The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 111. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
43358

1914- klaser z kumulacją znaczków opłaty skarbowej, sądowej i stemplowej.


500 PLN
43359

1917 niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego, marginesowy czworoblok za 15 hal. w kolorze czerwonym, wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym


480 PLN
43360

1918 PREKURSORY + OKRES PODWYŻSZONEJ TARYFY, widokówka wysłana 23.XII z Lublina do Czechosłowacji opłacona według wprowadzonej 16 grudnia podwyższonej taryfy (tu 25 hal) znaczkami za: 10 hal bośniackiej dopłaty i 15 hal austro-węgierskiej poczty polowej, unieważnionymi stemplem prowizorycznym - datownikiem okupacyjnym z usuniętymi napisami niemieckimi; rzadki walor z krótkiego, zaledwie trzytygodniowego, okresu obowiązywania podwyższonej taryfy; dobry stan zachowania (niewielkie przebarwienia na skraju karty); gwarancja.

Fi.60
Mi.18
500 PLN
43361

1918 JĘDRZEJÓW obszar byłego zaboru rosyjskiego po okupacji austro-węgierskiej - ZNACZEK DZIELONY, połówka znaczka dopłaty Bośni i Hercegowiny za 50 h skasowana na wycinku 25.II.19 w Jędrzejowie unarodowionym datownikiem; to nowe odkrycie - do tej pory znane są użycia połówki takiego znaczka w: Busku, Dąbrowie, Stopnicy i Szydłowie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P12
300 PLN
43362

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - Katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca (na 36 stronach) 144 projekty znaczków w kolorze czarnym, 4 - na brakującej zwykle stronie 8 w kolorze niebieskim i 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie; część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; wycięte z tej książeczki projekty autorów tak znanych jak Bartłomiejczyk, Trojanowski, Husarski czy Tom często sprzedawane są na aukcjach jako próby, niektóre niewiele się od prób różnią, książeczka poszukiwana na rynku kolekcjonerskim, kompletna i w tak dobrym stanie szalenie rzadka.


2 400 PLN
43363

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - Katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca 148 projekty na 35 stronach, w tym 4 - na brakującej zwykle stronie 8 w kolorze niebieskim (kartka luźno włożona), 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie (dwie strony oddzielnie dołożone luzem); część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; kompletny katalog w dobrym stanie, typowe drobne uszkodzenia okładki.


1 900 PLN
43364

1918 prekursowy, przekaz pobraniowy z Kańczugi wysłany 19.11.18 na Morawy, opłata znaczkami poczty austriackiej.


120 PLN
43365

1918 prekursory, przekaz pieniężny z Dziedzic wysłany 16.11.18 do Brna, opłata znaczkami austriackimi jedynymi w tym czasie w obiegu na terytorium Galicji, wycofanymi z obiegu 20 stycznia 1919, gwarancja Schmutz.


180 PLN
SOLD
43366

1918 prekursory, przekaz pieniężny z Kańczugi wysłany 19.11.18 na Morawy, opłata znaczkami austriackimi jedynymi w tym czasie w obiegu na terytorium Galicji, wycofanymi z obiegu 20 stycznia 1919, gwarancja Schmutz.


360 PLN
SOLD
43367

1918 prekursory, przekaz pieniężny z Strumienia wysłany 16.11.18 do Austrii, opłata znaczkiem austriackim, w tym czasie jedynymi w obiegu na terytorium Galicji, wycofanymi z obiegu 20 stycznia 1919.


230 PLN
43368

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - katalog Prac Konkursowych, dwie książeczki zawierające (na 35 stronach) 144 projekty znaczków w kolorze niebieskim w pierwszej książeczce i brązowej w drugiej książeczce, i po 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie, brakująca jak w większości katalogów strona 8; część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; katalogi z drobnymi uszkodzeniami okładki w środku w bardzo dobrym stanie zachowania.


2 200 PLN
43369

1919 prekursory, czworoblok znaczków za 2 hal austro-węgierskiej poczty polowej, skasowane idealnie odciśniętym 1.1 w Lublinie stemplem prowizorycznym - datownikiem okupacyjnym z usuniętymi napisami niemieckimi; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.54
100 PLN
43370

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kasowany znaczek za 2 hal. z błędem "przerwa w ramce nad TA", gwarancja Krawczyk.

Fi.55 B
Mi.54 
30 PLN
SOLD
43371

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczki z prywatną perforacją w tym 6 hal - parka pionowa najrzadszego znaczka tego wydania niezwykle rzadko spotykana na korespondencji (Fi.1500.-), opłacony zgodnie z taryfą list wysłany 12.III z Cieszyna do miejscowości Brandeis (Mosty); dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.55, 56, 57, 58
Mi.54, 55, 56, 57
1 200 PLN
43372

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria kasowana (Fi.100.-), najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
80 PLN
43373

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria pięknie kasowana i lokalnie ząbkowana w ŻYWCU, gwarancja Jaszczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
600 PLN
43374

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria, znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
90 PLN
43375

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria czysta (Fi.130.-), najdroższy znaczek za 6 hal gwarancja; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.55-65
Mi.54-64
110 PLN
43376

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria stemplowana, znaczek za 6 hal. gwarancja Ways.

