The new auction will start soon

Auction 114. Polish People's Republic 1952-1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
30270

1952 Uchwalenie Konstytucji PRL, seria, znaczek za 3 zł z plamą farby drukarskiej na górze znaczka.

Fi.622-3
Mi.760-1
55 PLN
30271

1952 elektrownia w Jaworznie, zaprojektowany przez Czesława Słanię znaczek za 45+15 gr z rozmazaną w procesie drukowania częścią rysunku, na wycinku skasowany 5.6.54 w Jaworznie; niepowtarzalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.626 MK
Mi.764
400 PLN
30272

1952 elektrownia w Jaworznie, seria z odmianami.

Fi.626-8
Mi.764-6
140 PLN
30273

1952 elektrownia w Jaworznie, list lotniczy z Krakowa do Stanów Zjednoczonych.

Fi.628
Mi.766
10 PLN
30274

1952 Elektrownia w Jaworznie, 1,50 zł odmiana o ząbkowaniu ramkowym ZR 11½:11¾, czysty, znaczek projektowany przez Czesława Słanię; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.628a
Mi.766C
80 PLN
30275

1952 Zabytkowe budowle, znaczek za 60 gr z błędem na poz.79 "kreska przy K w POLSKA", czyste; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis Walocha.

Fi.630 B3
Mi.768
300 PLN
SOLD
30276

1952 Zabytkowe budowle, czysty znaczek za 1 zł odmiana z napisem NIEDZIGA zamiast NIEDZICA (Fi.60.-).

Fi.631
Mi.769
50 PLN
30277

1952 zabytkowe budowle, czworoblok z silnie przesuniętą perforacją poziomą.

Fi.631MK
Mi.769II
375 PLN
30278

1952 święto Lotnictwa, znaczek z przesuniętą perforacją, na dole normalny znaczek dla porównania.

Fi.634
Mi.772
25 PLN
30279

1952 Święto Lotnictwa, znaczki w dolnym rzędzie z poz. 18 i 19 z błędami; "kreska przekreślająca prawy górny róg" i "przerwane linie tła i pierwszego spadochronu", gwarancja i opis Walocha.

Fi.634 B1+B2
Mi.772
1 000 PLN
30280

1952 Święto Lotnictwa, makulaturowy znaczek za 90 gr wydrukowany na papierze z poziomą fałdą; czyste, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.635 MK
Mi.772
150 PLN
30281

1952 Rozbudowa Stoczni Gdańskiej, seria z odmianą znaczka za 5 gr o ząbkowaniu ramkowym ZR 11¾:11½, czyste; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.637, 637a, 638
Mi.775A, 775C, 776A
30 PLN
30282

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria z pustopolami na lewym marginesie.

Fi.641-2
Mi.779-80A
60 PLN
30283

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta, czysta (Fi.100.-).

Fi.641-2A
Mi.779-80B
80 PLN
30284

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta, kasowana (Fi.110.-).

Fi.641-2A
Mi.779-80B
80 PLN
30285

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta.

Fi.641-2A
Mi.779-80B
50 PLN
30286

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria z pustopolami.

Fi.641-2B
Mi.779-80
60 PLN
30287

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria ząbkowana z pustopolami z lewej strony; czyste, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.641-2B Pp
Mi.120
120 PLN
30288

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, znaczek z pustopolem na lewym marginesie.

Fi.642B
Mi.780A
35 PLN
SOLD
30289

1952 Miesiąc przyjaźni polsko-radzieckiej, znaczek za 45+15 gr - frankatura mieszana ze znaczkami za 5 gr z B.Bierutem na kopercie ze znakiem opłaty "Elektryfikacja" za 41+25(70)gr, wysłanej 24.11 z miejscowości Pawłowice k/Dęblina do Warszawy; datownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.644, 533, Ck14
Mi.782, 671
50 PLN
SOLD
30290

1952 II Międzynarodowy Festiwal Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, koperta pierwszego dnia obiegu.

Fi.647-8 FDC
Mi.785-6
60 PLN
30291

1952 Miesiąc przyjaźni polsko-radzieckiej, marginesowy czworoblok znaczków za 45+15 gr. bez napisu LENIN (Mi.200 euro) z cyframi rozrachunkowymi na marginesie, gwarancja Schmutz.

Fi.XXV
Mi.782I
600 PLN
30292

1952 Miesiąc przyjaźni polsko-radzieckiej, znaczek za 45+15 gr bez napisu LENIN (Mi.50 euro, Fi.120.-), gwarancja.

Fi.XXV
Mi.782I
120 PLN
30293

1952 przyjaźń polsko-radziecka, znaczek bez napisu LENIN.

Fi.XXV
Mi.782I
80 PLN
30294

1952 przyjaźń polsko-radziecka, znaczek bez napisu LENIN, gwarancja M. Wysocki

Fi.XXV
Mi.782I
120 PLN
30295

1952 przyjaźń polsko-radziecka, znaczek bez napisu LENIN.

Fi.XXV
Mi.782I
100 PLN
30296

1952 ozdobny formularz telegramu z życzeniami.


50 PLN
30297

1953 groszy, list firmowy Kielc nadany 13.01.53 do Lublina opłacony znaczkami z nadrukiem typ 3 w barwie fioletowej, znaczki użyte po wycofaniu z obiegu.

Fi.524
Mi.656
50 PLN
30298

1953 rocznik znaczków czystych (Fi.863.-).

Fi.653-98
Mi.791-836
715 PLN
30299

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, seria.

Fi.657-8
Mi.795-6
80 PLN
SOLD
30300

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, seria kasowana z pełną oryginalną gumą.

Fi.657-58
Mi.795-96
60 PLN
30301

1953 święto 1 Maja, seria z odmianami ząbkowań.

Fi.659-60
Mi.797-8
20 PLN
30302

1953 święto 1-go Maja, parka z numerem walca na dolnym marginesie.

Fi.660
30 PLN
30303

1953 Wyścig Pokoju, seria w karnecie okolicznościowym stemplowana kasownikiem okolicznościowym ze Stalinogrodu.

Fi.661-3
Mi.799-801
30 PLN
30304

1953 VI Kolarski Wyścig Pokoju, seria.

Fi.661-3
Mi.799-801
60 PLN
30305

1953 VI kolarski Wyścig Pokoju, seria stemplowana kasownikiem okolicznościowym wyścigu z Warszawy.

Fi.661-3
Mi.799-801
30 PLN
30306

1953 VI kolarski Wyścig Pokoju, seria w karnecie okolicznościowym stemplowana kasownikiem okolicznościowym z Wrocławia.

Fi.661-3
Mi.799-801
40 PLN
30307

1953 Kolarski Wyścig Pokoju, seria kasowana z gumą (Fi.50.-).

Fi.661-63
Mi.799-801
30 PLN
30308

1953 komplet 4 karnetów - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", znaczki ostemplowane w miastach, w których rozpoczynano etapy rozgrywane w Polsce: Warszawa, Łódź, STALINOGRÓD, Wrocław (Fi.200.-).

Fi.661-63
Mi.799-801
180 PLN
30309

1953 Kolarski Wyścig Pokoju, seria czysta (Fi.120.-).

Fi.661-63
Mi.799-801
90 PLN