Londynie, zestaw korespondencji na (głównie) kopertach firmowych ze wszystkich stron świata kierowanych do apteki, której właściciel Mateusz B.Grabowski założył galerię sztuki współczesnej Grabowski Gallery, która była oparciem dla polskich artystów, a także miejscem promowania młodych utalentowanych twórców - między innymi bardzo cenionego później Wojciecha Fangora, Józefa Czapskiego i Magdaleny Abakanowicz; jego syn Wojciech Grabowski późniejszy właściciel Polskiej Apteki i słynny filatelista był posiadaczem jednego z największych w historii zbiorów polskich znaczków, a w szczególności ich projektów i prób, ciekawy ślad działalności polskiej emigracji.


300 PLN
34389

1953 "POLPEX 1952-53" dwie pamiątkowe winiety w formie bloczków wydane staraniem Polonus Philatelic Society w Chicago; jaśniejszy bloczek na stronie gumy wzdłuż lewej krawędzi przywarcie papieru (paseczek szerokości ok.1 mm), od frontu minimalny ubytek papieru po lewej stronie.


50 PLN
34390

1956 Watykan, Matka Boska Częstochowska, seria znaczków Watykanu zaprojektowanych przez Kazimierę Dąbrowską, na dekoracyjnej kopercie FDC, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.263-65 
50 PLN
34391

1959 list w kopercie firmowej Biblioteki Instytutu Historycznego Generała Sikorskiego wysłany 26.VI z Bonnybridge do Gdańska.


40 PLN
34392

1960 ZARZĄD ZWIĄZKU FILATELISTÓW POLSKICH W WIELKIEJ BRYTANII, numerowana karta nr.86 wydana z okazji Światowego Roku Uchodźcy 1960, z emblematem dotyczący tego wydarzenia i wizerunkiem znaczka STAN wraz z podpisami władz Związku.


200 PLN
34393

1962 Izrael, 20. rocznica śmierci Janusza Korczaka, znaczek z przywieszką (tabs) na kopercie FDC.


Mi.264
40 PLN
34394

1962 około, koperta z ilustracją radzieckiego statku pasażerskiego "Feliks Dzierżyński" pływającego głównie na trasie Nachodka-Jokohama-Hong Kong.


40 PLN
34395

1962 Józef Piłsudski i jego epoka w polskiej filatelistyce, dekoracyjna całość z dodatkową winietą "Józef Piłsudski - Obrońca Europy" ostemplowana okolicznościowo 9.III w Londynie na wystawie POLPHILEX 62.


60 PLN
34396

1965 Węgry, VI Światowy Kongres Związków Zawodowych w Warszawie, nieząbkowany znaczek na kopercie FDC.


Mi.2174B
40 PLN
34397

1965 25. rocznica udziału Polskich Sił Powietrznych w Bitwie o Anglię, karta ostemplowana okolicznościowo 25.IX w Londynie.


30 PLN
34398

1965 LXXX rocznica urodzin generała broni Kazimierza Sosnkowskiego, ilustrowana "całostka" z reprodukcją niewydanego znaczka z 1939 roku za 25 gr z podobizną generała Sosnkowskiego (por. aukcja Cherrystone październik 2004 lot 485); rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


150 PLN
SOLD
34399

1966 Tysiąclecie Polski Chrześcijańskiej, okolicznościowa koperta ostemplowana 22.V w Londynie.


20 PLN
34400

1966 1000-lecie państwa polskiego.


20 PLN
34401

1966 "POLPEX 1966" dwie pamiątkowe winiety w formie bloczków wydane staraniem Polonus Philatelic Society w Chicago.


100 PLN
34402

1966 amerykańskie znaczki z okazji 1000-lecia chrztu Polski.


30 PLN
34403

1966 koperta FDC amerykańskiego wydania z okazji 1000-lecia chrztu Polski.


20 PLN
34404

1966 nalepka okolicznościowa polskiego millenium.


60 PLN
34405

1966 seria poczty watykańskie z okazji 1000-lecia chrześcijaństwa w Polsce.


20 PLN
34406

1967 100. rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, wydanie poczty Księstwa Monako: pięć prób kolorów i czworoblok znaczków z pustopolami, czyste, trudny do skompletowania zestaw; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.878
1 000 PLN
34407

1969 rocznica bitwy o Monte Cassino, kartka okolicznościowej wystawy w Wielkiej Brytanii.


30 PLN
34408

1971-6, 1979 zestaw pamiątkowych wydawnictw z okazji wystaw filatelistycznych "POLPEX" organizowanych przez Polonus Philatelic Society w Chicago.


240 PLN
34409

1973 500-lecie urodzin Mikołaja Kopernika, znaczek amerykański na ilustrowanej kopercie FDC.


Mi.1095 
30 PLN
34410

1973 Grenada, blok wydany z okazji 25-lecia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przedstawiający Marię Skłodowską-Curie, czysty.


Mi.Bl.30
40 PLN
34411

1973 "POLPEX 1973" dwie pamiątkowe winiety w formie bloczków wydane staraniem Polonus Philatelic Society w Chicago zorganizowaną w 500. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika.


60 PLN
34412

1973 500. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, koperty okolicznościowe wystawy filatelistycznej w Luzernie w Szwajcarii.


50 PLN
34413

1974 Francuskie Terytorium Afarów i Issów, 40 rocznica śmierci Marii Skłodowskiej-Curie, znaczki ząbkowany i cięty oraz tzw. wydanie ministerialne (epreuve de luxe); doskonały stan zachowania.


Mi.105
500 PLN
34414

1976 widokówka wydana przez Związek Żołnierzy Kresowych w Niemczech z okazji XX lecia swego istnienia 1956-1976.


30 PLN
34415

1976 Czechosłowacja, całostka - koperta wydana z okazji Wystawy Filatelistycznej Socfilex 76 w Pradze, czysta.


30 PLN
34416

1976 "POLPEX 1976" dwie pamiątkowe winiety w formie bloczków z podobiznami Tadeusza Kościuszki, Jerzego Waszyngtona i Kazimierza Pułaskiego, razem z okładkami-broszurką zawierającą informacje o okolicznościowej emisji.


30 PLN
34417

1976 pamiątka filatelistyczna klubu polonijnego z Buffalo.


15 PLN