The new auction will start soon

Auction 114. Local postage 1944-1945

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
28277

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 1 zł./2 gr. z nadrukiem nowej wartości "1 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym (nakład 500 szt.), piękny stan zachowania, gwarancja.

Fi.1
120 PLN
28278

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, narożny znaczek z "Gapą" za 40 gr. z nadrukiem nowej wartości "2 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym na znaczku podstawowym z I serii Widoki zabytkowych budowli (nakład 14 szt.), może to jedyny znaczek z gapą?; poza jednym śladem podlepki na marginesie w pięknym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.9 Pw1
5 250 PLN
28279

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalny, gwarancja Rzadkosz.

Fi.14
105 PLN
SOLD
28280

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 1 zł./10 gr. z nadrukiem nowej wartości "1 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym (nakład 100 szt.), piękny stan zachowania, gwarancja.

Fi.17
700 PLN
28281

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1 zł./12 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi "Polska Poczta Brwinów / belka" i "1 zł" w kolorze fioletowym (nakład 50 szt.) - prawidłowo opisany w Polskich Znakach Pocztowych, ale błędnie skatalogowany w Fischerze - nominał powinien być 1 zł., a nie 2 zł.; dodatkowo przedrukowany stempelkiem "Polska Poczta Brwinów / belka" w kolorze czarnoszarym na górnym marginesie, piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.18c Pw1
2 100 PLN
28282

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 1 zł./16 gr. nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi "Polska Poczta Brwinów / belka" i "1 zł" w kolorze czarnym (nakład 50 szt.) - prawidłowo opisany w Polskich Znakach Pocztowych, ale błędnie skatalogowany w Fischerze - nominał powinien być 1 zł., a nie 2 zł.; piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.19
1 400 PLN
28283

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym, nakład 100 sztuk, ślady po przywarciu, fotoatest Rzadkosz.

Fi.21
270 PLN
28284

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym w barwie czarnej, nakład 100 sztuk, gwarancja Rzadkosz.

Fi.21
300 PLN
28285

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym w barwie czarnej, nakład 100 sztuk, gwarancja Rzadkosz.

Fi.21
300 PLN
28286

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, czysty znaczek za 2 zł./10 gr. z nadrukiem nowej wartości "2 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym (nakład 100 szt.), piękny stan zachowania, gwarancja.

Fi.21
700 PLN
28287

1944 Brwinów, znaczek z czarnym nadrukiem lokalnym o nakładzie 100 sztuk, gwarancja.

Fi.21
250 PLN
28288

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym w barwie fioletowej, niewielki nieznaczny nakład, gwarancja Rzadkosz.

Fi.21c
800 PLN
28289

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, marginesowy znaczek z "Gapą" za 40 gr. pochodzący z dostaw od klientów poczty z nadrukiem nowej wartości "2 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym (nakład pojedyncze sztuki), poza perforacją z lewej strony w ładnym stanie zachowania, gwarancja Krawczyk.

Fi.30 Pw1
1 600 PLN
28290

1944 Brwinów, znaczek z podwójnym nadrukiem nominału i normalnym napisów z belką w barwie czarnej, znaczek w słabym stanie z prześwitką na dole znaczka, gwarancja.

Fi.34Np
500 PLN
28291

1944 Brwinów, znaczek z podwójnym nadrukiem nominału i normalnym napisów z belką w barwie czarnej, znaczek w słabym stanie - prześwitka, gwarancja.

Fi.35Np
900 PLN
28292

1944 Brwinów, znaczek z podwójnym nadrukiem nominału i normalnym napisów z belką w barwie czarnej, niekatalogowany znaczek w słabym stanie, mała prześwitka i rozdarcie, gwarancja.

Fi.35aNp
900 PLN
28293

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym w barwie czarnej, niewielki nieznany nakład, gwarancja.

Fi.47
1 200 PLN
28294

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym w barwie czarnej, niewielki nieznany nakład, gwarancja.

Fi.48
1 200 PLN
28295

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym w barwie czarnej, nakład 350 sztuk, gwarancja Rzadkosz.


80 PLN
SOLD
28296

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 2 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 500 szt.); piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.1
200 PLN
SOLD
28297

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, nadruk "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczkach GG pochodzących z zapasów poczty: 2 gr (nakład 500 szt.), 6 gr (nakład 560 szt.), 10 gr (nakład 1107 szt.), 24 gr (nakład 499 szt.), 40 gr (nakład 1096 szt.), 60 gr (nakład 481 szt.) oraz 12 gr (nakład od 10 do 150 szt. Fi.700.-) pochodzącym z dostaw od klientów, skasowane 10 II 45 datownikiem okupacyjnym KONSKIE z wyróżnikiem "a" na kopercie miejscowego listu; pomimo filatelistycznego charakteru walor ilustruje doniosłe wydarzenie historyczne, jakim było przepędzenie okupantów niemieckich, jak pisze wybitny ich znawca i ekspert M.Perzyński: "Nieuchronną konsekwencją kilkuletniej okupacji hitlerowskiej była chęć "unaradawiania" pozostałych po okupancie znaczków pocztowych natychmiast po wyzwoleniu. Stąd właśnie pochodzą wydania półoficjalne, wydania władz wojskowych, wydania prywatne, nadruki pamiątkowe ..."; przy ustalaniu ceny wywoławczej uwzględniono poziome złamanie koperty u góry z lewej strony (Fi. znaczki kasowane 1.810.-); gwarancja.

Fi.1, 2, 3, 4, 5, 7, 12
1 500 PLN
28298

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 10 gr. z odwróconym nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty, na tej wartości nadruk odwrócony nie jest katalogowany (cztery inne wartości Fi.po 2000.-); piękny stan, gwarancja firmowa Rudnicki Kielce, Perzyński.

Fi.3 No
2 400 PLN
28299

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, kasowany na wycinku znaczek za 24 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 499 szt,); poza kilkoma przebarwieniami w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.4
200 PLN
28300

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 60 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 481 szt.); piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.7
200 PLN
SOLD
28301

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, zagniecenia, gwarancja Walocha.

Fi.1
70 PLN
SOLD
28302

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczek za 8 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze czarnym, piękny stan, sygnowany RW, gwarancja Schmutz.

Fi.3
100 PLN
SOLD
28303

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walisch.

Fi.3
90 PLN
28304

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, zagniecenia, gwarancja Rzadkosz.

Fi.3
100 PLN
28305

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, ślady lekkiego przywarcia w dolnym lewym narożniku, gwarancja.

Fi.4
80 PLN
28306

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja.

Fi.4
90 PLN
28307

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, minimalne ślady po przywarciu, gwarancja.

Fi.4
100 PLN
28308

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Rzadkosz.

Fi.4
50 PLN
28309

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja.

Fi.5
90 PLN
28310

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, minimalne ślady po przywarciu, gwarancja.

Fi.5
100 PLN
28311

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, ślad podklejenia innego znaczka, gwarancja Rzadkosz.

Fi.5
50 PLN
28312

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczek za 24 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze czarnym, poza małą prześwitką w ładnym stanie, gwarancja Perzyński.

Fi.8
30 PLN
28313

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja.

Fi.8
90 PLN
28314

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja.

Fi.8
80 PLN
28315

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczek za 24 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze czarnym, sporo drobnych zażółceń na gumie, gwarancja.

Fi.8
30 PLN
28316

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Rzadkosz.

Fi.8
70 PLN