The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 111. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
41943

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, cięta i bardzo rzadka ząbkowana parki znaczków z czwartej i piątej kolumny o różnych nominałach 5+10 hal., tak jak zdecydowana większość niegumowane, gwarancja Mikstein, Gryżewski, Rachmanow.

Fi.1+2, 1+2 nz
2 200 PLN
41944

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, rzadkie - jako kasowane, seria znaczków na oddzielnych wycinkach (Fi.900.-), unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW", przedwojenne sygnatury.

Fi.1-2
750 PLN
41945

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie (Fi.700.-), gwarancja firmowa Witkowski, gwarancja Krawczyk

Fi.1-2
550 PLN
41946

1914 orzeł - wydanie legionowe NKN, seria znaczków na wycinkach, unieważnionych kasownikiem ramkowym "STRZELECKA KOMENDAETAPOWA / poczta polowa", przedwojenne sygnatury.

Fi.1-2
480 PLN
41947

1914 orzeł - wydanie legionowe NKN, seria znaczków na wycinkach, unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW", przedwojenne sygnatury.

Fi.1-2
480 PLN
41948

1914 orzeł - wydanie NKN, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
500 PLN
41949

1914 orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w ładnym stanie, gwarancja Perzyński.

Fi.1-2
500 PLN
41950

1914 orzeł - wydanie legionowe NKN, seria znaczków na oddzielnych wycinkach unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW", gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
800 PLN
41951

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie, gwarancja.

Fi.1-2
700 PLN
41952

1914 Winieta dobroczynna "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA" za 2 hal. w kolorze czerwonym na patriotycznej widokówce wysłanej z Krakowa we wrześniu 1917 (Fi.650.-), co ciekawe, pomimo, że przesyłka nie została oznaczona jako wojskowa (FELDPOST), Poczta nie naliczyła dopłaty, zalepkę tę stosowano przeważnie na kartach poczty polowej lub zgodnie z przeznaczeniem do zaklejania kopert na odwrocie; całość w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.1a
600 PLN
41953

1914 zalepka wydane nakładem N.K.N. w formie pieczęci lakowej w barwie czerwonej, bardzo dobry stan zachowania, fotoatest.

Fi.1a
100 PLN
SOLD
41954

1914 orzeł - wydanie Naczelnego Komitetu narodowego, znaczek na wycinku unieważniony stemplem "STRZELECKA KOMENDA ETAPOWA / poczta polowa" z Jędrzejowa, gwarancja Mikstein.

Fi.2
225 PLN
SOLD
41955

1914 dwa listy korespondencji porucznika Stockera z twierdzy w Przemyślu do żony w Wiedniu, i list od żony do porucznika, list z twierdzy ze stemplem formacyjnym "K.u.K. Festungsartillerieregiment Fürst Kinsky Nr. 3. / Marschkompagnie nr. 3" i naklejka regimentu w formie pieczęci lakowej, ciekawe i rzadkie listy w doskonałym stanie.


180 PLN
41956

1914 kartka nadana z austriackiej poczty polowej 200 do Czech, stempel formacyjny "K. u. K. 19. DIVISIONSTRAINKOMMANDO.".


30 PLN
41957

1914 kartka z Krakowa na Morawy, stempel austriackiej cenzury wojskowej na dworcu w Krakowie, widokówka z Krakowa.


50 PLN
41958

1914 kartka pocztowa datowana 28 grudnia wysłana z Bystrzycy na Śląsku Austriackim z Batalionu Uzupełniającego do Krakowa, brak datownika, niebieski stempel "Feldpost der polnishen Legionen", dwukrotnie odbity fioletowy stempel formacyjny "BATALION UZUPEŁNIAJĄCY / LEGIONÓW POLSKICH". Rzadki stempel pocztowy z wczesnego okresu istnienia Legionów.


520 PLN
41959

1914 list wysłany w początkach września z Krakowa do legionisty z 2. plutonu 1. kompanii 1. pułku Legionów Polskich przebywającego w Kielcach. Stempel pocztowy z szeryfami "STRZELECKA KOMENDA ETAPOWA / poczta polowa", rzadka pozycja z początkowego walk Legionów, gwarancja Schmutz.


750 PLN
41960

1914 czwarty lot z oblężonego Przemyśla. Stemple formacyjne KuK Festungspital nr 1 in Przemysl oraz słabo odbity KuK Fliegerkompagne Nr 11. Kartka adresowana do Budapesztu, na rewersie podpisy żołnierzy stacjonujących w Twierdzy Przemyśl


600 PLN
41961

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria znaczków I wydania austriackiej poczty polowej.