Fi.55-65
Mi.54-64
70 PLN
43377

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria znaczków z prywatnym ząbkowaniem z Żywca stemplowana na kopercie.

Fi.55-65
Mi.54-64
100 PLN
SOLD
43378

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 5 h. z niekatalogowanymbłędem "uszkodzone z i mocno y", gwarancja i opis.

Fi.57 B
Mi.56
80 PLN
43379

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 5 h. z niekatalogowanym błędem "przerwana ramka", gwarancja i opis.

Fi.57 B
Mi.56
40 PLN
43380

1919 wydanie Komisji Rządzącej, unikalny zestaw niekatalogowanych prób znaczków za 5, 10 i 15 hal. w kolorze ciemnoszarym ze słabymi wtórnymi odbitkami maszynowymi na odwrocie, pierwsza na papierze szarym z dodatkową liniaturą (x), dwie pozostałe na papierze białym grubym (z); PZP tom 1 str.140, to niekatalogowane odmiany opisanych w katalogu Fischer prób 57 P2x, 59 P4z, 60 P4z; sygnowane, gwarancja Mikstein.

Fi.57 P2x, 59 P4z, 60 P4z
Mi.56, 58, 59 
15 000 PLN
43381

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek ze spektakularną, powtarzalną tylko w części nakładu usterką w postaci plamy nad literą Z w wyrazie POCZTA, gwarancja na życzenie

Fi.58
Mi.57
120 PLN
43382

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 6 hal., gwarancja.

Fi.58
Mi.57
60 PLN
43383

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 10 h. z niekatalogowanym błędem "uszkodzone 0 i h", gwarancja i opis.

Fi.58 B
Mi.57
60 PLN
43384

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 10 h. z niekatalogowanym błędem "uszkodzone P w POCZTA - tzw.gwóźdź", gwarancja i opis.

Fi.58 B
Mi.57
60 PLN
43385

1919 wydanie krakowskie - DROGOMYŚL ŚLĄSKI, całostka z nadrukiem typu 25 dofrankowana znaczkiem za 10 hal wydania Komisji Rządzącej i za 5 hal wydania definitywnego w walucie koronowej, wysłana 21.V z niewielkiej miejscowości Drogomyśl do Brna, opłacona 30 hal - zgodnie z taryfą zagraniczną z 25.I.1919 (15+5+10), znaczki unieważnione datownikiem austriackim z napisami po niemiecku i polsku, znaku opłaty przez przeoczenie nie skasowano, przesyłka dotarła na miejsce 24.V; ciekawostką jest fakt, że na karcie oddanej do przedruku znajduje się dolepiony jeszcze za austriackich czasów znaczek pośpieszny za 2 hal; prawidłowe, wczesne użycie karty wydania krakowskiego; walor o wielu ciekawych elementach, w ogólnie dobrym stan zachowania (karta w dwóch miejscach u góry i u dołu naddarta); gwarancja Schmutz.

Fi.59, 74B, Cp14Ix
Mi.58, 78 
900 PLN
43386

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Bielska wysłana 3.5.19 do Libiąża, dziurka po archiwizacji.

Fi.60
Mi.59
80 PLN
43387

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Rzeszowa wysłana 20.3.19 do Olkusza.

Fi.60
Mi.59
100 PLN
43388

1919 wydanie Komisji Rządzącej, miejscowa kartka z Krakowa wysłana 17.4.19.

Fi.60
80 PLN
43389

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Sanoka nadana 27.4.19 do Oświęcimia, stempel cenzury wojskowej w Sanoku.

Fi.60
100 PLN
43390

1919 całostka z nadrukiem typ 25a z obiegu pocztowego z Bielska nadana 6.06.19 do Czechosłowacji.

Fi.60, Cp16Ix
100 PLN
43391

1919 wydanie Komisji Likwidacyjnej, kartka z Sanoka nadana 25.5.19 do Wiednia, stempel krakowskiej cenzury wojskowej.

Fi.61
800 PLN
43392

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 20 h. z niekatalogowanym błędem "uszkodzona górna ramka", gwarancja i opis.

Fi.61 B
Mi.60
40 PLN
SOLD
43393

1919 wydanie Komisji Rządzącej, list polecony z Krakowa nadany 6.3.19 do Sosnowca, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.62
200 PLN
43394

1919 wydanie Komisji Rządzącej, miejscowy list bankowy z Krakowa z marca 1919.

Fi.62
100 PLN
43395

1919 wydanie Komisji Rządzącej, bardzo rzadka próba znaczka za 25 hal. w kolorze szarofioletowym na niebieskobiałym cienkim papierze (Fi.3200.-), gwarancja Schmutz.

Fi.62 P5y
Mi.61 
3 000 PLN
43396

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 25 hal. z prywatnym ząbkowaniem trzech boków i dodatkowo - co rzadkie, prywatnie gumowany; został zdjęty z listu nadanego 21.III.19 we Lwowie, ale duże fragmenty dekstryny zachowały się na znaczku, prywatne ząbkowania ze Lwowa są znane, ale gumowanie trudno przypisać do konkretnego urzędu pocztowego.

Fi.62 ZL
Mi.61
75 PLN
43397

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 50 h. z niekatalogowanym błędem "uszkodzone K w POLSKA - tzw.gwóźdź" i "przerwana dolna ramka", gwarancja i opis.

Fi.63 B
Mi.62
60 PLN