The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 111. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
42664

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterka w postaci uszkodzonego prawego brzegu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2
Mi.2
50 PLN
42665

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 f./2 gr. z podwójnym nadrukiem szczątkowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2
120 PLN
42666

1918 seria pomnikowa, znaczek z przesuniętym w dół nadrukiem wychodzącym poza margines znaczka.

Fi.2
50 PLN
42667

1918 seria pomnikowa, znaczek wydania przedrukowego stemplowany grzecznościowo na kartce w pierwszym dniu obiegu 17.11.18.

Fi.2
100 PLN
42668

1918 seria pomnikowa, narożny sześcioblok znaczków za 5 f./2 gr., lewy górny znaczek z błędem na poz.28 "uszkodzona litera E w FEN" (Fi.340.-), gwarancja.

Fi.2 B
240 PLN
42669

1918 seria pomnikowa, marginesowy czworoblok znaczków za 5 f./2 gr., lewy dolny znaczek z błędem na poz.13 "uszkodzona prawa górna część litery N" (Fi.280.-), gwarancja.

Fi.2 B2
200 PLN
42670

1918 seria pomnikowa, kartka wysłana 4.12.18 z Warszawy do Krakowa, ładny stan zachowania.

Fi.2, 3
Mi.2, 3
1 000 PLN
42671

1918 wydania przedrukowe, mieszana frankatura różnych wydań na bankowym liście poleconym z Łodzi do Poznania, olbrzymia koperta o wymiarach 37 x 13 cm do przesyłania dokumentów bankowych, opłata 93 fen., na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.2, 3, 13I, 14I, 85B, 86B, 88B
900 PLN
42672

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana na kopercie.

Fi.2-5
Mi.2-5
25 PLN
42673

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana.

Fi.2-5
Mi.2-5
90 PLN
42674

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana.

Fi.2-5
Mi.2-5
30 PLN
42675

1918 seria pomnikowa, seria kasowana na wycinkach.

Fi.2-5
50 PLN
42676

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B1
Mi.2
40 PLN
42677

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta".

Fi.2B1
Mi.2
40 PLN
42678

1918 seria pomnikowa, lewy znaczek z błędem "Poezta".

Fi.2B1
Mi.2
100 PLN
42679

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "Poezta", lewy dolny znaczek z błędem "kropka w k", znaczek z błędem B1 opis i gwarancja Schmutz.

Fi.2B1, B3
Mi.2
100 PLN
42680

1918 seria pomnikowa, sześcioblok z końcowej fazy druku, środkowy lewy znaczek z błędem "uszkodzone litera N", dolny lewy znaczek z błędem "wyszczerbiona litera P w Poczta".

Fi.2B2, B4
Mi.2
120 PLN
42681

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "prawa cyfra 5 z kropką wewnątrz", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B5
Mi.2
70 PLN
42682

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", gwarancja Falkowski.

Fi.2B6
Mi.2
50 PLN
42683

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B6
Mi.2
100 PLN
42684

1918 seria pomnikowa, znaczek z niedodrukiem brzegowym prawej części znaczka podstawowego, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3
40 PLN
42685

1918 seria pomnikowa, znaczek z niedodrukiem brzegowym prawej części znaczka podstawowego, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3
50 PLN
42686

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem, nominał na dole znaczka.

Fi.3
Mi.3
70 PLN
42687

1918 seria pomnikowa, znaczek stemplowany kasownikiem z Pabianic.

Fi.3
Mi.3
50 PLN
42688

1918 seria pomnikowa, pasek znaczków z rzadkim w tym wydaniu abklaczem.

Fi.3
Mi.3
100 PLN
42689

1918 seria pomnikowa, parka znaczków z dolnym marginesem z przesuniętym nadrukiem w poziomie wychodzącym poza obrys znaczka.

Fi.3
Mi.3
65 PLN
42690

1918 seria pomnikowa, dwunasto blok z rzadko spotykanym na tym wydaniu abklaczem nadruku.

Fi.3
Mi.3
360 PLN
42691

1918 seria pomnikowa, pozioma trójka z przesuniętą perforacją pionową na krawędź rysunku znaczka.

Fi.3
Mi.3
60 PLN
42692

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 f./6 gr. z bardzo mocno przesuniętym w dół nadrukiem - napis Poczta Polska na górze znaczka zamiast na dole znaczka, gwarancja Krawczyk.

Fi.3
100 PLN
42693

1918 seria pomnikowa, marginesowa parka znaczków za 10 f./6 gr. z bardzo mocno przesuniętym i obróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz

Fi.3
300 PLN
42694

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków za 10 fen./6 gr., prawe znaczki z błędami "krótki nosek w prawej 1" i "uszkodzone 0", gwarancja Falkowski.

Fi.3 B
120 PLN
42695

1918 seria pomnikowa, narożny czworoblok znaczków za 10 f./6 gr., prawe znaczki ze znacznym uszkodzeniem prawej ramki i skraju rysunku znaczka podstawowego, bardzo rzadkie.

Fi.3 B
300 PLN
42696

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z nadrukiem odwróconym, sygnowany, gwarancja Schmutz.

Fi.3 No
50 PLN
42697

1918 list firmowy z Warszawy nadany 14.01.19 do Zawiercia, mieszana frankatura znaczków dwóch wydań prowizorycznych, bardzo ładny stan zachowania.

Fi.3, 11II
Mi.3, 9II
1 200 PLN
42698

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3
40 PLN
42699

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta".

Fi.3B1
Mi.3
40 PLN
42700

1918 seria pomnikowa, lewy znaczek z błędem "Poezta".

Fi.3B1
Mi.3
80 PLN
42701

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B1
Mi.3 
40 PLN
42702

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", górne znaczki podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
70 PLN
42703

1918 seria pomnikowa, sześcioblok na wycinku z listu, górny lewy znaczek z błędem "Poezta", prawy środkowy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", dolny prawy znaczek z błędem "I zamiast prawej cyfry 1".

Fi.3B1, B7, B8
Mi.3
120 PLN