Fi.1-21
900 PLN
41962

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), karta w barwie zielonej numerowana maszynowo, stempel lotniczy typ 6, kontrolny "IX 54" typ I, dwa stemple cenzury, pionowe złamanie.

Fi.6b
250 PLN
41963

1915 poczta lotnicza z oblężonego Przemyśla - Fliegerpost Przemyśl, karta numerowana maszynowo pisana 7.2.15, wysłana lotem określanym jako lot 10 10.02.15 na Węgry, stempel lotniczy typ 6, kontrolny IX 54 typ III, stempel odbiorczy z Diósgyör z datą 5.03.15.

Fi.9
1 500 PLN
41964

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), karta w kolorze zielonym numerowana maszynowo, stempel lotniczy typ 1 i stempel kontrolny "IX 54" typ IV, stempel cenzury typ 1.

Fi.11a
300 PLN
41965

1915 Legiony Polskie - I Brygada, list wysłany 15.IV za pośrednictwem poczty polowej do Krakowa, datownik nadawczy K.u.K. FELDPOSTAMT 118, idealnie odciśnięty stempel formacyjny z orłem "3 Komp.5.Pułku.1.Bryg. Legionów Polskich" - u Berka nieopisany!!! wśród przesyłek legionowych, koperty należą do najrzadziej spotykanych walorów; bardzo dobry stan zachowania;

1915 Legiony Polskie - I Brygada, formularz wysłany 4.III za pośrednictwem poczty polowej do Krakowa, datownik nadawczy K.u.K. FELDPOSTAMT 118, bardzo dobrej jakości odbitka wyjątkowego stempla cenzury połączonego ze stemplem formacyjnym "CENZUROWANO 1 Baon 1.Pułk Leg.Pol. Poczta Pol.118" (Berek C17), doskonały stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

Fi.15
600 PLN
41966

1915 list wysłany z Warszawy do żołnierza (oficera?) Gwardii Przybocznej w Piotrogrodzie, na odwrocie negatywowa pieczęć urzędu pocztowo-telegraficznego w Warszawie i datownik odbiorczy 21-3; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


100 PLN
41967

1915 Legion Ukraiński - widokówka (Salzburg, widok ogólny) wysłana 26.7 z Parsch na Pocztę Polową 350, adresat - ataman (major) Roman Dudyńskyj dowódca sotni (kompanii) w 129 Brygadzie Piechoty wchodzącej w skład Legionu Ukraińskiego, który zaledwie kilka miesięcy wcześniej (29.4-2.5) stoczył swoją pierwszą zwycięską bitwę z siłami rosyjskimi pod górą Makiwką w Karpatach Wschodnich; bardzo dobry stan zachowania.


300 PLN
41968

1915 widokówka z Lidy (cerkiew) wysłana 4.12 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 85 Dywizji Landwery do miejscowości Przemysław (Prinzlaff), dekoracyjna pieczęć formacyjna z godłem "KÖNIGLICHE PREUSS. MASURISCHES. PIONIER BATAILION Nr.26" (Batalion Pionierów Mazurskich); walor w dobrym stanie zachowania.


120 PLN
41969

1915 widokówka pisana po polsku wysłana 3.X z Wiednia do Krakowa jako przesyłka poczty polowej, czarny ramkowy stempelek "Militarpflege Feldpost", owalna efektowna pieczęć formacyjna szpitala wojskowego; stempelek cenzury krakowskiej; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.


40 PLN
41970

1915 OKUPACJA ROSYJSKA GALICJI WSCHODNIEJ, austriacki formularz datowany "23 sierpnia 1915" napisany po polsku, wysłany 10.8 do Mohylowa nad Dniestrem za pośrednictwem rosyjskiej poczty polowej nr.21 przydzielonej do obsługi 19 Korpusu Armijnego, datownik "POLOWA POCZT. KANTORA No21" (ПОЛЕВАЯ ПОЧТ. КОНТОРА N:21), doskonale odciśnięta negatywowa rzadka pieczęć cenzury "KORPUSNOWO KONTROLERA" (КОРПУСНАГО КОНТРОЛЕРА), kasownik odbiorczy 16.8 na froncie; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (niewielki ubytek papieru na froncie);

widokówka (Brody) wysłana 31.1 za pośrednictwem rosyjskiej poczty polowej nr.107 do Czugujewa, funkcjonowała ona w okresie 09.1914-06.1915 jak urząd stały w Brodach, datownik "POLOWA POCZT. KANTORA No107" (ПОЛЕВ. ПОЧТ. КОНТ. No107), kasownik odbiorczy 5.2 na froncie; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej z opisem.


800 PLN
41971

1915 formularz węgierskiego Czerwonego Krzyża przeznaczony do korespondencji z rodzinami jeńców rosyjskich przetrzymywanych w obozie Ostffyasszonyfa, podpisy po niemiecku, węgiersku i rosyjsku; idealny stan zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


60 PLN
SOLD
41972

1915 nietypowy, wczesny formularz austriackiej poczty polowej, treść napisana po polsku, wysłany 3.I z miejscowości Oeblarn do Polskiej Ostrawy na Śląsku Austriackim; wzruszająca treść; bardzo dobry stan zachowania.


40 PLN
41973

1915 widokówka wysłana 6.VI za pośrednictwem austriackiej poczty polowej 186, pieczęć formacyjna Wojskowej Komendantury Krakowa.


30 PLN
SOLD
41974

1915 naśladownictwa nalepek z wizerunkiem orła legionowego na tarczy z napisem "LEGJONISTOM POLSKIM".


40 PLN
41975

1915 Legion Puławski, widokówka "Bój Legionu Polskiego pod Opaką. Kapitan Leonard Goleniewski odcięty ze swą kompanią przebija się przez szeregi nieprzyjacielskie." - reprodukcja obrazu autorstwa B.Wisłockiego z roku 1916, przedstawiająca bitwę pod Opaką stoczoną 24.8 przez Legion Puławski - polską ochotniczą formację wojskową, która miała być zalążkiem Wojska Polskiego, powstałą, pomimo wielkich przeszkód ze strony rosyjskiej; wskutek stoczonych walk jednostka poniosła ogromne straty i została rozwiązana w październiku 1915 roku, cytat z książki H.Bagińskiego "Wojsko Polskie na Wschodzie 1914-1920": "Podczas swego półrocznego pobytu w armji czynnej Legjon ani razu nie opuścił swych pozycji pod natarciem Niemców i spełnił nadludzki wysiłek, by trwać i bić się!"; karta wydana w okresie międzywojennym nakładem Zakładów Graficznych Bolesława Wierzbickiego w Warszawie; bardzo dobry stan zachowania.


80 PLN
41976

1915 Legion Puławski, widokówka "Walka Legionu Polskiego pod Karczówką w dn. 14 sierpnia 1915 r. Legion brawurowym przeciwnatarciem zatrzymał posuwanie się Niemców, którzy w tym miejscu przerwali front rosyjski." - reprodukcja obrazu autorstwa B.Wisłockiego z roku 1916, Legion Puławski - polska ochotnicza formacja wojskowa, która miała być zalążkiem Wojska Polskiego, powstała, pomimo wielkich przeszkód ze strony rosyjskiej; wskutek stoczonych walk jednostka poniosła ogromne straty i została rozwiązana w październiku 1915 roku, cytat z książki H.Bagińskiego "Wojsko Polskie na Wschodzie 1914-1920": "Podczas swego półrocznego pobytu w armji czynnej Legjon ani razu nie opuścił swych pozycji pod natarciem Niemców i spełnił nadludzki wysiłek, by trwać i bić się!"; karta wydana w okresie międzywojennym nakładem Zakładów Graficznych Bolesława Wierzbickiego w Warszawie; bardzo dobry stan zachowania.


80 PLN
41977

1915 nalepki wydania naśladującego wydanie NKN z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta i ząbkowana, ząbkowana podlepki, cięta bez gumy.


40 PLN
41978

1915-17 nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta i ząbkowana z pełną oryginalną gumą bez podlepek, cynkografia.


120 PLN
41979

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), z bardzo niskim numerem 0089 i najrzadszym stemplem lotniczym "Ballonpost Przemyśl / 1915", stempel kontrolny "IX 54" typ I, bardzo dobry stan zachowania, gwarancja.


1 800 PLN
SOLD
41980

1915 widokówka z Lublina wysłana sztabu niemieckiej 11. Armii do Niemiec, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.


70 PLN
41981

1915 formularz do korespondencji jeńców niemieckich z obozu Dinan we Francji, napisy po niemiecku, wysłany 28-10 do miejscowości Wyrzysk (Wirsitz); datownik nadawczy Dinant Cotes du Nord, okrągła pieczęć "DEPOT DE PRISONNIERS DE GUERRE DINANT"; dobry stan zachowania (karta z prawej strony pionowo złamana).


120 PLN
41982

1915 list służbowy nadany 22 listopada przez węgierską pocztę polową nr 41 z poczty etapowej Cesarsko - Królewskiej Grupy Dowódczej do Cesarsko - Królewskiej Komendy Klasztoru Jasna Góra, datownik TABORI POSTAHIVATAL 41, pieczęcie formacyjne, fotoatest Drzewiecki.


320 PLN